Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Sandrena (Divigel)

Estradiol (som hemiyhdrat)

Sandrena, som i Sverige säljs under namnet Divigel®, är hormonersättningsterapi vid klimakteriebesvär som tillverkas av Orion Pharma. Behandlingen verkar genom att lindra symptom i samband med klimakteriet.

Hos Treated.com är det både säkert och smidigt att få och förnya sina recept online. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat redan idag, godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Sandrena0.1%/500mcg/1g

 Denna gel innehåller 0,5 mg estradiol per dospåse. Fördelas enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Sandrena0.1%/1mg/1g

Denna gel innehåller 1 mg estradiol per dospåse. Fördelas enligt läkarens instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 9 december

Sandrena, som i Sverige säljs under namnet Divigel®, är hormonersättningsterapi vid klimakteriebesvär som tillverkas av Orion Pharma. Behandlingen verkar genom att lindra symptom i samband med klimakteriet.

Hos Treated.com är det både säkert och smidigt att få och förnya sina recept online. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär kan du få ditt ärende granskat redan idag, godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

 

Översikt

Översikt - Sandrena (Divigel)

Sandrena, som i Sverige säljs under namnet Divigel, är hormonersättningsterapi, ofta förkortat HRT, till för att lindra klimakteriebesvär. Läkemedlet finns tillgängligt i doserna 0,5 mg och 1 mg och gelen appliceras på underkroppen eller låren. Sandrena, i Sverige Divigel, tillverkas av läkemedelsföretaget Orion Pharma.

 1. Varje dos kommer i en smidig, individuell dospåse
 2. Icke-invasivt hormonersättningsläkemedel
 3. Lindrar effektivt menopausala symptom

 

Vad innebär klimakteriet?

Alla kvinnor kommer uppleva klimakteriet, i de allra flesta fall när de närmar sig medelåldern. När detta träder in innebär det att en kvinna inte längre kan få barn eftersom hennes reproduktionssystem inte längre kan producera ett ägg. Hennes menstruationscykel blir störd när nivåerna av hormonet östrogen börjar falla, innan menstruationscykeln helt upphör. Klimakteriet uppträder vanligtvis mellan 45 och 55 års ålder, men i vissa fall kan det ske tidigare eller senare.

Klimakteriet kan manifesteras i ett antal symptom, både fysiska och psykiska. Några av de vanligaste är sömnsvårigheter, plötsliga humörsvängningar, värmevallningar, ångest och värkande leder. Det kan också föra med sig koncentrationssvårigheter, minnesbortfall och förlorad sexlust.

Många kvinnor kan uppleva att dessa symptom är tuffa men hanterliga. I vissa fall kan de dock bli så pass påtagliga och allvarliga att de påverkar livskvaliteten. I de fallen kan det vara nödvändigt med en receptbelagd behandling för att underlätta symptomen. Sandrena, som heter Divigel i Sverige, är en sådan behandling och du kan få och förnya dina recept online hos Treated.com.

Hur Divigel verkar för att lindra klimakteriebesvär

Kvinnor som tar hormonersättningsterapi kan behöva ta sin behandling i upp till fem år, och behandlingen ska ses över minst en gång årligen. Dosen minskas sedan i takt med att symptomen minskar. Det är även viktigt att noga kontrollera sina bröst under tiden och regelbundet söka sjukvård om du skulle märka av några förändringar såsom klumpar eller gropar i bröst eller bröstvårtor.

Divigel innehåller den aktiva ingrediensen östradiol och fungerar genom att komplettera de fallande östrogennivåerna i kroppen. Divigel kan tas både kontinuerligt eller cykliskt och gelen appliceras en gång dagligen, på ett hudområde ungefär en till två gånger så stor som en hand, och det appliceras på låren eller underkroppen. Behandlingen finns i två dosnivåer, 0,5 mg och 1 mg. Du kan komma att behöva använda en kombination av de två doserna, beroende på hur läkaren bedömer att du ska ta läkemedlet.

Om du inte har haft en hysterektomi behöver du ordineras ett läkemedel med hormonet progestogen. Detta har syftet att förhindra en överdriven förtjockning i livmoderns foder, som är känt för att kunna orsaka endometriecancer. Då ska en progestogen tas tillsammans med Divigel i 12-14 dagar av varje månadscykel.

Du kan få eller förnya ditt recept på Sandrena från vårt brittiska onlineapotek. Behandlingen går i Sverige under namnet Divigel. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare - godkänns beställningen blir din produkt levererad redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  07-09-2020
Bruksanvisning

Så tar du Sandrena (Divigel)

Det är mycket viktigt att du följer din förskrivares anvisningar när du använder detta läkemedel. Ta dig även tiden att läsa igenom innehållet i den bifogade bipacksedeln. På detta sätt maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg.

 1. Du kan genast börja ta Divigel om du aldrig använt hormonersättningsläkemedel (HRT) tidigare eller byter från ett hormonersättningsläkemedel som inte ger menstruationer.
 2. Rekommenderad daglig dos är mellan 0,5 mg och 1,5 mg beroende på ditt recept.
 3. Använd rätt mängd av dospåsarna på 0,5 mg och 1,0 mg, enligt instruktioner.
 4. Applicera Divigel på en ren och torr hudyta, en gång dagligen, antingen på låren eller underkroppen. Du bör applicera läkemedlet på en yta ungefär en till två gånger så stor som din hand.
 5. Alternera mellan olika sidor på kroppen mellan olika dagar.
 6. Låt gelén torka i ett par minuter och tvätta inte av applikationsstället på en timme efter applicering.
 7. Applicera aldrig gelén på irriterad hud, bröst eller ansikte.
 8. Tvätta alltid händerna noga efter användning av Divigel och låt inte läkemedlet komma i kontakt med dina ögon eftersom det kan orsaka irritation.
 9. Om du glömt att ta Divigel kan du ta din dos så snart som du kommer ihåg, förutsatt att det inte är mer än 12 från när du skulle tagit den. Om så är fallet ska du bara hoppa över den missade dosen och tillämpa nästa dos som planerat.

Om du också använder någon behandling innehållandes progestagen ska du fortsätta att göra det som ordinerat. Det kan förekomma bortfallsblödningar efter varje kur. Detta är normalt.

Divigel® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Divigel® från FASS

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sandrena 0.1%/500mcg/1g

Sandrena 0.1%/1mg/1g

Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Divigel orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du känner till dessa på förhand eftersom närvaron av vissa kan kräva att du söker omedelbar läkarvård.

 • Sluta genast att ta Divigel och uppsök snarast möjligen sjukvård om du skulle drabbas utav något av följande: gulsot (huden eller ögonen blir gulaktiga), migrän när du inte tidigare haft den, en väsentlig ökning av blodtrycket (symptom såsom yrsel, huvudvärk och trötthet), gallsten, astma eller tecken på en blodpropp (andningssvårigheter, bröstsmärta och/eller svullnad i benen).
 • Du bör också genast kontakta din läkare och sluta med behandlingen om du blir gravid eller diagnostiserats med epilepsi eller diabetes.
 • I de tidiga stadierna av behandlingen kan du uppleva smärta eller ömhet i brösten, genombrottsblödningar och spotting. Dessa försvinner normalt inom ett par månader.

Listan av biverkningar nedan är inte en komplett förteckning utan endast en summering. Det är mycket viktigt att du noga läser igenom den bifogade bipacksedeln, som du också kan ladda ner under fliken “Bruksanvisningar”. Informera alltid din läkare om du upplever biverkningar.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 kvinnor eller färre):

Kliande hud, utslag, viktökning eller viktminskning, smärtsamma bröst, hetta eller värmevallningar, depression, magont, illamående, yrsel, huvudvärk, svullna fötter eller ben, menstruationsrubbningar.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 kvinnor eller färre):

Migrän, ångest, sömnproblem, humörsvängningar, trötthet, svaghetskänsla, förändringar i libido, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, andfåddhet, torra ögon, ökad aptit, godartade tumörer i bröst eller livmoder, högt kolesterol, förstoppning, diarré, allergiska reaktioner, urinproblem, kramper, akne, alopeci, hudutslag eller överdriven hårväxt.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 kvinnor eller färre):

Blodproppar, intolerans mot kontaktlinser, mensvärk, symptom på premenstruellt syndrom, förändringar i leverfunktion eller förändringar i gallflöde.

Andra läkemedel och Divigel (Sandrena)

Det är viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel eftersom vissa läkemedel kan påverka funktionen av Divigel och vice versa. Detta omfattar även receptfria läkemedel, tillskott och andra typer av preparat.

Divigel ska inte tas tillsammans med: läkemedel mot epilepsi (fenytoin, karbamazepin och fenobarbital), hiv-läkemedel (ritonavir, nevirapin, efavirenz, nelfinavir) eller läkemedel vid tuberkulos (rifabutin och rifampicin). Det kan även vara olämpligt att ta tillsammans med läkemedel som innehåller johannesört.

Andra sjukdomar och Divigel (Sandrena)

Det är även mycket viktigt att du noga redogör för din sjukdomsbild och sjukdomshistoria när du konsulterar en läkare, så att hen kan säkerhetsställa att Divigel är en säker och lämplig behandling för dig att använda.

Du bör inte använda Divigel om du har eller har haft något av följande: bröstcancer eller annan form av cancer som svarar på östrogen, blodproppar eller några sjukdomar förknippade till blodproppar, en leversjukdom ifrån vilken dina leverfunktionsresultat inte har återgått till normala nivåer ifrån, förtjocknad i endometriet (fodret i livmodern är alltför tjockt) som ej behandlats, stroke, angina, hjärtattack, oförklarliga blödningar i underlivet, porfyri eller om du har en allergi mot östradiol.

Din läkare kan också komma att vilja att du tar Divigel med särskild försiktighet om du har eller har en historia av  något av följande, eftersom de potentiellt kan försämra verkan av läkemedlet: en historia av överdriven tillväxt av endometriet, familjehistoria av bröst- eller östrogenkänslig cancer, en ökad risk för blodoppar, diabetes, högt blodtryck, epilepsi, lupus, migrän, gallsten, astma, otoskleros, höga triglycerider, ärftligt angioödem, vätskeretention på grund av hjärt- eller njurproblem eller en leversjukdom.

Senast granskat:  07-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Sandrena 0.1%/500mcg/1g

Sandrena 0.1%/1mg/1g

Vanliga frågor: Sandrena (Divigel)

Vanliga frågor: Sandrena (Divigel)

Kan jag dricka alkohol när jag tar Divigel (Sandrena)?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Divigel och alkohol.

Kan jag köra bil när jag tar Divigel (Sandrena)?

Divigel ska troligtvis inte påverka din körförmåga men det är emellertid viktigt att du avstår från att köra bil i händelse av att du skulle uppleva några biverkningar som kan påverka din körförmåga.

Kan Divigel (Sandrena) användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel ska inte tas om du är gravid. Om du skulle bli gravid under perioden som du behandlas med Divigel är det viktigt att du genast slutar ta behandlingen och kontaktar din läkare.

Hur ska Divigel (Sandrena) förvaras?

Förvara detta läkemedel i rumstemperatur, under 25°C. Använd ej efter utgångsdatum.

Kan jag vara allergisk mot Divigel (Sandrena)?

Divigel innehåller: östradiol, karbopol 974P, trolamin, alkohol, propylenglykol och renat vatten.

Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Kan jag köpa Divigel (Sandrena) receptfritt?

Nej. Divigel är en receptbelagd behandling som du endast kan köpa om en läkare skrivit ut ett recept åt dig. Om det bedöms att Divigel är en lämplig, säker och ändamålsenlig behandling för dig kan du få ett recept utskrivet.

Är Divigel (Sandrena) rätt behandling för mig?

Hos Treated.com kan du ta reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, som sedan kommer att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är lämplig för dina klimakteriebesvär kan en av våra läkare skriva ut ett e-recept åt dig. Alla beställningar skickas med expressleverans nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  07-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1293 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här