Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Indivina

Estradiol/ Medroxiprogesteronacetat

Indivina är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (så kallad hormonersättningsterapi eller HRT). Indivina innehåller de aktiva beståndsdelarna estradiol och medroxiprogesteron. Preparatet är tillverkat i Storbritannien av Orion Pharmaceuticals.

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra för att begära eller förnya ditt recept är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras dessutom raka spåret hem nästföljande dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Indivina1 mg/2,5 mg

Denna tablett innehåller 1 mg estradiol och 2,5 mg medroxiprogesteron. De tas en gång dagligen i enlighet med vad din läkare har föreskrivit.

+ Gratis expressfrakt
Indivina1 mg/5 mg

Denna dos har 1 mg estradiol och 5 mg medroxiprogesteron. En tablett tas dagligen enligt de angivna anvisningarna.

+ Gratis expressfrakt
Indivina2 mg/5 mg

Denna tablett innehåller 2 mg estradiol och 5 mg medroxiprogesteron. Tabletten tas en gång varje dag i enlighet med instruktionerna.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Indivina är ett preparat som används för hormonell substitutionsbehandling (så kallad hormonersättningsterapi eller HRT). Indivina innehåller de aktiva beståndsdelarna estradiol och medroxiprogesteron. Preparatet är tillverkat i Storbritannien av Orion Pharmaceuticals.

Du kan snabbt få och förnya dina recept online hos Treated.com. Allt du behöver göra för att begära eller förnya ditt recept är att fylla i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras dessutom raka spåret hem nästföljande dag.

Översikt

Översikt

Indivina, som tillverkas av Orion Pharmaceuticals, är en tablett som används som en kontinuerlig kombinerad form av HRT för att behandla symptom på klimakteriet. Behandlingen används också vid behandling av osteoporos hos kvinnor för vilka andra former av medicinering är olämpliga. Tabletterna finns i tre styrkor och används av kvinnor som slutat ha menstruation minst tre år tidigare.

 1. Behandlar effektivt klimakteriebesvär.
 2. En form av HRT-behandling.
 3. Tabletten finns i tre olika styrkor.

När kvinnor närmar sig medelåldern upphör ägglossningen varpå menstruationscykeln förändras med oregelbunden menstruation. Så småningom kommer detta att sluta och kvinnan kan inte längre bli gravid. Denna naturliga process, känd som klimakteriet eller menopaus, följs av en minskning av halterna av det kvinnliga könshormonet östrogen.

Vanliga symptom vid klimakteriebesvär

Kroppen svarar på denna process med ett antal symptom. Några kommer att upplevas av de flesta kvinnor i klimakteriet. Några av de vanligaste symptomen inkluderar: Värmevallning, nattsvettningar, obehag under sex, humörsvängningar, sömnsvårigheter och problem med koncentration och minne. Postmenopausala kvinnor har också risk att utveckla osteoporos (benskörhet). Detta är ett tillstånd där nedgången i östrogennivåer gör benen svaga och sköra.

De flesta kvinnor kommer att ha symptom som är relativt milda, men vissa kommer att uppleva det svårare och att det påverkar det dagliga livet. I dessa fall kan de vilja söka medicinsk hjälp och påbörja en HRT-behandling. HRT står för hormonersättningsterapi och skrivs ibland ut som Hormone Replacement Therapy. Du kan tryggt och säkert både få och förnya dina recept på Indivina hos Treated.com.

Hur verkar Indivina för att lindra klimakteriebesvär?

Indivina innehåller två aktiva ingredienser: Estradiol (en form av östrogen) är ett hormon som uppstår naturligt och detta kompenserar för de minskade nivåerna av hormonet i kroppen. Detta är något som minskar effekterna av denna nedgång. Indivina innehåller också en syntetisk form av progesteron som kallas medroxiprogesteron. Användning av HRT med enbart östrogen ökar nämligen risken för kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan och cancer i livmoderslemhinnan. Gestagen som finns i Indivina skyddar dig mot denna extra risk. Detta är känt som en kombinerad hormonersättningsterapi.

Denna produkt används också som andrahandsbehandling för kvinnor som riskerar att utveckla postmenopausal osteoporos och inte kan ta andra tillgängliga föreskrivna behandlingar. De som är särskilt utsatta är personer med folk inom släkten som har haft osteoporos. Även de som röker, kvinnor som nyligen har haft en kortikosteroidbehandling och de som inledde klimakteriet tidigt.

Indivina är en kontinuerlig form av HRT som tas en gång dagligen i form av en tablett. Om du tidigare använde en cyklisk form av HRT bör du vänta en vecka efter att du har tagit den sista av din tidigare behandling. Det bör bara tas av kvinnor som hade klimakteriet för minst tre år sen.

Beställ nu
Senast granskat:  26-04-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Ta alltid Indivina enligt din läkares instruktioner. På så vis blir behandlingen mest effektiv och eventuella biverkningar minimeras. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Använd som föreskrivet.
 2. Ta en tablett om dagen med vatten. Du bör använda kalenderdagarna som skrivs på blisterförpackningen som en guide.
 3. Om du glömmer att ta en tablett fortsätt behandlingen följande dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos. Att glömma en tablett kan orsaka genombrottsblödning eller stänkblödning.
 4. Om du tror att du har tagit mer av tabletterna än vad du borde, kontakta din läkare.
 5. Om du inte har menstruation och om du inte tidigare har använt hormonersättning eller byter från ett annat kontinuerligt HRT-kombinationsläkemedel kan behandling med Indivina inledas vilken dag som helst. Om du byter från en cyklisk HRT-behandling, ska du påbörja behandling med Indivina en vecka efter intag av din sista tablett i cyklisk HRT. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal.
 6. Om du känner att din dos är för låg eller för hög, kontakta din läkare för att diskutera vilka effekter det kan ha. Du bör också göra detta om du vill sluta ta Indivina.
 7. Om du är på väg att genomgå några kirurgiska ingrepp, var noga med att berätta för kirurgen att du tar detta läkemedel. Det kan betyda att du måste sluta ta det veckorna innan operationen.

Ovan punkter är endast en summering över hur du använder läkemedlet. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Där hittar du kompletta anvisningar.

Indivina® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Indivina® från FASS

Senast granskat:  26-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Indivina 1 mg/2,5 mg

Indivina 1 mg/5 mg

Indivina 2 mg/5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Indivina orsaka vissa biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du på förhand känner till dessa så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa. Vissa åtgärder kräver att du söker läkarvård. Du måste genast tala med en läkare om du upplever: Migrän där du inte tidigare haft det. Om hud eller ögonvitor blir gulfärgade. Allt som kan indikera en kraftig ökning av blodtryck såsom trötthet, yrsel eller huvudvärk. Symtom som kan innebära blodpropp såsom rodnad och smärtsam svullnad i benen, bröstsmärta eller andningssvårigheter. Du måste också sluta ta Indivina omedelbart om du blir gravid.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Viktökning eller viktminskning. Svullnad orsakad av vätskeansamling. Hetta. Yrsel. Huvudvärk. Trötthet. Depression. Ökad svettning. Illamående. Kräkningar. Gaser. Buksmärta. Smärtsamma eller ömma bröst. Flytningar, blödning eller genombrottsblödning. Sjukdomar i yttre könsorgan/slida. Menstruationsrubbningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Godartad brösttumör. Godartad tillväxt av livmoderslemhinnan. Bröstförstoring, ömhet i brösten. Förtjockad livmoderslemhinna. Sjukdomar i livmodern. Sömnlöshet. Ångest. Humörförändringar. Förändrad sexualdrift. Ledsmärta. Ökad aptit. Ökade nivåer av blodkolesterol eller blodtryck. Överkänslighet. Torra ögon. Skakningar. Stickande känslor i huden. Influensaliknande symtom. Täppt näsa. Problem med blåsan. Matsmältningsbesvär. Halsbränna. Diarré. Håravfall. Överdriven hårväxt. Feber.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Hudutslag. Obehag vid användning av kontaktlinser. Blodproppar. Leverförändringar. Förändringar i gallflödet. Smärtsamma menstruationer. PMS-liknande syndrom.  

Ovan lista är endast en summering över eventuella biverkningar förknippade med Indivina. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln där du hittar en komplett lista. Se din bipacksedel för information om eventuella biverkningar.

Andra läkemedel och Indivina

Du måste lämna uppgifter om alla andra läkemedel, både receptfria och inte receptfria, som du tar när du fyller i dina medicinska uppgifter. Detta så att din läkare kan vara säker på att detta läkemedel är säkert för dig och lämpligt för dig och dina behov. Vissa läkemedel kan när de tas samtidigt som Indivina orsaka oregelbunden blödning. Dessa inkluderar: Behandlingar för hiv som nevirapin, ritonavir, efavirenz, nelfinavir. Antikonvulsiva medel för epilepsi som fenobarbital, fenytoin och karbamazepin. Antibiotika för tuberkulos som rifampicin och rifabutin samt växtbaserade läkemedel som har Johannesört som ingrediens.

Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du påbörjar behandlingen om du har eller har haft något av följande problem innan du påbörjar behandlingen:

Om du har någon sjukdom med påverkan på livmoderslemhinnan, samt muskelknutor (myom). Endometrios eller har haft endometriehyperplasi (kraftig förtjockning av livmoderslemhinnan). Om du har en ökad risk att få blodpropp. Om någon släkting har haft bröstcancer eller annan östrogenberoende cancer. Högt blodtryck. Leversjukdom t.ex. leveradenom (godartad tumör). Diabetes. Gallstenssjukdom. Om du får migrän eller kraftig huvudvärk. Om du har systemisk lupus erythematosus (SLE) - en autoimmun sjukdom som angriper många organ i kroppen. Epilepsi. Astma. Otoskleros förbening av mellanörat som leder till hörselbortfall. Hypertriglyceridemi (förhöjd nivå av blodfetter). Vätskeansamling som beror på hjärt- eller njursjukdom. Ärftligt angioödem.

Dessa problem kan återkomma eller förvärras under behandling med Indivina. Om så är fallet ska du ha tätare kontroller hos din läkare.

Regelbundna kontroller:

Du måste rådgöra med din läkare för att regelbundet granska din HRT-behandling. Vanligtvis sker detta minst en gång om året.

Graviditet och amning:

Denna produkt ska inte användas av någon som är gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du använder detta läkemedel – sluta använda det och kontakta din läkare.

Laktosintolerans:

Indivina innehåller laktos. Tala om för din läkare ifall du är laktosintolerant.

Senast granskat:  26-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Indivina 1 mg/2,5 mg

Indivina 1 mg/5 mg

Indivina 2 mg/5 mg

Vanliga frågor: Indivina

Vanliga frågor: Indivina

Kan jag dricka alkohol i kombination med Indivina?

Ja. Indivina påverkas inte av alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Indivina?

Ja. Det påverkar inte din förmåga att köra. Men om du lider av biverkningar som kan störa det bör du avstå från att göra det och kontakta din läkare.

Kan Indivina användas när jag är gravid?

Denna behandling är endast avsedd för postmenopausala kvinnor. Om du blir gravid, sluta ta behandlingen på en gång och kontakta din läkare.

Hur ska Indivina förvaras?

Förvara originalförpackningen som referens och förvara vid rumstemperatur under 25° C.

Kan jag vara allergisk mot Indivina?

Dessa tabletter innehåller estradiolvalerat, medroxiprogesteronacetat, magnesiumstearat, laktosmonohydrat, majsstärkelse och gelatin. Använd inte om du har en allergi mot någon av dessa ingredienser. Denna produkt innehåller också laktos så du ska berätta för din läkare innan du tar den om du är laktosintolerant.

Kan jag köpa Indivina receptfritt?

Det är inte tillgängligt receptfritt, men det är möjligt att förnya receptet för denna HRT-produkt och köpa Indivina online. Du kan göra detta efter att ha fyllt i vårt medicinska frågeformulär.

Är Indivina rätt behandling för mig?

Den HRT-behandling du använder bestäms efter ett möte med din läkare. De kommer att skriva ut ett recept när de har diskuterat lämpliga alternativ med dig. För att begära ditt recept på Indivina behöver du bara fylla i vårt medicinska frågeformulär, som tar ett par minuter. Därefter granskas ditt ärende noga av en av våra legitimerade läkare och om behandlingen bedöms lämplig för dig skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med hemleverans nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-04-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här