Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Estradot (Vivelle dot) depotplåster

Estradiol

Estradot är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (så kallad Hormone Replacement Therapy). Det innehåller en syntetisk version av det kvinnliga könshormonet östrogen och tillverkas av Novartis. Estradot används av kvinnor vars menstruation har upphört, så kallad menopaus eller klimakteriet, minst 12 månader efter deras sista naturliga menstruation.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår onlinetjänst får du ditt medicinska ärende granskat av en av våra legitimerade läkare som kan skriva ut ett e-recept åt dig ifall behandlingen bedöms lämplig. Så snart ditt läkemedel har godkänts skrivs ett recept och expedieras av ett av våra partnerapotek som levererar din behandling hela vägen hem till dörren med spårbar expressleverans.

Observera att Estradot ibland säljs under namnet Vivelle dot, men att de två läkemedlen är lika och båda tillverkas av Novartis.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Estradot
731 Kr Save 0 + Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Estradot är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (så kallad Hormone Replacement Therapy). Det innehåller en syntetisk version av det kvinnliga könshormonet östrogen och tillverkas av Novartis. Estradot används av kvinnor vars menstruation har upphört, så kallad menopaus eller klimakteriet, minst 12 månader efter deras sista naturliga menstruation.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår onlinetjänst får du ditt medicinska ärende granskat av en av våra legitimerade läkare som kan skriva ut ett e-recept åt dig ifall behandlingen bedöms lämplig. Så snart ditt läkemedel har godkänts skrivs ett recept och expedieras av ett av våra partnerapotek som levererar din behandling hela vägen hem till dörren med spårbar expressleverans.

Observera att Estradot ibland säljs under namnet Vivelle dot, men att de två läkemedlen är lika och båda tillverkas av Novartis.

 

Trustpilot-betyg 4,6 av 5
Översikt

Översikt - Estradot

Estradot är ett läkemedel som används för att behandla effekterna av menopaus. Detta är en så kallad HRT-behandling (hormonersättningsterapi) där ett plåster appliceras på huden. Plåstret tillverkas i Storbritannien av Novartis Pharmaceuticals. Estradot innehåller det kvinnliga hormonet östradiol och tillskott som minskar östrogenhalten hos menopausala kvinnor

 1. Alla kvinnor kommer uppleva klimakteriet.
 2. Plåstret används för att lindra klimakteriebesvär.
 3. HRT-behandlingen varar vanligtvis i omkring fem år.

Vanliga symtom vid menopaus

Alla kvinnor upplever processen som kallas menopaus när de närmar sig medelåldern. Det börjar oftast mellan åldrarna 45 och 55 – även om det i vissa fall kan börja för kvinnor i 30-årsåldern. Menopaus är en naturlig process som uppstår när menstruationen upphör och äggstockarna inte längre producerar några ägg. Detta händer när nivåerna av det kvinnliga könshormonet östrogen minskar. Det finns ett antal symtom som kan upplevas under menopaus. Detta inkluderar ångest, humörsvängningar, störd sömn, hetta och huvudvärk.

Många kvinnor tycker att dessa symtom är milda och att en behandling inte är nödvändig. Men för vissa kan symtomen vara svårare varav de vill börja med denna behandling för att lindra dem. För detta är Estradot ett alternativ som går att köpa online genom vår smidiga vårdtjänst.

Om hormonersättningsterapi och Estradot

HRT-behandlingen varar vanligtvis i omkring fem år. När du påbörjat en behandling ska du gå på regelbundna läkarkontroller, minst en gång per år. Vid dessa kontroller ska du diskutera med läkaren om fördelar och risker med fortsatt behandling. Denna behandling kan vara olämplig för kvinnor där folk inom släkten haft en hjärtsjukdom eller livmoderhals- äggstock- eller bröstcancer.

Kvinnor med intakt livmoder bör, som tillägg till Estradot, få ett annat hormon kallat gestagen för att minska risken för livmodercancer. Estradot används fortgående och utan avbrott medan gestagen-tabletterna tas i en period på minst 12-14 dagar varje månad/28-dagars-cykel.

För kvinnor vars livmoder avlägsnats används Estradot fortgående utan avbrott. Tilläggsbehandlingen med gestagen behövs inte. Detta så till vida att du inte har en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern (endometrios).

Köpa Estradot online

Vi har gjort det enkelt att förnya ditt recept och köpa Estradot-plåster online hos oss på Treated.com. En registrerad läkare kommer att kontrollera de svar du lämnar på vår medicinska enkät och, om den godkänns, utfärda recept som vi skickar till ett av våra partnerapotek som skickar medicinen direkt hem till dig med spårbar expressleverans.

Beställ nu
Senast granskat:  09-11-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Följ noggrant instruktionerna för detta läkemedel och var särskilt uppmärksam på de anvisningar som ordinerats av din läkare. Detta kommer att maximera effekten av ditt läkemedel och minska risken för biverkningar. Ta läkemedlet enligt din läkares ordination. Använd alltid detta läkemedel så som det ordinerats åt dig.

 1. Plåstret ska appliceras var tredje eller fjärde dag på ett rent, torrt område av huden under midjan, på underkroppen, buken eller skinkorna. För fullständiga detaljer och illustrationer om hur du applicerar plåstret – se din bipacksedel.
 2. Kolla bipacksedeln innan du börjar använda behandlingen. I synnerhet om du övergår från en annan typ av HRT-behandling (Hormone Replacement Therapy) det vill säga cyklisk, sekventiell eller kontinuerlig.
 3. Använd inte krämer eller lotion på din hud innan du applicerar plåstret. Detta kan göra det svårare för plåstret att fastna.
 4. Fäst plåstret på nedre delen av buken. Plåstret får inte placeras längs midjan eller på bröstet. Använd ett annat hudområde varje gång du applicerar plåstret för att förhindra att din hud blir irriterad.
 5. Om plåstret lossnar för tidigt kan den ersättas av samma plåster, eller ett nytt, om det behövs. Behandingsschemat kan sedan fortsätta som vanligt. Rådgör med din läkare om du är osäker.
 6. Estradot-plåster kan användas när du badar.
 7. Om du glömmer att byta plåstret – applicera så snart som möjligt och fortsätt sedan med ditt vanliga schema.
 8. Använd aldrig mer än ett plåster i taget. Använd aldrig heller en dubbel dos för att kompensera.

Ovan lista är endast en summering över de riktlinjer som gäller. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista.

Estradot® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Estradot® från FASS

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Estradot 50 mcg

Estradot 25 mcg

Estradot 37,5 mcg

Estradot 75 mcg

Estradot 100 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Estradot ge vissa biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Dessa inkluderar: Tecken på allergisk reaktion, tecken på blodpropp, bröstsmärta eller smärta i bröstet som sprider sig till nacken och armarna. Andningssvårigheter, rodnad och smärtsam svullnad i benen, gulsot (gulnande ansikte och ögon, mörkt urin, kliande hud). Plötslig vaginal blödning efter att ha avbrutit behandlingen eller användningen av Estradot under en längre tid. Bröstcancer-symtom (knölar, indragningar eller gropar i huden på brösten, förändringar i bröstvårtan), smärtsam mens eller plötslig migrän.

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar förknippat med Estradot. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista. Se din bipacksedel för information om eventuella biverkningar.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Huvudvärk, hudirritation, blåmärken, blödning/svullnad där plåstret har applicerats, smärtsamma/ömma bröst, menssmärtor eller oregelbunden mens.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Ångest, depression, störd sömn, diarré, buksmärtor, illamående, en uppblåst känsla, torr eller kliande hud, utslag, fläckar, förstorade bröst. Smärtsam mens, vaginal inflammation, oväntad vaginal blödning eller stänkblödning (genombrottsblödning), svåra sammandragningar i livmodern. Onormal tillväxt av livmoderslemhinnan, vätskeansamling (ödem) i armar och ben. Förändrad kroppsvikt, svaghetskänsla och smärta i rygg och ben.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Migrän, svimfärdig, högt blodtryck, kräkningar, missfärgad hud eller nedsatt leverfunktion.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Stickningar eller domningar i händer och fötter, blodproppar, håravfall, gallsten, muskelsvaghet, godartad tillväxt av glatt muskulatur i livmodern (myom), cystor, polyper eller förändrat sexuell lust.

Mycket sällsynta (förekommer hos 1 av 10,000 användare eller färre):

Tecken på allvarliga allergiska reaktioner (andfåddhet, svullnad, nässelfeber, yrsel), spasmer i huvudet, ögon och nacke. Hudskador, besvär med kontaktlinser, stark hårväxt, nedsatt tolerans för vissa sockerarter (kolhydrater).

Andra läkemedel och Estradot

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär se till att du informerar om receptbelagda eller icke-receptfria läkemedel som du tar så att de kan avgöra huruvida behandlingen är säker för dig.

Läkemedel som kan störa användningen av Estradot inkluderar behandlingar för: Tuberkulos (rifabutin, rifampicin), epilepsi (fenytoin, fenobarbital och karbamazepin), HIV (nevirapin, ritonavir, efavirenz, nelfinavir) och växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört. Det kan också påverkas av användning av läkemedel för behandling av infektioner som erytromycin och ketokonazol.

Varningar och försiktighet

Det är viktigt att du svarar på alla frågor om din medicinska historia. Estradot är inte lämpligt om du har eller har haft: Bröstcancer eller någon form av cancer som är känslig för östrogen, till exempel livmoderhalscancer. Kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan, oväntad vaginal blödning, blodproppar, hjärtattack, kärlkramp, eller stroke. En leversjukdom varefter din leverfunktion inte återgått till normal. Porfyri eller om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Estradot passar inte om du lider av tillstånd som; högt blodtryck, diabetes, gallsten, epilepsi, migrän, onormal tillväxt av livmoderslemhinnan, astma eller lupus. En läkare kan också välja att inte förskriva denna vara om du har ökad risk för bröst-, livmoderhals- eller äggstockscancer.

Regelbundna kontroller

Du kommer att behöva besöka din läkare för regelbundna kontroller när du tar denna behandling. Detta för att kunna övervaka effekterna och bedöma hur det fungerar.

Graviditet och amning

Denna behandling är endast för postmenopausala kvinnor. Om du skulle bli gravid – sluta använda det och besök din läkare så snart du kan.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Estradot 50 mcg

Estradot 25 mcg

Estradot 37,5 mcg

Estradot 75 mcg

Estradot 100 mcg

Vanliga frågor: Estradot

Vanliga frågor: Estradot

Kan jag dricka alkohol i kombination med Estradot?

Ja. Denna behandling ska inte påverkas av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Estradot?

Ja, eftersom att det är osannolikt att Estradot påverkar din förmåga att köra. Om du märker några biverkningar som kan störa din körning bör du dock avstå från att göra det och söka läkarvård.

Kan Estradot användas när jag är gravid?

Estradot är inte lämplig för användning under graviditet eller amning. Om du blir gravid medan behandlingen används ska den avbrytas omedelbart.

Hur ska Estradot förvaras?

Estradot ska förvaras på en sval, torr plats under 25°C och får inte frysas.

Kan jag vara allergisk mot Estradot?

Denna produkt innehåller östradiol (som hemihydrat), akryl- och silikonklister, oleylalkohol, dipropylenglykol, povidon (E1201), eten/vinylacetatsampolymer, vinyliden/vinylkloridsampolymer, polyeten och kiseldioxid/titandioxid.

Du ska inte använda Estradot om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Estradot receptfritt?

Du behöver recept för att kunna köpa Estradot i Storbritannien. Du kan använda vår onlineservice för att få ett omdöme av en läkare som kan förnya ditt recept om detta anses lämpligt.

Är Estradot rätt behandling för mig?

Vilken behandling du ska användas diskuteras med din läkare. När du har bestämt ditt doseringsschema skrivs ett recept ut. För att begära ditt recept på Estradot behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med hemleverans nästa arbetsdag.

Senast granskat:  09-11-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här