Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar infektion som smittas från en person till en annan genom oskyddat sex, främst vid vaginalt eller analt sex men även genom oralsex. Vanliga symptom vid gonorréinfektion är flytningar från underlivet, men det är väldigt vanligt att patienten inte upplever några symptom alls.

 1. Gonorré blir allt vanligare i Sverige
 2. Måste behandlas med antibiotika
 3. Hälften av alla smittade kvinnor upplever inga symptom

Om du har testats positivt för gonorré och vill köpa din behandling online kan Treated.com hjälpa dig. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

1 behandling(-ar) för Gonorré

Kombinerad behandling vid gonorré

Kombinerad behandling vid gonorré

 1. Kombinerad behandling
 2. Rensar upp gonorréinfektion
 3. Innehåller azithromycin & cefixime
Mer information
Översikt

Översikt - gonorré

Från dryga 200 fall årligen under mitten av 1990-talet har antalet fall av gonorré ökat drastiskt i Sverige de senaste 20 åren. 2017 anmäldes 2,533 fall av gonorré vilket är en ökning på 42% i jämförelse med de 1,778 fall som registrerades 2016. Omkring 70% av de smittade är män och cirka två tredjedelar är från fall där män haft sex med män.

Gonorré är en bakteriell infektion som överförs mellan människor genom oskyddat sex. Den orsakande bakterien, Neisseria gonorrhoeae, överförs från en person till en annan genom slemhinnor som finns i underlivet (penis och vagina), anus eller svalg. Om du får gonorré som gravid kan det också överföras till ditt barn.

Den vanligaste smittvägen för gonorré är oskyddat vaginalt eller analt sex, men det kan även överföras genom oralsex eller genom sperma eller slidsekret. Du kan alltså få en gonorréinfektion i munnen eller ögonen om du får sperma eller slidsekret där. Om du får gonorré i mun eller svalg ger det oftast inga symptom alls.

Vilka är symptomen vid gonorré?

Personer som får symptom kan till exempel uppleva:

Kvinnor

Män

Sveda när du kissarSveda när du kissar
Flytningar från slidanFlytningar från penis
Flytningar från anusFlytningar från anus
MellanblödningarTestikelsmärta (ont i pungen)
Röda och svullna ögon (om du har fått sperma eller slidsekret där)Röda och svullna ögon (om du har fått sperma eller slidsekret i ögonen)

Likt många andra sexuellt överförbara sjukdomar, oftast kallat för könssjukdomar, så får den infekterade inga tydliga, framträdande symptom. Detta kallas för asymptomatiskt, vilket innebär att en person är smittad utan att uppleva några symptom. Endast omkring hälften av smittade kvinnor upplever symptom, hos män tros det vara vanligare att uppleva symptom, även fast många fall är symptomfria. Därför är det extra viktigt att testa sig om man tror att man har smittats med infektionen. Vissa kan även uppleva feber, värk eller svullnad i leder eller ont i nedre delen av magen. Detta är dock mer sällsynt.

Behandling vid gonorré

En gonorréinfektion kommer inte läka ut av sig själv utan läkemedelsbehandling. Om du lämnar din gonorréinfektion obehandlad kan det leda till ett antal allvarliga komplikationer som t.ex. hög feber, infertilitet (ofrivillig barnlöshet), bäckeninflammation och större risk för komplikationer i samband med graviditet hos kvinnor.

Gonorré behandlas med antibiotika. Första linjens behandling vid gonnorréinfektion i både Sverige och Storbritannien kommer i formen av en intramuskulär injektion av antibiotika. I Sverige bestämmer man behandlingen beroende på ifall resistensbestämning finns tillgänglig, detta eftersom många bakteriestammar är resistenta mot antibiotika. Detta kan bestå i t.ex. ceftriaxon, spektinomycin (Trobicin), ciprofloxacin eller azithromycin.

I händelse av att patienten inte kan ta första linjens behandling, alltså injektion, så kan läkaren utfärda en tablettbehandling som består av en kombination av två typer av antibiotika (azithromycin och cefixime)Dosen har i Storbritannien tidigare varit 1,000 mg azithromycin i kombination med 400 mg cefixime (Suprax). Nyare, Europeiska riktlinjer har emellertid bestämt dosen till 2,000 mg azithromycin och 400 mg cefixime (Suprax).

För att beställa en behandling vid gonorré online från Treated.com måste du ha fått ett positivt testresultat för infektionen. Därefter behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas därefter med leverans hem till dig eller ett utlämningsställe.

Senast granskat:  25-09-2018
Behandling vid gonorré

Behandling vid gonorréinfektion

Gonorré behandlas med antibiotika. Första linjens behandling är antibiotika i formen av intramuskulär injektion, alltså spruta in i låret eller rumpan. Däremot kan inte alla patienter ta en spruta, och i händelse av att detta är fallet kan en behandling i tablettform utfärdas. Det är viktigt att du fullföljer hela kuren som getts ut av läkare samt att du testar dig en till två veckor efter avslutad behandling.

Injektion av antibiotika

Första linjens behandling vid gonorréinfektion är antibiotika genom intramuskulär injektion. Detta betyder att läkemedlet injiceras direkt i muskelvävnaden. De läkemedel som injiceras är oftast ceftriaxon, spektinomycin (som även finns under namnet Trobicin), ciprofloxacin eller azithromycin. Denna behandling administreras enbart av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Hur fungerar en kombinerad behandling vid gonorré?

Gonorré kan också behandlas genom en kombination av två antibiotikum, om patienten av någon anledning inte kan ta första linjens behandling i formen av en injektion. Det är detta som är en kombinerad behandling vid gonorré.

En kombinerad behandling vid gonorré kommer i formen av två olika antibiotika, bägge två i tablettform. Behandlingen består av 1,000 mg azithromycin och 500 mg cefixime (cefixim) som kommer under det varumärkesskyddade läkemedlet Suprax.

Gonorré har tidigare behandlats med enbart en typ av antibiotika men på grund av uppkomsten av resistenta gonorréstammar krävs två olika typer av antibiotika för att rensa upp hela infektionen.

Hur fungerar antibiotika?

Det finns flera olika typer av antibiotika och de flesta är avsedda för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Antibiotika verkar genom att bryta ner cellerna i de orsakande bakterierna så att kroppens immunförsvar ges möjlighet att rensa upp infektionen.

Finns det några biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade bieffekter, eller så kallade biverkningar. Läs alltid igenom bipacksedlarna för både Azithromycin och Suprax noga innan du börjar din behandling. Även fast de flesta rapporterade biverkningar från Azithromycin och Suprax är relativt milda och övergående bör du alltid tala om för din läkare om du upplever någon biverkan som gör dig bekymrad. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

Kan jag ta en kombinerad behandling vid gonorré samtidigt som jag tar andra läkemedel?

Antibiotika kan interagera med vissa typer av läkemedel. Därför är det viktigt att du talar om för din förskrivande läkare ifall det är så att du tar några andra läkemedel, vare sig receptbelagda eller receptfria. Mer information om läkemedelsinteraktioner finns att läsa i bipacksedeln.

Senast granskat:  25-09-2018
Vanliga frågor: gonorrébehandling

Vanliga frågor om behandling vid gonorré

Vad är skillnaden mellan de olika behandlingarna?

Gonorré kan behandlas på två sätt, antingen genom intramuskulär injektion av antibiotika. Detta innebär att du får en injektion med spruta i lår eller rumpa och detta administreras av läkare eller annan sjukvårdspersonal på sjukhus.

Om du inte kan ta en spruta, t.ex. på grund av spruträdsla eller annan orsak, kan en kombination av två antibiotika förskrivas. Vid detta fall innehåller behandlingen azithromycin och cefixime (cefixim). Det senare finns i det varumärkta läkemedlet Suprax. Skillnaden mellan dessa två behandlingar är utförandet.

Vilken behandling ska jag ta?

Första linjens behandling i både Sverige och i Storbritannien, där Treated.com är baserade, är antibiotika genom injektion. Om du av någon anledning inte kan ta en injektion, exempelvis på grund av spruträdsla, kan du begära ett recept på en kombinerad behandling vid gonnorré online hos Treated.com.

Du måste ha fått ett positivt testresultat före gonorré för att kunna beställa en kombinerad behandling online.

När kan jag ha sex igen?

Efter att du har tagit behandlingen måste du gå på ett återbesök och testa dig igen. Fram tills att du har testat dig och fått det bekräftat att hela infektionen har läkt ut ska du inte ha sex. Du ska gå på ditt återbesök 1-2 veckor (7-14 dagar) efter att du avslutat behandlingen.

Kan jag dricka alkohol när jag tar den kombinerade behandlingen vid gonorré?

Det rekommenderas inte, eftersom alkohol är känt för att kunna påverka effekten av både Azithromycin och Suprax. Vänta i minst 48 timmar efter att du har tagit din behandling innan du dricker alkohol.

Skiljer sig biverkningarna mellan injektion och mellan en kombinerad behandling?

Ja. Biverkningar vid injektion av antibiotika innefattar oftast lokal smärta eller irritation vid applikationsstället, såväl som eventuella biverkningar förknippade med det antibiotika som injiceras intramuskulärt. Rådfråga läkare om du är osäker.

Eftersom den kombinerade behandlingen vid gonorré innehåller två olika antibiotika är det viktigt att du känner till vilka eventuella biverkningar respektive läkemedel kan orsaka. Azithromycin kan bl.a. orsaka magsmärtor, diarré, illamående eller gasighet. Cefixime, i sin tur, kan hos vissa orsaka symptom som påminner om influensa, feber, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, klåda och även diarré och illamående. Läs alltid igenom bipacksedlarna noga innan du börjar din behandling.

Är detta rätt behandling för mig?

Om du tror att du har smittats med gonorré ska du alltid börja med att testa dig. Detta kan du göra på vårdcentral eller på vissa sex- och samlevnadsmottagningar. Om du är osäker finns information på 1177 Vårdguiden eller så kan du rådfråga din husläkare. Det är viktigt att förstå att vissa hemtest vid gonorré inte alltid kan visa dig vilken behandling som är bäst lämpad för din typ av infektion.

Om du har fått ett positivt testresultat som bekräftar gonorréinfektion och om du av någon anledning inte kan ta första linjens behandling, som är i form av injektion, kan du begära ditt recept på en kombinerad behandling i tablettform från Treated.com. Detta gör du genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Om läkaren godkänner din beställning kan ett e-recept skrivas ut, följt av att din behandling packas och skickas direkt hem till din hemadress eller, om du så önskar, ett utlämningsställe.

Senast granskat:  25-09-2018

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vårt team består av registrerade läkare och apotekare som alltid sätter din hälsa i fokus. Alla våra läkemedel är genuina och godkända för försäljning i Europa. Hos oss hittar du både välkända varumärken och generiska alternativ. Godkända beställningar skickas i diskreta förpackningar med expressleverans.

Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till en tredje part.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här