Nedan kommer en checklista över de olika könssjukdomarna samt vad de kan presentera för symptom och utveckla för eventuella komplikationer, vilka smittvägar de tar, vilken diagnosmetod som används och slutligen hur de behandlas. Använd knapparna nedan för att hoppa till ett specifikt stycke.

Symptom hos kvinnor | Eventuella komplikationer hos kvinnor | Symptom hos män | Eventuella komplikationer hos män | Smittvägar | Diagnosmetod | Behandlingsmetod | Den utförliga guiden

Typ av könssjukdom

Symptom hos kvinnor*

Eventuella komplikationer hos kvinnor*

Symptom hos män*

Eventuella komplikationer hos män*

Smittvägar

Diagnosmetod

Behandlingsmetod

Den utförliga guiden

KönssjukdomKlamydiaGonorréSyfilisKönsvårtorKönsherpesTrikomonaskolpit
 Typ Bakterier Bakterier Bakterier Virus Virus Parasiter
Vanliga symptom hos kvinnor*Smärta vid urinering eller buksmärtor, blödningar efter sex eller mellan menstruation, och flytningar i underlivet.
Smärta vid urinering eller buksmärtor, tunga menstruationer med bränningar, blödning efter samlag eller mellan menstruation (sällsynt), gröna eller gula flytningar.

Första stadiet (inom 10-90 dagar från smittotillfället): schanker på könsorganet.

Andra stadiet (några veckor efter att primära tecken försvinner): halsont, utslag, svullna körtlar, små vårtliknande utväxter.

 

 


Knölar på slidan, i livmoderhalsen, i ändtarmen eller på låren.
Blåsor och sår på könsorganet, anus eller lår, smärta i samband med urinering eller flytningar i underlivet.
Förändringar i konsistens, lukt eller färg på flytningar, smärta vid samlag eller urinering, buksmärtor eller irritation runt slidan.
 Eventuella komplikationer**Salpingit, cervicit, infertilitet.Salpingit, infertilitet.Tertriär syfilis (månader eller år efter infektion): stroke, förlamning, permanent förlust av syn eller hörsel, hjärtsvikt, demens, förlust av motorisk funktion eller död. Svårigheter att urinera eller problem i samband med graviditet. 

Besvär under graviditeten inklusive ökad risk för missfall.

Ibland kan sår bli infekterade med bakterier, som orsakar att infektionen sprider sig till resten av kroppen.

För tidig födsel hos gravida kvinnor eller en ökad risk att drabbas av andra infektioner.
Vanliga symptom hos män*Smärta i samband med urinering, testikelsmärta eller flytningar i underlivet.
Smärta eller bränningar i samband med urinering, inflammerad förhud, testikelsmärta (sällsynt) eller vit-, gul- eller grönfärgade flytningar från penis.
Tertriär syfilis (månader eller år efter infektion): stroke, förlamning, permanent förlust av syn eller hörsel, hjärtsvikt, demens, förlust av motorisk funktion eller död. Små "köttliknande" knölar på, eller runt penis, testiklar, anus eller på låren.Blåsor eller sår runt penis, anus eller lår. Smärta vid urinering.Flytningar, ökad urineringsfrekvens eller smärta vid urinering, svullnad och inflammation runt spetsen av penis, eller smärta vid samlag. 
 Eventuella komplikationer**Uretrit, epididymit, infertilitet.Infektion i testiklarna eller prostatan, nedgång i fertiliteten.Tertriär syfilis (månader eller år efter infektion): stroke, förlamning, permanent förlust av syn eller hörsel, hjärtsvikt, demens, förlust av motorisk funktion eller död. Smärta i urinröret som kan orsaka problem vid urinering.Spridning av infektionen (om sår blir infekterade med bakterier).Ökad mottaglighet för andra sexuellt överförbara sjukdomar.
Är det asymtomatiskt?Ja. Cirka 50 % av de manliga fallen och 80 % av de kvinnliga fallen presenterar inga synliga symptom.Ja. Ungefär 10 % av de manliga fallen och 50 % hos kvinnor är symptomfria.Inte vanligtvis. Men symptomen av en initial infektion kan vara milda och lätta att missa.Ja. En HPV-infektion kommer i regel utan synliga, framträdande symptom.Ja. Symptomen blir i regel inte uppenbara förrän någon gång efter att personen infekterats.Ja. Upp till 50 % av fallen, hos bägge könen, är symptomfria.
SmittvägarOskyddat vaginalt, oralt eller analt sex, eller delade sexleksaker.Oskyddat vaginalt, oralt eller oralt samlag, eller delade sexleksaker.Kontakt med ett sår eller vaginalt, analt eller oralt samlag.Hudkontakt.Hudkontakt.Vaginalt sex eller genom delade sexleksaker.
 Diagnosis methodUrinprov eller topsning.Urinprov (hos män) och topsning av underlivet hos kvinnor.Undersökning, blodprov eller topsning.Undersökning av det infekterade området.Undersökning, och i vissa fall genom tops.Fysisk undersökning, som kan följas upp med ett urinrprov eller topsning.
Går det att bota?Ja.Ja.Ja.Själva viruset går inte att bota, men vårtorna kan behandlas.Nej. Utbrotten kan dock begränsas och lindras genom behandling.Ja.
Hur behandlas det?***Första linjens behandling är antingen Azithromycin (som engångsdos på 1 gram) eller en veckas behandling med DoxycyklinFörsta linjens behandling är en kombination av antibiotika som ges i klinik: ceftriaxon i form av injektion, i tillägg till Azithromycin som ges som en engångsdos oralt i tablettform.Förstahandsbehandling sker i form av intramuskulär injektion av bensylpenicillin, vilket endast kan administreras kliniskt.Topiska, antivirala läkemedel i form av krämer eller lösningar, som t.ex. Warticon, Aldara eller Condyline.Orala, antivirala tabletter, krämer eller lösningar, som t.ex. Aciklovir, Valtrex eller Valaciklovir.Antibiotika, som t.ex. Metronidazole eller Tinidazol.

* - Det här är inte en komplett lista över eventuella symptom. Mer information återfinns respektive sida för de olika sjukdomarna. 
** - Även här är det inte en komplett lista. Se respektive sida för könssjukdomarna för en omfattande lista över eventuella komplikationer. 
*** - Vissa bakterieinfektioner har utvecklat så kallad antibiotikaresistens. Därför måste det ibland sättas in en kombinerande behandling bestående av olika läkemedel.

Senast granskat:  28-04-2020