Kondylom, ofta kallat könsvårtor, är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna och drabbar oftast unga kvinnor och män. För den som smittats av könsvårtor, också känt som kondylom, finns det receptbelagda läkemedel som kan behandla besvären, som t.ex. Aldara, Condyline och Wartec. Könsvårtor är egentligen bara ett av symptomen av ett virus kallat Humant papillomvirus (förkortat HPV) - och HPV går dessvärre inte att bota. Alla patienter har olika förutsättningar att behandla sina könsvårtor och det kan bero på bland annat vart på kroppen de sitter och hur mottaglig patienten är för läkemedel innehållandes podofyllotoxin eller imiquimod.

Men det finns även en hel del olika metoder som inte omfattar något läkemedel – till exempel kirurgiska behandlingsmetoder. Gemensamt för alla behandlingar är att de är avsedda att ta bort könsvårtor och lindra besvär vid könsvårtor - de behandlar alltså inte själva HPV-viruset. Tyvärr finns det idag inget botemedel mot själva viruset, men det finns fullgoda behandlingsalternativ för symptomen. De flesta kirurgiska behandlingsmetoder genomförs med bedövning eller under narkos.

Vad finns det för kirurgiska behandlingsmetoder?

Borttagning med sax eller kniv

Enstaka vårtor som besvärar kan avlägsnas med exempelvis sax eller kniv. Görs vanligtvis med bedövning eller under narkos.

Diatermi

En stark upphettning med elektricitet. Diatermi är en behandling som bränner vävnad med hjälp av elström. Via ett litet instrument som kan liknas vid en pincett leds strömmen. Innan en behandling med diatermi är det viktigt att du berättar för läkaren om du är gravid eller har pacemaker. Detta eftersom att vissa former av diatermi kan slå ut pacemakern eller påverka fostret.

Nedfrysning

Kryobehandling, som det också kallas, är en frysning av vävnad med hjälp av flytande kväve. Vanligtvis används en behållare som sprayar kvävet på vävnaden – men det går också att använda en bomullspinne. Detta överför kvävet för att åstadkomma önskad effekt.

Laser

Vårtorna kan även tas bort med hjälp av laser, även fast det är ovanligt. Detta sker genom att lasern genom små impulser bränner av vårtorna. Lokalbedövning används och behandling brukar ta cirka 30 minuter. 

I samråd med läkaren ska beslut fattas kring vilken behandling som bör användas. Vissa kryometoder undantaget – de flesta kirurgiska behandlingar görs med bedövning eller ibland under narkos.

Behandlar vårtorna – inte virusinfektionen

Gemensamt för alla kondylombehandlingar, de kirurgiska inkluderat, är att de är inriktade på att ta bort vårtorna. De är med andra ord endast avsedda för att behandla fall av mycket besvärande könsvårtor. De kan alltså inte behandla själva HPV-viruset som orsakat könsvårtorna Det ska dock sägas att mängden viruspartiklar brukar minska efter behandling. Efter behandling så får ungefär en tredjedel nya vårtor. Det finns en risk att man för smittan vidare trots behandlingen. Men till slut kommer kroppens eget immunsystem att ta hand om virusinfektionen men det är inte säkert att det går fortare bara för att man har blivit behandlad.

Kan jag ha samlag under pågående behandling?

Detta varierar mellan olika behandlingar, men det rekommenderas ofta av läkare att du ska avstå från att ha samlag. Kommer vårtor tillbaka senare beror det sannolikt inte på att man har blivit smittad igen av samma partner. Det betyder snarare att det virus man redan har ger nya vårtor.

När ska det behandlas?

Första linjens behandling vid besvärande könsvårtor är läkemedel innehållande podofyllotoxin, som t.ex. Condyline och Wartec. Om dina könsvårtor inte svarat på behandling med podofyllotoxin kan en läkare komma att förskriva läkemedel innehållande imiquimod, som t.ex. Aldara. En läkare kan avgöra om det är läge att använda en kirurgisk metod.

  1. Sveda
  2. Skavkänsla
  3. Klåda
  4. Problem med att kissa och blödningar.
  5. Många upplever också psykologiska besvär vilket också är en anledning till att få behandling.

Hur kan man bäst skydda sig?

Om man har tillfälliga sexuella förbindelser så är det bästa skyddet för båda parter kondom. Däremot ska man vara medveten om att den inte helt och håller skyddar mot risken att överföra smitta. Om man har en fast partner som man haft samlag med utan kondom, och fått könsvårtor, så behöver man inte skydda sig eller partnern med kondom efter en behandling. Oavsett om behandlingen har tagit bort besvären eller ej, vill man bli undersökt så kan man alltid göra det. Men om den ena partnern fått kondylom och den andra är helt besvärsfri så finns det inga medicinska skäl för den som inte har fått kondylom att söka läkare för en undersökning.

Mycket ovanligt att vårtorna varar längre än fem år

För de flesta som har kondylom försvinner vårtorna utan någon behandling. Det brukar oftast ta ungefär ett år. Att man har kvar vårtor när fem år har gått sedan man fick dem ses som mycket ovanligt.

Senast granskat:  09-07-2018