ABC om könssjukdomar, symptom och behandlingar

Publicerad 2017-04-25 | Uppdaterad 2017-04-25

Saknar vi något? Tipsa gärna Treated.com Sverige genom att skicka ett mail på kundtjanst@treated.com eller genom att skriva till oss på Facebook eller Twitter

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö

Aciklovir

Aciklovir är ett generiskt läkemedel som innehåller den verksamma ingrediensen aciklovir. Läkemedlet förskrivs vid behandling av herpes av typ HSV-1 och HSV-2. Läkemedlet verkar genom att påskynda läkningen av herpesblåsorna, men kan även förskrivas vid tidiga tecken på symptom för att förhindra att herpes bryter ut. Den aktiva substansen tillhör en grupp läkemedel som heter guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel och angriper de celler som försöker sprida sig i samband med ett herpesutbrott. Aciklovir ges ut som tabletter, brustabletter och kräm.

Aids

Aids är en förkortning av engelskans Acquired Immunodeficiency Syndrome (på svenska Förvärvat immunbristsyndrom) och är den sjukdom som en person med hiv kan utveckla när immunförsvaret allvarligt försvagats. Den som har aids har ett så pass försvagat immunförsvar att det inte längre klarar av att bekämpa tumörer eller infektioner orsakat av bakterier, svampar eller parasiter. Idag kan hivsmittade personer leva ett långt och friskt liv genom effektiva läkemedel, ofta kallat bromsmediciner, som förhindrar att denne blir sjuk och får aids. Utan behandling blir en hivsmittad förr eller senare sjuk i aids.

Aldara

Aldara, som innehåller den aktiva ingrediensen imiquimod, är en kräm avsedd för att behandla kondylom - även kallat könsvårtor. Krämen påstrykes direkt på vårtorna så att den aktiva ingrediensen kan börja stimulera kroppens immunförsvar genom att fästa celler i huden och gynna en frisättning av proteinet cytokiner. Dessa proteiner bistår kroppen i att bekämpa de infekterade celler som orsakat vårtorna, och gör att de därefter läker ut. Aldara är en andra linjes behandling vid könsvårtor, med vilket innebär att det kan förskrivas i de fall där tidigare behandlingar ej gett önskat resultat.

Allmänfarlig sjukdom

En allmänfarlig sjukdom är en smittsam sjukdom som kan vara livshotande eller innebära långvarigt insjuknande, allvarliga konsekvenser eller svårt lidande. Samtliga allmänfarliga sjukdomar är ålagda med anmälningsplikt och smittspårningsplikt, då alla allmänfarliga sjukdomar anses ha möjlighet till förebyggande. 

Analsex

Analsex är sexuella handlingar eller sexuell aktivitet som har med anus och ändtarmen att göra. Ändtarmen har inte samma formbarhet som slidan och det krävs därför i regel mer glidmedel för ett tillfredsställande samlag. Oskyddat analsex kan medföra samma risker för sexuellt överförbara sjukdomar som oskyddat penetrerande vaginalt sex. 

Anmälningspliktig sjukdom

En anmälningspliktig sjukdom är en smittsam sjukdom som enligt Smittskyddslagen (2004:168) och Smittskyddsförordningen (2004:255) är ålagd med anmälningsplikt. Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i tre kategorier: allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Själva anmälan sker från laboratorier och behandlande läkare, och anmälan görs till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten.

Antibiotika (antibiotikum)

Antibiotikum, i vardagligt tal antibiotika, är läkemedel som ordineras för att behandla infektioner orsakade av bakterier. Det finns idag flera olika typer av antibiotikum men de som blivit kända för vårdpersonal och allmänhet är sådana som kan användas som läkemedel. När man pratar om antibiotika i dagligt tal menar man oftast på läkemedel mot bakterier i största allmänhet. Antibiotikum kan vara antingen baktericida (avdödande) eller bakteriostatiska (tillväxthämmande). Antibiotikum som även påverkar kroppens nyttiga bakterier kallas för bredspektrumanbitioika. Ett antibiotikum med smalt spektrum är alltid att föredra då de endast dödar de bakterier som orsakat sjukdomen. 

Antibiotikaresistens

De bakterier som utvecklat motståndskraft eller resistens mot antibiotika kallas för resistenta bakterier. Resistenta bakterier kan spridas mellan människor, djur och i miljön och bakterier kan därtill utbyta resistensgener mellan varandra, vilket bidrar till spridningen av resistens. Bakteriestammar som utvecklat antibiotikaresistens går inte att behandla med antibiotika. Antibiotikaresistens anses vara ett mycket stort och växande problem som kräver en noga och fortlöpande bevakning.

Antivirala medel

Antivirala medel är en grupp läkemedel som innehåller läkemedel som bekämpar och bromsar en virusinfektions replikation. De botar inte själva virussjukdomen utan bromsar upp deras utveckling. Antivirala läkemedel verkar antingen genom att blockera viruset från att infektera cellen, genom att hämma virusets ytreceptorer, eller genom att blockera virusspecifika proteas eller genom att blockera replikationen av virusets arvsmassa.

Asymptomatisk/asymtomatisk

Asymptomatiska infektioner eller sjukdomar ("asymtomatisk" är även en godkänd stavning enligt SAOL) är infektioner som en person kan bära på utan att denne upplever några som helst symptom, personen är alltså med andra ord sjuk utan att veta om det. En person som är asymptomatisk/asymtomatisk kan alltså bära på en infektion och även smitta andra. Vanliga asymptomatiska könssjukdomar är klamydia och herpes.

Azithromycin

Azithromycin är både namnet på ett generiskt läkemedel som tillverkas av en rad läkemedelsföretag men är även namnet på den verksamma ingrediens som finns i dessa läkemedel. Då Azithromycin är ett generiskt läkemedel innebär det att det idag kan tillverkas av flera läkemedelsföretag, däribland Actavis, och det förskrivs för behandling av ett antal olika bakterieinfektioner som bland annat klamydia. Man har tidigare behandlat klamydia med en engångsdos med 2 st 500 mg tabletter. Dock har dosen utökats och klamydia behandlas i tre dagar. Azithromycin är andra linjens behandling och bör endast tillämpas om man av någon anledning inte kan ta Doxycyklin som är första linjens behandling. Den aktiva ingrediensen azithromycin behandlar infektionen genom att hämma bakteriens möjlighet att utvecklas och sprida sig. Så fort infektionen sedan är under kontroll kan kroppens egna immunförsvar bryta ner och rensa upp det som återstår av infektionen.

Azithromycin/Suprax

Azithromycin/Suprax är en kombinerad behandling vid gonorré som ges i form av två antibiotikum som tillsammans bekämpar smittan. De två tas som en engångsdos för behandling av antibiotikaresistenta gonorréstammar. Azithromycin hämmar bakteriernas förmåga att producera enzymer som de behöver för att förökas. När bakterierna sedan inte längre kan föröka sig får koppens immunförsvar en bättre möjlighet att rensa upp det som återstår av infektionen. Men Azithromycin ensamt tros inte längre kunna behandla gonorré, utan måste tas tillsammans med cefixim, som är den aktiva ingrediensen i läkemedlet Suprax. Cefixim förstör stabiliteten i bakteriernas cellmembran och skapar små hål i dem, vilket möjliggör att dess innehåll kan sippra ut och tillåta motverkande substanser att bryta sig in. Behandlingen, ibland kallad antibiotikakur vid gonorré, kombinationsbehandling vid gonorré, kombinerad behandling vid gonorré eller gonorrépaket behandlar antibiotikaresistenta stammar av sjukdomen. 

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos, förkortat BV, kännetecknas av inflammation i underlivet och uppstår när bakteriebalansen i slida störs. Detta, i sin tur, kan bero på flera olika faktorer som t.ex. förändrad bakterieflora eller samlag. Man har dock inte lyckats ringa in en isolerad orsak till varför bakteriell vaginos uppstår, fastän det är relativt vanligt och drabbar någonstans mellan var femte och var tionde kvinna i Sverige. Bakteriell vaginos behandlas med antibiotikum.

Bakterier

Bakterier är encelliga mikroorganismer utan cellkärna och andra membranomslutna organeller men med ribosomber. Bakterier kan hittas i alla ekosystem på jorden och de överlever extrem kyla, vakuum och radioaktivitet. Det finns massvis med bakterier hos varje människa (närmare bestämt 1,3 bakterier per varje människocell), de flesta av dessa i tarmen och i huden, och de allra flesta av dessa är ofarliga. Bakterier är en av de vanligaste orsakerna till sexuellt överförbara infektioner och sjukdomar och orsakar bland annat syfilis, gonorré och klamydia. 

Bredspektrumantibiotika

Bredspektrumantibiotika är antibiotikaläkemedel som påverkar många olika bakterier och sägs därför ha ett brett spektrum. I motsats sägs antibiotikum som endast påverkar en mindre grupp bakterier ha ett smalt spektrum. De flesta antibiotikum förmår bara att påverka en del bakteriestammar. Det är alltid bättre att så ofta som möjligt förskriva antibiotikum med smalt spektrum, då det inte påverkar den normala skyddande bakteriefloran, utan enbart dödar av de bakterier som orsakat sjukdomen i fråga. 

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis är bakterien som orsakar klamydia. Bakterien finns i urinröret hos män och i slidan och/eller livmoderhalsen hos kvinnor - men den kan även finnas i såväl ändtarm som svalg. Idag vet man att kvinnor är något mer mottagliga för infektionen än män. Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Condyline

Condyline är lösning avsedd för att behandla könsvårtor (kondylom). Behandlingen tas två gånger dagligen under ett förlopp på tre dagar och appliceras direkt på det angripna hudområdet. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin, vars antivirala egenskaper förstör vårtcellerna och förhindrar dess tillväxt. Därefter rensar kroppen bort det som återstår och ger plats åt ny hudvävnad.

Doxycyklin

Doxycyklin är ett antibiotikum som tillhör läkemedelsgruppen tetracyklin. Dessa typer av antibiotikum har bakteriedödande egenskaper och kan förskrivas vid många olika typer av bakterieinfektioner däribland klamydia, akne och malaria. Doxycyklin är första linjens behandling mot klamydia. Genom att hämma bakteriernas förmåga till att skapa livsviktiga proteiner ger läkemedlet immunförsvaret en chans att bryta ner och rensa upp infektionen. 

Erythromycin

Erythromycin är ett antibiotikum som idag är andrahandsbehandling vid klamydia, det vill säga att det endast förskrivs när förstahandsbehandlingen antingen inte lämpat sig för patienten eller inte kan skrivas ut till patienten. Erythromycin är ett makrolidantibiotikum som verkar genom att hindra bakteriernas möjligheter till tillväxt och förökning.

Famvir

Famvir är ett läkemedel som behandlar och lindrar viruset herpes simplex typ 2, även känt som könsherpes. Famvir tillhör läkemedelsgruppen guanin-nukleosidanaloga antivirala läkemedel och förskrivs vid återkommande utbrott av herpes hos patienter med nedsatt immunförsvar. Famvir verkar genom att förhindra att infekterade celler delar sig och sprider sig. Genom detta hämmas sedan virusets förmåga att spridas, och när bakterierna inte längre kan föröka sig rensar kroppens egna immunförsvar upp det som återstå för att trycka tillbaka viruset till ett vilande tillstånd. 

Flagyl

Flagyl är ett snabbverkande antibiotika med flera användningsområden, som kan förskrivas av läkare för att bekämpa bakteriella infektioner, såsom bakteriell vaginos och infekterade trycksår. Flagyl verkar genom att hämma tillväxten av bakterier i kroppen så att immunförsvaret sedan kan bryta ner infektionen. Den aktiva ingrediensen i Flagyl heter metronidazol och verkar genom att hämma bakteriernas förökning så att sedan kan bekämpas av antikroppar. Vid fall av bakteriell vaginos ska Flagyl tas tre gånger dagligen.

Flytningar

Flytningar är ett vit- eller gulaktigt, ibland illaluktande, genomskinligt slem som träder fram ur kvinnans eller mannens könsorgan, alltså ur slidan eller penis. Ibland kan flytningar komma tillsammans med sveda eller kraftiga obehag och då rekommenderas det att du kontaktar en vårdcentral eller gynekolog. Flytningar är ett återkommande symptom bland könssjukdomar som bland annat klamydia, gonorré, könsherpes och trikomonaskolpit. 

Gonorré

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom som smittar genom oskyddat samlag. De vanligaste smittovägarna är oskyddat vaginalt eller analt sex, men sjukdomen kan även smitta genom oskyddat oralt sex. Vanliga symptom är flytningar i underlivet, ofta i form av grön-gulfärgade flytningar från penis eller slida. Andra vanliga symptom är smärta i samband med urinering eller mellanblödningar hos kvinnor. Många fall av gonorré är dock asymptomatiska, det vill säga att de inte visar några tydliga, framträdande symptom överhuvudtaget. Om du diagnostiserats med gonorré kommer du behöva behandla sjukdomen med antibiotika för att den ska läka ut. 

Herpes

Herpes är en av de vanligare könssjukdomarna i Sverige. Herpes orsakas av ett mycket vanligt virus som kallas herpes simplex och kännetecknas av blåsor och sår i underlivet (penis eller slida), anus eller kring munnen. Det finns idag inget läkemedel som botar herpes, men symptomen kan lindras med hjälp av olika behandlingar. Viruset smittar genom olika typer av kroppskontakt, såsom kontakt med infekterade sår, kyssar eller oskyddat samlag. Men herpes smittar också indirekt, till exempel genom delade föremål och ytor som bestick och dricksglas.

Herpes simplex

Herpes simplex, betecknat HSV, är ett virus som tillhör virusfamiljen Herpesviridae och sprids via kroppsvätskor, saliv och oskyddat sexuellt umgänge. HSV har en mycket hög smittsamhet och när väl en person smittats ligger viruset kvar i kroppen. Det är vanligt att viruset sedan aktiveras till exempel i samband med virala eller bakteriella infektioner som förkylning.

Hiv

Hiv, som är en förkortning på humant immunbristvirus, är ett virus som överförs vid oskyddat samlag. Det finns idag inget botemedel mot hiv men det finns många effektiva mediciner som bromsar upp sjukdomen. Om en person smittats med hiv är det vanligt att denne inte upplever några symptom alls. Hur lång tid det sedan tar tills att personen känner av att denne fått hiv varierar mellan olika personer, men det kan handla om flera år. De som emellertid märker av tidiga symptom, så kallad primär hivinfektion, kan uppleva feber, halsont, svullna eller ömma lymfkörtlar, diarré, muskelvärk, huvudvärk och utslag. De tidiga symptomen försvinner sedan av sig självt, oftast inom ett par veckor. Därefter är det vanligt att personen inte märker av några ytterligare tecken av infektionen på flera år och under den tiden mår personen i regel som vanligt.

Sena symptom av hiv, oftast flera år efter smittotillfället, kommer i regel i form av ett försvagat immunsystem. Sena symptom kan visa sig i form av trötthet, nattliga svettningar, bältros, mjälleksem i ansiktet eller svamp i munnen. Om personen får ett ännu mer nedsatt immunförsvar kan mycket allvarliga symptom som tumörer eller kraftiga infektioner med bakterier träda fram, och detta benämns för aids. 

Hiv och aids skrivs inom svenskan med små bokstäver då de är egna ord och inte förkortningar (som i engelskan). De skrivs ut med små bokstäver och ord med hiv och aids blir sammansatta ord utan bindesstreck. 

Ett vanligt misstag är att tala om hiv och aids som samma sak. Hiv och aids är inte samma sak och i ofta saknas skäl att tala om begreppen samtidigt, inte minst då det kan orsaka att personer blandar ihop dem. Hiv är ett virus som smittar genom oskyddat samlag medan aids är en klinisk diagnos. 

HSV-1

HSV-1 är en typ av viruset herpes simplex och angriper i regel ansiktet i form av munsår. HSV-1 kan dock även smitta genitalt, dock i regel med lägre risk för retroaktiv reaktivering. Genital HSV-1 som förstagångsinfektion är i Sverige mycket vanligt. HSV-1 kan i mycket allvarliga fall orsaka encefalit (hjärnhinneinflammation). 

HSV-2 (könsherpes)

HSV-2 är en typ av viruset herpes simplex som ger upphov till genital herpes, eller könsherpes som det vanligen kallas. Även fast det ger upphov till herpes i underlivet har HSV-2 beskrivits att kunna ge besvär från ansiktet. HSV-2 kan orsaka meningit, en sorts hjärnhinneinflammation, som har ett godartat förlopp och läker ut av sig självt.

Humant Papillomvirus (HPV)

Humant Papillomvirus, förkortat HPV, är ett vårtvirus som kan orsaka att den smittade får besvärande vårtor som kan träda fram på bland annat händer, fötter och könsorganen. När vårtorna träder fram i underlivet kallas det för kondylom. HPV sprids från en person till en annan genom att hud eller slemhinnor kommer i kontakt med varandra, exempelvis genom oskyddat sex. HPV kan smitta genom alla typer av oskyddat sex. Vissa HPV-typer kan orsaka cellförändringar som leder till cancer, framförallt i underlivet. Idag finns det HPV-vaccin som skyddar mot de former av viruset som orsakar cancer.

Infektionssjukdom

En infektionssjukdom är en sjukdom som orsakats av ett smittämne. Sjukdomar som orsakas genom överföring av smittämnen kallas även ibland för smittsjukdomar. Smittämnen består av mikroorganismer i form av bakterier, amöbor, mikroskopiska svampar, maskar, virus eller prioner.

Inkubationstid 

Med inkubationstid avses den tid som förlöper från infektionsstillfället till att en patient insjuknar i en sjukdom. Inkubationstiden är med andra ord den tid som förflyter mellan smittotillfället och den tidpunkt då sjukdomen bryts ut. 

Klamydia

Klamydia är den absolut vanligaste renodlade sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige med över 40,000 årliga fall. Sjukdomen orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis och smittar genom oskyddat vaginalt, oralt eller analt sex eller genom delade sexleksaker. Idag vet man att kvinnor är något mer mottagliga för infektionen än män, och kvinnor löper även större risk att bära på infektionen utan att uppleva tydliga, framträdande symptom. Endast var femte klamydiasmittade kvinna kommer att uppleva tydliga, framträdande symptom. Omkring varannan man upplever symptom. För att veta om man har blivit smittad måste man genomföra ett så kallat klamydiatest, vilket man idag antingen kan genomföra hemma själv eller hos en ungdomsmottagning, gynmottagning eller vårdcentral. Klamydia läker inte ut av sig själv utan behandling, och behandling kommer i form av antibiotikum i första hand med Doxycyklin eller annan antibiotika som t.ex. Azithromycin eller Erythromycin. Obehandlad klamydia kan i värsta fall leda till sterilitet. 

Klamydiatest

Ett klamydiatest är ett test som visar om man blivit smittad med klamydia. För att testet ska vara så säkert som möjligt ska man vänta i omkring en vecka från det potentiella smittotillfället innan man genomför det. Klamydiatester kan göras på ungdomsmottagningar, gynmottagningar, vårdcentraler eller genom ett så kallat hemtest. Hemtestet fungerar genom att du antingen genomför testet hemma och skickar in det för analys, eller att du använder ett hemtest som genast kan visa dig om du blivit smittad eller inte.

Kondom

En kondom är ett preventivmedel i form av en tunn behållare av latex eller plast som träs på penis före samlag. När en kondom används på rätt sätt ger den skydd mot könssjukdomar vid olika sorters sex som vaginala samlag, anala samlag eller oralsex. Vid vaginala samlag skyddar även kondom mot graviditet.

Kondylom (könsvårtor)

Kondylom, även kallat könsvårtor, är en sexuellt överförbar sjukdom som ger symptom i form av distinkta vårtor i underlivet. Sjukdomen orsakas av ett virus som kallas HPV (humant papillomvirus) och behandlas i regel lokalt i det angripna området genom kräm. Kondylom kännetecknas av flikiga, runda vårtor runt slidan, penis eller anus, som överförs från en person till en annan genom oskyddat sexuellt umgänge. HPV-virus kan ligga vilande under en lång tid (i vissa fall flera veckor, månader eller till och med år) innan det träder fram med tydliga symptom. Vissa smittade personer upplever inga symptom överhuvudtaget. Det finns idag vaccin som ger skydd mot HPV-virus, men det finns inga läkemedel som permanent botar kondylom. I de flesta fall avtar symptomen efter en viss tid. 

Metronidazol

Metronidazol är ett antibiotikum som används för att behandla en rad anaeroba bakterier och protozoer, såsom trikomonaskolpit, och finns tillgängligt i både tablettform och som flytande, oral suspension. Läkemedlets aktiva ingrediens har samma namn som behandlingen, metronidazol, och verkar genom att hämma spridningen av bakteriella infektioner så att immunförsvaret sedan själv kan läka ut symptomen.

Oralsex

Med oralsex menas att den ena partnern slickar eller suger på den andras kön. Vissa sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar) smittar genom oralsex, som till exempel klamydia, gonorré och syfilis.  

Oskyddat sex/oskyddat samlag

Oskyddat samlag eller "oskyddat sex" innebär att två personer haft sexuellt umgänge utan att en barriärpreventivmetod som exempelvis kondom använts. När två personer har oskyddat sex är de båda utsatta för sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar), detta då könssjukdomar kan överföras om en slemhinna eller en smittbärande kroppsvätska som sperma, blod, slidsekret, lubrikation eller försats kommer i kontakt med en slemhinna. Slemhinnor finns på penis, i slida, i ändtarm och i mun. Könssjukdomar som kondylom, herpes och syfilis kan dessutom överföras om man gnider könen mot varandra.

Parasit

En parasit är en organism som utnyttjar resurser på direkt bekostnad av en annan organism, dock normalt sett utan att den senare dödas. En organism som lever av och på eller i en annan organism (en värd) genom att ta näring från denna är en parasit. Trikomonaskolpit, flatlöss och skabb är alla exempel på könssjukdomar som orsakas av parasiter.

Samhällsfarlig sjukdom

Med samhällsfarlig sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan få en spridning i samhället som kan innebära en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Samtliga samhällsfarliga sjukdomar är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder. Enligt Smittskyddslagen finns 2017 tre stycken samhällsfarliga sjukdomar: smittkoppor, svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) och ebolafeber.

Suprax (Cefixim)

Suprax är ett antibiotikum som innehåller den aktiva ingrediensen cefixim som ges ut tillsammans med Azithromycin i en kombinationsbehandling vid gonorré. Den aktiva ingrediensen cefixim bryter ner bakteriecellernas struktur genom att hämma deras förmåga att producera en livsnödvändig kemikalie som underhåller deras cellväggar. Detta leder så småningom till att cellerna bryts ner. Suprax tas tillsammans med Azithromycin i syfte att kombinerat både bryta ner stabiliteten i bakteriernas cellmembran och stoppa deras förmåga från att producera enzymer som de behöver för förökning. 

Svampinfektion

En svampinfektion i underlivet, även kallad slidkatarr, är ingen könssjukdom utan orsakas av en mikroskopisk svamp som normalt sett finns ofarligt i kroppen, på huden, i tarmarna, munnen eller slidan. Slidkatarr är egentligen ett samlingsbegrepp som används för att ringa in flera olika besvär i underlivet såsom candidavaginit (en form av svamp), bakterieinfektioner eller bakteriell vaginos (förkortat BV). Symptomen mellan olika former av svampinfektioner varierar och de behandlas därmed på olika sätt.

Syfilis

Syfilis är en ovanlig men relativt allvarlig könssjukdom som orsakas av bakteriestammen Treponema pallidum. Infektionen smittar genom oskyddat vaginalt, analt eller oralt sex. När en person smittats av syfilis kan det ta mellan en vecka upp till 3 månader innan symptomen träder fram. Syfilis delas oftast in i tre stadier: det första stadiet av syfilis, primär syfilis, ger oftast inga symptom och gör att många smittbärare inte söker vård. Sekundär syfilis, det andra stadiet, ger symptom som hudutslag, trötthet, huvudvärk, viktminskning eller små utväxter i huden. Vid tertriär syfilis, som är det tredje stadiet, krävs intensivvård på sjukhus. Tertriär syfilis är inte vanligt, men mycket allvarligt, och kan orsaka skador som permanent syn- eller hörselförlust, hjärtsjukdomar, stroke, demens och i mycket sällsynta fall död. De allra flesta fall har hunnit behandlas innan detta stadium.

Trikomonaskolpit 

Trikomonasinfektion orsakas av en parasit, Trichomonas vaginalis (förkortat "TV"), som överförs genom oskyddat samlag. Parasiten orsakar sedan symptom som sveda, klåda och smärta i slidan, flytningar, smärta, inflammation eller irritation i underlivet smärta vid urinering och i vissa fall slidkatarr. Även män kan smittas av parasiten och uppleva symptom som flytningar från penis i samband med urinering. Trikomonaskolpit är inte en särskilt vanlig könssjukdom i Sverige, ändock är det viktigt att behandla infektionen då parasiten kan orsaka att smittbäraren blir mer mottaglig för andra könssjukdomar såsom hiv. Trikomonaskolpit behandlas effektivt genom antibiotika. 

Valaciklovir

Valaciklovir är namnet på ett generiskt läkemedel men även namnet på den aktiva ingrediens i samma läkemedel samt i läkemedlet Valtrex, som används för att lindra och behandla könsherpes. Substansen valaciklovir verkar genom att bromsa viruset herpes simplex till den grad att det återgår till ett vilande tillstånd. Substansen och läkemedlet Valaciklovir hämmar herpesvirusets enzym kallat DNA-polymeras, som viruset behöver för förökning. När det sedan hämmats kan kroppen egna immunsystem tvinga tillbaka viruset till vilande.

Virus

Virus är mycket små mikroorganismer, de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer, som kräver levande celler för att föröka sig. Virus brukar inte räknas som en livsform då de saknar egen ämnesomsättning och inte kan föröka sig på egen hand, utan beskrivs snarare som ett mellanting mellan levande och död materia. De kan inte föröka sig utan att infektera en levande cell, och de behöver cellens maskineri för att tillverka viruset och fler viruspartiklar. Könssjukdomar som orsakas av virus är bland annat könsvårtor och könsherpes. 

Valtrex

Valtrex är en tablettbehandling vid herpes som innehåller den aktiva ingrediensen valaciklovir. Det är en av de vanligaste förskrivna behandlingarna vid lindrig könsherpes, även fast det kan förskrivas vid både HSV-1 och HSV-2 (herpes typ 1 och typ 2). Valtrex lindrar förstagångsherpes och kan även användas för att påskynda läkningen vid återkommande herpesutbrott där det tas i utbrottets tidigaste skede för att förhindra att symptom bryter ut. Den aktiva ingrediensen valaciclovir aktiveras i kroppen genom särskilda enzymer och hjälper immunförsvaret att bekämpa viruset. Styrkan av läkemedlet gör det lämpligt även för patienter med nedsatt immunförsvar.

Warticon (Wartec)

Warticon (Wartec i Sverige) är ett läkemedel som används för att behandla könsvårtor, formellt kallat kondylom. Warticon ges både som lokalverkande kräm och som lösning. När läkemedlet sedan appliceras på könsvårtorna verkar det genom att förstöra vårtcellerna till den grad att de inte längre kan växa och sprida sig, därefter bryter kroppen ner det som återstår och ger plats åt ny, frisk hudvävnad. Den aktiva substansen i Warticon heter podofyllotoxin. 

Senast granskat:  16-12-2019