Doxycyklin

Doxycyklin

Doxycyklin är ett generiskt antibiotikum avsett för behandling av flertalet infektioner, inkluderat malaria och klamydia. Läkemedlet kommer i form av kapslar.

Du kan köpa Doxycyklin online genom vår tjänst om du har testat positivt för klamydia. Om din partner testat positivt och du inte redan har testat dig erbjuder vi ett kombinationspaket som inkluderar ett hemtest och behandling. Leverans av godkända beställningar sker alltid nästa arbetsdag hos Treated.com.

Om du vill beställa behandlingen för Malaria, klicka här.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 9,2 av 10
Beställ nu för leverans tisdag 21 januari
Doxycyklin100 mg

En tablett innehåller 100 mg doxycyklin. Ta enligt förskrivarens instryktioner. 

Doxycyklin 14 x 100 mg + 1 x test

För klamydia. Kur med Doxycyklin samt hemtest (sekretprov som avger resultat inom några minuter och behöver inte skickas till ett labb).

 

 

Beställ nu för leverans tisdag 21 januari

Doxycyklin är ett generiskt antibiotikum avsett för behandling av flertalet infektioner, inkluderat malaria och klamydia. Läkemedlet kommer i form av kapslar.

Du kan köpa Doxycyklin online genom vår tjänst om du har testat positivt för klamydia. Om din partner testat positivt och du inte redan har testat dig erbjuder vi ett kombinationspaket som inkluderar ett hemtest och behandling. Leverans av godkända beställningar sker alltid nästa arbetsdag hos Treated.com.

Om du vill beställa behandlingen för Malaria, klicka här.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Begär ditt recept nu - våra förskrivare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade förskrivare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt - Doxycyklin för klamydia

Doxycyklin är ett antibiotikum med brett användningsområde, som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Det är ett generiskt läkemedel som tillverkas av olika läkemedelsföretag, däribland Actavis. Dess bakteriedödande egenskaper gör det lämpligt för behandling av olika typer av bakterieinfektioner, däribland malaria och klamydia.

 1. Kan förskrivas vid klamydiainfektion
 2. Kan även förskrivas vid malaria
 3. Kan tas tillsammans med andra läkemedel vid malaria

Vad Doxycyklin är och hur det verkar i kroppen?

Doxycyklin vid klamydia

Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige med närmare 40,000 smittade svenskar årligen. Det är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Kvinnor är något mer mottagliga för infektionen än män och löper även högre risk att ha så kallad “asymtomatisk klamydia”, det vill säga att infektionen inte ger några symtom.

Klamydia smittar genom oskyddat vaginalt, oralt eller analt sex och om du tror att du har smittats är det viktigt att du går och testar dig, eftersom obehandlad klamydia i vissa fall kan leda till sterilitet. Du kan testa dig på en vårdcentral, ungdomsmottagning eller beställa ett hemtest.

Klamydia behandlas med antibiotika. För närvarande, är Doxycyklin den enda första linjens behandling vid Klamydia. Förr var även Azithromycin första linjens behandling, men på grund av de ökade nivåerna av antibiotikaresistens, rekommenderas Azithromycin nu mer som andra linjens behandling. Det finns en annan andra linjens behandling som heter Erythromycin, som för närvarande inte finns tillgänglig genom vår tjänst.

Doxycyklin vid malaria

Malaria är en potentiellt mycket allvarlig smitta, orsakad av en parasit som heter plasmodium. Malaria överförs från myggor till människor genom myggbett. När parasiten sedan blivit aktiv i en persons blodomlopp kan den sprida sig ganska snabbt genom att infektera andra celler. Smittan är särskilt vanlig i tropiska områden av världen och som resenär till ett område med malariasmitta måste man förbereda sig för detta. I värsta fall kan malaria orsaka organsvikt eller till och med död.

På grund av förekomsten av flertalet stammar i olika regioner runt om i världen finns det ett antal behandlingar tillgängliga för tillståndet, såsom Lariam och Malarone, utöver Doxycyklin. Några former av parasiten har utvecklat resistens mot antimalariamedicin så det är viktigt att säkerställa att behandlingen du använder är den rätta för den region du besöker.

Genom att förbereda för detta i förväg kan du också se till att påbörja din behandling i rätt tid, eftersom vissa behandlingar ska börjas flera veckor före resan. Din läkare kan också rekommendera att du fortsätter att ta medicinen även en kort period efter din återkomst.

Om du tror att du ändå smittats av malaria och har symptom som kan komma från malariasmitta ska du söka medicinsk hjälp så snart som möjligt, även om du har tagit din antimalariabehandling enligt instruktioner.

Så verkar Doxycyklin i kroppen

Doxycyklin tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Dessa rensar upp infektionen genom att störa bakteriernas förmåga att tillverka de proteiner de behöver för att kunna föröka sig. Utan dessa proteiner hämmas bakteriernas tillväxtförmåga och de kan inte öka i antal, vilket ger Doxycyklin förutsättningar att uppmuntra immunsystemet till att rensa upp den återstående infektionen.

Doxycyklin är ett så kallat bredspektrumantibiotika, det vill säga att det angriper en brett spektrum av bakterier. Vissa bakterier har emellertid utvecklat motståndskraft, så kallad “resistens” mot denna typ av antibiotika, vilket gjort att behandlingens effektivitetsgrad för att behandla vissa infektioner har reducerats.

Köp Doxycyklin online

Du kan begära ditt recept för klamydiabehandling med Doxycyklin online genom att fylla i vårt medicinska formulär som sedan kommer att granskas av våra legitimerade förskrivare. Godkända beställningar skickas med leverans nästföljande arbetsdag.

Om du inte redan har testat dig och du tror att du kan ha blivit smittad, ska du testa dig så snart som möjligt. Du kan göra detta genom att antingen beställa ett av våra hemtest online, boka in en tid hos din läkare eller besöka en STD-klinik.

Beställ klamydiabehandling och hemtest hos Treated.com

Vi erbjuder även ett kombinationspaket för personer som:

 1. Har testat positivt och vill göra ett nytt test för att bekräfta att behandlingen har verkat, minst två veckor efter avslutad behandling; eller:
 2. Inte har testat sig än, men deras sexpartner har testat positivt för klamydia. (I detta fall måste du utföra testet innan du påbörjar behandling.)

Om du vill beställa Doxycyklin för att förebygga Malaria, klicka här.Beställ nu
Senast granskat:  17-12-2019
Bruksanvisning

Så tar du Doxycyklin

Ta alltid Doxycyklin exakt enligt din läkares anvisningar. Avbryt eller ändra inte på den kuren som utfärdats till dig, och ge aldrig läkemedlet till någon annan. Se även till att du noggrant läst igenom informationen i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 1. Ta alltid Doxycyklin enligt din läkares anvisningar. Klisterlappen på utsidan av läkemedelsförpackningen innehåller anvisningar för hur du ska ta behandlingen.
 2. Svälj tabletterna hela tillsammans med lite vatten. Du kan dela tabletterna om det underlättar sväljning.
 3. Överskrid inte ordinerad dos.
 4. Drick inte alkohol samtidigt som du tar denna behandling.
 5. Kompensera inte för glömd dos med att dubbla upp på din dos. Fortsätt din behandling som vanligt och kontakta din läkare om nödvändigt.
 6. Avbryt aldrig din behandling i förtid.

Vid klamydia:

 1. Ta två 100 mg tabletter dagligen, i sju dagar
 2. Följ din läkares anvisningar noggrant när du tar din behandling.
 3. Ha inte sex igen innan du testat dig igen och säkerställt att infektionen läkt ut.

Vid Malaria:

 1. För att förhindra malariasmitta; är vanligtvis dosen en 100 mg tablett dagligen vi samma tidpunkt. Behandlingen bör påbörjas 1-2 dagar innan avresa, och under hela resans gång för att sedan tas i ytterligare 28 dagar efter hemkomst. Du bör därmed beställa 30 tabletter plus samma antal tabletter som resans längd i dagar.
 2. Vid malaria kan Doxycyklin användas tillsammans med andra antimalariamedel.
 3. Följ din läkares anvisningar noggrant när du tar din behandling.

Doxycyklin bipacksdedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Doxycyklin från FASS

Klamydia patientinformation från Vårdgivarguiden

Senast granskat:  17-12-2019
Biverkningar

Doxycyklin: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka vissa oöndskade bieffekter, även kallat biverkningar. Även fast alla användare inte kommer att uppleva dessa är det viktigt att du känner till dessa på förväg. Läs alltid igenom bipacksedeln mycket noga innan du börjar din behandling. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Sluta genast ta Doxycyklin och sök omedelbart läkarvård om du får symptom som kan tyda på en allergisk reaktion eller om du får några andra allvarliga biverkningar av läkemedlet.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Minskat antal blodplättar, hudrodnad, slemhinne- och hudinflammationer av olika grad, förhöjt tryck i huvudet (symptom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), magsmärtor, nedsatt aptit, illamående, kräkningar, svårigheter att svälja, inflammation i tjocktarmen, Steven-Johnsons syndrom, muskelvärk, ledvärk, överkänslighet mot solljus.

Detta är endast en sammanfattning över eventuella biverkningar som rapporterats i samband med användandet av Doxycyklin. Läs alltid igenom bipacksedeln, där du hittar en komplett förteckning över biverkningar.

Andra läkemedel och Doxycyklin

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda, när du fyller i det medicinska frågeformuläret. Detta då vissa behandlingar kan påverka funktionen av Doxycyklin - och vice versa - när de tas samtidigt.

Doxycyklin kan interagera med: antikoagulantia, penicillin eller rifampicin, antacida som innehåller aluminium, kalcium, magnesium eller andra läkemedel som innehåller järn, vismut eller zinksalter, antiepileptika såsom fenobarbital, karbamazepin, fenytoin eller primidon, metoxifluran, p-piller och cyklosporin.

Andra sjukdomar och Doxycyklin

Se alltid till att noga redogöra för din sjukdomshistoria när du fyller i det medicinska frågeformuläret, då detta används som grund för att bedöma om behandlingen är lämplig och säker för dig att använda eller inte. Doxycyklin kan vara olämpligt att ta om du har eller haft något av följande: leversjukdom, porfyri, myastenia gravis, överkänslighet för solljus eller lupus.

Senast granskat:  17-12-2019
Vanliga frågor: Doxycyklin

Vanliga frågor

Kan jag dricka alkohol när jag tar Doxycyklin?

Nej, alkohol kan påverka effekten av Doxycyklin. Samtidig konsumtion av alkohol avrådes.

Kan jag köra bil när jag använder Doxycyklin?

Din körförmåga ska inte påverkas av Doxycyklin, dock kan vissa biverkningar påverka ditt allmäntillstånd. Du bör inte köra bil om du känner att din hälsa påverkas av biverkningar.

Kan Doxycyklin användas om jag är gravid eller ammar?

Doxycyklin rekommenderas ej om du är gravid då det finns en risk för fosterskadande effekter. Rådfråga din läkare innan användning om du ammar.

Hur ska Doxycyklin förvaras?

Förvara läkemedlet i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Doxycyklin?

Doxycyklin innehåller: doxycyklin, gelatin, magnesiumstearat, shellackglasyr, natriumlaurylsulfat, stärkelse, E104, E127, E131, E171, E172 och propylenglykol.

Kan jag köpa Doxycyklin receptfritt?

Nej, Doxycyklin är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas om en legitimerad läkare förskrivit behandlingen åt dig.

Beställa Doxycyklin för behandling av klamydia online

Om du tror att du kan ha klamydia, ska du testa dig så snart som möjligt för att bekräfta infektionen innan behandling kan tillsättas. Du kan testa dig på en STD-klinik eller beställa ett hemtest som också finns tillgängligt på vår sida.

Patienter som har fått ett positivt testresultat för klamydia i könsorganet rekommenderas vanligtvis att ta Doxycyklin, som är första linjens behandling just nu. Om  det av någon anledning skulle anses olämpligt kan Azithtomycin rekommenderas som ett alternativ.

För att begära ditt recept på Doxycyklin för behandling av klamydia behöver du fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket tar ett par minuter. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att behandlingen är säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär kan läkaren förskriva behandlingen åt dig. Alla godkända beställningar levereras med expressleverans redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  17-12-2019
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här