Vissa sjukdomar omgärdas ibland av missuppfattningar och förutfattade meningar. Enligt många är herpes, eller herpes simplex-virus som det orsakande viruset heter, en sådan. Framförallt är det ofta den drabbade som ibland har en felaktig, förutfattad mening om att viruset kommer att ha en omfattande negativ inverkan på deras liv. Oftast är det inte så. Den som har smittats med herpes kan leva på som vanligt, även fast det oftast kommer kräva behandling med läkemedel.

För det mesta är herpes mycket enklare att hantera än de flesta människor tror. Det handlar om att veta hur man ska hantera sjukdomen och framförallt begränsa risken för nya utbrott. På denna sida går vi igenom hur man själv kan minska risken för herpesutbrott och vilka åtgärder man kan vidta för att skydda sig själv och sin partner från att smittas.

Hur vanligt är herpes?

Folkhälsomyndigheten i Sverige för inte statistik över herpes, men världshälsoorganisationen WHO uppskattar att omkring två tredjedelar av världens befolkning under 50 år är infekterade mer herpes simplex typ 1 (Vi kommer till skillnaderna mellan herpes simplex virus (HSV) typ 1 och typ 2 lite längre ner). Bara i Europa har uppskattningsvis 207 miljoner kvinnor, eller 69%, och 187 miljoner män (61%) HSV typ 1 (WHO). Siffrorna är ännu högre i Afrika, östra Medelhavet och i Oceanien.

Många överraskas över hur pass vanligt herpes faktiskt är. Även fast det totala antalet personer som lever med herpes är okänt är det vida känt att det är ett mycket vanligt virus. Vanligtvis är det yngre människor som får herpes och kvinnor drabbas klart oftare än män - även fast det inte är helt ovanligt att även äldre personer drabbas.

En orsak till att antalet drabbade med munsår, även kallat munherpes, är svårt att utvärdera, är självmedicinering och okunskap. Många med munsår tror att det inte krävs ett läkarbesök för att få diagnos och behandling. Detta är en starkt bidragande orsak till att man tror att det finns ett stort mörkertal och att antalet personer med herpes faktiskt är ännu högre.

Vilka vanliga symptom orsakar herpes?

Symptom vanligt förknippat med herpes är utvecklingen av små blåsor runt könsorganen och runt anus (HSV typ 2) eller runt munnen på till exempel läpparna (HSV typ 1). Dessa bryts sedan ner och producerar smärtsamma sår. På samma sätt som för munsår utvecklas dessa blåsor på ett liknande sätt.

Men få är bekanta med de många andra symptom som kan uppstå på samma sätt. Herpes kan orsaka en “allmän känsla” av obehag, inkluderat influensaliknande symptom såsom feber, trötthet, huvudvärk, svullna körtlar, värk och smärta i nedre delen av ryggen eller buken/skrevet. I vissa fall av genital herpes (herpes i underlivet) kan det också inkludera smärta i samband med urinering, orsakat av att urinen rinner över såren.

När symptombättring sker kan det verka som att viruset är borta, men i verkligheten är det inte riktigt så enkelt. Symptom kan uppstå när den drabbade får ett återfall, så kallad reaktivering, eller helt enkelt ett herpesutbrott. Detta kan inträffa ofta eller med långa mellanrum under många år men vanligtvis mindre och mindre ofta och med färre och lindrigare symptom när man blir äldre.

Vad är HSV 1 och HSV 2 och hur skiljer sig symptomen?

Man brukar skilja på var på kroppen symptomen manifesteras för att kategorisera herpes som antingen HSV typ 1 eller typ 2. Gemensamt för både HSV typ 1 och typ 2 är att det i många fall inte orsakar symptom.

SymptomFörekommer vid HSV typ 1 (munsår)Förekommer vid HSV typ 2 (genital herpes)
Man bär på viruset utan att veta om att man är smittad (asymptomatiskt)JaJa
Stickande känslaJaJa
Klåda och svedaJaJa
En eller flera blåsorJaJa
Influensaliknande symptomJaJa
Feber, muskelvärk eller muskelsmärtaJaJa
LymfknölarJaJa
Ont när man kissarJaJa
Blåsor på läppar eller runt munnen JaNej
Blåsor på ansikte eller på tunga JaNej
Blåsor eller sår i könsorganen eller anus NejJa

Vad är ett herpesutbrott?

Herpes är ett livslångt virus. Om du en gång drabbats av herpes stannar HSV-viruset kvar i kroppen resten av livet, även ifall du är helt symptomfri. Herpesutbrott, eller så kallad “reaktivering”, innebär att symptomen återvänder. När man får herpes på nytt är symptomen dock ofta lindrigare och försvinner snabbare än vid första tillfället.

Exakt hur och när så kallad reaktivering sker är väldigt individuellt. Vissa kommer märka ett mönster av faktorer som tenderar att reaktivera viruset. Några sådana exempel är stress, trötthet, andra infektioner, nedsatt immunförsvar eller hos kvinnor under mensen. Det är inte ovanligt att man inom ett år från att man smittats

Vad innebär reaktivering av herpes?

När du en gång har fått herpes stannar viruset kvar i din kropp resten av livet, även efter att besvären försvunnit. En del av dem som fått symtom som blåsor och sår vid det första tillfället får senare besvär på nytt. När du får herpes på nytt är ofta symtomen lindrigare. De försvinner också snabbare än vid första tillfället. Oftast inom fem till tio dygn. Nya herpesutbrott kan komma i samband med exempelvis stress, trötthet, menstruation, andra infektioner eller om du har nedsatt immunförsvar. Det första året efter att du har fått herpes är det vanligt att du får flera nya utbrott. Antalet utbrott brukar sedan minska med tiden. Mellan utbrotten har du oftast inte några besvär.

Behandling vid herpes

Herpes är som sagt en livslång sjukdom, men herpes i underlivet går över av sig självt. Behandling med läkemedel är främst till för att lindra svåra och tilltagande problem och den typ av läkemedel som ordineras vid herpes kallas för virushämmande läkemedel, eller antivirala läkemedel.

Dessa typer av läkemedel lindrar symptomen när du väl fått ett utbrott och kortar även ner tiden som utbrottet är besvärligt. För att läkemedlet ska ge maximal effekt ska det tas enligt läkarens anvisningar och så snart som du börjat märka av symptom för ett herpesutbrott.

Läkemedelsbehandling vid herpes som är effektivt mot både herpes i underlivet (herpes simplex typ 2) och herpes simplex virus typ 1, som orsakar munsår, kallas för aciklovir. Detta är ett av de mest förskrivna antivirala läkemedlen, som verkar genom att hämma tillväxten av de virala celler som orsakar ett utbrott. Aciklovir finns i det generiska läkemedlet Aciklovir som är till för herpes i underlivet, samt Zovirax som behandlar herpes runt munnen.

Utöver aciklovir finns det ett par läkemedel som även dessa kan förskrivas vid herpes i underlivet eller i huden. Ett vanligt förskrivet läkemedel är valaciklovir, som finns i det generiska läkemedlet Valaciklovir samt i det varumärkesskyddade läkemedlet Valtrex som tillverkas av GlaxoSmithKline (GSK). Även Famvir, som innehåller det verksamma ämnet famciklovir, är ett effektivt behandlingsalternativ.

Samtliga dessa behandlingar finns tillgängliga hos Treated.com. För att köpa din behandling vid herpes behöver du fylla i ett medicinskt frågeformulär som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänner läkaren beställningen skrivs ett elektroniskt recept ut följt av att läkemedlet skickas direkt hem till dig.

Senast granskat:  05-05-2020