Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

FemSeven

Östadiol & levonorgestrel

FemSeven är en behandling vid klimakteriebesvär som kommer i formen av ett depotplåster. Det är en östrogenbehandling som innehåller den verksamma ingrediensen estradiol.

Vänligen notera att FemSeven inte längre finns som kombinationsbehandling eller sekventiell behandling. Om du vanligtvis använt FemSeven Sequi eller FemSeven Conti och vill fortsätta använda kombinerat HRT rekommenderas det att du talar med din läkare om ett lämpligt alternativ.

Du kan smidigt och säkert förnya dina recept online på FemSeven genom Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

+1300 recensioner via Trustpilot
FemSeven50mcg

Innehåller 50 mcg estradiol och frisätter en uppmätt dos varje dygn.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

FemSeven är en behandling vid klimakteriebesvär som kommer i formen av ett depotplåster. Det är en östrogenbehandling som innehåller den verksamma ingrediensen estradiol.

Vänligen notera att FemSeven inte längre finns som kombinationsbehandling eller sekventiell behandling. Om du vanligtvis använt FemSeven Sequi eller FemSeven Conti och vill fortsätta använda kombinerat HRT rekommenderas det att du talar med din läkare om ett lämpligt alternativ.

Du kan smidigt och säkert förnya dina recept online på FemSeven genom Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

Översikt

Översikt - FemSeven hormonersättningsterapi

FemSeven är ett transdermalt plåster som används som hormonersättningsterapi, förkortat “HRT”, för att lindra klimakteriebesvär hos kvinnor. FemSeven är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. FemSeven innehåller endast ett östrogen och ska användas av kvinnor som har genomgått en hysterektomi. Det kan även användas av kvinnor som inte genomgått hysterektomi, men måste då tas tillsammans med ett gestagen.

 1. Innehåller ett köshormon
 2. Transdermalt plåster som byts veckovis
 3. Lindrar effektivt klimakteriebesvär

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet börjar oftast någon gång mellan 45 och 55 års ålder, även fast det kan inträda tidigare än så och även senare, så sent som upp i sextioårsåldern. Under denna period slutar äggstockarna att generera ägg och menstruationen blir mindre frekvent innan det till sist helt upphör. Nivån av de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron, som är naturligt förekommande, minskar också snabbt.

En av konsekvenserna av dessa förändringar i hormonnivåer är en rad återkommande symtom, som de flesta kvinnor vid något skede av klimakteriet upplever. Det kan inkludera sömnlöshet, ångest, ledvärk, trötthet, plötsliga värmevallningar, hjärtklappning, huvudvärk och förhöjd risk att utveckla olika typer av urinvägsinfektioner. Dessa symptom träder i regel in innan menstruationen helt upphört och kan fortsätta i viss tid efteråt.

Alla kvinnor upplever inte symptom som är så omfattande att de kräver läkemedelsbehandling, men de flesta som tar HRT för att behandla sina klimakteriebesvär får bra hjälp genom HRT som FemSeven.

FemSeven vid klimakteriebesvär

Tidigare var FemSeven en kombinerad hormonersättningsterapi, som gick under namnen FemSeven Conti och FemSeven Sequi. Dock har produktionen av dessa två versioner av läkemedlet upphört från producenten, läkemedelsföretaget Teva. Idag finns FemSeven som en version, som inte innehåller en gestagen.

Den aktiva ingrediensen i FemSeven heter estradiol. Denna ingrediens verkar på samma sätt som det kroppsegna hormonet östrogen genom att komplettera hormonnivåerna och därmed lindra symptom. FemSeven lämpar sig för kvinnor som har opererat bort livmodern, vilket är ett ingrepp som kallas för hysterektomi. Kvinnor som inte har opererat bort livmodern kan ta FemSeven tillsammans med läkemedel som innehåller gestagen.

FemSeven kommer i formen av transdermalt plåster som klistras på en gång i veckan. Plåstret frisätter sedan en uppmätt dos av den aktiva ingrediensen in i blodflödet genom huden.

Om du inte har tid att besöka vårdcentral och apotek kan Treated.com vara en bra tjänst för dig. Hos oss behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Om din beställning godkänns får du ditt läkemedel levererat enligt dina önskemål - du behöver inte besöka ett apotek för att hämta ut det.

Beställ nu
Senast granskat:  07-09-2020
Bruksanvisning

Så tar du FemSeven HRT

HRT innehållandes endast östrogen är rekommenderat för kvinnor som har genomfört hysterektomi. Kvinnor som inte haft en hysterektomi behöver komplettera sin behandling med gestagen.

 1. Ifall du tar en sekventiell, kombinerad hormonersättningsterapi (HRT) och byter till FemSeven ska du börja ta det dagen efter att blödningen slutat.
 2. Annars kan du börja använda FemSeven när det passar dig.
 3. Plåstrena klistras på och lämnas på i sju dagar. Du ska klistra på ett nytt plåster efter sju dagar, utan uppehåll.
 4. För att klistra på plåstret, ta bort det enligt anvisningarna.
 5. Avlägsna den S-formade skyddsfilmen utan att röra vid själva klistret undertill plåstret.
 6. Det rekommenderas att du fäster plåstret på rumpan, låren eller buken.
 7. Klistra på plåstret på en hudyta och tryck fast plåstret med hjälp av din handflata i minst 30 sekunder.
 8. Detta plåster ska inte klistras på brösten.
 9. Plåstret kan avlägsnas genom att lyfta på ena sidan och sedan dras bort. Vik plåstret på mitten innan du slänger det.
 10. Om du fäst på för många plåster ska du bara ta bort det extra plåstret.
 11. Om du glömt att klistra på ditt plåster ska du bara klistra på det så snart som du kommer på, därefter fortsätta med att byta plåster var sjunde dag.

Anvisningarna ovan är endast en summering över hur du tar FemSeven. Läs alltid igenom bipacksedeln noga innan du börjar ta detta läkemedel. Rådfråga läkare om du är osäker över någonting.

FemSeven bipacksedel

FemSeven bipacksedel (svenska)

FemSeven 50 bipacksedel (engelska)

 

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

FemSeven 50mcg

Biverkningar

FemSeven: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, även fast alla inte kommer att uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du känner till dessa på förhand, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Om du blir gravid eller upplever något av följande ska du genast sluta ta FemSeven och kontakta din läkare omedelbart:

 • Symptom som kan indikera gulsot eller leversjukdom (som gulfärgning av ögonvitorna eller huden).
 • Förhöjt blodtryck som kan kännas igen genom dåsighet, huvudvärk eller trötthet.
 • Migrän när du inte haft migrän tidigare.
 • Tecken på blodpropp som kan orsaka symptom som andnöd, plötsliga bröstsmärtor eller svullnad eller rödhet i benen.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Klåda, rodnad, eksem, svullnad eller pigmentförändringar i huden.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Huvudvärk eller smärta eller obehagskänsla i bröstet.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Förändringar i håret, ökade svettningar, ledsmärta, benkramper, yrsel, stickningar i fingrar eller tår, migrän, ångest, ökad aptit, depression, sömnsvårigheter, nervositet, illamående, matsmältningsbesvär, buksmärtor, kräkningar, förändrat blodtryck, bröstsmärtor, problem med vener, flytningar i underlivet, genombrottsblödningar, trötthet eller förändringar i vikt såsom viktuppgång eller viktnedgång.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Förvärrade fibroider i livmodern.

Biverkningar som rapporterats hos kvinnor som tar HRT:

Gallblåsesjukdom, hudsjukdomar, cholasma, erytem nodosum, utslag med rodnad eller sår.

Ovan nämnda biverkningar är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som är förknippade med FemSeven. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta FemSeven.

Andra läkemedel och FemSeven

När du fyller i det medicinska frågeformuläret online behöver du se till att du i detalj berättar vad för andra läkemedel du tar, även om de är receptfria läkemedel. Detta eftersom vissa läkemedel kan interagera med FemSeven och påverka dess funktion, och vice versa.

FemSeven kan interagera med: antiretrovirala läkemedel vid hiv som nevirapin, ritonavir, efavirenz och nelfinavir, vissa typer av antibiotika vid tuberkulos som t.ex. rifampicin och rifabutin, antiepileptika som fenytoin, fenobarbital och karbamazepin eller naturläkemedel som innehåller johannesört.

Andra sjukdomar och FemSeven

Det finns ett antal sjukdomar som gör det olämpligt att använda FemSeven. Om du har eller har haft något av följande ska du inte ta FemSeven: östrogenkänslig cancer, till exempel bröstcancer eller äggstockscancer, oförklarliga blödningar från underlivet, venös tromboembolism (blodpropp), någon sjukdom som påverkar blodets koagulation, tillväxt av slemhinnan inuti livmodern som ej behandlats, kärlkramp (angina pectoris), stroke eller hjärtinfarkt, leversjukdom där levern inte återställts till dess vanliga funktion, någon form av ovanlig, ärftlig blodsjukdom eller om du är allergisk mot något av innehållsämnena i behandlingen.

Om du har någon av följande sjukdomstillstånd kan det krävas att du tar FemSeven med särskild försiktighet eller att din läkare vill att du går på regelbundna kontroller: familjehistoria av östrogenkänslig cancer, godartad cancer i livmodern (fibroider), historia av endometrios eller endometrial hyperplasi, gallsten, högt blodtryck, du är i riskzonen för blodproppar eller sjukdomar som påverkar blodets koagulering, systemisk lupus erythematosus, otoskleros, höga kolesterolvärden, diabetes, leversjukdom, astma eller epilepsi.

Regelbunden kontroll

Du behöver gå på regelbundna kontroller, helst minst en gång årligen, för att kontrollera hur din HRT-behandling fungerar.

HRT och cancer

Du hittar mer information om HRT och cancerrisker i den bifogade bipacksedeln.

Graviditet och amning

Denna produkt ska inte användas om du är gravid eller ammar. Om du blir gravid är det viktigt att du slutar ta denna behandling och uppsöker din husläkare snarast.

Körförmåga och användande av maskiner

Det är inte troligt att denna behandling påverkar din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner.

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

FemSeven 50mcg

Vanliga frågor: FemSeven

Vanliga frågor: FemSeven

Kan jag dricka alkohol när jag tar FemSeven?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och FemSeven. Det rekommenderas dock alltid att du dricker alkohol med måtta.

Kan jag köra bil när jag tar FemSeven?

Ja, din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska inte påverkas av detta läkemedel. Skulle du märka av någon biverkan som kan göra det osäkert att köra bil ska du avstå från att göra så och kontakta din läkare snarast. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Kan jag ta FemSeven om jag är gravid?

Nej, detta läkemedel ska inte tas av kvinnor som är gravida eller som tror att de är gravida. Om du blir gravid under tiden du tar FemSeven ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare.

Hur ska FemSeven förvaras?

Förvara detta läkemedel under 30°C och utom syn- och räckhåll för barn. Kasta detta läkemedel ansvarsfullt, enligt anvisningarna som finns i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Kan jag vara allergisk mot FemSeven?

De aktiva ingredienserna i FemSeven är östradiolhemihydrat (som estradiol) i fas 1-plåstren och östradiolhemihydrat tillsammans med levonorgestrel i fas 2-plåstren.

Övriga innehållsämnen är transparent polyetylentereftalat, styren-isopren-styrensampolymerpärlor, glycerinestrar av hydrogenerade hartsyror och kiseliserad polyetylentereftalat.

Ta aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa FemSeven receptfritt?

Nej. FemSeven Sequi och FemSeven Conti är båda receptbelagda, likt alla andra HRT-behandlingar och andra läkemedel vid klimakteriebesvär. Du kan få och förnya ditt recept smidigt online hos Treated.com.

Är FemSeven rätt behandling för mig?

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär online kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att FemSeven är rätt behandling för dig eller om du vill förnya ett redan befintligt recept på FemSeven kan de godkänna din beställning.

Alla godkända beställningar levereras till din hemadress, oftast nästföljande arbetsdag. Du behöver inte besöka ett fysiskt apotek för att hämta upp ditt läkemedel efter att det har levererats.

Senast granskat:  07-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här