Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Zithromax

Azitromycin

Zithromax är en behandling som innehåller azithromycin och tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Zithromax är märkesversionen av Azithromycin och tillhör en grupp läkemedel kallat makrolider och kan förskrivas vid klamydiainfektion.

Ifall du fått ett positivt testresultat för klamydia kan du köpa Zithromax online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
Zithromax250 mg

3-dagars kur för behandling av klamydia.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans fredag 8 juli

Zithromax är en behandling som innehåller azithromycin och tillverkas av läkemedelsföretaget Pfizer. Zithromax är märkesversionen av Azithromycin och tillhör en grupp läkemedel kallat makrolider och kan förskrivas vid klamydiainfektion.

Ifall du fått ett positivt testresultat för klamydia kan du köpa Zithromax online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär online för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Översikt - Zithromax (azithromycin) mot klamydia

Zithromax är ett antibiotikum från Pfizer. Det är märkesversionen av azithromycin som är andra linjens behandling för klamydia. Det finns tillgängligt genom vår tjänst för patienter som har testat positivt för klamydia och som inte kan ta Doxycyklin, som är första linjens behandling. Zithromax är en receptbelagd behandling som används för att behandla flertalet bakterieinfektioner, som till exempel cellulit.

Vad är klamydia?

Klamydia är den vanligaste renodlade könssjukdomen i Sverige med närmare 40,000 årliga fall. Klamydiainfektioner sprids genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex eller i vissa fall genom gemensamma sexleksaker. Likt många andra sexuellt överförbara sjukdomar kan klamydia vara asymptomatiskt, det vill säga att man bär på infektionen utan att uppleva symptom. Endast omkring varannan kvinna får tydliga symptom. Bland män tros det att ungefär fyra femtedelar upplever symptom.

I de fall där en klamydiainfektion orsakar symptom kan de manifesteras genom flytningar ur underlivet, smärta medans man kissar, buksmärtor, blödningar efter samlag och mellanblödningar hos kvinnor samt testikelsmärta hos män.

Sexuellt överförbara infektioner som klamydia sprids som sagt genom oskyddat sex. Det bästa skyddet mot klamydia är således att bära kondom när man har sex (så kallat säkert sex). Om du tror att du har smittats med en klamydiainfektion eller om du haft sex med någon som bär på infektionen är det mycket viktigt att gå och testa sig. Du kan testa dig på närmaste sex- och samlevnadsmottagning eller genom ett hemtest. Obehandlad klamydia kan i värsta fall leda till sterilitet.

Zithromax - behandling mot klamydia

Första linjens behandling för Klamydia är Doxycyklin. Azithromycin är andra linjens behandling och är den generiska versionen av Zithromax. Klamydia behandlas med Zithromax i tre dagar. Vid första tillfället behöver man ta fyra kapslar åt gången, för att sedan ta två tabletter dagligen i två dagar. Zithromax kan förskrivas om man har testat positivt för klamydia och av någon anledning inte kan ta Doxycyklin. Du begär ditt recept genom att fylla i vårt formulär som granskas av en av förskrivare

Testa dig för klamydia

Om du har symptom som påminner om de vid klamydia eller om du haft oskyddat sex och är bekymrad är det mycket viktigt att du börjar med att testa dig, så att du kan säkerställa ifall du är infekterad eller inte. Du kan köpa ett hemtest för klamydia via vår säkra onlinetjänst. Testet görs med ett enkelt sekretprov och du kan läsa av ditt resultat hemma inom 15 minuter, alternativt besöka din lokala mottagning för sexuell hälsa, eller boka en tid hos en läkare.

Kombinationspaket - Klamydia hemtest samt behandling med Zithromax

Du kan också beställa ett kombinationspaket som innehåller ett hemtest och behandling, detta gäller för personer som:

 1. inte har testat sig ännu, men deras sexpartner har mottagit ett positivt resultat för klamydia (du måste invänta ditt provsvar innan du kan påbörja din behandling); eller:
 2. vill ta ett nytt test, minst två veckor efter avslutad behandling. Och:
 3. inte kan ta Doxycyklin av medicinska orsaker.

När kan jag ha sex efter avslutad behandling av Zithromax? 

Det är bäst att du väntar tills du har gjort ett nytt klamydiatest innan du har sex igen för att vara säker på att inte sprida infektionen till någon annan. Vi rekommenderar att du testar dig för klamydia igen tre veckor efter avslutad kur, för att ge behandlingen tid till att verka. 

Köp Zithromax online

Om du fått ett positivt testresultat och av någon anledning inte kan ta Doxcyklin, kan du begära ett recept för Zithromax online genom vår smidiga och trygga tjänst. Du behöver bara fylla i ett medicinskt frågeformulär som därefter kommer att granskas av en av våra legitimerade förskrivare. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

 

Beställ nu
Senast granskat:  23-04-2021
Bruksanvisning

Så tar du Zithromax

Följ alltid läkarens instruktioner om hur du tar detta läkemedel och se till att läsa igenom innehållet i den bifogade bipacksedeln innan du börjar din behandling. Detta hjälper dig att få bästa möjliga resultat och minska chansen för biverkningar.

 1. Ta Zithromax enligt läkarens anvisningar.
 2. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker över något.
 3. Du får totalt åtta stycken 250 mg tabletter.
 4. Vid behandling av klamydia, tas fyra tabletter 250 mg samtidigt.
 5. Följt av två tabletter dagligen vid samma tidpunkt i två dagar.
 6. Om du beställer det kombinationspaketet med test och behandling, för att din partner har testat positivt (och du vill testa dig innan du påbörjar behandling), måste du invänta provsvar innan du påbörjar behandlingen.
 7. Om du beställer kombinationspaketet för att du tidigare har testat positivt och vill göra ett nytt test för att säkerställa att infektionen är borta, ska du påbörja behandlingen, och sedan vänta minst tre veckor efter avslutad behandling innan du gör ditt test.
 8. Svälj kapslarna hela tillsammans med lite vatten.
 9. Ta aldrig större mängd än den som ordinerats åt dig.

Punkterna ovan är endast en sammanfattning över hur du tar Zithromax. Läs alltid igenom innehållet i bipacksedeln innan du tar detta läkemedel.

Zithromax bipacksedel

Zithromax tillverkas inte längre i Sverige. Bipacksedeln nedan är för Azithromycin 250 mg som innehåller samma mängd av den verksamma ingrediensen och fungerar på samma sätt. Du kan även ladda ner bipacksedeln för Zithromax på engelska nedan.

Zithromax bipacksedel (engelska)

Azithromycin 250 mg bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Azithromycin 250 mg från FASS

Senast granskat:  23-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zithromax 250 mg

Biverkningar

Zithromax: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Zithromax orsaka vissa biverkningar även fast alla användare inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du agera på ett lämpligt sätt i händelse av att de skulle inträffa. Tala omedelbart om för din läkare om du märker några tecken på en allergisk reaktion, såsom plötslig dåsighet, andningssvårigheter, svullnad i ögonlocken, ansikte eller läppar, nässelfeber, allvarlig diarré tillsammans med blod i avföringen eller slem, hudutslag som orsakar rodnad eller flagnande hud, oregelbunden hjärtrytm eller lågt blodtryck.

Mycket vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Magkramper, illamående, diarré eller flatulens.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, kräkningar, domningar eller stickningar, förstoppning, aptitförlust, smakförändringar, synproblem, hörselproblem, hudutslag, klåda, ledvärk, minskat antal vita blodkroppar, trötthet eller svaghetskänsla.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Muntorsk eller svamp i underlivet, blåsor i huden, munnen, ögonen eller i underlivet, ljuskänslighetsreaktioner, känna sig nervös, hypoestesi, sömnproblem, dålig hörsel eller öronringningar, hjärtklappning, bröstsmärta, förstoppning, diarré, feber, hepatit, onormala blodfunktionstester eller leverfunktionstester, förlust av styrka eller svullnad.

Sällsynta (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Upprördhet eller vertigo.

Ovan är endast en summering över de eventuella biverkningar som finns förknippade med användande av Zithromax. Läs alltid igenom den bifogade bipacksedeln innan du påbörjar din behandling.

Andra läkemedel och Zithromax

Tala alltid om för din läkare om du tar några som helst andra receptbelagda eller receptfria läkemedel, såväl som tillskott eller naturläkemedel. Detta då vissa preparat kan interagera med Zithromax.

Zithromax kan interagera med bland annat: ergot eller ergotamin, warfarin eller andra blodförtunnande läkemedel, ciklosporin, antacida, digoxin eller terfenadin.

Andra sjukdomar och Zithromax

Om du har en historia av något av följande sjukdomstillstånd bör du alltid rådfråga din läkare innan du börja använda denna behandling, eftersom det kanske inte är lämpligt eller behöver användas under särskilda instruktioner: lever- eller njurproblem, hjärtsjukdomar, laktosintolerans, diabetes eller migrän.

Senast granskat:  23-04-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Zithromax 250 mg

Vanliga frågor: Zithromax

Vanliga frågor: behandling av cellulitinfektion med Zithromax

Kan jag dricka alkohol när jag tar Zithromax?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Zithromax och alkohol. Dock kan alkoholkonsumtion förvärra eventuella biverkningar som uppstår. Därför avråder vi från att dricka alkohol samtidigt som du tar denna behandling.

Kan jag köra bil när jag tar Zithromax?

Ja, du kan köra bil förutsatt att du inte upplever några biverkningar som kan göra det farligt för dig att köra bil. Om du skulle uppleva några biverkningar är det viktigt att du avstår från att köra bil och kontaktar din läkare.

Kan jag ta Zithromax om jag är gravid?

Det kan vara olämpligt att ta denna behandling om du är gravid eller ammar. Tala därför alltid med din läkare innan du börjar ta denna behandling om du är gravid, tror att du är gravid eller ammar.

Hur ska Zithromax förvaras?

Förvaras på ett säkert ställe, under 30°C. Om du tar flytande Zithromax ska du slänga eventuella rester som inte har använts på fem dagar.

Kan jag vara allergisk mot Zithromax?

Zithromax kapslar innehåller: azitromycin, laktos, magnesiumstearat, majsstärkelse, natriumlaurylsulfat, gelatin, järnoxid (svart), E172, skalak, propylenglykol, svaveldioxid och titandioxid.

Ta aldrig denna behandling om du är allergisk mot ovan ingredienser.

Kan jag köpa Zithromax receptfritt?

Nej. Zithromax är en receptbelagd behandling och kräver att du har fått ett recept utskrivet för att du ska kunna köpa den. Du kan få ett recept på Zithromax genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär.

Hur köper jag Zithromax online?

För att köpa Zithromax online måste du ha testat dig och fått ett positivt testresultat för klamydiainfektion. Om du inte har testat dig kan du göra det med hjälp av ett hemtest, på närmaste sex- och samlevnadsmottagning, ungdomsmottagning, gynmottagning eller RFSU/RFSL-klinik.

Om du har fått ett positivt testresultat för klamydia är första linjens behandling Doxycyklin, som du också kan köpa online hos Treated.com. Om du av någon anledning inte kan ta Doxycyklin kan du begära ditt recept på Zithromax. Godkänns din beställning av en av våra legitimerade förskrivare skrivs ett e-recept ut följt av att ditt läkemedel skickas med expressleverans. De flesta godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag.Senast granskat:  23-04-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1394 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här