Behandling vid könsvårtor

Kondylom, ofta kallat könsvårtor, är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna och drabbar oftast unga kvinnor och män. Sjukdomen orsakas av viruset Humant papillomvirus (HPV) och orsakar vårtor i underlivet eller ändtarmsöppningen.

 1. Vanlig könssjukdom, särskilt hos unga personer
 2. Cirka 10 % av alla sexuellt aktiva svenskar har haft könsvårtor
 3. Behandlas effektivt med kräm eller kutan lösning

Hos Treated.com kan du alltid tryggt och smidigt få ditt recept utskrivet för en behandling vid besvärande könsvårtor. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att få ditt ärende granskat. Godkända beställningar levereras direkt hem till din dörr nästa arbetsdag.

 • Legitimerade läkare
 • Expressleverans
 • Trygg & säker betalning

3 behandling(-ar) för Behandling vid könsvårtor

Aldara 5%

Aldara 5%

 1. Effektiv kräm mot kondylom

 2. Förskrivs i ihållande fall av könsvårtor
 3. Kan användas regelbundet i upp till 16 veckor

Beställ nu
Wartec (Warticon)

Wartec (Warticon)

 1. Vanlig behandling mot könsvårtor
 2. Finns både som lösning och kräm
 3. Smidig applicering under bara 3 dagar
Beställ nu
Condyline

Condyline

 1. Innehåller podofyllotoxin
 2. Appliceras två gånger dagligen
 3. Både kort- och långtidsbehandling
Beställ nu
Översikt

Översikt

Kondylom är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna i Sverige och förekommer främst bland unga personer i åldrarna 15-30 år. Kondylom träder fram i form av ofarliga vårtor i underlivet eller ändtarmsöppningen, så kallade könsvårtor. Vårtorna orsakas av ett virus kallat Humant papillomvirus, förkortat HPV, och överförs från en person till en annan genom oskyddat sexuellt umgänge. Sexuellt överförbara sjukdomar kallas ofta för könssjukdomar.

 1. Smittar i stort sett endast genom sex
 2. Vanligast bland unga mellan 15-30 år
 3. Orsakar mycket sällan komplikationer hos friska

Hur smittar kondylom (könsvårtor)?

Humant papillomvirus, HPV, är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion och är även den vanligaste könssjukdomen i Sverige. HPV-infektionen i sig ger i de flesta fall inga symptom och läker ut av sig själv, med andra ord behöver inte alla som bär på smittan ha framträdande könsvårtor. Vårtorna i sig är helt ofarliga och förekommer nästintill uteslutande i underlivet och kring ändtarmsöppningen.

Kondylom, som är benämningen på själva könsvårtorna, smittar i stort sett bara genom sexuell aktivitet. Som med de flesta könssjukdomar är kondylom som vanligast hos unga kvinnor och män som i regel tillhör det segment som är mer sexuellt aktiva. I första hand sprids könsvårtorna genom penetrerande samlag, vaginalt eller analt, men i vissa mer sällsynta fall kan de även överföras från en person till en annan vid annan sexuell kontakt som munsex. Det sistnämnda är emellertid mycket ovanligt.

En person kan smittas efter bara ett enda oskyddat samlag, och HPV-viruset kan finnas utan att synliga vårtor trätt fram - vilket är varför många tros bära på smittan utan att själva veta om det. Viruset i sig smittar även då det inte är aktivt och personen inte upplever symptom.

Symptom och behandling

Vårtorna i sig kan se ut på olika sätt och kan variera i antal mellan olika personer. De vanligaste är flikiga, runda och lätt upphöjda från huden, inte sällan hudfärgade eller rosa-lilafärgade. Men de kan även vara vitaktiga, rödaktiga eller pigmenterade. I vissa fall kan tätheten vara så ordentligt att vårtorna sitter ihop med varandra.

Har du väl smittats är det vanligt att du får nya vårtor. Ungefär en tredjedel av alla som vid något tillfälle haft könsvårtor kommer få nya efter behandling och man riskerar också att föra smittan vidare trots behandlingen. Så småningom tenderar dock kroppens egna immunförsvar att själv ta hand om virusinfektionen men det är inte alltid säkert att det går fortare för att man blivit behandlad.

Då många fall av könsvårtor går över av sig självt kommer inte alla behöva behandling, men i de fall där vårtor trätt fram i underlivet och orsakar kraftiga obehag kan en läkare komma att ordinera ett receptbelagt läkemedel. Dessa kommer i form av en kräm eller kutan lösning som du stryker direkt på det angripna området.

Även fast könsvårtor i regel inte är något allvarligt kan de orsaka obehag såsom klåda, sveda, skavkänsla, smärta vid urinering och blödningar. Hos Treated.com kan du tryggt och smidigt få ditt recept utskrivet och få din behandling hemlevererad redan nästföljande arbetsdag. Allt du behöver göra är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, sedan sköter vi resten. Alla våra godkända beställningar levereras inom 24 timmar.

Senast granskat:  21-12-2017
Behandlingsalternativ

Behandlingsalternativ

Du kan behandla könsvårtor på olika sätt, gemensamt för alla behandlingsalternativ är att de syftar till att ta bort själva vårtorna. De receptbelagda behandlingar som finns tillgängliga syftar inte till att behandla den orsakande virusinfektionen, även fast de minskar aktiviteten av viruset i kroppen.

Kondylom behandlas med receptbelagda läkemedel som du applicerar direkt på vårtorna och det finns i dagsläget tre olika behandlingar tillgängliga. Warticon (Wartec) och Condyline innehåller båda den lokalverkande ingrediensen podofyllotoxin som läker ut vårtorna. Aldara, den tredje behandlingen, innehåller ingrediensen imiquimod som möjliggör för immunförsvaret att bryta ner vårtorna.

Hur fungerar de?

HPV sprids i kroppen genom en förökning av celler, och de är förekomsten av de infekterade cellerna som orsakar symptom vid kondylom. Gemensamt för alla behandlingar vid kondylom är att de inriktar sig direkt på vårtorna och syftar till att minska besvären orsakade av dito. Läkemedlena behandlar alltså inte själva virusinfektionen. Alla fall av kondylom kommer inte behöva behandlas, men i de fall där könsvårtorna orsakar kraftiga besvär kan en receptbelagd behandling hjälpa.

Condyline och Warticon (Wartec)

Både Condyline och Warticon, som säljs i Sverige under namnet Wartec, innehåller den aktiva ingrediensen podofyllotoxin. Bägge behandlingarna tillhör en grupp läkemedel som heter antivirala läkemedel och verkar genom att förhindra förökningen av infekterade celler. Antivirala läkemedel botar inte sjukdomar men syftar till att lindra symptomen från sjukdomen genom att dämpa dess aktivitet. Condyline och Warticon (Wartec) hindrar HPV-viruset från att hålla de infekterade cellerna levande. Detta, i sin tur, får vårtorna att brytas ner och så småningom att försvinna.

Aldara

Aldara, i sin tur, verkar lite annorlunda. Det verksamma ämnet i Aldara heter imiquimod och verkar som en immunmodulator. Med detta innebär att det ökar immunförsvarets förmåga att bekämpa de infekterade cellerna.

Finns det biverkningar?

Som med alla läkemedel kan även behandlingar vid könsvårtor orsaka vissa biverkningar och biverkningarna i sig kan skilja sig mellan de olika behandlingarna. Därför är det mycket viktigt att du noga läser igenom läkemedlets bifogade bipacksedel innan du inleder din behandling. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker och kontakta din läkare snarast om du skulle uppleva någon eller några biverkningar som gör dig bekymrad.

Vanliga biverkningar förknippade med Condyline och Warticon (Wartec) är lokal hudirritation på applikationsstället eller inflammation i förhuden på penis. Aldara kan orsaka bland annat yrsel, huvudvärk och muskelvärk.

Biverkningarna listade här är emellertid inte en komplett lista. Läs alltid igenom bipacksedeln och se även till att du förstått din förskrivares instruktioner innan du inleder din behandling.

Kan jag kombinera dessa behandlingar med andra läkemedel?

Det finns inga kända interaktioner mellan någon av dessa behandlingar och andra läkemedel, det är ändock viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, tillskott eller naturläkemedel - även receptfria sådana. På detta vis kan läkaren göra en så samlad bedömning som möjligt om läkemedlets lämplighet för dig.

Senast granskat:  21-12-2017
Vanliga frågor: behandling vid könsvårtor

Vanliga frågor: behandling vid könsvårtor

Vad är Humant papillomvirus?

Humant papillomvirus, förkortat HPV, är viruset som orsakar könsvårtor. Viruset finns i över 200 former. Även fast viruset är starkt sammankopplat med just kondylom är det endast omkring 20% av HPV-virus som orsakar könsvårtor. Du kan läsa mer om Humant papillomvirus (HPV) genom länkarna nedan.

»Vad är humant papillomvirus?

»HPV: frågor och svar

Vad är skillnaden mellan behandlingarna?

Den stora skillnaden är att Aldara verkar annorlunda från Condyline och Wartec, tillsammans med att Aldara även kan orsaka ytterligare biverkningar utöver lokal hudirritation. Men det finns även vissa skillnader mellan Wartec kräm och Wartec kutan lösning, såväl som mellan Condyline och Wartec. 

Aldara innehåller imiquimod, som verkar genom att aktivera immunförsvaret och underblåsa hudens förmåga att bekämpa de infekterade cellerna. Podofyllotoxin, den aktiva ingrediensen i både Condyline och Wartec, verkar istället genom att hindra ökningen av infekterade celler och på så vis hämma utbrottet. Du kan läsa en mer detaljerad genomgång över skillnaderna mellan behandlingarna och de aktiva ingredienserna genom länken nedan:

»Guide till skillnaden mellan kondylombehandlingar

Bör jat ta Aldara, Condyline eller Wartec?

Vilken behandling som passar dig bäst beror på ett antal faktorer, bland annat huruvida du använt någon annan behandling tidigare och hur väl den verkat, såväl som hur mottaglig du är för eventuella biverkningar. Mer information om behandlingarna och vilka eventuella biverkningar de kan orsaka hittar du på respektive produktsida.

Skiljer sig biverkningarna mellan de olika behandlingarna?

Ja. Behandlingarna innehåller olika ingredienser och mängden av den aktiva ingrediensen varierar även den. Aldara, som innehåller imiquimod, kan orsaka biverkningar som yrsel, huvudvärk och muskelvärk medan Condyline och Warticon, som innehåller podofyllotoxin, oftast bara orsakar lokal irritation i huden.

Är detta rätt behandling för mig?

Alla fall av könsvårtor kommer inte kräva läkemedelsbehandling, men i de fall där en läkare rekommenderat det eller om dina könsvårtor orsakar kraftiga besvär kan det vara ett smidigt sätt att minska besvären. Du begär ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter, och därefter får du ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Alla godkända beställningar levereras med spårbar expressändning, raka spåret till din hemadress, redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  21-12-2017
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här