Estradot och Evorel är två vanligt förskrivna behandlingar vid klimakteriebesvär, alltså besvär som kvinnor i övergånsåldern kan uppleva. Det är inte alla kvinnor som upplever symptom i samband med menopausen, men de som gör det kan uppleva bland annat svettningar, värmevallningar, humörförändringar, ängslighet och nedstämdhet.

Exakt hur klimakteriebesvär behandlas beror på vilka symptom du upplever och hur svåra just dina klimakteriebesvär är, samt om du haft andra sjukdomar eller tar några andra läkemedel. Det gemensamma syftet för inte bara Estradot och Evorel, utan alla behandlingar vid klimakteriebesvär, är att öka livskvaliteten och se till att du mår bättre.

Det är vanligt att en läkare förskriver en behandling innehållandes östrogen, som återfinns i både Estradot och Evorel, fast i lite olika utföranden (vi kommer till det längre ned). Östrogen påverkar hela kroppen, till skillnad från de behandlingar vid klimakteriebesvär som främst syftar till att behandla besvär i underlivet.

I samband med klimakteriet börjar östrogennivåerna falla, och det är främst ett hormon vid namn 17-beta-Estradiol, eller bara estradiol, som är centralt. Estradiol är ett steroidhormon och är det viktigaste av östrogenerna, då det är nödvändigt för sexuella funktioner och fertilitet. Det betraktas ofta som ett kvinnligt könshormon (även fast det också finns hos män).

Bara estradiol eller estradiol och gestagen?

Gemensamt för både Estradot och Evorel är att de innehåller estradiol, en östrogen. Estradiolets huvudfunktion är att komplettera de fallande östrogennivåerna i samband med klimakteriet. Men vad som är vanligt är att läkemedel för klimakteriebesvär även innehåller en ingrediens vid namn gestagen.

Gestagen behövs för att slemhinnan i livmodern inte ska växa och bli för tjockt av östrogenet. Hormonella läkemedel, som behandlingar vid klimakteriebesvär eller preventivmedel, som innehåller östrogen kan alltid orsaka en förtjockning av slemhinnan i livmodern. Denna förtjockning kan leda till stora besvär med blödningar i underlivet och, i vissa fall, leda till cancer i livmoderslemhinnan. Läkemedel innehållandes gestagen behöver dock inte tas om du har opererat bort livmodern.

Det finns olika sätt att kombinera östrogen och gestagen. I vissa fall läggs gestagen bara till en gång i månaden, ibland något oftare och i vissa fall tas östrogen och gestagen samtidigt dagligen. Själva behandlingarna är anpassade på olika sätt för att tillgodose kombinationen mellan ingredienser.

  • I en del läkemedel finns östrogen och gestagen i varje dos.
  • I andra fall kan östrogen och gestagen tas som två separata läkemedel.
  • Eller så kan ett så kallat “sekvensläkemedel”, som t.ex. Evorel, ges ut. Detta innebär att varje förpackning innehåller ett antal olika doser av östrogen och gestagen; vissa med endast östrogen och andra med bägge kombinerat.

Vad är skillnaden mellan Estradot och Evorel?

Den stora skillnaden mellan behandlingarna är att Evorel innehåller både östrogen och gestagen medan Estradot endast innehåller östrogen. Både Estradot och Evorel är vanligt förskrivna behandlingar vid klimakteriebesvär och bägge två kommer i formen av ett så kallat depotplåster. Depotplåster, vilket även kan stavas “depåplåster”, är en beredningsform av ett läkemedel där den aktiva ingrediensen finns i själva plåstret. Plåstret fästs sedan på huden, följt av att kroppen absorberar läkemedlet transdermalt - vilket innebär att det absorberas genom huden.

De kvinnor som tar Estradot och har en intakt livmoder bör därför få en gestagen förskrivet i tillägg till behandlingen för att minimera risken för livmodercancer. Estradot ska tas löpande, varje dag, medan en tilläggsgestagen tas minst 12-14 dagar varje 28-dagarscykel. Återigen, om livmodern har avlägsnats, kan Estradot användas ensamt utan en gestagen vid sidan av, förutsatt att du inte har en sjukdom som gör att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern, exempelvis endometrios. Den verksamma ingrediensen i Estradot är ett konstgjort östrogen vid namn estradiol.

Evorel, å andra sidan, innehåller både en östrogen och en gestagen. Dessa konstgjorda hormoner heter estradiol och noretisteron. Behandlingen finns emellertid i två utföranden, både som så kallad “kontinuerlig kombinerad hormonersättningsterapi” och som sekventiell behandling.

Kontinuerlig, kombinerad HRT (förkortning för hormonersättningsterapi) betyder att alla doser, i detta fall alla plåster, innehåller en kombination av hormonerna och att lika mycket av varje hormon ges ut för varje dosering. Sekventiell form, å andra sidan, är benämningen för en behandling där varje plåster innehåller olika mängder av ingredienserna - därför är det extra viktigt i det senare fallet att ha koll på sin behandling. Evorel Conti är utförandet för kontinuerlig, kombinerad behandling, medan Evorel Sequi är den sekventiella.

Senast granskat:  20-02-2018