FemSeven

Östadiol & levonorgestrel

FemSeven Sequi och FemSeven Conti, som båda tillverkas av Teva, är kombinerad hormonersättningsterapi (HRT) som innehåller de aktiva ingredienserna estradiol och levonorgestrel. De verkar genom att lindra symptom vid övergångsåldern (klimakteriet).

Du kan smidigt och säkert köpa såväl FemSeven Sequi och FemSeven Conti online hos Treated.com. Så snart som din beställning har godkänts skickas ditt läkemedel med expressleverans.

 

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans måndag 24 september
FemSeven Conti50 mcg/7 mcg

FemSeven Conti innehåller en daglig dos om 50 mcg estradiol och 7 mcg levonorgestrel. Plåstret byts ut var sjunde dag.

FemSeven Sequi50 mcg/10 mcg

En månadskur av FemSeven Sequi innehåller två typer av plåster: ett plåster som innehåller 50 mcg estradiol och ett annat som, i tillägg till detta, innehåller 10 mcg levonorgestrel. Appliceras enligt din förskrivande läkares anvisningar.

Kr 829
Kr 1449
Beställ nu för leverans måndag 24 september

FemSeven Sequi och FemSeven Conti, som båda tillverkas av Teva, är kombinerad hormonersättningsterapi (HRT) som innehåller de aktiva ingredienserna estradiol och levonorgestrel. De verkar genom att lindra symptom vid övergångsåldern (klimakteriet).

Du kan smidigt och säkert köpa såväl FemSeven Sequi och FemSeven Conti online hos Treated.com. Så snart som din beställning har godkänts skickas ditt läkemedel med expressleverans.

 

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - FemSeven Conti och Sequi (HRT)

FemSeven Sequi och FemSeven Conti är hormonersättningsterapi, förkortat “HRT”, i formen av ett transdermalt plåster. FemSeven tillverkas av läkemedelsföretaget Teva. Bägge versionerna av FemSeven innehåller ett östrogen och ett progesteron (estradiol respektive levonorgestrel) och kan behandla klimakteriebesvär hos kvinnor som inte har genomfört en hysterektomi. FemSeven Sequi är en sekventiell form av HRT, medan FemSeven Conti är kontinuerlig.

 1. FemSeven Sequi innehåller olika mängd av de aktiva ingredienserna
 2. FemSeven Conti innehåller samma mängd per plåster
 3. Bägge ger effektiv symptomlindring vid klimakteriebesvär

Vad är övergångsåldern (klimakteriet)?

Övergångsåldern, eller klimakteriet, är en tid i varje kvinnas liv, som tenderar att börja mellan åldrarna 45 och 55 - även fast kvinnor kan gå in i klimakteriet både tidigare och senare. Klimakteriet, i grova drag, inträder när äggstockarna slutar producera ägg och menstruationen börjar bli mer och mer infrekvent tills den slutligen helt avtar. Nivåerna av de två könshormonen östrogen och progesteron sjunker även avsevärt under denna tid.

En av konsekvenserna av dessa förändringar är en aveny av symptom, av vilka några upplevs av de flesta kvinnor. Vanliga symptom är sömnsvårigheter, ångest, ledvärk, trötthet, plötsliga värmevallningar, hjärtklappning, huvudvärk och urinvägsinfektion. Symptomen kan träda fram innan menstruationen helt avtagit och kan i vissa fall fortsätta även efteråt.

För vissa kvinnor kan denna period innebära kraftiga besvär och även orsaka vissa psykologiska obehag. I vissa fall kan besvären påverka möjligheten till en normalt fungerande vardag och det är under sådana sammanhang som ett receptbelagt läkemedel mot klimakteriebesvär, som FemSeven, kan förskrivas.

Så kallad kombinerad hormonersättningsterapi, eller “kombinerad HRT”, förskrivs till kvinnor som inte undergått ingreppet hysterektomi, vilket innebär att man opererar bort livmodern. HRT innehållandes endast östrogen kan förskrivas vid fall där kvinnan inte genomfört hysterektomi, eftersom östrogen ensamt gör så att slemhinnan i livmodern förtjocknar. Detta kallas för hyperplasi och kan potentiellt öka risken för cancer. Kombinerad HRT minskar risken för cancer, även fast den dessvärre aldrig försvinner helt.

Skillnaden mellan FemSeven Sequi och FemSeven Conti

FemSeven Sequi plåster används sekventiellt. För de första två veckorna av varje cykel används de plåster som enbart innehåller estradiol, medan de två sista veckorna omfattar plåster innehållandes både estradiol och levonorgestrel. Mot slutet av den andra fasen av cykeln, det vill säga de två sista veckorna, är det normalt att uppleva en viss mängd menstruationsblödningar. Det är av denna anledning denna behandling inte är lämplig för kvinnor som fortfarande har regelbundna blödningar.

FemSeven Conti, i sin tur, är en kontinuerlig HRT-behandling; med andra ord innehåller varje plåster både estradiol och levonorgestrel och appliceras på huden en gång per vecka. Detta plåster producerar ingen månatlig menstruationsblödning och kan därför förskrivas till kvinnor som redan haft sin sista menstruation.

FemSeven kommer i formen av ett transdermalt plåster, vilket betyder att de konstant frisätter en uppmätt dos av hormoner in i blodflödet, genom huden. Bägge typerna ska fästas på kroppen i en vecka. Plåstret ska klistras på en torr, ren hudyta på nedre delen av kroppen.

Om du inte har tid att besöka vårdcentral och apotek kan Treated.com vara en bra tjänst för dig. Hos oss behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Om din beställning godkänns får du ditt läkemedel levererat enligt dina önskemål - du behöver inte besöka ett apotek för att hämta ut det.

Beställ nu
Senast granskat:  23-07-2018
Bruksanvisning

Så tar du FemSeven Conti och Sequi

När du tar FemSeven, eller något annat läkemedel, är det viktigt att du har förstått din läkares instruktioner. I ditt paket medföljer även läkemedlets bipacksedel, som innehåller anvisningar om hur du tar läkemedlet. Se till att du följer dessa noga när du tar FemSeven. På detta sätt maximerar du läkemedlets effekt, samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

FemSeven Sequi:

 1. Plåstren är uppdelade i två typer; de ena innehåller endast estradiol (fas 1), medan de andra (fas 2) innehåller både estradiol och levonorgestrel. Du ska applicera ett fas 1-plåster för menstruationscykelns första två veckor och ett fas 2-plåster för de två sista två veckorna av cykeln.
 2. Det är normalt att du får en lättare mensliknande blödning mot slutet av den andra fasen. Blödningen varar vanligtvis mellan fyra och fem dagar.
 3. Du måste applicera plåstren i en korrekt sekvens.

FemSeven Conti:

 1. Dessa plåster klistras på var sjunde dag. Fäst på plåstret på ett rent, torrt, oskadat hudområde på underkroppen.
 2. Växla mellan olika hudområden varje vecka, fäst inte dessa plåster på brösten.
 3. Kompletta, illustrerande anvisningar om hur du fäster på plåstren finns i den bifogade bipacksedeln.
 4. Om ett plåster faller av inom sjudagarsperioden ska du fästa på ett nytt och därefter fortsätta din behandling som schemalagt.
 5. Om du glömt bort att fästa på ditt plåster på rätt dag ska du bara göra det så snart som du kommer ihåg. Fortsätt därefter din behandling som schemalagt.
 6. Fäst inte på ett andra plåster för att kompensera för glömd dos.
 7. Du ska kunna simma, duscha och bada som vanligt under tiden du bär på plåstret, men gör inte detta inom en timme från att du klistrat på plåstret.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar FemSeven Sequi och FemSeven Conti. Detaljerade anvisningar finns i bipacksedeln, som medföljer läkemedlet.

FemSeven bipacksedel (Svenska)

FemSeven® Sequi bipacksedel (Engelska)

FemSeven® Conti bipacksedel (Engelska)

* - FemSeven Conti och FemSeven Sequi tillverkas i Sverige och inte i Storbritannien. Därför finns ingen bipacksedel tillgänglig på FASS.

Senast granskat:  23-07-2018
Biverkningar

FemSeven: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla som använder FemSeven kommer inte att uppleva biverkningar. Men det är emellertid viktigt att du känner till vilka eventuella biverkningar som kan orsakas av denna behandling, så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Vissa biverkningar kan kräva att du uppsöker sjukvård.

Sluta genast att ta FemSeven om kontakta läkare om:

 • Du blir gravid.
 • Du drabbas av gulsot som kan indikera en leversjukdom (vanliga symptom är t.ex.. att dina ögon blir gula eller huden vitare).
 • Du får högt blodtryck, som kan kännas igen av bland annat yrsel, huvudvärk eller trötthet.
 • Du får migrän oväntat eller när du inte brukar få migrän.
 • Du får en blodpropp. Detta kan kännetecknas av bland annat andningssvårigheter, plötsliga bröstsmärtor eller svullnad eller rodnad i benen.

Biverkningarna mellan FemSeven Sequi (sekventiell HRT) och FemSeven Conti (kontinuerlig HRT) kan skilja sig.

FemSeven Sequi

Det är vanligt att du får lokal hudirritation på applikationsstället. Detta är helt ofarligt och irritationen försvinner oftast inom några dagar från att du har tagit bort plåstret.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Smärta, ömhet eller sammandragningar i brösten, illamående eller kräkningar, spotting, oregelbundna blödningar, förändrad libido, huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Onormal tillväxt av slemhinnan i livmodern, migrän, vertigo, godartade tumörer i bröstet, obekväma menstruationer, buksmärta eller uppblåsthet, högt blodtryck, vätskeretention (ödem), viktuppgång eller viktnedgång, trötthet, benkramper.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Gulsot, depression, gallsten, fibroider i livmodern.

FemSeven Conti

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Ömhet i brösten, lokal hudirritation på applikationsstället, spotting eller blödningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller fler):

Smärta i brösten, förstoppning eller huvudvärk.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Viktuppgång eller viktnedgång, vätskeretention, benkramper, trötthet, illamående, buksmärtor, yrsel, uppblåsthet, högt blodtryck, godartade tumörer, depression, endometrial hyperplasi.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Gallsten, gulsot eller fibroider i livmodern.

Detta är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar förknippade med FemSeven Sequi och FemSeven Conti. Du hittar en komplett lista i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan du påbörjar din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting.

Andra läkemedel och FemSeven

När du fyller i det medicinska frågeformuläret online, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare, är det mycket viktigt att du talar om ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda. Detta omfattar även eventuella naturläkemedel om tillskott.

FemSeven kan interagera med: antivirala behandlingar vid hiv som t.ex. nevirapin, ritonavir, efavirenz och nelfinavir, antibiotika vid tuberkulos som rifampicin eller rifabutin, antiepileptika som fenytoin, fenobarbital och karbamazepin eller naturläkemedel eller andra tillskott som innehåller johannesört.

Andra sjukdomar och FemSeven

Du ska inte ta FemSeven om du har en historia av något av följande: någon form av cancer som östrogenkänslig, som t.ex. bröstcancer eller äggstockscancer, om du har haft oförklarliga blödningar i underlivet, en venös tromboembolism (blodpropp) eller någon sjukdom som kan sätta dig i riskzonen för blodpropp, överdriven tillväxt av slemhinnan i livmodern som ännu ej behandlats, angina pectoris (även känt som kärlkramp), stroke, hjärtattack, leversjukdom där din leverfunktion ännu inte återvänt till sina vanliga nivåer, någon form av ärftlig blodsjukdom, porfyri eller om du är allergisk mot någon av innehållsämnena i FemSeven.

Om du har haft något av följande kan din förskrivande läkare även vilja att du tar FemSeven med särskild försiktighet eller återkommande uppföljning på din behandling: en familjehistoria av östrogenresponsiv cancer, godartade tumörer i livmodern (fibroider), en historia av endometrial hyperplasi eller endometrios, gallsten, högt blodtryck, mottaglighet för blodproppar eller sjukdomar som relaterar till blodets koagulationsförmåga, systemisk lupus erythematosus, otoskleros, höga blodfetter (även kallat högt kolesterol), diabetes, leversjukdom, astma eller epilepsi.

Senast granskat:  23-07-2018
Vanliga frågor: FemSeven

Vanliga frågor: FemSeven

Kan jag dricka alkohol när jag tar FemSeven?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan alkohol och FemSeven. Det rekommenderas dock alltid att du dricker alkohol med måtta.

Kan jag köra bil när jag tar FemSeven?

Ja, din körförmåga eller din förmåga att hantera maskiner ska inte påverkas av detta läkemedel. Skulle du märka av någon biverkan som kan göra det osäkert att köra bil ska du avstå från att göra så och kontakta din läkare snarast. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Kan jag ta FemSeven om jag är gravid?

Nej, detta läkemedel ska inte tas av kvinnor som är gravida eller som tror att de är gravida. Om du blir gravid under tiden du tar FemSeven ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare.

Hur ska FemSeven förvaras?

Förvara detta läkemedel under 30°C och utom syn- och räckhåll för barn. Kasta detta läkemedel ansvarsfullt, enligt anvisningarna som finns i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Kan jag vara allergisk mot FemSeven?

De aktiva ingredienserna i FemSeven är östradiolhemihydrat (som estradiol) i fas 1-plåstren och östradiolhemihydrat tillsammans med levonorgestrel i fas 2-plåstren.

Övriga innehållsämnen är transparent polyetylentereftalat, styren-isopren-styrensampolymerpärlor, glycerinestrar av hydrogenerade hartsyror och kiseliserad polyetylentereftalat.

Ta aldrig detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa FemSeven receptfritt?

Nej. FemSeven Sequi och FemSeven Conti är båda receptbelagda, likt alla andra HRT-behandlingar och andra läkemedel vid klimakteriebesvär. Du kan få och förnya ditt recept smidigt online hos Treated.com.

Är FemSeven rätt behandling för mig?

När du fyller i vårt medicinska frågeformulär online kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende. Bedöms det att FemSeven är rätt behandling för dig eller om du vill förnya ett redan befintligt recept på FemSeven kan de godkänna din beställning.

Alla godkända beställningar levereras till din hemadress, oftast nästföljande arbetsdag. Du behöver inte besöka ett fysiskt apotek för att hämta upp ditt läkemedel efter att det har levererats.

Senast granskat:  23-07-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.
Läs mer om Kvinnors hälsa

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här