Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept
Klamydiatest

Klamydiatest

Vårt hemtest för klamydia innehåller allt du behöver för att testa dig hemma. Efter att du genomfört och skickat in ditt klamydiatest får du vanligtvis ditt provsvar två dagar efter att det tagits emot av labbet.

Hos Treated.com är det smidigt och säkert att beställa ett klamydiatest. Leverans sker nästföljande arbetsdag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Översikt

Översikt - hemtest för klamydia

Ett hemtest för klamydia är ett testkit som du får hemskickat som du sedan genomför hemma. Hemtest är ett smidigt sätt att testa sig för könssjukdomar utan att behöva besöka en klinik eller mottagning. När du genomfört ditt klamydiatest skickar du det till vårt partner-laboratorium, The Doctors Laboratory, för analys. Från att det har mottagits av labbet tar det två dagar att producera ditt testresultat. När ditt testresultat sedan är redo kommer du att notifieras om detta över SMS eller e-post, så att du sedan kan logga in på ditt Treated-konto och se resultatet på din patientsida.

I händelse av att du skulle få ett positivt testresultat kommer våra läkare att utfärda tydliga anvisningar om hur du fortsätter med en behandling och smittspårning. Om du har smittats med klamydia måste du behandla infektionen för att den ska läka ut.

Det finns tre olika typer av klamydiatest tillgängliga att köpa från vårt onlineapotek:

Om du bestämt dig för att beställa ditt klamydiatest från Treated.com får du det levererat redan nästföljande arbetsdag.

Klamydia: sammanfattning

Klamydia är Sveriges vanligaste sexuellt överförbara sjukdom (STI). Likt de flesta andra könssjukdomar sprids det genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex. Klamydia kan också spridas genom gemensamma sexleksaker. Klamydia drabbar både kvinnor och män, även fast det är något vanligare bland kvinnor. 2016 registrerades över 36,000 fall av klamydia i Sverige.

Klamydia kännetecknas av att ofta vara asymptomatiskt. Detta innebär att den smittade bär på infektionen utan att hen upplever några tydliga, framträdande symptom - vilket kan göra att en person bär på sjukdomen utan att ha fått behandling i tid. Det tros att ungefär 4 av 5 smittade kvinnor har asymptomatisk klamydia och hos män ungefär hälften.

I de fall där klamydia orsakar symptom kan dessa vara;

Bland kvinnor:

 1. Smärta i samband med urinering
 2. Smärta i nedre buken
 3. Blödningar under eller efter sex
 4. Oregelbundna menstruationsblödningar
 5. Flytningar ur slidan

Bland män:

 1. Smärta i samband med urinering
 2. Brännande smärta eller smärta i urinröret
 3. Vita flytningar ur penis
 4. Testikelsmärta

Likt gonorré kan klamydia ta flera smittvägar och drabba olika delar av kroppen, som exempelvis ändtarm, ögon och hals och mun. Om man smittats av klamydia i hals och mun är det inte troligt att man drabbas av några symptom alls.

Varför du bör testa dig

Det enda sättet du kan säkerhetsställa att du smittats av klamydia är genom att testa dig. Du kan testa dig antingen genom ett hemtest eller genom att besöka en klinik eller mottagning.

Obehandlad klamydia kan orsaka vissa komplikationer som infertilitet, bäckeninflammation hos kvinnor eller bitestikelinflammation hos män. Infektionen kan också fortsätta spridas till andra du har sex med. Därför är det mycket viktigt att testa sig och få behandling så snart som möjligt om man är smittad.

Behandling vid klamydia kommer i formen av antibiotika, antingen Doxycyklin (som innehåller det verksamma ämnet doxycyklin) eller i vissa fall Azithromycin eller Zithromax, som bägge innehåller azithromycin. Azithromycin är emellertid andra linjens behandling och ordineras enbart ifall patienten inte kan ta doxycyklin.

Om du inte är i ett monogamt förhållande och är sexuellt aktiv är det bra idé att regelbundet testa sig, åtminstone en gång årligen. Om du tror att du kan ha kommit i kontakt med klamydia eller om någon du haft sex med har blivit infekterad eller tror att hen har klamydia, ska du testa dig snarast möjligt.

I vissa fall, om du vet med dig att du har exponerats inför klamydia eller om dina symptom starkt indikerar på en klamydiainfektion kan du få rådet att påbörja en behandling på en gång, innan du har genomfört ett test. Dock, i dessa fall, kommer du ändå behöva bli testad så att en smittspårning kan genomföras.

Om du har exponerats för en könssjukdom

Så länge som du är sexuellt aktiv rekommenderas det alltid att du testar dig årligen. Om du har haft oskyddat sex med någon eller om du fått reda på att någon du haft sex med har en könssjukdom är det extra viktigt att du testar dig, eftersom du då exponerats för infektionen. Det rekommenderas att du testar dig för alla könssjukdomar om du haft oskyddat sex, eftersom du potentiellt sett har exponerats för alla. Du testar dig genom hemtest, likt det du kan köpa via Treated.com, eller genom att besöka vårdcentral/sex-samlevnadsmottagning.

Vad är smittskyddslagen?

Smittskyddslagen har som uppgift att skydda allmänheten mot vad som definierats som allmänfarliga sjukdomar. De sexuellt överförbara infektioner, alltså könssjukdomar, som ingår i smittskyddslagen är klamydia, gonorré, syfilis och hiv. Smittskyddslagen innebär att du enligt lag är skyldig att uppsöka en vårdinrättning om du tror att du kan ha smittats med någon könssjukdom. Du måste tala om för sjukvårdspersonal exakt vilka du har haft sex med och därefter följa läkarens instruktioner i hur du undviker att sprida vidare infektionen samt ta en behandling.

Köpa klamydiatest på nätet hos Treated.com

Nu kan du beställa ditt klamydiatest online, och även andra hemtest för könssjukdomar. Genom att klicka på “Beställ nu” tas du till ett kortare frågeformulär där du får besvara några korta frågor, bara i syfte att säkerhetsställa att du beställer rätt testkit. Så snart som din order har bekräftats kan du förvänta dig ditt hemtest till din önskade leveransadress nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  27-03-2020
Bruksanvisning

Så genomför du ditt hemtest för klamydia

I ditt hemtest medföljer bruksanvisningar om hur du ska ta ditt klamydiatest. Se till att följa dessa mycket noga när du genomför testet. En kort sammanfattning över hur du tar ditt klamydiatest följer nedan:

I ditt hemtest medföljer

 1. Ett provrör för ditt urinprov
 2. Ett kort formulär du ska fylla i
 3. Kartong innehållandes ditt hemtest
 4. En behållare som du ska urinera i
 5. En skyddande plastficka som förseglar provröret
 6. En klisterlapp där du fyller i dina personuppgifter

Så genomför du ditt hemtest

 • Tvätta händerna.
 • Fyll i det korta formuläret och klisterlappen med dina personuppgifter (vissa uppgifter kan vara förfyllda).
 • Fäst på klisterlappen med dina personuppgifter på provröret.
 • Gå till toaletten.
 • Tryck samman sidorna på behållaren som du ska urinera i. Den har ett innanmäte av plast som skyddar urinet.
 • Urinera i behållaren tills den är halvfull.
 • Avlägsna resten av ditt urin i toaletten.
 • Lägg försiktigt ned behållaren med urin.
 • Ta bort locket från provröret.
 • Fyll provröret med urin från behållaren så att det når markeringen på 9 ml, var försiktig med att inte spilla urin utanför provröret.
 • Skruva tillbaks locket på provröret ordentligt.
 • Häll bort resten av urinen från behållaren med urin i toaletten. Kasta själva behållaren i papperskorgen.
 • Placera provröret i den skyddande plastfickan.
 • Placera plastfickan innehållandes provröret och det ifyllda formuläret i det förbetalda kuvert som medföljt i kartongen.

Läs svensk bipacksedel här.

När du har fått ditt provresultat

Normalt sett tar det två dagar från att labbet har mottagit ditt test till att ditt testresultat har blivit levererat.

Du kommer att notifieras antingen via SMS eller e-post när ditt testresultat är redo. Du kan välja vilken metod du föredrar. Du kommer inte få ditt testresultat direkt i ett e-postmeddelande eller SMS. Du blir endast aviserad om att ditt testresultat är redo.

Själva testresultatet kan du se på din patientsida som du kommer åt genom att logga in på ditt Treated-konto. Kontakta vår kundtjänst om du är osäker på hur du kommer åt denna.

Om ditt testresultat är negativt behöver du inte göra något ytterligare.

I händelse av att du fått ett positivt testresultat kommer du att ges tydliga anvisningar om vad du ska göra härnäst av våra läkare.

Om du är osäker över någonting gällande ditt test eller ditt provsvar kan du kontakta The Doctors Laboratory på samples@tdlpathology.com.

För övriga frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08 506 384 44 eller på e-post kundtjanst@treated.com.

Senast granskat:  27-03-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Varningar

Viktigt att veta om klamydiatest

Se till att du noga följer de anvisningar som kommer bifogade med ditt testkit. På detta vis säkerhetsställer du att ditt testresultat blir så exakt som möjligt.

Senast granskat:  27-03-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:
Vanliga frågor

Klamydiatest: frågor och svar

Hur fungerar ett klamydiatest?

Så snart som du har mottagit ditt klamydiatest ska du se till att ta ett urinprov enligt de instruktioner som finns bifogade med ditt testkit. När du genomfört urinprovet, företrädesvis samma dag som du tagit emot det, ska du skicka det till vårt partner-labb. Efter att de mottagit ditt prov tar det två arbetsdagar för dig att få ditt provresultat.

Vilka är partner-labbet?

Vi samarbetar med det brittiska labbet The Doctors Laboratory, som är specialister på patologi*.

* - Patologi betyder i korthet läran om sjukdomar, diagnostisering av sjukdomar och analys av sjukdomar.

Hur notifieras jag med mitt testresultat?

Antingen via SMS eller e-post, beroende på vilken kommunikationsmetod du föredrar. När du väl notifierats om ditt testresultat måste du logga in på ditt Treated-konto, där du sedan hittar testresultatet under dina patientsidor.

Om du har problem med att logga in eller om du har glömt din inloggningsinformation eller misslyckats med att återställa ditt lösenord, kontakta snarast vår kundtjänst på kundtjanst@treated.com eller telefon 08 506 384 44.

Hur lång tid tar det?

När du beställer ett hemtest från oss och din beställning har godkänts och skickats innan klockan 17.00 svensk tid, blir det levererat nästföljande arbetsdag.

Efter att vårt partner-labb har mottagit ditt prov tar det två arbetsdagar för dem att göra analysen och producera ett testresultat.

På vilket sätt genomför jag ett klamydiatest?

Genom ett urinprov. Du får tydliga instruktioner om hur du ska genomföra detta. Vissa andra test är i formen av blodprov.

Vad händer om jag får ett negativt testresultat?

* - Negativt testresultat betyder att du inte är smittad.

Om du får ett negativt testresultat behöver du inte få behandling mot klamydiainfektion.

Om du har fått ett negativt testresultat men ändå har symptom som indikerar på en infektion rekommenderas det att du testar dig för andra könssjukdomar. Hos Treated.com kan du köpa ett hemtest för könssjukdomar på samma sätt som när du köper klamydiatestet; genom att fylla i ett kort formulär som sedan granskas av en av våra läkare.

Vad händer om jag får ett positivt testresultat?

I händelse av att du får ett positivt testresultat måste du ta en behandling för att infektionen ska läka ut. Du kommer även behöva genomföra så kallad smittspårning, det vill säga att de du har haft sex med kommer notifieras om din infektion.

Du kommer få vägledning i hur du går till väga både beträffande behandling och smittspårning.

Går det att bota klamydia?

Ja. Genom antibiotika som Doxycyklin eller Azithromycin läker infektionen ut ur kroppen.

Kan man få klamydia två gånger?

Ja. Även om du haft klamydia och framgångsrikt behandlat infektionen betyder det inte att du är immun från att få det igen. Det är viktigt att du ser till att ha säkert sex för att undvika att du blir smittad igen.

När ska jag testa mig?

Om du tror att du har blivit smittad med klamydia eller om någon du har haft sex med har mottagit ett positivt testresultat eller tror att de har smittats, ska du testa dig. Om du smittats med klamydia är det inte säkert att du kommer att få symptom, så du bör inte vänta med att testa dig.

Det rekommenderas även att du regelbundet, minst en gång årligen, testar dig för könssjukdomar.

Senast granskat:  27-03-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här