Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Angeliq (Angemin)

Drospirenon & estradiol

Angeliq, som i Sverige heter Angemin, är ett varumärkesskyddat kombinationsläkemedel vid klimakteriebesvär som tillverkas av Bayer. Angemin innehåller två konstgjorda hormoner; drospirenon och estradiol.

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert få och förnya dina recept vid klimakteriebesvär online. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Angemin vid klimakteriebesvär

Angemin är en receptbelagd och varumärkesskyddad behandling vid klimakteriebesvär som tillverkas av läkemedelsföretaget Bayer. Läkemedlet är så kallat kombinerad hormonersättningsterapi (förkortat “HRT”), vilket betyder att tabletterna innehåller två typer av syntetiskt hormon; estradiol (en form av östrogen) och drospirenon (en form av progesteron). Hormonella läkemedel är receptbelagda och kan endast köpas efter att läkare har förskrivit dem. Hos Treated.com kan du smidigt få och förnya ditt recept på Angemin online.

Vad är klimakteriet (övergångsåldern)?

Klimakteriet är en naturlig process som den kvinnliga kroppen går igenom. De flesta kvinnor hamnar i klimakteriet när de är över 45 (i sverige är dock snittåldern 51 år). Det finns emellertid kvinnor som går igenom klimakteriet mycket tidigare, vissa redan i 30-årsåldern, och i vissa fall kan det även dröja senare.

Kort sagt är klimakteriet slutet på den kvinnliga reproduktionsprocessen. Som sådan att den cykliska produktionen av hormoner som hjälper till att förbereda kroppen för att bli gravid förändras. När utsöndringen av dessa hormoner, som heter progesteron och östrogen, minskar kan detta leda till att flera symtom uppstår.

Vilka är vanliga klimakteriebesvär?

Besvären kan arta sig med fysiska symptom såsom; värmevallningar i ansiktet, nacke och bröst, huvudvärk, sömnproblem, ökade svettningar under natten, torrt underliv och minskad sexlust. Kvinnor som gått igenom klimakteriet är också känsligare för benskörhet, vilket gör att frakturer mer vanliga. Känslomässiga och psykologiska symptom på klimakteriet innefattar; ökade känslor av ångest, humörsvängningar och svårighet att fokusera eller koncentrera sig.

Det första tecknet av klimakteriet som de flesta kvinnor märker av är en förändring i menstruationsblödningar. Mensblödningar kan bli rikligare eller mindre än tidigare, eller så inträffar de mer sällan eller oftare. Menstruationen upphör efter klimakteriet, vilket betyder att kvinnor som gått igenom klimakteriet inte längre har någon mens.

Behandling vid klimakteriebesvär

Vissa kvinnor har inte så kraftiga klimakteriebesvär att de behöver behandling, men HRT kan hjälpa om besvären stör ens vardagliga liv. Premenopausala kvinnor (alltså de i ett tidigt stadie av klimakteriet) kan uppleva att sekventiell behandling att föredra. För kvinnor som inte haft en naturlig mens på minst 12 månader kan kontinuerlig behandling rekommenderas.

Det tredje alternativet, kombinerad hormonersättningsterapi, används för att behandla kvinnor med en inaktiv livmoder, medans kvinnor som har gått igenom en hysterektomi (operation där livmodern tas bort) istället är rekommenderade en behandling som endast innehåller hormonet östrogen. Angemin är så kallad kombinerad HRT. De syntetiska versionerna av progesteron och östrogen i tabletterna hjälper lindra symptom genom att tillföra hormon till de sänkta nivåerna i kroppen.

Köpa Angemin online hos Treated.com

Om du för tillfället inte behandlas med hormonersättningsterapi och vill börja är det viktigt att du börjar med att träffa en läkare. De kan gå igenom de olika behandlingsalternativ som finns och identifiera vilket som är bäst lämpat för dig och dina besvär, samt avgöra vilken dos du ska ta.

Om du redan tar Angemin eller ifall du tar någon annan hormonersättningsterapi för dina klimakteriebesvär kan du smidigt förnya ditt recept online hos Treated.com. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall det bedöms att behandlingen är lämplig, säker och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept ut, följt av att läkemedlet skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. De flesta godkända beställningar blir levererade nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  07-09-2020
Bruksanvisning

Så tar du Angemin

Läs noga igenom den medföljande bipacksedeln (som du kan ladda ner nedan) innan du påbörjar denna behandling. Se även till att följa din förskrivande läkares instruktioner. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal ifall du skulle ha några frågor.

 1. Ta alltid Angemin exakt enligt din läkares instruktioner.
 2. Normalt sett ska du ta en tablett dagligen. Försök att ta Angemin vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten.
 4. Du kan börja behandlingen minst 12 månader efter din sista naturliga mens.
 5. Om du redan behandlar med en hormonersättningsbehandling måste du avsluta den innan du kan påbörja en behandling med Angemin.
 6. Skulle du missa att ta Angemin men kommer ihåg mindre än 24 timmar efter din missade dos kan du ta tabletten du har missat, och sedan ta nästa tablett på utsatt tid.
 7. Skulle du däremot komma på att du missat mer än 24 timmar efter ska du hoppa över den missade tabletten och fortsätta behandlingen som vanligt.
 8. Kvinnor som missar mer än en tablett kan uppleva oregelbundna blödningar.
 9. Ta aldrig mer än vad läkaren ordinerat åt dig.

Punkterna ovan är endast en summering över hur du tar Angemin. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln, där hittar du kompletta anvisningar över hur du tar detta läkemedel.

Angemin bipacksedel

Angemin® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Angemin® från FASS

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Angeliq 1 mg/2 mg

Biverkningar

Angemin: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Angemin orsaka vissa biverkningar. Alla kvinnor kommer inte att uppleva dessa biverkningar, men det är viktigt att du känner till dem på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder ifall du skulle uppleva några av dem. Kontakta din läkare eller sjukvårdspersonal om du är bekymrad över något.

Risken för att drabbas av blodpropp är högre för kvinnor som behandlas med HRT än hos kvinnor som inte gör det. Det är därför viktigt att ha kännedom om hur symptom artar sig så att du direkt kan söka hjälp om du skulle drabbas. Symptom vid blodpropp är bland annat svullnad, smärta eller ömhet i benen, plötslig bröstsmärta och andningsproblem.  

Sluta genast ta Angemin och uppsök sjukvård om du blir gravid, upplever tecken på stroke (delvis förlamning, synproblem, yrsel eller förlust av balans). gulsot (hud och ögon blir gula), ökat blodtryck (kan orsaka huvudvärk, trötthet och yrsel), migrän symptom för första gången eller andra tecken på en allergisk reaktion, såsom svårt att andas och svullnad av ansikte och läppar.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 10 kvinnor):

Mellanblödningar eller oregelbundna blödningar, värk i brösten eller bröstsmärta.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 kvinnor):

Depression, humörsvängningar, ångest, huvudvärk, buksmärtor, sjukdomskänsla, icke-cancerous brösttumör eller cellförändringar i livmoderhalsen, svullna bröst, förstorad livmoderfibroider, vaginala flytningar, tröghet eller oregelbundna menstruationer.   

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 kvinnor):

Växlande vikt, aptitlöshet, ökning av blodfetter, sömnsvårigheter, minskad sexlust, stickningar, koncentrationssvårigheter, yrsel, problem med synen, hjärtklappning, blodpropp, högt blodtryck, migrän, inflammation eller åderbråck i blodkärl, känsla sig andfådd, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning, förändringar i leverfunktionen, hudproblem, håravfall, ökad hårväxt, ryggsmärta, ljumske- och muskelvärk, urinvägsinfektion, förtjockad av livmoderslemhinnan, torrt underliv, klåda och brännande känsla i underlivet, knölar i bröstet, förändringar av livmoderhalsen och äggstockarna, bäckensmärta, vätskeansamling eller icke-cancerösa tumörer i livmodern.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1000 kvinnor eller färre):

Blodbrist, yrsel, tinnitus, gallsten, inflammation i äggledaren, flytningar ur bröstvårtorna eller frusenhet.

Ovanstående är inte en komplett lista av biverkningar. Mer information om eventuella biverkningar hittar du i läkemedlets bifogade bipacksedel. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något.

Andra läkemedel och Angemin

Berätta alltid för din läkare om du använder andra läkemedel eller receptfria läkemedel eller naturläkemedel i samband med att du fyller i det medicinska frågeformuläret. Vissa läkemedel kan påverka funktionen av Angemin, och vice versa, ifall de tas samtidigt. Detta kallas för interaktioner.

Angemin kan interagera med följande läkemedel:

 • Läkemedel vid epilepsi (antiepileptika) såsom barbiturater, fenytoin, primidon eller topiramat
 • Läkemedel vid tuberkulos som rifampicin
 • Behandlingar vid hiv eller hepatit C som nevirapin, efavirenz, nelfinavir eller ritonavir
 • Smärtstillande preparat som NSAID
 • Läkemedel vid högt blodtryck eller kardiovaskulära sjukdomar (exempelvis ACE-hämmare)
 • Läkemedel mot svampinfektioner (antisvampmedel) eller bakteriella infektioner (antibiotika)
 • Grapefruktjuice eller läkemedel/preparat som innehåller johannesört

Andra sjukdomar och Angemin

Berätta alltid för din läkare om andra sjukdomstillstånd du har eller tidigare haft så att de kan göra en rättvis bedömning om lämpligheten av Angemin.

Använd inte Angemin om du har eller haft någon av följande tillstånd: bröstcancer (eller om du misstänker att du kan ha bröstcancer eller någon annan typ av östrogenkänslig cancer), såsom endometriecancer, oförklarliga blödningar ur underlivet, förtjockad livmoderslemhinna som inte blivit behandlad, blodpropp (exempelvis i ben eller lunga), blodproppssjukdom eller andra sjukdomar som orsakar blodproppar i venerna (såsom hjärtinfarkt, stoke eller hjärt-kärlsjukdomar), leversjukdom där levern inte har återfått sin normala funktion, porfyri, akut njursjukdom eller njursvikt, en allergisk reaktion mot östrogen, progesteron eller någon annan av ingredienserna i läkemedlet.

Angemin kan vara olämpligt att använda eller kan behöva tar med särskild försiktighet om du har eller tidigare haft någon av följande tillstånd: fibroider inuti din livmoder, endometrios, endometriehyperplasi,gallsten, migrän eller allvarlig huvudvärk, en sjukdom som påverkar immunförsvaret, epilepsi, astma, höga triglyceridnivåer, sjukdom som påverkar hörseln eller hjärt- eller njur inducerad vätskeretention (ödem).

Regelbundna kontroller

Du kommer behöva träffa din läkare eller sjuksköterska för regelbundna kontroller för att se till att din behandling fungerar och är lämplig för dig. Det rekommenderas att går på minst en kontroll årligen.

Hormonella läkemedel och cancerrisk

Studier har visat att vissa hormonersättning behandlingar kan öka risken för vissa typer av cancer. Mer information om detta kan du läsa om i bipacksedeln.   

Graviditet och amning

Angemin tabletter är inte lämpade för kvinnor som är gravida, försöker att bli gravida eller ammar.

Körförmåga

Det är inte troligt att denna behandling kommer att påverka din förmåga att köra bil, men det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil eller hantera maskiner.

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Angeliq 1 mg/2 mg

Vanliga frågor

Vanliga frågor: Angemin

Kan jag dricka alkohol när jag tar Angemin?

Ja, läkemedlets funktion kommer inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil som vanligt?

Ja det kan du, om du inte skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din förmåga att säkert köra bil. Skulle du märka av någon biverkan som kan påverka din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner rekommenderas det att du kontaktar din läkare för ytterligare rådgivning.

Kan jag ta Angemin om jag är gravid?

Nej, Angemin ska inte tas om du är gravid.

Hur ska Angemin förvaras?

Förvara detta läkemedel torrt, i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Angemin?

Angemin innehåller: estradiol, drospirenon, laktos (vattenfri), majsstärkelse, pregelatiniserad majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, talk, titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).

Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovanstående ingredienser.

Kan jag köpa Angemin receptfritt?

Nej, Angemin är ett receptbelagt läkemedel och går bara att köpa om du fått ett recept utskrivet från en läkare.  Du kan enkelt förnya ditt recept på Angemin eller byta hormonbehandling genom vår onlinetjänst.

Hur kan jag köpa Angemin online hos Treated.com?

Om du upplever klimakteriebesvär och inte använder någon HRT-behandling ska du alltid börja med att tala med läkare. De kan hjälpa dig i att gå igenom olika behandlingsalternativ och att hitta en behandling som är säker och lämplig för dig att ta.

Om du i dagsläget tar Angemin eller någon annan hormonersättningsterapi och vill byta till Angemin kan du snabbt, smidigt och säkert förnya ditt recept online hos Treated.com. För att beställa Angemin behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Ifall det bedöms säkert och lämpligt för dig att ta Angemin förskrivs ett elektroniskt recept åt dig, följt av att läkemedlet skickas från vårt brittiska apotek eller ett av våra samarbetsapotek inom EU. De allra flesta godkända beställningar levereras redan nästföljande arbetsdag, beroende på vart i Sverige du bor. Kontakta vår kundtjänst om du skulle ha några frågor om leverans.

Senast granskat:  07-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här