Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Valtrex

Valaciclovir

Valtrex är ett läkemedel i tablettform som kan förskrivas med syfte att lindra och förebygga herpesutbrott orsakade av viruset herpes simplex.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Treated.com erbjuder en professionell och smidig hälsotjänst för snabb lindring av besvärande herpesutbrott.

+1300 recensioner via Trustpilot
Valtrex500 mg

Tabletten innehåller 500 mg av den aktiva ingrediensen valaciclovir. Tas enligt anvisningarna. 

+ Gratis expressfrakt
Valtrex250 mg

Kan förskrivas av läkaren för behandling av återkommande herpesutbrott och då en tablett om 250 mg, två gånger om dagen. Ta två tabletter två gånger dagligen.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans tisdag 30 november

Valtrex är ett läkemedel i tablettform som kan förskrivas med syfte att lindra och förebygga herpesutbrott orsakade av viruset herpes simplex.

För bästa effekt är det viktigt att tidiga symptom behandlas så snart som möjligt. Treated.com erbjuder en professionell och smidig hälsotjänst för snabb lindring av besvärande herpesutbrott.

Översikt

Behandla herpes med Valtrex

Valtrex är en av de vanligaste och mest välkända behandlingarna för lindring av könsherpes. Det tillverkas av det globala läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline och kan förskrivas för behandling av flera olika typer av herpes, inklusive typ 1 och 2 som kan orsaka blåsor och sår runt mun, läppar och underliv. Valtrex lindrar effektivt vid förstagångsherpes, samt kan användas för att påskynda läkningen vid återkommande herpesutbrott. Valtrex kan även tas i utbrottets allra tidigaste skede för att förhindra att symptom bryter ut. Styrkan på detta läkemedel gör att det anses lämpligt även för patienter med ett nedsatt immunförsvar.

 1. Vanlig och fastställd behandling
 2. Kan motverka symptomen innan de bryter ut
 3. Förskrivs även till patienter med nedsatt immunförsvar

Valtrex innehåller läkemedlet valaciclovir som aktiveras i kroppen genom särskilda enzymer och hjälper immunförsvaret att bekämpa virus. När detta ämne aktiveras omvandlas valaciclovir till den antivirala substansen aciklovir som hämmar virusets förmåga att dela och sprida sig. När viruset inte längre kan föröka sig kan kroppens egna försvar tvinga det till att dra sig tillbaka till ett vilande läge.

För bästa möjliga resultat är det viktigt att behandling sätts in vid första tecken på ett herpesutbrott. Det är därför bra om du lär dig känna igen hur just dina utbrott och symptom yttrar sig.  

Aktiv substansen valaciklovir

Valtrex innehåller en substans som heter valaciklovir. Detta är ett antiviralt ämne som omvandlas till aciklovir när det når kroppens matsmältningssystem. Aciklovir är ett välkänt läkemedel som lindrar herpes genom att hämma virusets förmåga att föröka och sprida sig.

Köpa Valtrex online  

Treated.com kan hjälpa dig att få hjälp fort, utan tidsbokning eller väntetid. När du fyller i vårt undersökningsformulär granskas din information alltid i två steg, av legitimerad läkare samt av vår apotekare, för att försäkra att din valda behandling är ändamålsenlig och säker för dig att använda.

För att köpa Valtrex från någon av våra globala leverantörer ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Detta granskas av våra legitimerade läkare som avgör huruvida detta är en lämplig behandling för dig. Om det anses säkert för din hälsa skrivs ett elektroniskt recept till vårt apotek och ditt läkemedel levereras redan nästa arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  07-08-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning Valtrex

Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar vid använding av detta läkemedel. Detta hjälper dig att få bästa möjliga effekt, samt sänker risken för eventuella biverkningar. Läs bipacksedeln noggrant innan användning.

 1. Svälj tabletten/-erna med vatten.
 2. Ta tabletterna enligt läkarens anvisningar. Detta omfattar vanligtvis 1-2 tabletter, 2 gånger om dagen för behandling av könsherpes.
 3. Detta läkemedel behöver ejtas i samband med måltid.
 4. Ta Valtrex vid samma tidpunkt varje dag.
 5. Dubbla inte dosen om du missar ett intag. Fortsätt istället med nästa dos enligt förskrivna anvisningar.
 6. Det är viktigt att du aldrig använder mer än den mängd som läkaren har förskrivit.

Läs alltid bipacksedeln innan du tar detta läkemedel. Anvisningarna ovan tillhandahålls endast som en referens. Följ alltid läkarens specifika anvisningar för detta läkemedel..

Ladda ner bipacksedeln för Valtrex

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Valtrex 250 mg

Valtrex 500 mg

Biverkningar

Biverkningar Valtrex

Som med alla läkemedel kan Valtrex orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Huvudvärk.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Andningssvårigheter, hudutslag, ljuskänslighet, yrsel, kräkning, diarré.

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

Yrsel, förvirring, hallucinationer, buksmärtor, kräkning.

Andra sällsynta biverkningar:

Bristande koordination, kramper, medvetslöshet, förvirrade eller rubbade tankar.

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Valtrex med andra läkemedel

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Läkemedel så som probenecid, cimetidin, takrolimus, ciklosporin, eller mykofenolatmofetil kan påverka lämpligheten för användandet av Valtrex.

Valtrex och andra sjukdomar

En sjukdomshistoria som inkluderar lever- eller njursjukdomar kan betyda att detta läkemedel inte är lämpligt för dig att använda. Meddela läkaren om detta när du fyller i vårt undersökningsformulär så att hen kan fatta rätt beslut kring din hälsa.

Senast granskat:  07-08-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Valtrex 250 mg

Valtrex 500 mg

Vanliga frågor: Valtrex

Vanliga frågor: Valtrex

Kan jag dricka alkohol i kombination med Valtrex?

Ja, ingen interaktion med alkohol har rapporterats.

Kan jag köra bil när jag tar Valtrex?

Valtrex ska inte påverka din förmåga att köra bil. Du bör dock inte köra bil om du upplever några biverkningar.

Kan jag ta Valtrex när jag är gravid?

Valtrex ska inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Rådfråga alltid din läkare innan du använder Valaciklovir.

Hur ska Valtrex förvaras?

Förvara alltid läkemedel torrt, i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Valtrex?

Använd inte Valtrex om du är allergisk mot något av följande ämnen: Valaciklovir, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, povidon, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, titandioxid, makrogol 400, polysorbat 80 och karnaubavax.

Kan jag köpa Valtrex receptfritt?

Nej. Valtrex är ett receptbelagt läkemedel och kan endast förskrivas av läkare.

Treated.com är ett registrerat apotek med tillstånd av Storbritanniens läkemedelsverk (“General Medical Council”) och arbetar endast med legitimerade läkare som enligt EU-lag får skriva ut lämpliga läkemedel åt dig. För att köpa läkemedel från Treated.com måste du först fylla i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare för att neka eller godkänna ditt val av läkemedel.

Är Valtrex rätt behandling för mig?

Om du tror att Valtrex kan vara en lämplig behandling mot dina symptom ber vi dig att fylla i vårt undersökningsformulär. Vid ett godkännande från vår läkare skriver hen ut ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel skickas därifrån med en säker kurir direkt hem till din dörr och levereras redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  07-08-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1286 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här