Kombinerad behandling vid gonorré

Azithromycin och Cefixime

En kombinerad behandling vid gonorré består av två stycken antibiotikum, vilket är Azithromycin och Suprax. Den aktiva ingrediensen i Azithromycin heter azithromycin, medan den aktiva ingrediensen i Suprax går under namnet cefixim. Den kombinerade behandlingen är utformad för att ge maximal effekt på infektionen.

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli
500mg/200mg

Denna behandling ges ut som 400 mg Suprax (cefixim) och 1000 mg Azithromycin. Du ska ta behandlingen som en engångsdos. Följ läkarens anvisningar.

Kr 599
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli

En kombinerad behandling vid gonorré består av två stycken antibiotikum, vilket är Azithromycin och Suprax. Den aktiva ingrediensen i Azithromycin heter azithromycin, medan den aktiva ingrediensen i Suprax går under namnet cefixim. Den kombinerade behandlingen är utformad för att ge maximal effekt på infektionen.

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Kombinerad behandling vid gonorré (Azithromycin & Suprax)

Vårt gonorrépaket innehåller två läkemedel; Azithromycin och Suprax. Dessa tas som en engångsdos för behandling av antibiotikaresistenta stammar av gonorré. Symptomen börjar därefter läka ut efter ett par dagar. Även om båda läkemedlen är av typen antibiotika, så verkar de något annorlunda i kroppen och kan på så sätt bekämpa gonorrén från två håll. Det är av denna anledning som det är viktigt att Azithromycin och Suprax tas tillsammans.

 1. Verkar dubbelt för att läka ut infektionen
 2. Smidig engångsbehandling
 3. Verkar snabbt

Obehandlad gonorré kan bland annat leda till sterilitet. Det är därför viktigt att du testar dig om du tror dig ha smittats. Att testa sig går snabbt och görs enkelt på vårdcentral eller mottagning med tops eller via urinprov. När du testar dig tar du ansvar för att infektionen inte sprider sig, samtidigt som du förhindrar att symptomen blir värre.

För att en infektion ska kunna sprida sig behöver dess celler kunna utföra särskilda funktioner och processer. Bland annat så behöver de kunna skapa en kemikalie som tillåter dem att bibehålla deras struktur, men de behöver även kunna skapa självförsörjande proteiner för att dela sig och öka i antal.

Den aktiva substansen i Suprax är ämnet cefixim som rubbar stabiliteten i bakteriens cellmembran och skapar små hål. Något som resulterar i att cellerna varken kan förhindra att dess innehåll sipprar ut, eller att bekämpande substanser kan bryta sig in.

Azithromycin å andra sidan hämmar bakteriens förmåga att producera ett särskilt enzym som behövs för dess förökning. När bakterien inte längre kan föröka sig får kroppens immunförsvar möjlighet att bekämpa resterna av infektionen.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om denna behandling är lämplig för dina symptom. Din information granskas i två steg innan ett eventuellt elektroniskt recept förskrivs och skickas till vårt apotek. I de fall där vår läkare samt apotekare anser att detta läkemedel är ändamålsenligt för dina symptom skickas din beställning och levereras hem till din dörr redan nästa arbetsdag.

Aktiv substans

Cefixim bryter ner bakteriecellernas struktur genom att hämma deras förmåga att producera en kemikalie som behövs för att underhålla dess cellväggar. Detta leder till att cellerna så småning om bryts ner.

Azithromycin är den generiska versionen av läkemedlet Zithromax som först utvecklades av Pfizer. Det verkar genom att förhindra skapandet av ett enzym som den orsakande bakterien behöver för att dela och sprida sig. När bakterien inte längre kan föröka sig får kroppens egna immunförsvar möjligheten att bekämpa och bryta ner infektionen.

Beställ nu
Senast granskat:  05-04-2018
Bruksanvisning

Så tar du Azithromycin och Suprax vid gonorré

Ta denna behandling exakt så som den förskrivits åt dig från läkare. Följ alltid läkarens instruktioner noga, och se till att läsa igenom informationen i de bifogade bipacksedlarna noga. På detta vis säkerhetsställer du att behandlingen får maximal effekt. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.

 1. Ta denna behandling enligt läkarens anvisningar.
 2. Både Azithromycin och Suprax kan delas om du upplever problem med att svälja dem hela.
 3. Tas som engångsdos.
 4. Ta två tabletter Suprax 200 mg och två tabletter Azithromycin 500 mg samtidigt. Totalt 400 mg Suprax och 1000 mg Azithromycin.
 5. Drick inte alkohol innan du tar denna behandling.
 6. Undvik att dricka alkohol i upp till 48 timmar efter att du har tagit behandlingen.
 7. Överstig inte ordinerad dos.
 8. För att säkerhetsställa att infektionen har läkt ut rekommenderas det att du testar dig igen efter att du fullföljt behandlingen. Låt gå minst två veckor innan du testar dig.
 9. Avstå helt från att ha sex tills dess att du har testat dig igen och det slagits fast att hela infektionen har läkt ut.

Punkterna ovan är endast en summering. Denna behandling ges ut som två läkemedel, läs alltid igenom bägge bipacksedlarna noga. Om du fortfarande är osäker på hur du tar behandlingen, rådfråga din läkare eller sjukvårdspersonal.

Ladda ner bipacksedel för Azithromycin (engelska)

Ladda ner bipacksedel för Suprax (engelska)

Senast granskat:  05-04-2018
Biverkningar

Biverkningar, varningar och försiktighet

Som med alla läkemedel kan antibiotika orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Azithromycin

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Magsmärtor, diarré, illamående, gaser i magen.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Nedsatt aptit, huvuvärk, yrsel, stickningar eller domningar, synnedsättning, dövhet, kräkning, kramper i magen, hudutslag, ledsmärta, trötthet.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Torsk (svampinfektion), andfåddhet, överkänslighet, dåsighet, sömnlöshet, hjärtklappning, inflammation i magens slemhinna, muntorrhet, munsår, leverproblem, allergiska hudreaktioner, ökad svettning, muskelsmärta, ryggvärk, nacksmärta, smärta vid urinering, sjukdom i testikel, nässelfeber, bröstsmärta, ansiktssvullnad, feber, svaghet, förändring i leverenzymer och blodnivåer. 

Sällsynta (förkommer hos upp till 1 av 1,000 användare):

Avvikande leverfunktion, njurproblem.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Infektion i tjocktarmen, minskat antal röda blodkroppar, ångest, förvirring, hallucination, krampanfall, känsla av överaktivitet, muskelsvaghet, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, inflammation i bukspottkörteln, färgförändring i tungan och tänderna, leversvikt, allergiska hudreaktioner.

Suprax

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Blåsbildning, influensaliknande symptom, feber, allergisk reaktion, diarré, illamående, magsmärtor, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, klåda.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Azithromycin och Suprax med andra läkemedel

Vissa läkemedel kan påverka lämpligheten för användandet av denna behandling.

Meddela läkaren när du fyller i vårt undersökningsformulär om du tar eller har tagit något av följande: Ergotamin, statiner, kinidin, cyklosporin, warfarin, cisaprid, terfenadin, zidovudin, nelfinavir, rifabutin, alfentanil, antacider, teofyllin, digoxin, astemizol eller pimozid.

Azithromycin och Suprax och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har diabetes, eller har haft njur-, eller leverproblem, någon tarmsjukdom, hjärtproblem samt neurologiska eller psykiatriska sjukdomar.

Senast granskat:  05-04-2018
Vanliga frågor: gonorrébehandling

Vanliga frågor: Azithromycin och Suprax (kombinerad behandling vid gonorré)

Kan jag dricka alkohol i kombination med Azithromycin och Suprax?

Nej, alkohol kan påverka effekten av denna behandling. Du bör vänta med att dricka alkohol tills 48 timmar efter att du har tagit tabletterna.

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin och Suprax?

Ja. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Azithromycin och Suprax om jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Azithromycin och Suprax förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin eller Suprax?

Ingredienser, Azithromycin: azitromycindihydrat, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titan dioxid (E171).

Ingredienser, Suprax: cefixim, mikrokristallin, fosfat dihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kalciumväte, makrogol 6000 och titan.

Ta inte denna behandling om du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa Azithromycin och Suprax receptfritt?

Nej. Både Azithromycin och Suprax är receptbelagda läkemedel och kan endast köpas om en läkare förskrivit någon av behandlingarna. De förskrivs tillsammans vid gonorré, om en läkare bedömer att det är lämpligt och ändamålsenligt för patienten.

Är Azithromycin och Suprax rätt behandling för mig?

Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att ta reda på det. Om det bedöms att behandlingen är lämplig för dig av en av våra legitimerade läkare kan hen skriva ut ett recept åt dig. Godkänns din beställning levereras den nästföljande arbetsdag - så att du kan börja din behandling så snart som möjligt.

Senast granskat:  05-04-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här