Herpes är en livslång sjukdom som det i nuläget saknas botemedel för. Herpes, ett virus, kan drabba könsdelarna, vilket kallas för herpes typ 2, och mun, läppar och andra hudområden - detta kallas för herpes simplex typ 1. Sjukdomen går i skov, vilket innebär att den smittade lever med viruset i ofta långa perioder utan att märka av symptom, för att sedan gå in i faser då symptomen blossar upp. Detta kallas för herpesutbrott eller “reaktivering”. På denna sida går vi igenom vad detta innebär, hur man kan lindra ett pågående utbrott och hur man förhindrar att smitta sin partner.

Vad orsakar ett herpesutbrott?

Det är allmänt känt att herpes och munsår överförs genom direkt hudkontakt med ett öppet sår och att dessa blåsor kan vara smittsamma upp till flera dagar efter ett utbrott. När de smittas med herpes inträder symptom vanligtvis strax efter. Herpes har en inkubationstid* på fyra dagar och det första utbrottet kommer typiskt att vara två till tre veckor.

* - Inkubationstid är den tid det tar från smittotillfället till den tidpunkt då sjukdomen bryter ut.

Reaktivering, alltså när symptomen kommer tillbaka och blossar upp, kan orsakas av flera olika faktorer. En av de vanligaste orsakerna är ett försvagat immunförsvar. När viruset i grund och botten ligger och väntar i det dolda är det väldigt naturligt att ju mindre kroppen kan bekämpa viruset desto större är risken för att det utvecklas och uppenbarar sig i form av symptom som blåsor och smärta. Resultatet är att en reaktivering ofta kommer med en stickande känsla och influensaliknande symptom.

Men förutom ett kompromissat immunsystem finns det ett antal andra utlösare, som inte alltid är samma för alla personer. Olika människor kan helt enkelt ha olika utlösare vid ett utbrott, där nedan är några av de vanligare:

 • Att vara sjuk, trött, utmattad eller stressad
 • Friktion från sex eller onani
 • Ultraviolett ljus på det drabbade området, till exempel från att ha solat
 • Täta kläder som spandex, nylan eller lycra
 • Alkoholkonsumtion
 • Rökning
 • Kvinnor kan vara mer benägna att reaktivera vid vissa tider under dess menstruationscykel

Försiktighetsåtgärder

Eftersom att herpes inte kan botas är nyckeln till behandling att minska risken för nya utbrott. Dessutom syftar behandlingen till att begränsa svårighetsgraden av symptom när ett utbrott inträffar. När man tar hänsyn till alla vardagliga krav kan det vara knepigt för vissa att uppnå detta. Vissa kända triggers för herpes kan undvikas i viss utsträckning medan andra är svåra att undvika.

Genom att begränsa exponering inför ovanstående triggers och genom att vara medveten om vad som kan framkalla framtida utbrott, kan man bidra till att minska risken. Likaså, ifall en märker av ett mönster i när och hur utbrotten inträder samt svårighetsgraden av dem, går det genom livsstilsförändringar att minska risken.

Som med alla virus hjälper det till att säkerställa att man har en övergripande god hälsa. Symptom tenderar att återkomma mer sällan och utbrott är mindre troliga ifall man i det stora hela har en god hälsa. Genom att upprätthålla en god allmänhälsa kan man även korta ner längden på framtida herpesutbrott.

Om herpesutbrottet är på väg

Det kan vara lätt för en person med herpes att överse symptomen innan ett utbrott pågår och det är för sent att försöka förhindra det. Ibland kan det vara så att symptom utvecklas snabbt och det kan vara svårt att få tillgång till nödvändig medicin i tid.

Så vad finns det för andra saker man kan göra i de fall där symptom redan inträtt? Det finns några enkla metoder man själv kan genomföra, i syfte att minska på obehaget och påskynda processen, när ett herpesutbrott är på ingång. Några sådana exempel är:

 • Använd is eller isbitar i en plastpåse på det drabbade området, men undvik direkt hudkontakt med isen.
 • Ta ett kallt bad för att lindra smärtan.
 • Undvik att tvätta för ofta och håll området torrt.
 • Tvätta området försiktigt i saltlösning. Lös upp en tesked salt i ett glas med en halv liter vatten.
 • Tvätta händerna före och efter beröring för att undvika att införa bakterier i området.
 • Drick mycket vatten.
 • Använd smärtstillande medel för att begränsa ditt obehag.

Förhindra att smitta sin partner

För många är den mest skrämmande delen med herpes rädslan av att behöva smitta andra när du vet hur jobbig sjukdomen kan vara. Även om de flesta som lever med sjukdomen lär sig att hantera sina symptom över tid, kan de alltjämt orsaka mycket obehag och besvär - som en gärna inte vill överföra till sin partner.

HSV-viruset överförs precis innan, under eller efter att en drabbats av ett herpesutbrott. Men det sprids också genom oskyddat vaginalt och analt sex eller genom delade sexleksaker. Det kan också överföras där könsorganen är i kontakt med varandra inte bara genom penetration utan också oralsex eller ibland bara genom hudkontakt om en person med herpes vidrör partnerns leder, könsorgan eller anus.

Vad kan jag göra för att förhindra att smitta min partner?

Det finns ett par råd till den som är smittad eller den vars partner är smittad, i syfte att minimera risken för överföring av viruset:

 • Undvika att kyssas när du eller din partner har sår på munnen.
 • Undvika oralsex när du eller din partner har sår runt munnen eller könsorganen.
 • Undvika all kontakt med könsorgan och anus när du eller din partner har sår eller blåsor på könsorganen eller om ett utbrott är på väg.
 • Använda kondom i samband med sex.

Det sistnämnda spelar en viktig roll för att förebygga spridning av herpes. Ifall du har munsex rekommenderas det att använda kondom för att täcka penis - eller använda mjuk plast för att täcka slidan eller manligt/kvinnligt anus. Om du är kvinna och vill gnugga dina könsorgan mot en annan kvinnas kan en bit polyuretan vara lämpligt. Det är väldigt viktigt att komma ihåg att tvätta dessa efter varje användning.

Symptomfria fall särskilt besvärliga

En annan viktig anledning till att använda preventivmedel är att man kan bära på viruset utan att ha synliga symptom. Detta är uppenbarligen särskilt relevant för dem som är sexuellt aktiva men inte i ett förhållande.

Vissa kan bära på herpes simplex-viruset utan att uppleva några som helst synliga tecken eller symptom och inte vara medvetna om att de är smittbärare. Men det till trots kan de fortsatt överföra viruset. Ifall man kommit i kontakt med viruset är det vanligt att symptom träder in inom 4-5 dagar efter första kontakt - men det kan också ta upp till flera veckor, månader eller till och med år.

Herpes och graviditet

Vad har herpes för påverkan på befruktning och graviditet? För de par där en eller båda parter har sjukdomen är det inte helt klarlagt vilka försiktighetsåtgärder som är lämpliga. Genital herpes påverkar inte fertiliteten hos män eller kvinnor och de flesta kvinnor som har genital herpes kan föda friska barn.

Genital herpes kan också effektivt behandlas under graviditeten. Ifall du har genital herpes och blir gravid är risken för att det ska överföras till barnet mycket liten och kejsarsnitt är vanligtvis inte nödvändigt.

Genital herpes kan vara mer allvarligt för den drabbade under graviditeten; om de första utbrottet av genital herpes inträffar inom de första tre månaderna av graviditeten finns det en liten risk för missfall. För de som är gravida blir det extra viktigt att ta de tidigare beskrivna åtgärderna för att säkerställa att infektionen inte förekommer.

Behandling vid herpes

Herpes är som sagt tyvärr en sjukdom man bär med sig resten av livet. Har man väl blivit smittad med viruset syftar läkemedelsbehandling främst till att lindra svåra, besvärande symptom i samband med ett herpesutbrott.

Läkemedel som kan ordineras vid herpes kallas för antivirala läkemedel och verkar virushämmande. De lindrar symptom när väl ett utbrott sker och kortar även ner längden på utbrottet.

Behandling sker främst genom läkemedel innehållandes aciklovir, valaciklovir och famciklovir. Aciklovir återfinns i det generiska läkemedlet Aciklovir samt Zovirax. Valaciklovir, i sin tur, är den verksamma substansen i varumärkesläkemedlet Valtrex som tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK) samt i det generiska läkemedlet  Valaciklovir. Tabletter innehållandes famicklovir återfinns bland annat i Famvir.

Senast granskat:  05-05-2020