Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Evorel

Estradiolhemihydrat (estradiol) & noretisteronacetat

Evorel är ett depotplåster som används för att behandla klimakteriebesvär. Läkemedlet finns som kontinuerlig kombinerad hormonbehandling (Evorel Conti) och som cyklisk behandling (Evorel Sequi). Evorel Conti finns både som 8-pack och 24-pack.

Beställ din behandling eller förnya dina recept smidigt, säkert och enkelt. Med hjälp av vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du begära ett recept och få dina symptom granskade av en av våra legitimerade läkare.

+1300 recensioner via Trustpilot
Evorel Conti (kontinuerlig)

Innehåller 3,2 mg estradiol och 11,2 mg noretisteron, som frisätts i kroppen i en takt av 50 respektive 170 mikrogram per dag. Finns som 8-pack och 24-pack.

+ Gratis expressfrakt
Evorel Sequi (sekventiell)

Evorel Sequi är en sekventiell behandling innehållandes två plåster. Conti (som beskrivet ovan) och Evorel 50, som endast innehåller 3,2 mg estradiol.

 
+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Evorel är ett depotplåster som används för att behandla klimakteriebesvär. Läkemedlet finns som kontinuerlig kombinerad hormonbehandling (Evorel Conti) och som cyklisk behandling (Evorel Sequi). Evorel Conti finns både som 8-pack och 24-pack.

Beställ din behandling eller förnya dina recept smidigt, säkert och enkelt. Med hjälp av vår kombinerade hälso- och apotekstjänst kan du begära ett recept och få dina symptom granskade av en av våra legitimerade läkare.

Översikt

Översikt

Evorel är ett transdermalt plåster som används vid hormonersättningsterapi för att lindra klimakteriebesvär. Det är en kombinerad behandlingsform som innehåller syntetiskt östrogen och progesteron. Evorel finns i två utföranden, Evorel Conti och Evorel Sequi. Evorel Conti är en kontinuerlig kombinerad hormonbehandling där varje plåster innehåller samma dos, medan Evorel Sequi är en cyklisk/sekventiell behandling där fördelningen in i kroppen sker i cykliska doser. Gemensamt för bägge är att behandlingen sker i plåsterform och att plåstret bör bytas var tredje eller fjärde dag. Evorel tillverkas av läkemedelsföretaget Janssen.

Klimakteriet är en naturlig process i varje kvinnas liv som vanligtvis inträder mellan 45 och 57 års ålder - även fast vissa kvinnor kan uppleva det i en tidigare ålder än 45 (somliga redan i 30-årsåldern), och andra senare än vid 57 års ålder. Klimakteriet är en serie förändringar i kroppen, i synnerhet i anslutning till det reproduktiva systemet.

Klimakteriet inträffar när äggstockarna inte längre producerar ett ägg och blödningar i samband med menstruation saktar ner innan de helt slutar.Klimakteriet kännetecknas av att menstruationen långsamt saktas ner för att tillslut upphöra helt. Detta innebär att äggstockarna inte längre producerar ägg och att mensblödningar så småningom helt och hållet upphör. När menstruation och ägglossning långsamt börjar sakta ner kan mängden östrogen i kroppen fluktuera. Detta kan leda till symptom som t.ex. rodnad, huvudvärk, sömnsvårigheter, förändrad libido och även en ökad mottaglighet för urinvägsinfektioner. Postmenopausala kvinnor är också mer benägna att utveckla benskörhet.

De flesta symptomen är förhållandevis milda och kräver inte läkarvård. Vissa kan emellertid vara så allvarliga att de börjar störa vardagen - det är i dessa fall en behandling kan rekommenderas. De vanligaste behandlingarna kommer i form av hormonersättningsterapi, förkortat HRT.

Vilken typ av HRT du undergår beror på vilken fas av klimakteriet du är i samt om du har opererat bort livmodern. För de som inte har undergått operation och upplever de tidigare stadierna av klimakteriebesvär passar oftast sekventiell kombinerad HRT, t.ex. Evorel Sequi. För de som inte har opererat bort livmodern men är i det postmenopausala stadiet passar oftast kontinuerlig kombinerad HRT bäst, exempelvis Evorel Conti.

Den aktiva ingrediensen i dessa produkter är östradiol, som är en form av östrogen, samt noretisteron, en form av progesteron. Estradiol minskar symptom genom att komplettera de sjunkande östrogennivåerna medan substansen noretisteron används för att balansera östrogennivåerna i syfte att minska risken för livmodercancer.

Nu kan du beställa Evorel säkert, smidigt och tryggt. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som endast tar ett par minuter, och sedan sköter vi resten. Dina svar kommer granskas av en av våra legitimerade läkare, och bedöms läkemedlet vara säkert och ändamålsenligt för dig, skrivs ett elektroniskt recept ut. Därefter levereras ditt läkemedel direkt hem till dig - allt inom 24 timmar!

Beställ nu
Senast granskat:  31-03-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se till att du förstått din läkares anvisningar samt de riktlinjer som återfinns i bipacksedeln innan du börjar använda Evorel. På detta sätt maximerar du effekten av läkemedlet medan du minimerar risken för eventuella biverkningar.

 1. Använd enligt läkares anvisningar.
 2. Fäst på ett nytt plåster två gånger i veckan, alltså var tredje eller fjärde dag.
 3. Du bör alltid byta plåster på samma dag.
 4. Ett minnespaket medföljer, i syfte att hjälpa dig att hålla koll på din behandling. På denna ber du markera dina bestämda bytesdagar (t.ex. måndagar och torsdagar, tisdagar och fredagar, osv).
 5. Evorel Conti är en kontinuerlig behandling i form av åtta plåster av samma typ.
 6. Evorel Sequi är en cyklisk/sekventiell behandling där varje paket innehåller fyra Evorel 50-depotplåster (som fördelas under behandlingens första två veckor) samt fyra Evorel Conti-plåster (som fördelas under behandlingens tredje och fjärde vecka).
 7. Fäst plåstret på en ren, torr och hårfri, fri från puder, olja, fuktighetskräm eller lotion, rispor, utslag och/eller irritation.
 8. Fäst plåstret på en plats på huden som är torr och hårfri, fri från puder, olja, fuktighetskräm eller lotion, rispor, utslag och/eller irritation. Plåstret bör inte fästas på en plats där det kan gnidas mot kläder, som t.ex. nedanför midjebandet.
 9. Fäst inte nästa plåster på exakt samma plats på huden som föregående.
 10. Se bipacksedelns instruktioner om du skulle glömma bort att fästa på nytt plåster på utsatt tid eller om ett plåster faller av.

Ovan riktlinjer är endast en summering av hur du använder denna produkt. Se bipacksedel för ytterligare instruktioner och riktlinjer.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  31-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Evorel Conti (kontinuerlig)

Evorel Sequi (sekventiell)

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du i förhand känner till dessa biverkningar då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart läkarvård om du skulle upptäcka tecken på blodpropp, allergisk reaktion, hjärtattack, stroke, leverproblem som t.ex. gulsot, migrän, förändring i blodtryck, konvulsioner, bröstcancer, livmoderhalscancer eller äggstockscancer. Ytterligare detaljerad information om biverkningar kan hittas i bipacksedeln.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Irritation kring området där plåstret fästes.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Överkänslighet, sömnproblem, depression eller ångest, huvudvärk, hjärtklappning, åderbråck, bröstsmärtor, illamående eller kräkningar, blodvallningar, diarré, rygg- eller ledvärk, flytningar, oregelbunden menstruation, smärtsamma menstruationer, vätskeretention eller viktuppgång.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Trast, förlust av libido, gasbildning, klåda, utslag, svullnad i händer och fötter eller muskelvärk.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Evorel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Evorel kan interagera med följande: fnobarbital, fenytoin, karbamazepin, lamotrigin eller andra läkemedel mot epilepsi, rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz, ritonavir eller nelfinavir, bosentan eller johannesört.

Andra sjukdomar och Evorel

Du kan komma att avrådas från att använda Evorel om du har en historia av bröstcancer eller annan cancer som är känslig mot östrogener, obehandlad förtjockning av livmoderslemhinnan, obehandlade blödningar i underlivet, blodpropp eller annan sjukdom eller tillstånd som placerar dig i riskzonen för att drabbas blodpropp, pulsåderproblem som resulterat i kärlkramp, hjärtattack eller stroke, leversjukdom som inte behandlats klart eller porfyri.

Underrätta även din läkare om du har eller haft något av följande: gallsten, migrän, tillstånd eller livsstilsfaktor som placerar dig i riskzonen för cancer, myom, snabb eller plötslig svullnad som orsak till svårigheter att svälja eller andas, endometrios, endometriehyperplasi, högt blodtryck, diabetes, systemisk lupus erythematosus, epilepsi, astma, lever- hjärt-, eller njurproblem, höga nivåer av triglycerider i blodet eller bröstproblem.

Senast granskat:  31-03-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Evorel Conti (kontinuerlig)

Evorel Sequi (sekventiell)

Vanliga frågor: Evorel

Vanliga frågor: Evorel

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Evorel?

Ja. Alkohol ska inte interagera med dessa behandlingar.

Kan jag köra bil när jag använder Evorel?

Ja, din körförmåga ska inte försämras av Evorel. Om du emellertid skulle uppleva någon biverkning som skulle försämra din körförmåga bör du avstå från att köra samt kontakta läkare.

Kan Evorel tas när jag är gravid?

Nej. Om du är gravid, misstänker att du är gravid eller försöker bli gravid ska du inte ta denna behandling. Det är inte heller lämpligt för dig som ammar.

Hur ska Evorel förvaras?

Förvaras svalt på en säker plats ifrån överdrivet ljus eller fukt, under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Evorel?

Evorel innehåller: estradiolhemihydrat, noretisteronacetat, Duro-Tak 387-2287, guargummi och Hostaphan MN19. Använd inte denna produkt om du är allergisk mot någon av dessa ingredienser.

Kan jag köpa Evorel receptfritt?

Du kan endast köpa Evorel Conti och Evorel Sequi genom ett recept. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra legitimerade läkare granska dina svar och utfärda ett recept om hen bedömer att behandlingen är ändamålsenlig!

Är Evorel rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  31-03-2021
Granska produkt

Senaste Evorel omdömen

Senaste Evorel omdömen

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här