Nya Treated Är Snart Här. Läs mer.
×
Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Condyline

Podofyllotoxin

Condyline är ett läkemedel mot kondylom, ibland kallat “könsvårtor”. Det kommer som en lösning som penslas direkt på könsvårtorna. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin.

Köp Condyline tryggt och smidigt online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

+1400 recensioner via Trustpilot
CondylineKutan lösning

Condyline innehåller podofyllotoxin och finns i en styrka; 0,5%. Flytande lösning (kutan lösning) som penslas direkt på könsvårtorna.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 26 maj

Condyline är ett läkemedel mot kondylom, ibland kallat “könsvårtor”. Det kommer som en lösning som penslas direkt på könsvårtorna. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin.

Köp Condyline tryggt och smidigt online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag.

Översikt

Översikt - Condyline (podofyllotoxin) vid kondylom

Condyline är ett läkemedel vid kondylom som innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin. Behandling med Condyline kan ske antingen på kortare tid, eller i flera veckor med intervaller om tre dagars behandling per vecka. Condyline har god effekt vid behandling av könsvårtor men likt andra läkemedel vid kondylom botar det inte det orsakande viruset.

 1. Innehåller podofyllotoxin som angriper könsvårtorna
 2. Appliceras två gånger dagligen i tre dagar
 3. Behandling kan ske kort tid eller i flera veckor

Vad är kondylom?

Kondylom, ofta kallat för “könsvårtor”, är en sexuellt överförbar sjukdom (könssjukdom) som orsakas av viruset HPV, Humant papillomvirus. Könsvårtor kännetecknas av vårtor som kan vara flikiga, runda, lätt upphöjda och lila, vita eller hudfärgade. Vårtorna kan uppkomma både som enstaka vårtor eller flera i klunga. En person kan även ha smittats med HPV utan att få könsvårtor, då kallas det för “plana kondylom”.

Det finns inget botemedel mot HPV-infektion. De flesta som smittats behöver inte behandling, utan besvären går över av sig själv. Vårtorna i sig är helt ofarliga men kan orsaka besvärande symptom som klåda och irritation. Kondom skyddar dessutom inte alltid 100 procentigt vid kondylom, eftersom vårtorna kan sitta på ett område som inte täcks av kondomen.

Kondylom: symptom och behandling med Condyline

Som nämnt ovan så behöver inte alla som smittats med kondylom använda ett receptbelagt läkemedel. För mildare fall av könsvårtor kan det räcka med noggrann rengöring, receptfria krämer och salvor eller bevisat effektiva huskurer som äppelcidervinäger.

Om vårtorna orsakar kraftigare besvär kan ett receptbelagt läkemedel som Condyline ordineras. Det kan antingen handla om ihärdiga fall av könsvårtor där receptfria metoder inte hjälpt, eller fall av ordentlig beläggning. Vissa patienter uppsöker vård för sina könsvårtor, som snabbt kan identifieras av läkare eller sjukvårdspersonal på sex- och samlevnadsmottagning.

Podofyllotoxin, som är den aktiva ingrediensen i såväl Condyline som Wartec, har antivirala egenskaper som infiltrerar vårtcellerna och hindrar dem från att dela sig. Detta, i sin tur, hindrar vårtorna från att växa. När de inte längre kan sprida sig bryts de sedan ner av kroppen som tillåter ny, frisk hudvävnad att träda fram.

Köpa Condyline online hos Treated.com

Hos Treated.com är det alltid säkert, tryggt och smidigt att få och förnya sina recept på en kondylombehandling online. Det du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Bedöms det att läkemedlet är säkert, lämpligt och ändamålsenligt för dina besvär skrivs ett elektroniskt recept (e-recept ut), följt av att läkemedlet skickas direkt hem till dig. Om du redan har fått ett recept utskrivet kan du även snabbt och smidigt förnya det online hos Treated.com.

Beställ nu
Senast granskat:  27-05-2021
Bruksanvisning

Så tar du Condyline

Använd alltid Condyline helt enligt läkarens ordination. Din läkare kommer utfärda patientinformation innehållandes hur mycket av läkemedlet du ska ta. Läs igenom bipacksedeln innan du börjar ta Condyline för att få maximal effekt av läkemedlet och minimera risken för biverkningar.

 1. Tvätta noga rent området med könsvårtor med vatten och tvål. Torka rent med en pappershanduk eller servett.
 2. Pensla Condyline direkt på vårtorna med hjälp av bomullspinnarna som följer med i läkemedlets förpackning.
 3. Använd en pinne vid varje tillfälle som du tar Condyline.
 4. Doppa bomullspinnen i lösningen och pensla på varje vårta, en efter en, tills alla vårtor har behandlats.
 5. Var noggrann med att lösningen endast kommer på vårtorna.
 6. Låt lösningen torka i någon minut och tvätta inte vårtorna efter penslingen.
 7. Tvätta händerna mycket noga efter applicering.

Om du har glömt att ta Condyline ska du aldrig dubbla upp på din dos för att kompensera för detta. Bara hoppa över den glömda dosen och fortsätt därefter din behandling som schemalagt. Rådfråga din förskrivande läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker över något. Du hittar mer information i bipacksedeln, som du även kan ladda ner på svenska nedan.

Condyline bipacksedel

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Condyline Kutan lösning

Biverkningar

Condyline: biverkningar, varningar och försiktighet

Alla läkemedel kan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte uppleva dem. Condyline och andra läkemedel som är för utvärtes bruk (direkt på huden) orsakar oftast milda och övergående biverkningar på applikationsstället. Det är dock viktigt att du på förhand känner till de eventuella biverkningar som kan orsakas av detta läkemedel.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 användare eller fler):

Hudreaktioner på applikationsstället som klåda, ömhet, sveda och rådnad. Du kan även uppleva sår på applikationsstället, 2-3 dagar efter att du behandlat dina könsvårtor. Nästan alla patienter upplever en måttlig sveda efter ett par dagar. Oftast är dessa besvär lindriga och försvinner av sig själv inom en vecka eller efter att du har avslutat behandlingen.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Inflammerad förhud eller inflammerat ollon hos män, irritation i slidan hos kvinnor.

Andra läkemedel och Condyline

Om du behandlas med disulfiram eller metronidazol, använd inte Condyline utan att först prata med din läkare.

Det finns inga kända interaktioner mellan Condyline och några andra läkemedel. Det är ändock viktigt att du talar om för din läkare ifall du tar några andra läkemedel, även inkluderat receptfria läkemedel, naturläkemedel eller tillskott. 

Andra sjukdomar och Condyline

Förekomst av vissa sjukdomstillstånd kan göra det olämpligt att använda Condyline, till exempel om du har öppna sår eller om du nyligen undergått en operation eller kirurgiska ingrepp. 

Du ska inte ta Condyline om du är allergisk mot dess aktiva ingrediens podofyllotoxin.

Condyline, graviditet och amning

Det finns en risk för att fostret kan påverkas av Condyline. Tala alltid med din läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller tror att du är gravid innan du börjar ta Condyline. Condyline kan övergå i bröstmjölken och påverka ditt barn ifall du ammar. Använd aldrig Condyline om du ammar så länge inte din läkare explicit sagt åt dig att göra det.

Körförmåga och hantering av maskiner

Du ska kunna köra bil som vanligt när du tar Condyline.

Övriga varningar och försiktighet

Var noga med att undvika att få Condyline i ögonen. Skulle detta inträffa ska du omedelbart skölja rent dina ögon med mycket vatten och därefter kontakta din läkare.

Senast granskat:  27-05-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkemedel noggrant innan användning:

Condyline Kutan lösning

Vanliga frågor: Condyline

Vanliga frågor: Condyline

Kan jag dricka alkohol i kombination med Condyline?

Alkohol ska generellt sett inte påverka effekten av Condyline. Du bör dock endast dricka måttliga mängder så att du fortfarande har möjlighet att applicera krämen noggrant och enligt anvisningarna.

Kan jag köra bil när jag använder Condyline?

Condyline ska inte påverka din förmåga att köra bil eller hantera maskiner. Skulle du uppleva någon biverkan som kan göra det osäkert att köra bil bör du alltid avstå från att göra så och kontakta din läkare. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Kan jag ta Condyline som gravid?

Det rekommenderas att du talar med din läkare ifall du är gravid eller tror att du är gravid innan du börjar ta Condyline, eftersom fostret kan påverkas av detta läkemedel. Du bör ej ta Condyline ifall du ammar. Rådfråga läkare om du är osäker över något.

Kan jag ha sex under tiden jag tar Condyline?

Nej. Under tiden du behandlas med Condyline ska du avstå från att ha sex, även om det är skyddat sex.

Hur ska Condyline förvaras?

Förvara alltid Condyline i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn.

Hur öppnar jag min flaska Condyline?

Flaskan har en så kallad “trygghetskork”. Du öppnar denna genom att trycka korken nedåt och samtidigt vrida korken motsols. Var noga med att skruva på korken ordentligt efter användning.

Kan jag vara allergisk mot Condyline?

Använd ej Condyline om du är allergisk mot någon av följande ämnen: podofyllotoxin, mjölksyra, natriumlaktat samt 96% alkohol.

Ska jag ta Condyline eller Wartec?

Både Condyline och Wartec innehåller samma aktiva ingrediens, podofyllotoxin. Övriga innehållsämnen kan skilja sig åt, men bägge läkemedlen behandlar könsvårtor på samma sätt.

Vilken effekt har Condyline?

Om du använder Condyline på rätt sätt har det god effekt på könsvårtor. Beroende på hur allvarliga könsvårtor du har kan det ta ett par dagar eller veckor innan dina symptom och besvär bättras. Rådfråga läkare om du är osäker över något.

Kan jag köpa Condyline receptfritt?

Nej, du kan inte köpa Condyline receptfritt. Receptbelagda läkemedel kan endast köpas om en läkare har skrivit ut ett recept åt dig. Hos Treated.com kan du få ett e-recept på Condyline utskrivet av en av våra legitimerade läkare.

Vad kostar Condyline?

Condyline finns enbart i en styrka och en kvantitet. Läkemedlet kommer som en flaska med styrkan 0,5% podofyllotoxin.

Hos Treated.com kostar Condyline 679 kr. Det tillkommer aldrig några ytterligare kostnader och hemleverans är inkluderat i priset.

Är Condyline rätt behandling för mig?

Condyline kan behandla könsvårtor och förskrivs till patienter över 18 år. Om du har kondylom och vill begära ditt recept på Condyline behöver du enbart fylla i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare. Om beställningen godkänns skrivs ett e-recept ut följt av att ditt läkemedel skickas med leverans nästa dag, så att du kan börja din behandling så snart som möjligt.

Senast granskat:  27-05-2021
Treated.com har betyget 4,5 av 5 av 1373 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter.
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här