Könssjukdomar (ibland förkortat STI) kan vara lätta att missa, inte minst på grund av deras förmåga att vara helt eller delvis symptomfria. Men bara för att du inte ser några synliga tecken betyder det inte att du inte kan ha en könssjukdom. Det är viktigt att komma ihåg att även om en könssjukdom inte ger några fysiska effekter kan den fortfarande överföras vidare från en person till en annan genom olika sexuella kanaler.

Visst, det är mer sannolikt att personer med flera sexuella partners kommer drabbas av sexuellt överförbara sjukdomar, än någon som inte har flera partners. Men medan vissa personer kan vara mer känsliga för dem än andra, är ingen immun mot dess effekter.

Könssjukdomar är även vanligare än vad många tror. Omkring 37,000 fall av klamydia rapporterades såväl 2014 som 2015, och hela 625,000 svenskar tros bära på herpes - även fast symptomen av det sistnämnda inte är närvarande hela tiden. Och visste du att gonorré och syfilis tillsammans endast drabbar cirka 0,02 % av Sveriges befolkning? 

Så hur vet du ifall du har blivit smittad av en könssjukdom?

Nedan följer en genomgång av de vanliga tecken och symptom som kommer tillsammans med respektive könssjukdom - och hur besvären kan skilja sig mellan män och kvinnor.

Klamydia

Klamydia är alltjämt den absolut vanligaste könssjukdomen i Sverige, med över 36,000 nya rapporterade fall år 2014. Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och kan överföras vid oskyddat analt, vaginalt eller oralt sex - eller genom gemensamma sexleksaker.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Hos kvinnor: Hos kvinnor kan detta innebära en förändring i konsistensen av vaginala flytningar. Kvinnor kan också märka av smärta i nedre delen av buken, blödningar mellan menstruationer och även kraftigare blödningar under själva menstruationen.

Hos män: Män kan uppleva ett tunt, vitt och grumligt utsläpp som härrör från penis. Det är inte heller helt ovanligt med testikelsmärta.

Hos båda: Hos både män och kvinnor är smärta vid urinering och/eller flytningar i underlivet vanliga tecken. Klamydia kan även påverka ögonen och orsaka konjunktivit, så kallad blindhinnekatarr, såväl som okulära symptom och smärta.

Vad som är viktigt att notera är dock att klamydia oftast inte orsakar några symptom. I omkring 80 % av klamydiainfektioner hos kvinnor och 50 % av klamydiainfektioner hos män kommer sjukdomen helt utan att symptom framträder. Lämnat obehandlat kan klamydia leda till infertilitet och andra komplikationer.

Gonorré

Gonorré är en bakteriell sjukdom. Likt klamydia kan även gonorré överföras från en person till en annan genom någon form av oskyddat sex. Gonorré kan förekomma hos både män och kvinnor utan några framträdande symptom. Gonorré drabbar både män och kvinnor, även fast män löper en något högre risk att drabbas, och under 2015 registrerades 1,677 fall av sjukdomen i Sverige. Detta visade sig vara en ökning på ungefär 26 % mot 2014.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Hos både män och kvinnor är det viktigt att hålla utkik efter en obehagliga gröna eller gulfärgade flytningar, som härrör från antingen penis eller vagina. Likt klamydia kan gonorré överföras till ögon, såväl som ändtarmen och svalg, och orsaka svullnad, flytningar och andra obehag. Detta avser både män och kvinnor.

Hos kvinnor: Det är inte helt ovanligt att kvinnor utvecklar en smärtsam, brännande känsla i samband med urinering. Andra vanliga symptom är ömhetskänsla i nedre buken, blödningar mellan menstruationer eller kraftigare menstruationer.

Hos män: Män, i sin tur, ska vara vaksamma för svullen förhud, smärta i samband med urinering eller ömhet i testiklarna.

Hos båda: Omkring 10 % av män med gonorré kommer inte uppleva några symptom alls. Hos kvinnor är det än högre; endast varannan kvinna upplever symptom. Om gonorré lämnas obehandlat kan allvarliga hälsoproblem, såsom infertilitet, uppstå.

Syfilis

Treponema pallidum är namnet på den bakteriestam som orsakar syfilis. Sjukdomen är klart vanligare hos män än kvinnor, och det tros att ungefär 80 % av alla med syfilis är män. Infektionen är mer förekommande hos män som har sex med män.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Syfilis går igenom tre faser. Hos både män och kvinnor inleds sjukdomen med ett litet sår, känt som schanker, som är ett oömt och oftast solitärt sår. Det, ofta förbisedda och smärtfria såret, utvecklas på infektionsstället som kan vara på penis, vagina, anus, fingrar, mun, läppar eller skinkor. Svullna lymfkörtlar kan också förekomma.

Några veckor efter att såret har läkt utvecklas något som kallas för sekundär syfilis. Detta stadie kommer i form av diffusa utslag, oftast på handflatorna och fotsulorna. Små utväxter kring anus är inte heller helt ovanligt, och för kvinnor kan även dessa utväxter träda fram kring vulvan. Den smittade personen kan även uppleva viktminskning, håravfall, svullna lymfkörtlar eller en influensaliknande sjukdomskänsla. Dessa symptom går i skov, alltså att symptomen kan vara frånvarande ett tag för att sedan framträda i kraftiga utbrott - ofta med flera månaders mellanrum. Vissa perioder kan alltså innehålla få eller inga symptom även fast infektionen fortsatt är närvarande. Syfilis behandlas relativt okomplicerat under dess första och andra fas, med hjälp av antibiotikum.

Om syfilis når nästa fas, som kallas tertriär syfilis, kan infektionen potentiellt orsaka livshotande komplikationer. Tertriär syfilis kan uppträda från 3 år till upp till 15 år från infektionstillfället.

Herpes

Herpes i underlivet, även kallat könsherpes, är vanligare hos kvinnor än hos män. Det är en infektion som orsakas av herpes simplex virus, även förkortat HSV, och kan resultera i att smärtsamma blåsor bildas i underlivet. Infektionen överförs lätt genom hudkontakt från någon slemhinna. Könsherpes delas i regel in i två kategorier; HSV-1 och HSV-2. Återkommande utbrott av könsherpes tenderar att vara mindre allvarliga och pågå under en kortare tidsperiod.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Att identifiera könsherpes är inte lätt då infektionen ofta kommer utan några framträdande synliga symptom. Könsherpes kännetecknas enklast av smärtsamma blåsor, främst i underlivet. HSV-1 tenderar att infektera munnen medan HSV-2 i regel drabbar könsorganen. De vanligaste symptomen för både män och kvinnor är blåsor på könsorganen, smärta i samband med urinering och influensaliknande symptom.

Hos kvinnor: Utöver ovan nämnda symptom bör kvinnor även hålla utkik efter flytningar samt blåsor på livmoderhalsen.

När viruset väl är nävarande fortsätter det att leva i kroppen på obestämd tid, även om symptomen inte alltid kommer vara synliga. De behandlingar som finns tillgängliga syftar främst till att minska och lindra symptomen, men det finns i dagsläget inget permanent botemedel mot herpes. 

Könsvårtor (kondylom)

Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige. Vårtorna orsakas av humant papillomvirus, mer känt som HPV, och överförs genom hudkontakt.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Små utväxter bildas i och runt könsorganen. Könsherpes kan träda fram som en enda vårta, eller som ett kluster av flera vårtor som kan ha ett blomkålsliknande utseende. Både män och kvinnor kan smittas av infektionen och den kan drabba olika delar av kroppen.

Hos kvinnor: De vanliga platserna på kroppen där symptomen träder fram är inne i slidan, på vulvan, cervix, lår eller anus. Vissa HPV-virusstammar kan leda till livmoderhalscancer hos kvinnor.

Hos män: Vårtor utvecklas i regel på penis, pungen eller i urinröret, men kan även drabba anus och låren. Symptomen behöver inte nödvändigtvis träda fram omedelbart utan viruset kan ligga vilande i flera veckor eller månader.

Själva vårtorna är oftast smärtfria men i vissa fall kan klåda eller en brännande känsla upplevas.

Trikomonaskolpit

Trikomonaskolpit är en könssjukdom som orsakas av parasiten trichomonas vaginalis. Infektionen är inte särskilt vanlig i Sverige och brukar i regel diagnostiseras och behandlas i primärvården. Det uppskattas att ungefär hälften av de smittade inte visar några tydliga symptom. Parasiten överförs från en person till en annan genom oskyddat samlag.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Hos kvinnor: Kvinnor som smittats upplever i regel oregelbundna, gulgrönfärgade, illaluktande flytningar som ser tjocka, tunna eller skummande ut. Flytningarna har inte sällan en obehaglig lukt. Andra vanliga symptom är smärta och inflammation runt slidan, klåda på låren, smärta vid urinering eller vid samlag och smärta i nedre buken.

Hos män: Män bör hålla utkik efter infektion i urinröret, förhuden eller prostatakörteln. Trikomonaskolpit kan också orsaka att män upplever smärta vid urinering eller utlösning. Även män kan drabbas av tunna, vita flytningar. Andra vanliga symptom är smärta vid urinering eller ömhet eller inflammation hos ollonet, så kallad balanit.

Symptomen är i övrigt ganska lika de vid andra könssjukdomar och kan, även här, göra det svårt att få en diagnos. Hos kvinnor kan en snabb topsning visa om du är infekterad. Män kan lämna ett urinprov.

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos, ibland förkortat “BV”, är egentligen inte klassat som en könssjukdom - även om det kan orsaka symptom som liknar de som angetts ovan. Bakterierna orsakar hos kvinnor tunna, gråa flytningar som kan ha en obehaglig lukt. Många smittade kvinnor vet inte om att de har BV eftersom de inte utvecklar några märkbara symptom. Flytningarna är i sig inte farliga och behandlas lätt med antibiotikum.

  1. Hur vet jag om jag är smittad?

Även bakteriell vaginos, likt ovan infektioner, är asymtomatisk. Detta innebär att bakterier, virus eller parasiter som orsakar tillståndet kan vara närvarande i kroppen utan att uppvisa några uppenbara symptom. Därför är det viktigt att du regelbundet testas om du har oskyddat sex. Om du är orolig över att du kan ha en könssjukdom bör du testa dig. Testet är i sig enkelt och mottagningar finns tillgängliga runt om i Sverige.

Misstänker du att du kan ha smittats av en könssjukdom?

»Läs vår genomgång om du tror att du blivit smittad av en könssjukdom.

Du kan även hitta hjälp och råd hos Ungdomsmottagning på nätet, UMO. UMO är en landstingsängd verksamhet som vänder sig till unga mellan 13 och 25.

»Besök UMO:s hemsida

»Lista över ungdomsmottagningar i Sverige

Senast granskat:  15-07-2020