Kombinerad behandling vid gonorré

 • Azithromycin/Cefixime

En kombinerad behandling vid gonorré består av två stycken antibiotikum, vilket är Azithromycin och Suprax. Den aktiva ingrediensen i Azithromycin heter azithromycin, medan den aktiva ingrediensen i Suprax går under namnet cefixim. Den kombinerade behandlingen är utformad för att ge maximal effekt på infektionen.

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert både få och förnya dina recept online. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

Beställ nu för leverans torsdag 14 december
500mg/200mg

tas enligt läkarens anvisningar. En typisk dos för behandling av gonorré kan innebära 400mg Suprax, samt 1000mg Azithromycin i formen av en engångsdos.

1 Behandling - 608 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Vårt gonorrépaket innehåller två läkemedel; Azithromycin och Suprax. Dessa tas som en engångsdos för behandling av antibiotikaresistenta stammar av gonorré. Symptomen börjar därefter läka ut efter ett par dagar. Även om båda läkemedlen är av typen antibiotika, så verkar de något annorlunda i kroppen och kan på så sätt bekämpa gonorrén från två håll. Det är av denna anledning som det är viktigt att Azithromycin och Suprax tas tillsammans.

 1. Verkar dubbelt för att läka ut infektionen
 2. Smidig engångsbehandling
 3. Verkar snabbt

Obehandlad gonorré kan bland annat leda till sterilitet. Det är därför viktigt att du testar dig om du tror dig ha smittats. Att testa sig går snabbt och görs enkelt på vårdcentral eller mottagning med tops eller via urinprov. När du testar dig tar du ansvar för att infektionen inte sprider sig, samtidigt som du förhindrar att symptomen blir värre.

För att en infektion ska kunna sprida sig behöver dess celler kunna utföra särskilda funktioner och processer. Bland annat så behöver de kunna skapa en kemikalie som tillåter dem att bibehålla deras struktur, men de behöver även kunna skapa självförsörjande proteiner för att dela sig och öka i antal.

Den aktiva substansen i Suprax är ämnet cefixim som rubbar stabiliteten i bakteriens cellmembran och skapar små hål. Något som resulterar i att cellerna varken kan förhindra att dess innehåll sipprar ut, eller att bekämpande substanser kan bryta sig in.

Azithromycin å andra sidan hämmar bakteriens förmåga att producera ett särskilt enzym som behövs för dess förökning. När bakterien inte längre kan föröka sig får kroppens immunförsvar möjlighet att bekämpa resterna av infektionen.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om denna behandling är lämplig för dina symptom. Din information granskas i två steg innan ett eventuellt elektroniskt recept förskrivs och skickas till vårt apotek. I de fall där vår läkare samt apotekare anser att detta läkemedel är ändamålsenligt för dina symptom skickas din beställning och levereras hem till din dörr redan nästa arbetsdag.

Aktiv substans

Cefixim bryter ner bakteriecellernas struktur genom att hämma deras förmåga att producera en kemikalie som behövs för att underhålla dess cellväggar. Detta leder till att cellerna så småning om bryts ner.

Azithromycin är den generiska versionen av läkemedlet Zithromax som först utvecklades av Pfizer. Det verkar genom att förhindra skapandet av ett enzym som den orsakande bakterien behöver för att dela och sprida sig. När bakterien inte längre kan föröka sig får kroppens egna immunförsvar möjligheten att bekämpa och bryta ner infektionen.

Beställ nu

Hur du använder Kombinerad behandling vid gonorré

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av dessa läkemedel. Dessa hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Fullfölj kuren enligt läkarens anvisningar.

 2. En kur består vanligtvis av en dos Suprax 400mg (2 x 200mg tabletter) samt en dos Azithromycin 1000mg (2 x 500mg tabletter, eller 4 x 250mg tabletter).

 3. Drick ej alkohol innan du tar dessa läkemedel.

 4. Alkohol rekommenderas ej 48 timmar efter att dessa läkemedel intagits.

 5. Det är viktigt att du aldrig använder mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

 6. För att säkerställa att infektionen har läkt ut bör du gå och testa dig efter att antibiotikakuren är avslutad. Vänta minst 1-2 veckor innan du testar dig på nytt.

  Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Azithromycin

Kombinerad behandling vid gonorré, biverkningar

Som med alla läkemedel kan antibiotika orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Azithromycin

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Magsmärtor, diarré, illamående, gaser i magen.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare):

Nedsatt aptit, huvuvärk, yrsel, stickningar eller domningar, synnedsättning, dövhet, kräkning, kramper i magen, hudutslag, ledsmärta, trötthet.

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Torsk (svampinfektion), andfåddhet, överkänslighet, dåsighet, sömnlöshet, hjärtklappning, inflammation i magens slemhinna, muntorrhet, munsår, leverproblem, allergiska hudreaktioner, ökad svettning, muskelsmärta, ryggvärk, nacksmärta, smärta vid urinering, sjukdom i testikel, nässelfeber, bröstsmärta, ansiktssvullnad, feber, svaghet, förändring i leverenzymer och blodnivåer. 

Sällsynta (förkommer hos upp till 1 av 1,000 användare):

Avvikande leverfunktion, njurproblem.

Okänd frekvens:

Infektion i tjocktarmen, minskat antal röda blodkroppar, ångest, förvirring, hallucination, krampanfall, känsla av överaktivitet, muskelsvaghet, oregelbundna hjärtslag, lågt blodtryck, inflammation i bukspottkörteln, färgförändring i tungan och tänderna, leversvikt, allergiska hudreaktioner.

Suprax

Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

Blåsbildning, influensaliknande symptom, feber, allergisk reaktion, diarré, illamående, magsmärtor, matsmältningsbesvär, huvudvärk, yrsel, klåda.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Azithromycin och Suprax med andra läkemedel

Vissa läkemedel kan påverka lämpligheten för användandet av denna behandling.

Meddela läkaren när du fyller i vårt undersökningsformulär om du tar eller har tagit något av följande: Ergotamin, statiner, kinidin, cyklosporin, warfarin, cisaprid, terfenadin, zidovudin, nelfinavir, rifabutin, alfentanil, antacider, teofyllin, digoxin, astemizol eller pimozid.

Azithromycin och Suprax och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har diabetes, eller har haft njur-, eller leverproblem, någon tarmsjukdom, hjärtproblem samt neurologiska eller psykiatriska sjukdomar.

Vanliga frågor: Kombinerad behandling vid gonorré

Kan jag dricka alkohol i kombination med Azithromycin och Suprax?

Nej, alkohol kan påverka effekten av denna behandling. Du bör vänta med att dricka alkohol tills 48 timmar efter att du har tagit tabletterna.

Kan jag köra bil när jag tar Azithromycin och Suprax?

Ja. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Azithromycin och Supraxnär jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Azithromycin och Suprax förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Azithromycin eller Suprax?

Använd ej denna behandling om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Surpax innehåller; cefixim, mikrokristallin, fosfat dihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, kalciumväte, makrogol 6000 och titan.

Azithromycin innehåller; azitromycindihydrat, kroskarmellosnatrium (E468), magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), kiseldioxid, (E551), poloxamer, povidon (E1201), talk, vattenfri laktos, hypromellos (E464), hydroxipropylcellulosa, makrogol och titan dioxid (E171).

Kan jag köpa Azithromycin och Suprax receptfritt?

Nej. Både Azithromycin och Suprac är receptbelagda läkemedel och kan endast förskrivas av läkare. Du behöver fylla i undersökningsformuläret och få ett recept förskrivet en vår läkare innan du kan köpa denna behandling.  

Är Azithromycin och Suprax rätt behandling för mig?

Det avgörs av vår legitimerade läkare. Fyll i vårt undersökningsformulär med all relevant information om din hälsa. Om detta läkemedel anses säkert för dig och ändamålsenligt för dina symptom förskriver en legitimerad läkare ett elektroniskt recept till vårt apotek. Din beställning skickas sedan ut för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Kombinerad behandling vid gonorré omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel