Klamydia

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige, med nästan 40,000 fall årligen. En klamydiainfektion smittar genom oskyddat sex och om infektionen inte behandlas kan det leda till sterilitet.

 1. Smittar genom oskyddat sex
 2. Man kan vara infekterad utan att ha symptom
 3. Behandlas med antibiotika

Hos Treated.com kan du smidigt och säkert köpa din behandling vid klamydia online. Vi förskriver Doxycyklin och Azithromycin. Godkända beställningar levereras nästföljande arbetsdag.

 • Registrerade läkare och apotekare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

3 behandling(-ar) för Klamydia

Azithromycin

Azithromycin

 1. Kommer i tablettform
 2. Tas som engångsdos om två tabletter vid behandling av klamydia
 3. Tre tabletter/dagligen kan förskrivas vid andra bekterieinfektioner
Beställ nu
Doxycyklin

Doxycyklin

 1. Behandling vid klamydia
 2. Behandlar även malaria
 3. Kommer i kapselform
Beställ nu
Zithromax

Zithromax

 1. Engångsdos vid klamydia
 2. Innehåller azithromycin
 3. Tillverkas av Pfizer
Beställ nu
Erythromycin

Erythromycin

 1. Rensar effektivt upp infektionen
 2. Andrahandsbehandling vid klamydia
 3. Finns som tablett och oral lösning
Har utgått
Översikt

Översikt - klamydia

Klamydia är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Bakterien finns i urinröret, hos kvinnor även i slidan och/eller livmoderhalsen och kan även träda fram i ändtarm eller svalg. Kvinnor är något mer mottagliga för infektionen än män. Klamydia kan vara asymptomatiskt, det vill säga att man är smittad utan att man märker några tydliga, framträdande symptom. Med omkring 40,000 bekräftade fall årligen i Sverige är klamydia alltjämt vår tids vanligaste könssjukdom.

Klamydia, snabbfakta:

 • Den vanligaste könssjukdomen i Sverige
 • Smittar genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex eller användning av gemensmma sexleksaker
 • Omkring varannan kvinna upplever inga symptom fastän de smittats
 • Omkring var femte man upplever inga symptom trots infektion
 • Infektionen kan upptäckas genom ett klamydiatest
 • Behandlas i första hand med Doxycyklin, i vissa fall med Azithromycin

Hur smittar klamydia?

Klamydia smittar genom oskyddat vaginalt, oralt eller analt sex eller genom delade sexleksaker. Om du tror att du har blivit smittad med klamydia, om du haft samlag med någon som har infektionen eller som du tror har infektionen, eller om du haft oskyddat sex bör du snarast testa dig. Diagnos ställs genom urinprov eller topsning. Om du får ett positivt testresultat ska du så snart du kan påbörja din behandling, som kommer i form av antibiotika, och ta behandlingen helt enligt läkarens instruktioner.

Hur vet jag att jag är smittad?

I de fall där infektionen orsakar symptom som t.ex. smärta i samband med urinering, flytningar i underlivet eller förändrade menstruationer. Vissa män kan även uppleva smärtsamma eller ömma testiklar.

Symptom hos kvinnorSymptom hos män
Flytningar i underlivetFlytningar i underlivet
Smärta i samband med urineringSmärta i samband med urinering
BuksmärtorSmärta i testiklarna
Blödningar efter samlag eller mellanblödningar 

Det enda säkra sättet att veta om att man smittats är genom att genomföra ett klamydiatest. Hos Treated.com kan du beställa ett klamydiatest för 939 kronor.

Om inte klamydia behandlas

Obehandlade klamydiainfektioner kan det leda till allvarliga komplikationer hos både kvinnor och män. Kvinnor kan få besvär som salpingit och cervicit och infektionen kan även orsaka att äggledarna blir inflammerade och skadade. Om äggledarna skadats på grund av en inflammation kan det orsaka att ägg inte kan befruktas, alltså infertilitet. Det är vanligast att allvarliga följder av obehandlad klamydia drabbar kvinnor, men de kan även drabba män. Män kan drabbas av besvär som uretrit och epididymit, såväl som infektion av bitestiklarna, varav det sistnämnda även det kan resultera i sterilitet.

De flesta fall av klamydia är asymtomatiska. Detta innebär att personen bär på sjukdomen utan att den presenterar några tydliga, framträdande symptom. Hos kvinnor är det endast cirka 20% som upplever tydliga symptom, och hos män cirka hälften. Av denna anledning är det, återigen, mycket viktigt att testa dig om du misstänker att du är smittad.

Behandling

Klamydia är Sveriges vanligaste sexuellt överförbara sjukdom med över 40,000 årliga rapporterade fall. Infektionen behandlas enkelt och smidigt genom antibiotikum och risken för ytterligare komplikationer är låg om behandlingen påbörjas så snart som möjligt och tas på det sätt som läkaren instruerat.

Första linjens behandling vid klamydiainfektion är Doxycyklin. I vissa fall kan ett annat antibiotikum, Azithromycin, förskrivas vid klamydiainfektion. Det kan t.ex. bero på att du är allergisk mot doxycyline eller att dina testresultat indikerat att azithromycin är den bäst lämpade behandlingen för dig. Behandling med Doxycyklin sker i 9 dagar, medan azithromycin tas som engångsdos, vid samma dag.

Köpa en behandling online hos Treated.com

Du kan köpa både Doxycyklin och Azithromycin online hos Treated.com. När du beställer en behandling för klamydia online är det mycket viktigt att du gör det tydligt för våra läkare ifall du upplever tydliga symptom för infektionen eller ifall du har mottagit ett positivt testresultat. Du gör detta i ett medicinskt frågeformulär online, som är utformat av våra läkare och som, efter att du fyllt i det och skickat din beställning, kommer att granskas av våra läkare.

När din beställning har godkänts av våra läkare ansvarar vår apotekspersonal för att märka upp ditt läkemedel med dina patientuppgifter och slutligen paketera och skicka det. Därefter skickas ditt paket direkt hem till dig.

Senast granskat:  04-03-2019
Behandling vid klamydia

Behandling vid klamydia

Klamydia behandlas med antibiotika som Doxycyklin eller Azithromycin. Behandlingen kommer i formen av kapslar (Doxycyklin) eller filmdragerade tabletter (Azithromycin). Det är mycket viktigt att du tar läkemedlet exakt på det sättet som din läkare instruerat, i syfte att säkerhetsställa att klamydiainfektionen läker ut och att du inte blir återinfekterad. Du ska inte ha sex tills du har gått och testat dig igen och fått det bekräftat att infektionen har läkt ut. I mycket sällsynta fall kan Amoxicillin eller Erythromycin förskrivas. Dessa behandlingar kan du tyvärr inte beställ via Treated.com.

Hur fungerar Doxycyklin och Azithromycin?

Både Doxycyklin och Azithromycin är antibiotika. Antibiotika bekämpar infektioner genom att angripa den orsakande bakterien, som vid fall av klamydiainfektion är en bakterie som heter Chlamydia trachomatis. Olika antibiotika kan verka på lite olika sätt, dock verkar Doxycyklin och Azithromycin på väldigt snarlikt sätt.

Doxycyklin tillhör en typ av antibiotika som kallas tetracykliner. Tetracykliner verkar genom att störa bakteriernas förmåga att tillverka de tillväxtproteiner som de behöver för förökning. När bakteriernas förmåga att skapa dessa proteiner har hämmats, kan kroppens immunsystem rensa upp resten av infektionen.

Azithromycin, i sin tur, verkar på ett snarlikt sätt. Den verksamma ingrediensen i läkemedlet, azithromycin, hämmar bakteriens proteinsyntes. Bakterierna kan därefter inte utvecklas och sprida sig, och när bakterieinfektion är kontrollerad kan kroppens immunförsvar bryta ner resten av infektionen.

Kan jag få biverkningar av dessa läkemedel?

Liksom alla läkemedel kan både Doxycyklin och Azithromycin orsaka vissa oönskade bieffekter. Detta kallas för biverkningar. Doxycyklin kan hos vissa användare orsaka illamående och kräkningar eller diarré. Azithromycin, i sin tur, kan orsaka minskad aptit, yrsel, huvudvärk och hudirritationer. Detta är inte en komplett förteckning över eventuella biverkningar, du kan läsa mer på respektive produktsida och i läkemedlets bifogade bipacksedel.

Kan jag kombinera dessa behandlingar med andra läkemedel?

Om du samtidigt tar vissa andra läkemedel kan de påverka funktionen av dessa behandlingar, detta kallas för interaktioner. Därför är det mycket viktigt att du talar om för din läkare vad för andra läkemedel du tar, vare sig receptbelagda eller receptfria. Du hittar detaljerad information om detta på respektive produktsida och i den medföljande bipacksedeln.

Senast granskat:  04-03-2019
Vanliga frågor: Klamydia

Vanliga frågor om behandling vid klamydiainfektion

Vad är skillnaden mellan Doxycyklin, Azithromycin, Erythromycin och Amoxicillin?

Doxycyklin är första linjens behandling vid antibiotika. Om inget annat angetts, ska din klamydiainfektion behandlas med denna antibiotika. Azithromycin kan förskrivas i vissa fall, t.ex. allergi mot doxycycline och i mycket sällsynta fall kan ett antibiotikum kallat Erythromycin förskrivas. Amoxicillin kan ordineras vid fall av klamydiasmitta under graviditet. Hos Treated.com kan du begära ditt recept på Doxycyklin och Azithromycin.

Ska jag ta Doxycyklin eller Azithromycin?

Första linjens behandling vid klamydiainfektion är Doxycyklin. Så länge det inte föreligger några omständigheter som gör det olämpligt för dig att ta Doxycyklin, så ska du ta denna behandling. I vissa, särskilda fall kan det vara olämpligt att förskriva Doxycyklin, och då kan du begära ditt recept på en annan behandling som heter Azithromycin. Det kan vara på grund av:

 • Du är allergisk mot doxycyklin (doxycycline)
 • Att dina testresultat indikerar att azithromycin är den mest lämpliga behandlingen för dig
 • Eller, annan orsak som gör doxycyklin olämpligt.

Hur tar jag Doxycyklin respektive Azithromycin?

Doxycyklin är en behandlingskur som pågår i ett antal dagar och det är mycket viktigt att du tar denna behandling exakt enligt din läkares anvisningar. Azithromycin är en engångsdos som kommer i formen av endast två tabletter. Du tar bägge tabletterna samtidigt, vid samma tillfälle.

Skiljer sig biverkningarna mellan Doxycyklin och Azithromycin?

Ja, de kan orsaka något annorlunda biverkningar eftersom de innehåller olika aktiva ingredienser. Typiskt sett är dessa biverkningar milda och övergående. Doxycyklin kan hos vissa användare orsaka illamående, kräkningar eller diarré, Azithromycin kan orsaka bl.a. yrsel, huvudvärk eller irritation i huden. Du kan läsa mer på respektive produktsida och i bipacksedeln.

När kan jag ha sex igen?

Om du behandlar en klamydiainfektion ska du avstå från att ha sex tills du har gått på ett återbesök och fått det bekräftat att infektionen helt har läkt ut. Du ska gå och testa dig cirka 14 dagar efter avslutad behandlingskur. Rådfråga din läkare om du är osäker över något.

Bör jag läkemedelsbehandla min klamydia?

Ja. En klamydiainfektion kommer tyvärr inte läka ut av sig självt. Har du smittats med klamydia behöver du därmed ta läkemedel mot infektionen för att du ska bli frisk. Det är mycket viktigt att behandla din infektion, eftersom obehandlad klamydia kan leda till ytterligare komplikationer såsom infertilitet (ofrivillig barnlöshet).

Hos Treated.com kan du köpa din behandling mot klamydia smidigt online. Du behöver fylla i ett medicinskt frågeformulär online så att våra legitimerade läkare får reda på ifall du har mottagit ett positivt testresultat för klamydia, ifall du har symptom som indikerar på en klamydiainfektion, eller ifall din/dina sexpartner/sexpartners har smittats med infektionen.

För att beställa din behandling online från Treated.com behöver du ge ditt samtycke till att du kommer att notifiera de du har haft oskyddat sex med om din infektion. Du måste även följa de anvisningar som utfärdas av vår läkare i samband med att ett recept förskrivs till dig.

När din beställning har blivit godkänd skickas ditt läkemedel i ett diskret paket, där avsändaren och paketets innehåll är förseglat. De allra flesta paket levereras redan nästföljande arbetsdag - du kan även välja att få paketet levererat till ett utlämningsställe (med minst en extra dags leveranstid).

Senast granskat:  04-03-2019

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra förskrivare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här