Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Kliofem

Estradiol/ Noretisteron

Kliofem (marknadsförs i Sverige som Kliogest) är hormonersättningsterapi i tablettform, som används för att lindra klimakteriebesvär som inte orsakats på grund av operation. Tabletten innehåller syntetiskt östrogen och progesteron. Kliofem tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Hos oss på Treated.com behöver du aldrig slita dig från ditt jobb för att få ditt recept. Våra registrerade läkare granskar ditt ärende online och varje godkänd beställning skickas direkt hem till dig inom ett dygn. Hur lätt som helst!

+1300 recensioner via Trustpilot
Kliofem2 mg / 1 mg

Varje tablett innehåller 2 mg estradiol och 1 mg noretisteron. Dessa das en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Kliofem (marknadsförs i Sverige som Kliogest) är hormonersättningsterapi i tablettform, som används för att lindra klimakteriebesvär som inte orsakats på grund av operation. Tabletten innehåller syntetiskt östrogen och progesteron. Kliofem tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Hos oss på Treated.com behöver du aldrig slita dig från ditt jobb för att få ditt recept. Våra registrerade läkare granskar ditt ärende online och varje godkänd beställning skickas direkt hem till dig inom ett dygn. Hur lätt som helst!

Översikt

Översikt

Kliofem är en hormonbehandling i tablettform som innehåller syntetiskt östrogen och progesteron. Läkemedlet används för att lindra klimakteriebesvär hos de kvinnor som inte opererat bort livmodern genom hysterektomi. Tabletten tas en gång dagligen (vid samma tidpunkt varje dag) och fördelas genom en kalenderförpackning som är utformad för att hjälpa användaren att ha koll på behandlingen. Kliofem marknadsförs i Sverige under namnet Kliogest och tillverkas av läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

De flesta kvinnor går igenom klimakteriet i sena 40-årsåldern eller tidiga 50-årsåldern. Klimakteriet inträffar när äggstockarna inte längre producerar ett ägg och blödningar i samband med menstruation saktar ner innan de helt slutar.Klimakteriet kännetecknas av att menstruationen långsamt saktas ner för att tillslut upphöra helt. Detta innebär att äggstockarna inte längre producerar ägg och att mensblödningar så småningom helt och hållet upphör. När menstruation och ägglossning långsamt börjar sakta ner kan mängden östrogen i kroppen variera.

Symptomen varierar från kvinna till kvinna, men de vanligaste är huvudvärk, torra slemhinnor i underlivet, irritation i underlivet, nattsvettningar eller värmevallningar, sömnproblem och humörsvängningar. I tillägg kan postmenopausala kvinnor vara mer benägna att utveckla benskörhet.

Symptomen är förhållandevis lindriga och många kvinnor som genomgår klimakteriet upplever endast dem till en mild grad. Dock kan vissa andra fall komma att kräva uppsökt vård, då symptomen kan komma att börja störa vardagslivet i en för stor grad.

De vanligaste behandlingarna kommer i form av hormonersättningsterapi, även förkortat HRT. Hormonersättningsterapi syftar till att komplettera de sjunkande östrogennivåerna med ett syntetiskt alternativ och på detta vis lindra symptomen och besvären. Det finns många olika typer av HRT - Kliofem är en kontinuerlig kombinerad form. Denna form utfärdas oftas i de fall där livmodern inte opererats bort och användaren har haft minst ett år sedan sin senaste menstruationsblödning.

Kliofem innehåller inte bara en östrogen (estradiol) utan även en progestogen, i detta fall noretisteron, vilket är vanligt för kombinerade tabletter. Höga halter av östrogen kan orsaka endometriet att tjockna till den grad att det utgör en risk för cancer. Noretisteronet verkar genom att hålla östrogennivåerna under kontroll och på så vis upprätthålla en hormonell balans, och förhindra risken för cancer.

Det är både enkelt och väldigt tryggt att beställa Kliofem från oss på Treated.com. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som endast tar ett par minuter, och sedan sköter vi resten. Dina svar kommer granskas av en av våra legitimerade läkare, och bedöms läkemedlet vara säkert och ändamålsenligt för dig, skriver de ut ett elektroniskt recept åt dig.

Beställ nu
Senast granskat:  26-04-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Försäkra dig alltid om att du läst igenom de riktlinjer som kommer tillsammans med ditt läkemedel innan användning. Det är även viktigt att du bekantat dig med bipacksedeln innan inledd behandling. Detta i syfte att maximera effekten av Kliofem samt minimera eventuella biverkningar.

 1. Använd enligt läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en tablett dagligen, som tas vid samma tidpunkt varje dag.
 3. Tabletterna fördelas genom en disk som kallas kalenderförpackning. Denna är utformad så att den hjälper dig att hålla koll på fortlöpandet av din behandling. Detaljerad information gällande hur du använder enheten finns i den bifogade bipacksedeln.
 4. Svälj tabletterna hela med vatten.
 5. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 6. Skulle du glömma en dos så kan du ta den inom tolv timmar. Om detta inte är möjligt, övergå till din nästa utsatta dos och hoppa över den missade.
 7.  Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.
 8. Se bifogad patientinformation för att hitta optimalt startdatum för denna behandling. Konsultera din läkare vid ytterligare frågor.

Ovan riktlinjer är endast en summering av hur du använder denna produkt. Se bipacksedel för ytterligare instruktioner och riktlinjer.

Ladda ner PDF

Vänligen observera att detta läkemedel marknadsförs under annat namn i Sverige.

Senast granskat:  26-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Kliofem 2 mg / 1 mg

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är dock viktigt att du i förhand känner till dessa biverkningar då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart sjukvård om du skulle uppleva någon skadlig biverkning, t.ex.: bröst-, livmoder- eller äggstockscancer, allergisk reaktion, hjärtattack eller stroke, angina, blodpropp eller leversvikt. Mer detaljerad information om detta läkemedels biverkningar återfinns i bipacksedeln.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Bröstsmärtor, ömhet i bröst(en) eller blödningar i underlivet.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, inflammation i underlivet, vätskeretention, viktökning, migrän, svampinfektion, depression, illamående, magont, svullna bröst, ryggsmärtor, kramper, muskelknutor i livmodern eller svullnad i armar och ben.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Gasbesvär, akne, håravfall, klåda eller nässelfeber, inflammerade blodkärl eller ångest.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Blodproppar i benen eller lungorna.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Kliofem

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Kliofem kan interagera med följande: läkemedel mot epilepsi som t.ex. Fenobarbital, Fenytoin och Karbamazepin, tuberkulosmedicinerna Rifampicin och Rifabutin, antivirala läkemedel mot HIV som t.ex. Nevirapin, Efavirenz, Ritonavir och Nelfinavir, johannesört, ketokonazol eller cyklosporin.

Andra sjukdomar och Kliofem

Använd inte Kliofem om du har eller har haft något av följande: bröstcancer eller någon typ av cancer som svara på östrogen, endometriehyperplasi, oförklarliga blödningar i underlivet, blodpropp eller tillstånd som relaterar till blodpropp som t.ex. hjärtattack eller stroke eller andra omständigheter som stör blodproppar, porfyri eller en leversjukdom som du inte återhämtat sig från ännu.

Du bör även använda Kliofem med särskild försiktighet om du har en historia av muskelknutor intui livmodern, endometrios, tillstånd eller livsstilsfaktor som ökar rissken för blodpropp eller östrogenkänslig cancer, högt blodtryck, leversjukdom, diabetes, gallsten, migrän, systemisk lupus erythematosus, epilepsi, astma, ostokleros, höga kolesterolvärden, vätskeretention eller laktosintolerans.

Senast granskat:  26-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Kliofem 2 mg / 1 mg

Vanliga frågor: Kliofem

Vanliga frågor: Kliofem

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Kliofem?

Ja. Alkohol ska inte interagera med denna behandling.

Kan jag köra bil när jag använder Kliofem?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras av Kliofem. Om du emellertid skulle uppleva någon biverkning som skulle försämra din körförmåga bör du avstå från att köra samt kontakta läkare.

Kan Kliofem tas när jag är gravid?

Nej, Kliofem ska inte användas om du är gravid, tror att du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Kliofem förvaras?

Förvaras säkert och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Kliofem?

Använd ej Kliofem om du är allergisk mot något av följande: stradiol, noretisteronacetat, laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, talk och magnesiumstearat.

Kan jag köpa Kliofem receptfritt?

Nej, för att köpa Kliofem måste du ha ett recept. Om du fyller i vårt medicinska frågeformulär kommer en av våra legitimerade läkare granska ditt case och utfärda ett recept åt dig om behandlingen bedöms ändamålsenlig.

Är Kliofem rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  26-04-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här