Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Famvir

Famciclovir

Famvir är en effektiv behandling i tablettform avsedd för att lindra och påskynda läkningen av könsherpes och bältros. Famvir hjälper till att lindra det första utbrottet av herpes, men begränsar ävensymptomen vid återkommande utbrott.

Treated.com erbjuder en professionell och smidig hälsotjänst för snabb lindring av besvärande herpesutbrott.

+1400 recensioner via Trustpilot
Famvir125 mg

typisk dos för behandling av återkommande utbrott av könsherpes.

+ Gratis expressfrakt
Famvir250 mg

kan förskrivas av läkaren för behandling förstagångsutbrott av könsherpes.

+ Gratis expressfrakt
Famvir500mg

en maximal dos på 500mg kan förskrivas av läkaren för behandling av bältros, eller till de patienter som har ett nedsatt immunförsvar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 24 maj

Famvir är en effektiv behandling i tablettform avsedd för att lindra och påskynda läkningen av könsherpes och bältros. Famvir hjälper till att lindra det första utbrottet av herpes, men begränsar ävensymptomen vid återkommande utbrott.

Treated.com erbjuder en professionell och smidig hälsotjänst för snabb lindring av besvärande herpesutbrott.

Översikt

Översikt

Famvir är ett varumärkt läkemedel avsett för behandling och lindring av viruset herpes simplex typ 2 (könsherpes). Famvir tillhör gruppen guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel och tillverkas av det Schweiziska läkemedelsföretaget Novartis. Denna behandling kan även förskrivas för att lindra fall av bältros samt återkommande utbrott av herpes hos individer med ett nedsatt immunförsvar. När Famvir tas i utbrottens tidigaste skede kan denna behandling ge en effektiv lindring av herpesvirusets besvärande symptom.

 1. Effektiv lindring av könsherpes
 2. Verkar snabbt för att begränsa symptomen
 3. Tas 2-3 gånger per dag

Famvir verkar genom att hindra att infekterade celler delar och sprider sig. Detta genom att hämma virusets förmåga att fortplanta sig. När viruset ej längre kan föröka sig får kroppens egna immunförsvar en möjlighet att tvinga viruset till att dra sig tillbaka till ett vilande tillstånd.

Famvir kan förskrivas i olika doser, där den dos som du väljer och förskrivs bör baseras på vilken typ av virusinfektion du har och hur mottaglig du är för eventuella biverkningar.

Om du besväras av könsherpes kan enkelt få råd och sekretessbelagd hjälp via vårt nätapotek. Vi arbetar endast med legitimerade läkare för att försäkra att våra läkemedel är säkra och ändamålsenliga för dina symptom. Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Famvir är en lämplig behandling för dig. Om det anses passande för din hälsa skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek och ditt läkemedel levereras inom 24 timmar.

Aktiv substans

Den aktiva substansen i Famvir heter famciklovir och är ett antiviralt läkemedel. Denna sorts läkemedel kan även kallas “bromsmedicin” då det bromsar virusets förmåga att sprida sig. Famciklovir hör även till en grupp läkemedel som kallas “prodrug” och skiljer sig från andra sorters läkemedel genom att omvandlas till en aktiv substans först när läkemedlet når kroppens matsmältningssystem.   

En avgörande faktor för ett lyckat lindrande av herpessymptom är hur snabbt behandlingen sätts in. Timmar räknas när de första symptomen känns av. Det är därför en fördel att kunna känna igen hur dina tidigare utbrott har uppvisat sig.

Treated.com kan hjälpa dig att få hjälp fort, utan tidsbokning eller väntetid. När du fyller i vårt undersökningsformulär granskas din information alltid i 2 steg, av legitimerad läkare samt av vår apotekare, för att försäkra att din valda behandling är ändamålsenlig och säker för dig att använda.  

Så snart ditt läkemedel har godkänts skrivs ett recept till vårt apotek som levererar din behandling hela vägen hem till dörren, redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  30-06-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Börja ta Famvir-tabletterna så snart du känner av några symptom.
 2. Svälj tabletten med vatten.
 3. Detta läkemedel behöver ejtas i samband med måltid.
 4. Det är viktigt att du aldrig använder mer än den mängd som läkaren har förskrivit.
 5. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivna anvisningar.
 6. Sök läkarråd omedelbart om du har fått i dig en större dos än den som förskrivits av läkaren.

Läs alltid bipacksedeln innan du tar detta läkemedel. Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Famvir

Senast granskat:  30-06-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Famvir 125 mg

Famvir 250 mg

Famvir 500mg

Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Famvir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk.

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Illamående, kräkning, påverkat levervärde, yrsel, klåda, utslag.

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

Förvirring, dåsighet, kliande utslag, hallucinationer.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Famvir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Läkemedel så som raloxifen, probenecid eller någon annan medicin som kan hämma din leverfunktion kan påverka lämpligheten för användandet av Famvir.  

Använd aldrig mer än en behandling mot herpes/könsherpes på samma gång.

Famvir och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon lever- eller njursjukdom eller någon sjukdom som påverkar immunförsvaret.

Senast granskat:  30-06-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Famvir 125 mg

Famvir 250 mg

Famvir 500mg

Vanliga frågor: Famvir

Vanliga frågor: Famvir

Kan jag dricka alkohol i kombination med Famvir?

Ja, ingen interaktion med alkohol har rapporterats. Du bör dock dricka med måtta så att du kan fortsätta att ta Famvir helt enligt läkarens anvisningar.

Kan jag köra bil när jag tar Famvir?

Famvir ska inte påverka din förmåga att köra bil. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar.

Kan jag ta Famvir när jag är gravid?

Famvir ska inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga alltid din läkare innan du använder Famvir.

Hur ska Famvir förvaras?

Förvara alltid läkemedel torrt, i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Famvir?

Använd inte Famvir om du är allergisk mot något av följande ämnen: Famciklovir, hydroxipropylcellulosa, laktos (125 mg och 250 mg endast tabletter), natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa, titandioxid (E171) och polyetylenglykol.

Kan jag köpa Famvir receptfritt?

Nej. Famvir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Treated.com är ett registrerat apotek med tillstånd av Storbritanniens läkemedelsverk (“General Medical Council”) och arbetar endast med legitimerade läkare som enligt EU-lag får skriva ut lämpliga läkemedel åt dig. För att köpa läkemedel från Treated.com måste du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare för att neka eller godkänna ditt val av läkemedel.

Är Famvir rätt behandling för mig?

Om du tror att Famvir kan vara en lämplig behandling mot dina symptom ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Vid ett godkännande från vår läkare skriver hen ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  30-06-2020
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här