Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Doxycyklin (Doxycycline)

Doxycyklin

Doxycyklin är ett generiskt antibiotikum avsett för behandling av flertalet infektioner, inkluderat malaria och klamydia. Läkemedlet kommer i form av kapslar.

Du kan köpa Doxycyklin online genom vår tjänst om du har testat positivt för klamydia. Godkända beställningar skickas alltid i diskret förpackning med spårbar expressleverans. 

Om du vill beställa behandlingen för Malaria, klicka här.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1400 recensioner via Trustpilot
Doxycyklin100 mg

En tablett innehåller 100 mg doxycyklin. Ta enligt förskrivarens instryktioner. 

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 20 maj

Doxycyklin är ett generiskt antibiotikum avsett för behandling av flertalet infektioner, inkluderat malaria och klamydia. Läkemedlet kommer i form av kapslar.

Du kan köpa Doxycyklin online genom vår tjänst om du har testat positivt för klamydia. Godkända beställningar skickas alltid i diskret förpackning med spårbar expressleverans. 

Om du vill beställa behandlingen för Malaria, klicka här.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Vad är Doxycyklin?

Doxycyklin är ett antibiotikum med brett användningsområde, som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Det är ett generiskt läkemedel som tillverkas av olika läkemedelsföretag, däribland Actavis. Dess bakteriedödande egenskaper gör det lämpligt för behandling av olika typer av bakterieinfektioner, däribland malaria och klamydia. Doxycyklin är även den aktiva ingrediensen i Doxyferm som också används för att behandla klamydiainfektioner.

Köp Doxycykline online

 1. Första linjens behandling vid klamydiainfektion
 2. Effektiv bredsprektrumantibiotika
 3. Kan även förskrivas vid malaria

Hur vanligt är det med klamydia?

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige, 2018 rapporterades 32 006 fall av klamydia i Sverige. Bland kvinnor är klamydia vanligast i åldersgruppen 15-24 år och bland män i åldersgruppen 20-29 år. Det flesta av de dokumenterade fallen skall ha smittats i Sverige med ca 89 % och i huvudsak genom heterosexuellt sex. De vanligaste smittländerna förutom Sverige var Spanien, Thailand, Storbritannien, USA, Grekland, Danmark och Tyskland. 

Hur smittar klamydia?  

Klamydia smittar genom oskyddat vaginalt, oralt eller analt sex och om du tror att du har smittats är det viktigt att du går och testar dig, eftersom obehandlad klamydia i vissa fall kan leda till sterilitet. Du kan testa dig på en vårdcentral, ungdomsmottagning eller beställa ett hemtest. Långt ifrån alla som smittats med klamydia upplever några symptom alls, det vill säga att sjukdomen i vissa fall kan vara asymptomatisk. Om symptom uppstår kan de yttra sig i form av följande:

 1. Flytningar - både hos män och kvinnor
 2. Smärta vid urinering
 3. Buksmärtor hos kvinnor
 4. Blödningar efter samlag eller mellanblödningar hos kvinnor
 5. Testikelsmärta

Klamydia behandlas med antibiotika - i första hand Doxycyklin

Klamydia behandlas med antibiotika. För närvarande, är Doxycyklin den enda första linjens behandling vid Klamydia. Förr var även Azithromycin första linjens behandling, men på grund av de ökade nivåerna av antibiotikaresistens, rekommenderas Azithromycin nu mer som andra linjens behandling. Det finns en annan andra linjens behandling som heter Erythromycin, som för närvarande inte finns tillgänglig genom vår tjänst.

Så verkar Doxycyklin i kroppen

Doxycyklin tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Dessa rensar upp infektionen genom att störa bakteriernas förmåga att tillverka de proteiner de behöver för att kunna föröka sig. Utan dessa proteiner hämmas bakteriernas tillväxtförmåga och de kan inte öka i antal, vilket ger Doxycyklin förutsättningar att uppmuntra immunsystemet till att rensa upp den återstående infektionen.

Doxycyklin är ett så kallat bredspektrumantibiotika, det vill säga att det angriper en brett spektrum av bakterier. Vissa bakterier har emellertid utvecklat motståndskraft, så kallad “resistens” mot denna typ av antibiotika, vilket gjort att behandlingens effektivitetsgrad för att behandla vissa infektioner har reducerats.

Begär recept på Doxycyklin online

Patienter som har testat positivt för klamydia kan begära recept på Doxycyklin online genom att fylla i vårt medicinska formulär som sedan kommer att granskas av våra legitimerade förskrivare. Godkända beställningar skickas med leverans nästföljande arbetsdag. Det går inte att köpa Doxycyklin receptfritt.

Om du inte redan har testat dig och du tror att du kan ha blivit smittad, ska du testa dig så snart som möjligt. Du kan göra detta genom ett hemtest, boka in en tid hos din läkare eller besöka en STD-klinik. Det rekommenderas även att man testar sig på nytt efter avslutat behandling för att bekräfta att infektionen läkt ut, testet bör göras minst två veckor efter avslutad behandling.

Om du vill beställa Doxycyklin för att förebygga Malaria, klicka här.

 

Beställ nu
Senast granskat:  09-11-2021
Bruksanvisning

Så tar du Doxycyklin

Ta alltid Doxycyklin exakt enligt din läkares anvisningar. Avbryt eller ändra inte på den kuren som utfärdats till dig, och ge aldrig läkemedlet till någon annan. Se även till att du noggrant läst igenom informationen i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Doxycyklin enligt din läkares anvisningar. Klisterlappen på utsidan av läkemedelsförpackningen innehåller anvisningar för hur du ska ta behandlingen.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten. Du kan dela tabletterna om det underlättar sväljning.
 3. Överskrid inte ordinerad dos.
 4. Drick inte alkohol samtidigt som du tar denna behandling.
 5. Kompensera inte för glömd dos med att dubbla upp på din dos. Fortsätt din behandling som vanligt och kontakta din läkare om nödvändigt.
 6. Avbryt aldrig din behandling i förtid.

Vid klamydia:

 1. Ta två 100 mg tabletter dagligen, i sju dagar
 2. Följ din läkares anvisningar noggrant när du tar din behandling.
 3. Ha inte sex igen innan du testat dig igen och säkerställt att infektionen läkt ut.

Vid Malaria:

 1. För att förhindra malariasmitta; är vanligtvis dosen en 100 mg tablett dagligen vi samma tidpunkt. Behandlingen bör påbörjas 1-2 dagar innan avresa, och under hela resans gång för att sedan tas i ytterligare 28 dagar efter hemkomst. Du bör därmed beställa 30 tabletter plus samma antal tabletter som resans längd i dagar.
 2. Vid malaria kan Doxycyklin användas tillsammans med andra antimalariamedel.
 3. Följ din läkares anvisningar noggrant när du tar din behandling.

Doxycyklin bipacksdedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Doxycyklin från FASS

Klamydia patientinformation från Vårdgivarguiden

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Doxycyklin 100 mg

Biverkningar

Doxycyklin: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka vissa oöndskade bieffekter, även kallat biverkningar. Även fast alla användare inte kommer att uppleva dessa är det viktigt att du känner till dessa på förväg. Läs alltid igenom bipacksedeln mycket noga innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Sluta genast ta Doxycyklin och sök omedelbart läkarvård om du får symptom som kan tyda på en allergisk reaktion eller om du får några andra allvarliga biverkningar av läkemedlet.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Minskat antal blodplättar, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika grad, förhöjt tryck i huvudet (symptom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), magsmärtor, nedsatt aptit, illamående, kräkningar, svårigheter att svälja, inflammation i tjocktarmen, Steven-Johnsons syndrom, muskelvärk, ledvärk, överkänslighet mot solljus.

Detta är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som rapporterats i samband med användandet av Doxycyklin. Läs alltid igenom bipacksedeln, där du hittar en komplett förteckning över biverkningar.

Andra läkemedel och Doxycyklin

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda, när du fyller i det medicinska frågeformuläret. Detta då vissa behandlingar kan påverka funktionen av Doxycyklin - och vice versa - när de tas samtidigt.

Doxycyklin kan interagera med: antikoagulantia, penicillin eller rifampicin, antacida som innehåller aluminium, kalcium, magnesium eller andra läkemedel som innehåller järn, vismut eller zinksalter, antiepileptika såsom fenobarbital, karbamazepin, fenytoin eller primidon, metoxifluran, p-piller och cyklosporin.

Andra sjukdomar och Doxycyklin

Se alltid till att noga redogöra för din sjukdomshistoria när du fyller i det medicinska frågeformuläret, då detta används som grund för att bedöma om behandlingen är lämplig och säker för dig att använda eller inte. Doxycyklin kan vara olämpligt att ta om du har eller haft något av följande: leversjukdom, porfyri, myastenia gravis, överkänslighet för solljus eller lupus.

Senast granskat:  09-11-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Doxycyklin 100 mg

Vanliga frågor: Doxycyklin

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol när jag tar Doxycyklin?

Nej, alkohol kan påverka effekten av Doxycyklin. Samtidig konsumtion av alkohol avrådes.

Kan jag köra bil när jag använder Doxycyklin?

Din körförmåga ska inte påverkas av Doxycyklin, dock kan vissa biverkningar påverka ditt allmäntillstånd. Du bör inte köra bil om du känner att din hälsa påverkas av biverkningar.

Kan Doxycyklin användas om jag är gravid eller ammar?

Doxycyklin rekommenderas ej om du är gravid då det finns en risk för fosterskadande effekter. Rådfråga din läkare innan användning om du ammar.

Hur ska Doxycyklin förvaras?

Förvara läkemedlet i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Doxycyklin?

Doxycyklin innehåller: doxycyklin, gelatin, magnesiumstearat, shellackglasyr, natriumlaurylsulfat, stärkelse, E104, E127, E131, E171, E172 och propylenglykol.

Kan jag köpa Doxycyklin receptfritt?

Nej, Doxycyklin är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas om en legitimerad läkare förskrivit behandlingen åt dig.

Beställa Doxycyklin för behandling av klamydia online

Om du tror att du kan ha klamydia, ska du testa dig så snart som möjligt för att bekräfta infektionen innan behandling kan tillsättas. Du kan testa dig på en STD-klinik eller beställa ett hemtest som också finns tillgängligt på vår sida.

Patienter som har fått ett positivt testresultat för klamydia i könsorganet rekommenderas vanligtvis att ta Doxycyklin, som är första linjens behandling just nu. Om  det av någon anledning skulle anses olämpligt kan Azithtomycin rekommenderas som ett alternativ.

För att begära ditt recept på Doxycyklin för behandling av klamydia behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket tar ett par minuter. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär kan läkaren förskriva behandlingen åt dig. Alla godkända beställningar levereras med expressleverans redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  09-11-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här