Klamydiainfektioner behandlas med antibiotikum (oftast omskrivet till “antibiotika”). Riktlinjerna för behandling av klamydia har nyligen uppdaterats i Storbritannien där Treated.com är baserade. Doxycyklin (Doxyferm) är för närvarande den enda första linjens behandling. Tidigare var även Azithromycin första linjens behandling men då man har sett ökade fall av antibiotikaresistens faller denna nu under andra linjens behandling tillsammans med Erythromycin. Fördelarna med Azithromycin var att man kunde förskriva denna som en engångsdos, dock har kuren utökats till tre dagar i och med de nya riktlinjerna. Läkemedel som faller under andra linjens behandling bör därmed endast förskrivas om patienten inte kan ta Doxycyklin (Doxyferm) av medicinska orsaker, till exempel om man är allergisk mot en aktiv substans. Kan man inte ta första eller andra linjens behandling kan tredje linjens behandling ofloxacin rekommenderas.

Varför är det så viktigt att behandla klamydia?

Obehandlad klamydia kan leda till flera allvarliga komplikationer såsom inflammatoriska sjukdomar eller bitestikelinflammation. I vissa fall kan dessa tillstånd orsaka infertilitet. De som inte söker behandling mot klamydia riskerar också att överföra smittan till sina sexpartners. Behandling är också nödvändig eftersom att immunsystemet inte kan bekämpa infektionen på egen hand. Det enda sättet att effektivt eliminera klamydia från kroppen är att behandla det med antibiotika.

Doxycyklin, Doxyferm, Azithromycin och Erythromycin - vilka antibiotikium används för att behandla klamydia?

Doxycyklin och Doxyferm är första linjens behandling i Storbritannien och i Sverige. Första linjens behandling betyder att man bör förskriva Doxycyklin eller Doxyferm i första hand så vida man av medicinska orsaker inte kan ta läkemedlet, detta kan bero på allergi eller graviditet. Azithromycin och Erythromycin räknas som andra linjens behandling och tredje linjens behandling är ofloxacin.

Doxycyklin, som är den aktiva substansen i Doxyferm, ges som en tablett på 100 mg, som tas två gånger dagligen i en vecka (totalt 1,400 mg). Det är ett antibiotikum med tämligen brett användningsområde som förutom vid klamydiainfektion även kan förskrivas vid bland annat malaria. Doxycyklin, som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner, verkar genom att rensa upp infektionen genom att störa bakterierna och dess förmåga att tillverka proteiner som de behöver för att kunna föröka sig. Utan dessa proteiner så störs bakteriernas förmåga att växa och de kan inte öka i antal. Detta ger doxycyklin möjligheten att uppmuntra immunsystemet att rensa upp den infektion som finns.

Denna behandling är vad man kallar för bredspektrumantibiotika. Detta innebär att den angriper på ett brett spektrum av bakterier. Det finns däremot bakterier som har utvecklat resistens mot denna typ av antibiotika. Detta har gjort att behandlingens effektivitet för vissa infektioner har reducerats.

Azithromycin, skrevs tidigare oftast ut som en engångsdos, men i och med de nya riktlinjerna har behandlingen utökats till tre dagar. Azithromycin, som innehåller den verksamma ingrediensen med samma namn (azithromycin), verkar på samma sätt som doxycyklin, det vill säga genom att rensa upp infektionen genom att hämma bakteriernas förmåga att föröka sig. Tabletterna går att dela om du upplever att de är svåra att svälja.

Zithromax, är märkesversionen av Azithromycin och innehåller samma aktiva ingrediens och verkar på samma sätt som ovan. Zithromax kommer i kapselform och behandlingen varar i tre dagar.

Erythromycin, hör till andra linjens behandling mot klamydia. Behandlingstiden med   Erythromycin är normalt mellan 10-14 dagar.

Vilka andra behandlingar finns tillgängliga?

Om en viss medicin inte är lämplig för en person på grund av dess medicinska profil kan en annan behandling utfärdas. På så vis talar man om förstahandsbehandling, andrahandsbehandling och så vidare. Vid klamydiainfektion är första linjens behandling Doxycyklin, säljs ofta som Doxyferm, i Sverige. Vissa särskilda fall, exempelvis om du är gravid, kan behandlas med Amoxicillin. Men även andra faktorer så som allergi mot någon ingrediens i läkemedlet eller laktosintolerans kan påverka.

Vid viss fall av allergi (mot doxycyline eller azithromycin) kan Erythromycin i en dos på 500 mg som tas två gånger om dagen från tio dagar i rad upp till två veckor. Ofloxacin kan även förskrivas i en dos på 200 mg som tas två gånger om dagen i en vecka. Om du är osäker på vilken behandling du ska ta, ska du alltid tala med din läkare först.

Hur behandlas klamydia vid graviditet?

Eftersom att Doxycyklin (Doxyferm) och Ofloxacin inte är lämpliga för användning under graviditeten kommer gravida som behöver behandling för klamydia erbjudas andra alternativ. Något av följande alternativ kan då förskrivas istället:

 • Tre dagars kur av azithromycin (500 mg, 2 tabletter (1 gram) dag ett, sedan 500 mg i två dagar)
 • Sju dagars kur av erythromycin (500 mg, tas fyra gånger om dagen)
 • 14-dagars kur av erythromycin (500 mg, tas två gånger om dagen)
 • Sju dagars kur av Amoxicillin (500 mg, tas tre gånger per dag)

Naturligtvis är varje fall annorlunda och påverkas av användarens medicinska profil.

Bör behandling med klamydia påbörjas innan testresultaten har blivit bekräftade?

I vissa fall kan en läkare rekommendera att du påbörjar en behandling innan diagnosen har blivit bekräftad genom testresultaten. Detta är vanligtvis fallet när patienten visar tecken som är starkt indikativa för en klamydiainfektion. I de fall omfattas även eventuell(a) sexpartner(s) av behandling. Partnern ska även testas för klamydia tillsammans med andra sexuellt överförbara sjukdomar. Någon som inte har några symptom men tror att de kan ha kommit i kontakt med infektionen kan rekommenderas att vänta på bekräftelse innan behandlingen påbörjas.

Hur administreras antibiotika för klamydia?

Antibiotika för okomplicerade genitala klamydiainfektioner tas oralt, i formen av tabletter. 

 1. Doxycykin, som ofta säljs under namnet Doxyferm (utbytbart läkemedel), 100 mg tas två gånger om dagen i en vecka, så en dos kan vara en tablett med 100 mg eller två med 50 mg. Detta kan, i vissa fall, skilja sig från förskrivare till förskrivare. Se alltid till att mycket noga följa din förskrivande läkares instruktioner om hur du tar läkemedlet.
 2. Azithromycin tas i tre dagar, första dagen tas två tabletter 1,000 mg (totalt 1 gram) samtidigt. För att sedan ta en 500 mg tablett om dagen vid samma tidpunkt i två dagar. Tabletterna kan delas på mitten om det underlättar sväljandet.
 3. Erytromycin vid klamydia kan också ordineras på fler än ett sätt. Däribland som en dos på 500 mg (två tabletter med 250 mg) som tas fyra gånger dagligen i en vecka. Eller som en dos på 500 mg (två tabletter med 250 mg) som tas två gånger om dagen i upp till två veckor.
 4. Ofloxacin kan ges som en daglig dos på 400 mg i en vecka eller 200 mg två gånger dagligen i en vecka.
 5. Amoxicillin ges som en dos på 500 mg (två tabletter med 250 mg eller en tablett med 500 mg) som tas tre gånger dagligen i en vecka.

När ett läkemedel ges ut kommer det alltid tillsammans med instruktioner från din förskrivande läkare och det är mycket viktigt att du följer dessa mycket noga. I vissa fall kan instruktionerna för hur du tar läkemedlet variera.

Hur fungerar antibiotika som behandling vid klamydia?

Klamydia orsakas av bakterier som kallas Chlamydia trachomatis. I kroppen sprider de en infektion.

Antibiotika stoppar spridningen och fungerar genom att hindra bakterier från att producera vissa proteiner som infektionen behöver för att förbli i kroppen. Bakteriecellerna behöver dessa proteiner för att behålla sig och växa, så genom att stoppa bakterierna från att generera dessa enzymer hindras infektionen följaktligen från att växa och spridas. Immunsystemet kan sedan bekämpa infektionen och symptomen börjar försvinna.

Vilka extra åtgärder bör jag vidta under behandlingen?

Om någon misstänker att de eller deras partner har kommit i kontakt med klamydia eller visar symptom på klamydia behöver de testa sig omedelbart. De bör också avstå från att ha samlag tills att de antingen har:

 1. Fått bekräftelse på att de och deras partner inte har infektionen

Eller om de eller deras partner har testat positivt för klamydia:

 1. Väntat i minst två veckor efter en framgångsrik avslutad behandling med antibiotika och har blivit av med symptomen.
 2. Om symptomen kvarstår bör du kontakta en läkare så snart som möjligt.

I vissa fall kan en person uppmanas att utföra ett test efter genomförd behandling för att bekräfta att infektionen inte längre är närvarande. Därefter kan personen ha sex igen. Detta test ska tas minst tre veckor efter avslutad behandling.

Om en person har testat positivt för klamydia eller inte har testat positivt men misstänker starkt att infektionen kan vara närvarande är det viktigt att de meddelar sina sexuella partners så snart som möjligt. Denna kontakt är något som kliniker och mottagningar kan hjälpa till med.

De kommer också att få information om säkert sex för att minska risken för infektion i framtiden.

Vart får jag en behandling vid klamydia?

Behandlingar vid klamydia ges ut i formen av antibiotika. Då antibiotika är receptbelagt innebär det att en läkare måste förskriva läkemedlet åt dig, alltså att du får ett recept. Idag kan ett recept antingen utfärdas i pappersform, eller elektroniskt (så kallat e-recept). Om du tror att du har blivit smittad med en sexuellt överförbar sjukdom som t.ex. klamydia rekommenderas det starkt att du går och testar dig först, för att säkerhetsställa huruvida du är infekterad eller inte.

Köp Doxycyklin eller Azithromycin hos Treated.com, så fungerar det:

Om du testat dig och fått ett positivt testresultat  kan du få ett recept utskrivet på Doxycyklin från Treated.com. Om du av medicinska orsaker inte kan ta Doxycyklin kan du även få recept utskrivet för Azithromycin. Det fungerar enligt följande

 1. Du fyller i ett medicinskt frågeformulär online. Formuläret innehåller frågor om din sjukdomshistoria, eventuella andra läkemedel du tar samt frågor om din klamydiainfektion. Innehållet i formuläret har utformats av och hanteras helt konfidentiellt av våra legitimerade förskrivare.
 2. Dina svar granskas av en av våra legitimerade förskrivare.
 3. Om det bedöms att behandlingen är lämplig, säker och ändamålsenlig för dig att använda förskrivs ett elektroniskt recept (e-recept).
 4. Ditt läkemedel paketeras i en diskret förpackning och märks upp med din patientinformation på vårt apotek.
 5. Ditt läkemedel skickas från vårt apotek med leverans till din angivna leveransadress nästföljande dag.

Köpa Doxyferm online

Då Treated.coms apotek är stationerat i England så finns inte Doxyferm att tillgå på den engelska marknaden. Doxyferm är nämligen den svenska versionen på Doxycyklin och det innebär således att det är möjligt att byta ut Doxyferm mot Doxycyklin då det är samma substans och även så samma mängd. Det är därför tryggt att köpa Doxyferm (Doxycyklin) hos oss. Du ska alltid känna dig trygg vid ditt köp hos Treated och därför är det en legitimerad förskrivare som går igenom dina svar från frågeformuläret innan ett recept eventuellt skrivs ut. 

Senast granskat:  23-09-2020