Klamydia

Behandlas med: antibiotika

 1. Vilka behandlingar finns vid klamydia? Azithromycin och Erythromycin.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Tabletter och oral lösning (Erythromycin)
 4. Kort om behandlingarna: med snarlika egenskaper behandlar Azithromycin, som är första linjens behandling, och Erythromycin, en klamydiainfektion genom att angripa bakterien som orsakat infektionen. Detta gör läkemedlena genom att hämma bakteriens förmåga att producera nödvändiga proteiner den behöver för att föröka sig.

 

Kondylom

Behandlas med: läkemedel som appliceras direkt på könsvårtorna

 1. Vilka behandlingar finns vid kondylom (könsvårtor)? Aldara, Condyline och Wartec.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Kutan lösning och kräm.
 4. Kort om behandlingarna: gemensamt för alla behandlingar vid könsvårtor är att de appliceras direkt på själva vårtorna. Det finns alltså inga läkemedel som tas oralt. Gemensamt är också att de inte avser att behandla det orsakande viruset (Humant papillomvirus) utan endast är till för att lindra besvären. 

  

Gonorré

Behandlas med: antibiotika

 1. Vilka behandlingar finns vid gonorré? En kombinerad behandling (Azithromycin+Suprax).
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Tabletter.
 4. Kort om behandlingarna: gonorré behandlas idag med en kombinerad läkemedelsbehandling bestående av två olika antibiotikum. Anledningen till att behandlingen är kombinerad är att många gonorréstammar idag är antibiotikaresistenta.

Herpes

Behandlas med: antivirala läkemedel

 1. Vilka behandlingar finns vid herpes? Aciklovir, Famvir, Valaciclovir och Valtrex.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Tabletter.
 4. Kort om behandlingarna: herpes går dessvärre inte att bota. De behandlingar som finns tillgängliga avser istället att lindra besvären och består i så kallade antivirala läkemedel. De olika behandlingarna skiljer sig dock något och de är bättre lämpade att behandla olika typer av herpes - läs därför mer på vår produktsida om vilken behandling som passar sig bäst för dig.

   

Senast granskat:  21-12-2017