Klamydia

Behandlas med: antibiotika

 1. Vilka behandlingar finns vid klamydia? DoxycyklinAzithromycin, Zithromax och Erythromycin.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Kapslar, tabletter och oral lösning (Erythromycin)
 4. Kort om behandlingarna: Doxycyklin är nu mer första linjens behandling vid behandling av klamydia. Tidigare var även Azithromycin första linjens behandling men riktlinjerna har ändrats på grund av ökad antibiotikaresistens. Azithromax eller märkesversionen Zithromax ska endast brukas om man av någon anledning inte kan ta Doxycyklin, t, ex vid allergi. I vissa fall kan även Erythromycin kan förskrivas. Samtliga läkemedel behandlar infektionen med snarlika egenskaper. De angriper bakterien som orsakat infektionen genom att hämma bakteriens förmåga att producera nödvändiga proteiner den behöver för att föröka sig.

  

Kondylom

Behandlas med: läkemedel som appliceras direkt på könsvårtorna

 1. Vilka behandlingar finns vid kondylom (könsvårtor)? Aldara, Condyline och Wartec.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Kutan lösning och kräm.
 4. Kort om behandlingarna: gemensamt för alla behandlingar vid könsvårtor är att de appliceras direkt på själva vårtorna. Det finns alltså inga läkemedel som tas oralt. Gemensamt är också att de inte avser att behandla det orsakande viruset (Humant papillomvirus) utan endast är till för att lindra besvären. 

  

Gonorré

Behandlas med: antibiotika

 1. Vilka behandlingar finns vid gonorré? En kombinerad behandling (Azithromycin+Suprax).
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Tabletter.
 4. Kort om behandlingarna: gonorré behandlas idag med en kombinerad läkemedelsbehandling bestående av två olika antibiotikum. Anledningen till att behandlingen är kombinerad är att många gonorréstammar idag är antibiotikaresistenta.

Herpes

Behandlas med: antivirala läkemedel

 1. Vilka behandlingar finns vid herpes? Aciklovir, Famvir, Valaciclovir och Valtrex.
 2. Är de receptfria? Nej.
 3. Vilka är utförandena? Tabletter.
 4. Kort om behandlingarna: herpes går dessvärre inte att bota. De behandlingar som finns tillgängliga avser istället att lindra besvären och består i så kallade antivirala läkemedel. De olika behandlingarna skiljer sig dock något och de är bättre lämpade att behandla olika typer av herpes - läs därför mer på vår produktsida om vilken behandling som passar sig bäst för dig.

   

Senast granskat:  16-12-2019