Kan du omedelbart ta reda på om du är smittad? Nej. Kort sagt är det omöjligt att avgöra om du eller din partner smittats av en sexuellt överförbar sjukdom om du/ni inte har testat er.

Det är fullt möjligt att ha en könssjukdom fastän symptom inte träder fram. Att ovetandes bära på en könssjukdom sätter både dig själv och potentiella andra sexualpartners i fara för större komplikationer.

Vissa könssjukdomar kan överföras genom andra sätt än penetrerande samlag, t.ex. genom kontakt vid könsorgan eller kroppskontakt.

I denna genomgång kan du lätt orientera dig i de vanliga tecken och symptom som könssjukdomarna kan presentera, såväl som råd till dig som är bekymrad över att din partner kan bära på en könssjukdom, samt tips på hur du i framtiden lätt kan undvika könssjukdomar.

Klamydia

Klamydia är den absolut vanligaste könssjukdomen i Sverige med närmare 40,000 smittade såväl 2015 som 2014.

Att testa sig kostar i Sverige ingenting, och rådet till alla sexuellt aktiva är att försöka testa sig årligen eller vid varje tidpunkt du byter sexualpartner.

Personer som är smittade med en klamyidkainfektion får ofta inga synliga symptom. Och om symptom träder fram kan det ofta ta veckor, eller till och med månader, för dem att göra så - och de kan även försvinna efter att de väl trätt fram. Du kan fortfarande infektera andra även fast du inte uppvisar några symptom.

 1. Hos kvinnor är det vanligt med flytningar, blödningar efter samlag, tyngre menstruationer och buksmärtor.
 2. Även män kan uppleva flytningar, klåda i urinröret eller testikelsmärta.
 3. För bägge könen är det vanligt med obehag vid urinering.

De allra flesta klamydiafall kan botas med antibiotikum om infektionen upptäcks i tid. Om infektionen lämnas obehandlad kan den dock leda till mer allvarliga komplikationer, såsom ofrivillig barnlöshet och infertilitet hos båda könen.

Gonorré

Gonorré är idag en relativt ovanlig könssjukdom i Sverige, men sjukdomen blir allt vanligare. Idag krävs det ofta en kombination av antibiotikum för att behandla gonorré, då bakterien blivit resistent mot viss antibiotika, så kallad antibiotikaresistens.

Gonorré kan överföras genom oskyddat penetrerande samlag och oralsex. Omkring hälften av alla smittade kvinnor och en tiondel av alla smittade män är inte vetande om sina symptom, och sjukdomen smittar även om den är asymtomatisk.

 1. Män kan märka gul-, vit- eller grönliknande flytningar, inflammerad eller svullen förhud och ömhet eller smärta i samband med urinering.
 2. Kvinnor kan känna ett obehag i samband med urinering och även dem uppleva gul- eller grönliknande flytningar och även, om än mindre vanligt, vaginal blödning i samband med tunga menstruationer.

Då gonorré kan smitta genom analsex och oralsex kan även halsen och ändtarmen bli infekterade. Gonorré som smittat via oralsex uppvisar inga symptom kring munnen men gemensamt för gonorré vid såväl oral- som analsex är att de kan orsaka symptom som smärta, klåda, flytningar och diarré.

Gonorré kan även leda till konjunktivit (ögoninflammation) om du får vaginalvätska från en smittobärare i ögonen.

Gonorré kan idag botas med antibiotika. Tidigare behandlades sjukdomen med endast ett läkemedel, men utvecklingen av antibiotikaresistans har gjort att infektionen i regel kräver en kombinerande behandling med två läkemedel. Ofta kombineras behandling i injektionsform med tabletter.

Om gonorré lämnas obehandlad kan den potentiellt orsaka fertilitetsproblem hos såväl kvinnor som män:

 1. Kvinnor som är gravida kan uppleva problem såsom för tidig förlossning eller till och med missfall. Obehandlad gonorré kan även leda till konjunktivit hos nyfödda barn som, i sin tur, kräver att barnet undergår behandling med antibiotikum i syfte att förhindra permanenta synskador.
 2. Män riskerar att utveckla epispadi, viket innebär att toppen av penis (ollonet) böjs antingen uppåt eller nedåt. Detta gör erektioner smärtsamma och kan kräva plastikkirurgi.
 3. Vissa, dock sällsynta fall, kan leda till blodförgiftning.

Syfilis

Denna bakterieinfektion överförs även den genom oskyddat samlag (vaginalt, oralt eller analt sex) och i sällsynta fall genom fysisk kontakt. Även här kan infektionen skickas vidare till en annan person även om du inte uppvisar symptom.

Om syfilis lämnas obehandlat över längre perioder kan det leda till mycket allvarliga komplikationer som t.ex. stroke, hjärtsjukdomar, hjärnskada, hörselförlust, synförlust och hjärnhinneinflammation. Syfilis drabbar såväl män som kvinnor och män. Hos män är det klart vanligare hos homosexuella och bisexuella än hos hetrosexuella.

 1. Tidiga tecken på syfilis, mer känt som primär syfilis, är ett eller flera sår, känt som schanker, som är ett oömt och oftast solitärt sår. Såret eller såren träder fram kring penis eller vagina eller annat område där sexuel kontakt skett, som mun eller ändtarm. Den smittade kan också utveckla svullna körtlar nära dessa sår eller under armarna.
 2. Nästa fas, sekundär syfilis, är ett influensaliknande sjukdomstillstånd som innehåller symptom som huvudvärk, halsont och hudutslag. Med tiden kan dessa symptom avta, men den smittade personen kommer fortfarande bära på smittan och är i riskzonen för att utveckla ovan nämnda allvarliga komplikationer.
 3. Den sista etappen heter tertriär syfilis. Det kan ta flera år innan denna fas börjar synas, men när den träder fram leder den till ovan nämnda komplikationer.

Syfilis kan behandlas med antibiotikum, vilket kan kräva administration intravenöst i fall där patienten burit på infektionen en längre tid. Även fast sjukdomen kan botas helt i dess senare stadier kan de komplikationer som uppstått behöva behandling.

HIV

Humant immunbristvirus, vanligen förkortat HIV, smittar genom oskyddat vaginalt eller analt sex, liksom från infekterat blod. Det finns idag inget botemedel för HIV.

HIV var i många år den direkta orsaken till den dödliga immunförsvagande sjukdomen AIDS. Men utvecklingen av medicinsk vetenskap har idag möjliggjort för HIV-smittade att kunna leva ett långt och hälsosamt liv genom rätt behandling och hälsoåtaganden.

Som namnet avslöjar angriper HIV kroppens immunsystem och skadar dess förmåga att skydda kroppen från infektioner och sjukdomar. Om HIV lämnas obehandlat kan den smittade utveckla AIDS, vilket i sin tur gör att sjukdomar som lunginflammation och tuberkulos blir livshotande tillstånd.

Personer med HIV kan leva relativt normala liv i flertalet år utan att veta om att de är smittade, men under tiden kan de infektera sin eller sina sexualpartners - återigen, utan att de uppvisar symptom.

HIV drabbar såväl män som kvinnor, heterosexuella som homosexuella. I Sverige rapporteras det om omkring 450 HIV-fall varje år.

 1. I de flesta fallen märks, i de nästkommande veckorna efter smittotillfälle, symptom som liknar influensa (huvudvärk, trötthet, halsont, feber). Detta kallas för serokonversion.
 2. HIV-infekterade känner sig ofta sköra, och upplever led- och muskelsmärtor eller munsår. Detta varar vanligtvis en eller två veckor och eftersom dessa symptom inte vanligtvis tillskrivs HIV är det lätt för smittade att inte förstå att de just blivit smittade.

Efter detta går infektionen vanlitvis in i en lång dvala, ibland under flera år, där den smittade kan uppleva väldigt få eller inga symptom alls. Dock kommer immunsystemet slutligen uppnå en punkt där det inte längre är lika lätt att motverka andra vanliga infektioner, vilket leder till att mer allvarliga tecken, såsom viktminskning, akut diarré och andra, normalt sett, behandlingsbara tillstånd, övergår till att bli kroniska besvär.

Efter en HIV-positiv diagnos kommer läkare anpassa behandlingen efter virusnivåerna i blodflödet. Detta görs genom att mäta CD4-nivåerna i kroppen. CD4 är en typ av blodkropp som ansvarar för att hjälpa kroppen bekämpa infektioner.

När en persons CD4 sjunker under en viss nivå (vanligen under 350 hos dem utan andra underliggande hälsotillstånd) kommer läkare att börja behandling. HIV-behandlingar tar för resten av en persons liv.

Könsvårtor (kondylom)

Könsvårtor, ibland omskrivet till kondylom, är ett HPV-virus som är möjligt att bära på utan att genitala vårtor faktiskt trätt fram. Även fast sjukdomen är lättare att överföra i de fall där vårtor finns närvarande, är det fullt möjligt för den att smitta även utan vårtor.

 1. Humant papillomvirus, förkortat HPV, är de vårtor som angriper områden omkring penis, vagina eller anus. Vårtorna kan även träda fram runt låren eller på dolda områden, såsom inne i ändtarmen. De kan överföras via intim kroppskontakt eller oskyddat penetrerande sex eller oralsex.
 2. Vårtornas storlek varierar. De skapar i regel obehag där de träder fram.

Könsvårtor kan behandlas på en rad olika sätt och behandlingsformen avgörs i regel av vilka typer av vårtor patienten upplever. I vissa fall skrivs en receptbelagd behandling i kräm eller flytande form, alltså topiska behandlingar (för utvärtes bruk) ut. I andra, mer ovanliga, fall kan ett kirurgiskt ingrepp krävas. Då fryser en kirurg ner vårtan för att sedan operera bort den, antingen kirurgiskt eller med laser.

De utvärtes behandlingar som kan sättas in är i regel långtidsbehandlingar. Patienten kan även komma att behöva avstå från sexuella kontakter under behandlingstiden.

Könsherpes

Det är mycket lätt att inte märka av tecken på könsherpes, vilket gör att det inte är helt ovanligt att smittobärare passar över sjukdomen till sina sexualpartner.

 1. Herpes simplex-virus (HSV) kommer inte sällan tillsammans med symptom som ömhet, klåda och blåsor på det angripna hudområdet. Ofta är det kring könsorganen eller på låren eller kring rumpan.
 2. Det är inte heller ovanligt att den smittade upplever influensaliknande symptom. Herpes smittas genom intim kroppskontakt, såväl som sex. Könsherpes i munnen kan även smitta genom att kyssas.

När ett utbrott av könsherpes sker sätts i regel en antiviral behandling in. Då det för närvarande inte finns något permanent botemedel mot herpes så kommer dessvärre viruset finnas kvar i din kropp, även fast symptomen klarats upp. Återkommande utbrott blir mindre frekventa med tiden.

Om du har fler än sex stycken utbrott på ett år rekommenderas det att du talar med din husläkare om en långtidsbehandling. Det är viktigt att undvika sexuell kontakt om du upplever några som helst symptom. Komdomer skyddar inte fullt mot att sjukdomen överförs.

Mer detaljerad information om hur du behandlar könsherpes hittar du här.

Trikomonaskolpit

Denna infektion är, likt många andra könssjukdomar, asymtomatisk. Inte sällan misstas symptomen vid trikomonaskolpit för andra sjukdomar eller hälsotillstånd. Trikomonaskolpit orsakas av trichomonas vaginalis, som är en parasit som angriper könsorganen och urinröret, men kan även infektera prostatakörteln och ollonet hos män.

Sjukdomen överförs genom vaginalt sex och kan, som ovan nämnt, utvecklas helt utan symptom. Det uppskattas att vartannat fall är helt symptomfritt.

 1. Kvinnor kan uppleva onaturliga grön- eller gulfärgade vaginala flytningar som kommer tillsammans med en stark, obehaglig lukt och klåda, svullnad och obehag i underlivet.
 2. Även män kan uppleva flytningar, ofta vitfärgade sådana. Det är inte heller ovanligt med inflammation i förhuden eller i ollonet.
 3. För både män och kvinnor kan sexuell aktivitet samt urinering bli smärtsamt.

Trikomonaskolpit kan behandlas med en kort antibiotikakur. Ibland kan tillståndet klarna upp av sig självt, men då detta inte på något vis är en säkerhet är det viktigt att uppsöka vård - inte minst för att undvika att smitta din partner.

 1. Testa dig

Om du är sexuellt aktiv och över 18 år så rekommenderas det alltid att du årligen testar dig.

UMO, Ungdomsmottagning på nätet, är en landstingsägd verksamhet som fungerar om ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna i Sverige. De har tagit fram en omfattande lista över ungdomsmottagningar i Sverige som du hittar nedan. Även RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en behjälplig plattform med nyttig information

»UMO.se - Ungdomsmottagningar

»RFSU.se - Sex och relationer

Senast granskat:  26-05-2017