Valaciclovir

Valaciclovir

Valaciklovir är en kraftfull tablettbehandling avsedd för lindring av besvärande könsherpes. Denna behandling är en generisk version av det varumärkta läkemedlet Valtrex och innehar samma funktion och verksamma substans.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Herpes kan tyvärr inte botas, men det finns idag flera behandlingar som ger effektiv och snabb lindring och som håller viruset under kontroll.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 9,2 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 21 januari
500mg

tas enligt läkarens anvisningar. Valaciklovir fnns endast i dosen 500mg och är avsett för behandling av könsherpes hos patienter med ett nedsatt immunförsvar.

Beställ nu för leverans tisdag 21 januari

Valaciklovir är en kraftfull tablettbehandling avsedd för lindring av besvärande könsherpes. Denna behandling är en generisk version av det varumärkta läkemedlet Valtrex och innehar samma funktion och verksamma substans.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Herpes kan tyvärr inte botas, men det finns idag flera behandlingar som ger effektiv och snabb lindring och som håller viruset under kontroll.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Valaciklovir (Eng. “Valaciclovir ”) är ett läkemedel i tablettform avsett för lindring och behandling av besvärande könsherpes. Behandlingen verkar genom att bromsa det orsakande viruset, herpes simplex, så att det tvingas tillbaka till ett vilande tillstånd. När valaciklovir används i vid första tecken på symptom lindrar det även utbrottets spridning.

 1. Lindrar utbrott av herpes
 2. Förhindrar att symptom bryter ut till smärtsamma utbrott
 3. Rekommenderas till patienter med återkommande utbrott

Valaciklovir är ett väletablerat läkemedel som under en tid har funnits på marknaden som det varumärkta läkemedlet Valtrex (tillv. av GlaxoSmithKline). Det amerikanska patentet på detta läkemedel gick ut 2009 och läkemedlet har sedan dess funnits tillgängligt under det generiska namnet “Valaciklovir”. Vår generiska version tillverkas av läkemedelsföretaget Alliance Pharma.

Valaciklovir klassas som en så kallad “prodrug”, vilket innebär att dess innehåll omvandlas till en aktiv substans först när det når kroppens matsmältningssystem. I kroppen omvandlas valaciklovir till aciklovir, som är ett vanligt förekommande antiviralt läkemedel för behandling av herpes.

Innan du använder ett generiskt läkemedel är det viktigt att du säkerställer att det faktiskt finns en generisk version av det läkemedlet. Det är idag vanligt att internetapotek och andra nätbaserade företag hävdar att de erbjuder en generisk typ av ett varumärkt läkemedel vars patent inte har gått ut ännu. Dessa kan innehålla ingredienser som ej har testats samt vara farliga för din hälsa. I läkemedelsverkets databas kan du söka och få bekräftelse om du är osäker på ett läkemedel.

För att beställa en behandling från någon av våra globala leverantörer ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta är en lämplig behandling för dig. Om det anses säkert för din hälsa skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek och ditt läkemedel levereras inom 24 timmar.

Aktiv substans

Valaciklovir innehåller ett ämne som klassas som en så kallad “prodrug”vilket betyder att det omvandlas till en aktiv substans först när det når matsmältningssystemet.

Det behandlar herpesinfektioner genom att hämma funktionen hos ett enzymet DNA-polymeras, som viruset behöver för att föröka sig. När detta sker och viruset ej längre kan sprida sig får kroppens egna immunförsvar möjlighet till att tvinga tillbaka viruset till ett vilande läge.

Treated.com kan hjälpa dig att få hjälp fort, utan tidsbokning eller väntetid. När du fyller i vårt undersökningsformulär granskas din information alltid i 2 steg, av legitimerad läkare samt av vår apotekare, för att försäkra att din valda behandling är ändamålsenlig och säker för dig att använda.  

Beställ nu
Senast granskat:  14-01-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar. Detta omfattar vanligtvis 1 tablett, 2 gånger om dagen under 5 dagar för behandling av könsherpes, alternativt under 10 dagar för lindring av förstagångsherpes.
 2. Svälj tabletten med vatten.
 3. Detta läkemedel behöver ejtas i samband med måltid.
 4. Det är viktigt att du aldrig använder mer än den mängd som läkaren har förskrivit.
 5. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivna anvisningar.
 6. Sök läkarråd omedelbart om du har fått i dig en större dos än den som förskrivits av läkaren.

Läs alltid bipacksedeln innan du tar detta läkemedel. Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel.

Ladda ner bipacksedeln för Valaciclovir

Senast granskat:  14-01-2020
Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Valaciklovir orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk, illamående.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Utslag, ljuskänslighet, andfåddhet.

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

Förvirring, hallucinationer, diarré, magbesvär, kräkning, njurproblem.

Andra sällsynta biverkningar:

Angioödem, njursvikt, tremor, ataxi (neurologiskt tillstånd), kramper.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Valaciklovir med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Läkemedel så som probenecid, cimetidin, takrolimus, ciklosporin och mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av valaciklovir.

Valaciklovir och andra sjukdomar

En sjukdomshistoria som inkluderar lever- eller njursjukdomar kan betyda att detta läkemedel inte är lämpligt för dig att använda.

Senast granskat:  14-01-2020
Vanliga frågor: Valaciklovir

Vanliga frågor: Valaciklovir

Kan jag dricka alkohol i kombination med Valaciklovir?

Ja, ingen interaktion med alkohol har rapporterats.

Kan jag köra bil när jag tar Valaciklovir?

Valaciklovir ska inte påverka din förmåga att köra bil. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar.

Kan jag ta Valaciklovir när jag är gravid?

Valaciklovir ska inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga alltid din läkare innan du använder Valaciklovir.

Hur ska Valaciklovir förvaras?

Förvara alltid läkemedel torrt, i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Valaciklovir?

Använd inte Famvir om du är allergisk mot något av följande ämnen: Valacyclovir, kalciumvätefosfat, natriumstärkelseglykolat, hydroxipropylcellulosa, talk, magnesiumstearat, hypromellos, laktos, titandioxid (E171) och makrogol 4000.

Kan jag köpa Valaciklovir receptfritt?

Nej. Valaciklovir är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Treated.com är ett registrerat apotek med tillstånd av Storbritanniens läkemedelsverk (“General Medical Council”) och arbetar endast med legitimerade läkare som enligt EU-lag får skriva ut lämpliga läkemedel åt dig. För att köpa läkemedel från Treated.com måste du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare för att neka eller godkänna ditt val av läkemedel.

Är Valaciklovir rätt behandling för mig?

Om du tror att Valaciklovir kan vara en lämplig behandling mot dina symptom ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Vid ett godkännande från vår läkare skriver hen ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  14-01-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här