Gonorré, även kallat gonokocker, är något som smittar vid oskyddat sex. Infektionen ger sedan lindriga symptom. Hälften av de smittade kvinnorna och var tionde man får inga symptom alls. Om infektionen inte behandlas kan det ha som följd att det leder till sterilitet utomkvedshavandeskap eller en ökad känslighet för hiv-infektion. Denna sjukdom kan också smitta från mamma till barn vid förlossning. Riskerna då är att barnet får en allvarlig ögoninfektion eller lunginflammation.

  • Bara en sorts antibiotika som biter på gonorré.
  • Antibiotika-spruta kombineras i dag med antibiotika i tablettform.
  • WHO har slagit larm om antibiotikaresistent supergonorré.

Gonorré började behandlas med penicillin på 1940-talet. I 40 år fungerade också behandlingen mycket bra. Men därefter började det uppstå förändringar i bakteriens arvsmassa vilket gjorde att de blev mindre känsliga mot penicillinet. Som följd började sjukvården att öka dosen av penicillin innan de sedan bytte till ett annat antibiotikum.

De senaste åren har det kommit en rad oroväckande larm kring gonorré. Nu finns det nämligen endast en sorts antibiotika som biter på gonorré. Samtidigt har man funnit högresistent gonorré i Asien. I kombination med att allt fler smittas i Sverige så har detta börjat utvecklas till ett stort problem. I klarspråk innebär detta att gonorré i framtiden kan bli omöjligt att bota.

I dag får den gonorrésmittade en spruta med antibiotika. Detta kombineras med andra sorters antibiotika i tablettform. Detta för att så länge som möjligt kunna motverka resistensutveckling. Från forskarhåll finns det däremot röster som fruktar att resistensutvecklingen redan är på gång.

Världshälsoorganisationen WHO varnar för supergonorré (neisseria gonorrhoeae)

I juli 2017 rapporterades det om att tre personer smittats av en variant av gonorré som inte går att behandla. Detta har beskrivits som en ”superbakterie” som har blivit motståndskraftig antibiotika. Världshälsoorganisationen WHO rapporterade om detta. Antibiotikaresistens såväl som supergonorré är mycket akuta problem för världen. Från Örebro Universitetssjukhus (USÖ) har detta, återigen, slagits fast (på WHO Collaborating Centre for Gonorrhoea and Other STIs, USÖ).

Den antimikrobiella resistensen, även kallat AMR, mot alla läkemedel, har redan utvecklats. Därför rekommenderas monoterapi, alltså en kombination mellan två eller flera läkemedel, när man idag behandlar gonorré. Första linjens behandling är en kombination mellan cefixim och azithromycin, som ges ut som en kombinerad behandling bestående av läkemedlena Azithromycin och Suprax. Sporadiskt har det börjat uppstå misslyckanden i denna behandlingsmetod, och dosen kan gå upp till så mycket som 250 mg/1,000 mg. 

Emellertid har det, i vissa begränsade geografiska områden, utvecklats en form av gonorré som bär på en total resistens. Det överförs precis likadant, det vill säga genom oskyddat sexuellt umgänge, men skillnaden är att den inte bär på en viss motståndskraft mot antibiotika, utan att den bär på en total motståndskraft. Med andra ord går alltså inte den infektionen att behandla. Vetenskapligt konsensus pekar på att det inte helt går att förhindra en resistensutveckling och att det troligtvis bara är en fråga om när snarare än om dessa antimikrobiella regimer kommer att uppstå. 

Gonorré i Sverige

I Sverige har antalet gonorréfall ökat de senaste åren. Det är i synnerhet bland unga vuxna och män som har sex med män. 2012 rapporterades 1,098 fall av gonorré i Sverige vilket var den högsta siffran sedan 1989. Enligt WHO:s beräkningar smittas 106 miljoner människor varje år av gonorré.

Det är ett allmänt problem med bakterier som utvecklar motståndskraft mot antibiotika. Ett av dessa hot är ökningen av tarmbakterier med ESBL-CARBA. Dessa bakterier kan nämligen tillverka enzymer som gör dem resistenta mot i stort sett alla typer av antibiotika. Detta är något som gör infektioner svåra eller till och med omöjliga att behandla. I Sverige är dessa fortfarande ganska ovanliga. Men globalt så sprids dem mycket snabbt.

Senast granskat:  24-09-2018