Klamydia är alltjämt den vanligaste sexuellt överförbara infektionen (STI), eller könssjukdomen, i Sverige. Infektionen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och kan överföras vid alla former av oskyddat samlag, alltså analt samlag, vaginalt samlag eller oralt samlag. Klamydia kan även överföras genom gemensamma sexleksaker.

Det uppskattas att över 40,000 svenskar årligen smittas av klamydia. Det är viktigt att veta att infektionen inte alltid ger tydliga, framträdande symptom utan kan vara asymptomatisk (som även kan stavas "asymtomatisk"). Detta innebär att du kan vara smittad utan att du upplever tydliga symptom.

 1. Endast en fjärdedel av alla infekterade kvinnor upplever symptom. 75 % av de kvinnor som bär på infektionen upplever inga symptom.
 2. Omkring hälften av alla infekterade män upplever symptom. Varannan klamydiasmittad man upplever alltså inga symptom.

Viktigt: om du haft oskyddat sex löper du alltid risken för att få en könssjukdom. Därför bör du alltid testa dig. Du kan testa dig på en ungdomsmottagning, vårdcentral eller genom att betälla ett hemtest.

»Här hittar du en lista över alla ungdomsmottagningar i Sverige där du kan testa dig för klamydia.

Vilka är symptomen?

Det kommer, trots allt, vara så att du ändå kan uppleva några symptom. Nedan följer en kort lista över de vanligaste, rapporterade symptomen vid klamydia.

Symptom hos kvinnor: 

 1. Flytningar i underlivet
 2. Förändringar i konsistensen av vaginala flytningar
 3. Smärta i nedre delen av buken
 4. Rikliga blödningar under menstruationen
 5. Blödningar mellan menstruationer
 6. Smärta i samband med urinering
 7. Konjunktivit (blindhinnekatarr)
 8. Okulära symptom och smärta

Symptom hos män:

 1. Flytningar i underlivet
 2. Tunna, vita och grumliga flytningar från penis
 3. Testikelsmärta
 4. Smärta i samband med urinering
 5. Konjunktivit (blindhinnekatarr)
 6. Okulära symptom och smärta

Kontakta alltid en ungdomsmottagning eller en vårdcentral om du tror att du är smittad eller om du har haft oskyddat sex. En obehandlad klamydiainfektion kan leda till bland annat infertilitet (ofrivillig barnlöshet).

Azithromycin _ActavisHur behandlar jag en klamydiainfektion?

Klamydia behandlas som effektivast av antibiotikum. Det finns idag olika former av antibiotikum som är godkända för att behandla en klamydiainfektion, däribland Azithromycin. Hos Treated.com kan du beställa Azithromycin tryggt och säkert genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

»Begär recept för Azithromycin

Senast granskat:  14-02-2017