Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige med närmare 40,000 bekräftade fall årligen. Även fast många tror att klamydia och andra könssjukdomar endast överförs genom penetrerande samlag, är så inte riktigt fallet. Som vi kommer att titta närmare på nedan så finns det flera olika sätt som klamydia kan överföras på mellan två personer. Detta inkluderar bland annat:

 1. Oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex.
 2. Sexleksaker som båda har använt.
 3. Annan könsrelaterad kontakt.
 4. Infekterad sperma som kommer i kontakt med ögat.
 5. Det är också möjligt att infektionen överförs från moder till barn under födseln.

Det är viktigt att känna till att klamydia i väldigt många fall inte ger några symptom hos den drabbade. Omkring 7 av 10 kvinnor och 5 av 10 män kommer inte att utveckla några märkbara symptom. Bara för att någon inte visar några symptom så innebär det inte att tillståndet är mindre allvarligt.

Chlamydia trachomatis

Det finns flera olika typer av klamydiabakterier. Den sexuellt överförbara sjukdomen, känd som klamydia, orsakas av bakterien Chlamydia trachomatisFör en infekterad person så är detta närvarande i slemhinnorna på den infekterade platsen. Slemhinnan är inte skyddad av huden – såsom munnen, vaginan, urinröret och ändtarmen.

Slemhinnor släpper ut vätska och kan bära på Chlamydia trachomatis och det kan också vara närvarande i sperma. Detta innebär att när någon som inte är infekterad kommer i kontakt med antingen slemhinnan, spermier eller vaginalvätska hos någon som är infekterad så är det möjligt för dem att plocka upp bakterierna och utveckla klamydia. Följaktligen kan infektionen föras från en person till en annan via smittvägarna nedan.

 • Oskyddat vaginalsex

Klamydia kan passera från man till en kvinna genom infekterad sperma. Eller så går det från kvinna till man genom vaginal vätska eller könsorganskontakt. Dessa är de vägar via vilka klamydia oftast överförs.

Det är viktigt att notera att eftersom att bakterierna är närvarande i slemhinnor behöver ejakulationen inte ske för att infektionen ska överföras från en person till en annan.

 • Oskyddat analsex

Återigen sker detta när penis kommer i kontakt med smittad vävnad i ändtarmen eller när den senare kommer i kontakt med infekterad sperma.

 • Oskyddat oralsex

Det är möjligt att klamydia sprids via oralkontakt med infekterad sperma (man-till-kvinna eller man-till-man) eller från smittade vävnader i munnen till penis (kvinna-till-man eller man-till-man). Detta ses emellertid som något ganska sällsynt. Detta beror på att vävnaderna i könsorganet är mer mottagliga för infektioner från Chlamydia trachomatis än de i munnen och halsen.

Det är därför också möjligt för en kvinna att föra vidare klamydia till sin partner genom att få oralsex (vagina-till-mun) om än inte särskilt sannolikt. På samma sätt är munnen-till-vagina, eller mun-till-anus och anus-till-mun alla teoretiskt möjligt smittvägar. Men de är däremot inte särskilt vanliga.

 • Gemensamma sexleksaker

Detta inträffar när infekterad sperma eller vaginalvätska överförs från en person till ytan av en sexleksak som redan används av deras partner. I huvudsak förs då de infekterade vätskorna till en annan persons slemhinnor med hjälp av sexleksaker.

 • Sperma som kommer i kontakt med ögat

När infekterad sperma kommer i kontakt med den exponerade slemhinnan i ögat så kan Chlamydia trachomatis-bakterier orsaka konjunktivit. Det är då som vävnaderna som omger ögat kan bli röda och inflammerade.

 • Från moder till barn

Om en gravid mamma bär infektionen vid födseln av hennes barn så är det möjligt att infektionen överförs till bebisen. Klamydia under graviditeten kan också öka sannolikheten för komplikationer.

Sannolikheten för att föra vidare klamydia

Om någon vet eller misstänker att de har drabbats av klamydia så ska de få testas så snart som möjligt så att de kan få infektionen diagnostiserad och behandlad om det behövs. De borde också avstå från sexuella aktiviteter tills de har testat sig.

Med det sagt, om någon har haft oskyddat sex med en infekterad person så betyder det inte nödvändigtvis att de har klamydia.

Uppskattad sannolikhet för överföringen tenderar att variera. Detta beror på sannolikheten för infektion på den sexuella handling som har genomförts. Professor Victoria von Sadovszky, på Ohio State University College of Nursing, menar att sannolikheten att smittas efter sexuell kontakt med någon som bär på bakterien är runt 25 procent.

Andra uppskattningar menar att sannolikheten att föra vidare bakterien är 40 procent när det sker från män till kvinnor och 32 procent när det sker från kvinnor till män.

Givetvis så ökar risken att du smittas ju mer du har sex med en smittad person.

Användningen av skydd kan rejält minska risken för att infektionen förs vidare. Kondomer anses vara 99 procent effektiva för att minska överföringen av könssjukdomar.

Senast granskat:  08-05-2018