Aciklovir

 • Aciclovir

Aciclovir, som i Sverige säljs under namnet Aciklovir, är ett läkemedel med lindrande effekt avsedd för behandling av både typ 1 (blåsor kring mun och läppar) och typ 2 (blåsor i och kring underlivet) av viruset herpes simplex. Aciclovir är en så kallat generisk version av den populära och vanliga behandlingen Zovirax och innehåller samma effektiva och verksamma substans.

Det är tyvärr inte möjligt att bota herpes. Symptomen går dock att lindra med hjälp av antivirala läkemedel.

Beställ nu för leverans tisdag 19 december
Aciclovir Tablets
25 Pills - 466 kr
Aciclovir Tablets 400mg för herpes

denna dos kan förskrivas för behandling av könsherpes när en mildare dos inte har gett önskvärd effekt. 1 tablett tas 5 gånger/dag i ett fyratimmarsintervall.

56 tabletter - 461 kr
Aciclovir Tablets 800mg för bältros

800mg kan förskrivas för behandling av herpes zoster (bältros) och tas på samma sätt som de andra tabletterna.

35 tabletter - 735 kr
Aciclovir Dispersible Tablets 400mg för könsherpes

Aciclovir Brustabletter kan förskrivas för behandling av könsherpes hos en patient med nedsatt immunförsvar. En typisk kur kan innebära 1 tablett var fjärde timme, 5 gånger om dagen.

56 brustabletter - 608 kr
Aciclovir Dispersible Tablets 800mg för bältros

Aciclovir Brustabletter i dosen 800mg kan förskrivas för behandling av bältros och tas enligt samma princip som ovan.

35 brustabletter - 735 kr
Aciclovir Cream 2g för munsår

appliceras var fjärdet timme, upp till 5 gånger om dagen för behandling av munsår.

1 kräm - 392 kr
Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation

  Din sjukdomshistoria och symptom kontrolleras av våra läkare

 • Registrerat apotek

  Din behandling skickas direkt från vårt apotek i Manchester, Storbritannien

 • Expressleverans

  Beställ innan kl.15 för leverans redan nästa arbetsdag

Översikt

Aciclovir är ett läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis och är avsett för behandling av både typ 1 och 2 av det vanligt förekommande viruset herpes. Aciclovir finns som kräm, tablett samt brustablett.

 1. Ger effektiv behandling av det infekterade området
 2. Påskyndar läkningsprocessen
 3. Tillgängligt som kräm, tabletter eller brustabletter

Aciclovir är den generiska versionen av det mer kända varumärket Zovirax och innehåller samma sorts ämnen och aktiva substans. Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som har samma sorts aktiva och effektiva ingredienser som ett varumärkt preparat, men som oftast har utvecklats efter att patentet på det varumärkta läkemedlet har gått ut.

Aciclovir påskyndar främst läkningen av herpesblåsorna, men kan även användas vid tidiga tecken på symptom för att förhindra att herpes bryter ut.

För att skydda dig själv mot bedrägeri och förfalskade läkemedel när du beställer från internetapotek är det viktigt att du endast köper från GPhC-registrerade, (“General Pharmaceutical Council”, motsv. svenska Läkemedelsverket) brittiska apotek med legitimerade läkare.

För att beställa en behandling från någon av våra globala leverantörer ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta är en lämplig behandling för dig. Om det anses säkert för din hälsa skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek och ditt läkemedel levereras inom 24 timmar.

Aktiv substans

Den aktiva substansen i Aciclovir är ämnet med samma namn; Aciklovir, som tillhör gruppen guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel. Aciklovir är en av de främsta, antivirala läkemedlen inom hälsovården och började tillverkas under den senare delen av 1900-talet.

Aciclovir verkar genom att hämma tillväxten av virala celler som försöker dela och sprida sig vid ett herpesutbrott. En herpesinfektion kan ligga vilandes tills det blossar upp och ger symptom i form av blåsor och sår runt mun eller underliv beroende typ av herpes.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår nättjänst granskas din sjukdomshistoria av legitimerade läkare för att säkerställa att läkemedlet är säkert för dig att använda, samt att behandlingen är rätt för dina symptom. Så snart ditt läkemedel har godkänts skrivs ett recept till vårt apotek som levererar din behandling hela vägen hem till dörren, redan nästa arbetsdag.

Beställ nu

Hur du använder Aciklovir

Oavsett om du väljer Aciclovir i tablett- eller krämform är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Om du använder Aciclovir kräm, applicera försiktigt krämen över det infekterade hudområdet.

 2. Om du använder Aciclovir tabletter, svälj 1 eller 2 tabletter, enligt läkarens anvisningar, med ett glas vatten.

 3. Om du använder Aciclovir brustabletter ska tabletten/-erna lösas upp i ett glas vatten innan de intas.

  För alla 3 behandlingsformer gäller;
 1. Repetera behandlingen/dosen i 4-timmars intervaller upp till maximalt 5 gånger per dag.

 2. Inled en ny behandling så snart du känner av några symptom.

 3. Håll det infekterade området så rent och torrt som möjligt.

 4. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivna anvisningar.  

 5. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

 6. Rådfråga din läkare om din munherpes inte har läkt ut efter 9 dagars behandling.  

 7. Rådfråga din läkare om din könsherpes inte har läkt ut efter 10 dagars behandling.

  Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för dessa läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Aciclovir Tabletter 

Ladda ner bipacksedeln för Aciclovir Kräm (Zovirax)

Aciklovir, biverkningar

Som med alla läkemedel kan Aciclovir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Aciclovir Kräm

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Hudutslag, irritation, klåda, brännande känsla där krämen applicerats.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, överkänslighet, nässelutslag.

Aciclovir Tabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, huvudvärk, illamående, diarré, buksmärtor, kräkning, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet, feber.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Dåsighet, andningssvårigheter, oro eller förvirring, hallucinationer, onormalt sömnig, skakningar eller darrningar, oförmåga att samordna rörelser, onormala blodvärden.

Aciclovir Brustabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, feber, huvudvärk, illamående, kräkning, diarré, buksmärtor, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, onormala blodvärden, svullnad av mun eller ansikte, talsvårigheter, njurproblem eller inflammation i lever, ljuskänslighet, oro eller förvirring, muskeltrötthet, hallucinationer, skakningar eller darrningar, ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Aciclovir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär.

Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Inga kända interaktioner med andra läkemedel har rapporterats för Aciclovir Kräm.

Läkemedel så som probenecid, cimetidin och mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av Aciclovir Brustabletter.

Läkemedel så som Cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil, cyklosporin, teofyllin och zidovudin kan påverka lämpligheten för användandet av Aciclovir Tabletter.

Använd aldrig mer än en behandling mot herpes/könsherpes på samma gång.

Aciclovir och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon av följande sjukdomar/tillstånd: allergi mot någon av läkemedlets ingredienser, AIDS, undergått benmärgstransplantation; lever- eller njurproblem; eller har/har haft någon sjukdom som begränsar funktionen av immunförsvaret.

Vanliga frågor: Aciklovir

Kan jag dricka alkohol i kombination med Aciclovir?

Alkohol ska generellt sett inte påverka effekten av Aciclovir. Du bör dock dricka måttligt så att du fortfarande har möjlighet att applicera krämen noggrant och enligt anvisningarna.

Kan jag köra bil när jag tar Aciclovir?

Aciclovir ska inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Aciclovir när jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Aciclovir förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Aciclovir?

Använd ej Aciclovir Kräm om du är allergisk mot något av följande ämnen: Aciklovir, cetostearylalkohol, mineralolja, poloxamer 407, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, vatten samt vitt vaselin.

Använd ej Aciclovir Brustablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Mikrokristallin cellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid [E171], makrogol 8000 samt aciklovir.

Använd ej Aciclovir Tablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Aciklovir, laktos, magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat, E132, E460, kolloidal vattenfri kiseldioxid och E172.

Kan jag köpa Aciclovir receptfritt?

Nej. Aciclovir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Är Aciclovir rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär med all relevant information om din hälsa. Om detta läkemedel anses säkert för dig och ändamålsenligt för dina symptom förskriver en legitimerad läkare ett elektroniskt recept till vårt apotek. Din beställning skickas sedan ut för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.
 • Legitimerade läkare
 • Varumärkta läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Prenumerera på dina läkemedel

Att hålla dina personuppgifter säkra är vår prioritet och vi säljer självklart aldrig vidare din information till 3:e part. Din beställning skickas alltid och oavsett innehåll i diskreta förpackningar utan logotyper, via en säker kurir.    

Frakten är redan inräknad i priset som du ser på vår hemsida. Så snart din beställning har skickats från vårt apotek förses du med ett spårningsnummer så att du kan följa ditt paket fram till din dörr. Alla beställningar som görs före kl.15:00, måndag - torsdag levereras redan följande arbetsdag, medan beställningar gjorda fredag - söndag levereras på följande måndag.   

Senaste Aciklovir omdömen

En himla smidig process!

Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.

 • Sök läkemedel

  Hitta den behandling du behöver

 • Fyll i formuläret

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter

 • Expressleverans

  Redan nästa arbetsdag, via spårad leverans

 • Behöver du beställa igen?

  Nu kan du prenumerera på dina läkemedel