Aciklovir

Aciclovir

Aciclovir, som i Sverige säljs under namnet Aciklovir, är ett läkemedel med lindrande effekt avsedd för behandling av både typ 1 (blåsor kring mun och läppar) och typ 2 (blåsor i och kring underlivet) av viruset herpes simplex. Aciclovir är en så kallat generisk version av den populära och vanliga behandlingen Zovirax och innehåller samma effektiva och verksamma substans.

Det är tyvärr inte möjligt att bota herpes. Symptomen går dock att lindra med hjälp av antivirala läkemedel.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 9,3 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 28 januari
Tabletter200 mg

Innehåller 200 mg aciklovir. Tas fem gånger dagligen under 3-5 dagar för behandling av återkommande herpesutbrott.

Tabletter400 mg

Innehåller 400 mg aciklovir. Kan förskrivas vid utbrott av könsherpes där mildare dos varit otillräcklig. Tas enligt läkarens instruktioner.

Brustabletter400 mg

Innehåller 400 mg aciklovir. Samma som ovan, fast som brustabletter. Lämpar sig bra för den som inte vill svälja tabletter hela.

Beställ nu för leverans tisdag 28 januari

Aciclovir, som i Sverige säljs under namnet Aciklovir, är ett läkemedel med lindrande effekt avsedd för behandling av både typ 1 (blåsor kring mun och läppar) och typ 2 (blåsor i och kring underlivet) av viruset herpes simplex. Aciclovir är en så kallat generisk version av den populära och vanliga behandlingen Zovirax och innehåller samma effektiva och verksamma substans.

Det är tyvärr inte möjligt att bota herpes. Symptomen går dock att lindra med hjälp av antivirala läkemedel.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Aciclovir är ett läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Actavis och är avsett för behandling av både typ 1 och 2 av det vanligt förekommande viruset herpes. Aciclovir finns som kräm, tablett samt brustablett.

 1. Ger effektiv behandling av det infekterade området
 2. Påskyndar läkningsprocessen
 3. Tillgängligt som kräm, tabletter eller brustabletter

Aciclovir är den generiska versionen av det mer kända varumärket Zovirax och innehåller samma sorts ämnen och aktiva substans. Ett generiskt läkemedel är ett läkemedel som har samma sorts aktiva och effektiva ingredienser som ett varumärkt preparat, men som oftast har utvecklats efter att patentet på det varumärkta läkemedlet har gått ut.

Aciclovir påskyndar främst läkningen av herpesblåsorna, men kan även användas vid tidiga tecken på symptom för att förhindra att herpes bryter ut.

Du kan snabbt, smidigt och riktigt säkert få och förnya dina recept hos Treated.com. Genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online kan du få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla beställningar paketeras och skickas med expressleverans från vårt registrerade och EU-godkända apotek i Storbritannien. Leverans sker nästföljande arbetsdag direkt till din hemadress - så att du kan börja din behandling så snabbt som möjligt.

Aktiv substans

Den aktiva substansen i Aciclovir är ämnet med samma namn; Aciklovir, som tillhör gruppen guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel. Aciklovir är en av de främsta, antivirala läkemedlen inom hälsovården och började tillverkas under den senare delen av 1900-talet.

Aciclovir verkar genom att hämma tillväxten av virala celler som försöker dela och sprida sig vid ett herpesutbrott. En herpesinfektion kan ligga vilandes tills det blossar upp och ger symptom i form av blåsor och sår runt mun eller underliv beroende typ av herpes.

Treated.com kan hjälpa dig att hitta en passande behandling, utan tidsbokning eller väntetid. Genom vår nättjänst granskas din sjukdomshistoria av legitimerade läkare för att säkerställa att läkemedlet är säkert för dig att använda, samt att behandlingen är rätt för dina symptom. Så snart ditt läkemedel har godkänts skrivs ett recept till vårt apotek som levererar din behandling hela vägen hem till dörren, redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  14-01-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Oavsett om du väljer Aciclovir i tablett- eller krämform är det viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Om du använder Aciclovir kräm, applicera försiktigt krämen över det infekterade hudområdet.

 2. Om du använder Aciclovir tabletter, svälj 1 eller 2 tabletter, enligt läkarens anvisningar, med ett glas vatten.

 3. Om du använder Aciclovir brustabletter ska tabletten/-erna lösas upp i ett glas vatten innan de intas.

  För alla 3 behandlingsformer gäller;
 1. Repetera behandlingen/dosen i 4-timmars intervaller upp till maximalt 5 gånger per dag.

 2. Inled en ny behandling så snart du känner av några symptom.

 3. Håll det infekterade området så rent och torrt som möjligt.

 4. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivna anvisningar.  

 5. Använd aldrig mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

 6. Rådfråga din läkare om din munherpes inte har läkt ut efter 9 dagars behandling.  

 7. Rådfråga din läkare om din könsherpes inte har läkt ut efter 10 dagars behandling.

  Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för dessa läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Aciclovir Tabletter 

Ladda ner bipacksedeln för Aciclovir Kräm (Zovirax)

Senast granskat:  14-01-2020
Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Aciclovir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Aciclovir Kräm

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Hudutslag, irritation, klåda, brännande känsla där krämen applicerats.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, överkänslighet, nässelutslag.

Aciclovir Tabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, huvudvärk, illamående, diarré, buksmärtor, kräkning, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet, feber.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Dåsighet, andningssvårigheter, oro eller förvirring, hallucinationer, onormalt sömnig, skakningar eller darrningar, oförmåga att samordna rörelser, onormala blodvärden.

Aciclovir Brustabletter

Vanliga  (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

Yrsel, feber, huvudvärk, illamående, kräkning, diarré, buksmärtor, hudutslag, klåda, trötthet, ljuskänslighet.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hudutslag, ökat håravfall.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 användare):

Andningssvårigheter, onormala blodvärden, svullnad av mun eller ansikte, talsvårigheter, njurproblem eller inflammation i lever, ljuskänslighet, oro eller förvirring, muskeltrötthet, hallucinationer, skakningar eller darrningar, ostadig gång och oförmåga att samordna rörelser.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Aciclovir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär.

Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Inga kända interaktioner med andra läkemedel har rapporterats för Aciclovir Kräm.

Läkemedel så som probenecid, cimetidin och mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av Aciclovir Brustabletter.

Läkemedel så som Cimetidin, probenecid, mykofenolatmofetil, cyklosporin, teofyllin och zidovudin kan påverka lämpligheten för användandet av Aciclovir Tabletter.

Använd aldrig mer än en behandling mot herpes/könsherpes på samma gång.

Aciclovir och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon av följande sjukdomar/tillstånd: allergi mot någon av läkemedlets ingredienser, AIDS, undergått benmärgstransplantation; lever- eller njurproblem; eller har/har haft någon sjukdom som begränsar funktionen av immunförsvaret.

Senast granskat:  14-01-2020
Vanliga frågor: Aciclovir

Vanliga frågor: Aciclovir

Kan jag dricka alkohol i kombination med Aciclovir?

Alkohol ska generellt sett inte påverka effekten av Aciclovir. Du bör dock dricka måttligt så att du fortfarande har möjlighet att applicera krämen noggrant och enligt anvisningarna.

Kan jag köra bil när jag tar Aciclovir?

Aciclovir ska inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag ta Aciclovir när jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Aciclovir förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Aciclovir?

Använd ej Aciclovir Kräm om du är allergisk mot något av följande ämnen: Aciklovir, cetostearylalkohol, mineralolja, poloxamer 407, propylenglykol, natriumlaurylsulfat, vatten samt vitt vaselin.

Använd ej Aciclovir Brustablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Mikrokristallin cellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid [E171], makrogol 8000 samt aciklovir.

Använd ej Aciclovir Tablett om du är allergisk mot någon av följande ämnen: Aciklovir, laktos, magnesiumstearat, povidon, natriumstärkelseglykolat, E132, E460, kolloidal vattenfri kiseldioxid och E172.

Kan jag köpa Aciclovir receptfritt?

Nej. Aciclovir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Är Aciclovir rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär med all relevant information om din hälsa. Om detta läkemedel anses säkert för dig och ändamålsenligt för dina symptom förskriver en legitimerad läkare ett elektroniskt recept till vårt apotek. Din beställning skickas sedan ut för leverans redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  14-01-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här