Det finns idag ett antal olika godkända behandlingar tillgängliga vid kondylom. Gemensamt för alla är att de avser att underlätta livet för dig med könsvårtor genom att appliceras direkt på vårtorna. Det är viktigt att komma ihåg att det idag inte finns något botemedel för Humant Papillomvirus, förkortat HPV. Ingen av behandlingarna botar alltså själva viruset.

Vidare är det mycket viktigt att komma ihåg att alla godkända, licenserade läkemedel som är avsedda för att behandla könsvårtor är receptbelagda. Tyvärr finns det ett antal fula fiskar på internet som nästan bokstavligt talat vill fiska upp ditt intresse och dina pengar genom att saluföra alternativbehandlingar som lika effektiva. Det tros finnas vissa huskurer som kan lindra besvären vid könsvårtor (såsom Aloe vera eller vanliga receptfria hudkrämer). Men, återigen, är det mycket viktigt att vara en god källkritiker och inte låta sig luras av att en olicenserad, receptfri behandling kan göra tricket.

»Information och varningar om alternativa behandlingar

Så, vad finns då på apotekens hyllor? Kort och gott: tre behandlingar, som i bokstavsordning, heter Aldara, Condyline och Wartec. Den sistnämnda behandlingen tillverkas i Storbritannien under varumärket Warticon. Condyline och Wartec innehåller den aktiva ingrediensen podofyllotoxin, medan Alara innehåller imiquimod, som i regel används vid svårare fall. Här går vi snabbt igenom skillnaden mellan de olika behandlingarna. 

Längre ner hittar du en mer detaljerad redogörelse om skillnaderna mellan varje aktiv ingrediens, produkt och mellan kutan lösning och kräm som utförande. Priset per behandlingsdag har räknats ut genom vårt pris på Treated.com÷rekommenderad behandlingstid för 1 behandlingskur. Notera att det i många fall kommer krävas en längre behandlingskur.

Aldara _Condyline _Wartec _Warticon _Jämförelse

Podofyllotoxin: den verksamma ingrediensen i Condyline och Wartec

Wartec _Condyline (1)

Warticon (Wartec)
Tillverkare: Stiefel
Verksam ingrediens: podofyllotoxin
Utförande: kutan lösning och kräm
Doser tillgängliga: 0.5% (kutan lösning) och 0.15% (kräm).

Condyline
Tillverkare: Takeda
Verksam ingrediens: podofyllotoxin
Utförande: kutan lösning
Doser tillgängliga: 0.5% (kutan lösning)

Warticon, mest känd som Wartec i Sverige, är en av de mest förskrivna behandlingarna för patienter som vill bli av med kondylom. Läkemedlet finns tillgängligt både som kräm och som kutan lösning - båda appliceras direkt på vårtor i underlivet. Condyline är den andra tillgängliga behandlingen innehållandes podofyllotoxin som även den appliceras direkt på könsvårtorna; på penis hos män, på yttre könsorganen hos kvinnor eller runt ändtarmsöppningen.

Gemensamt för bägge behandlingarna är att de kommer i formen av en kutan lösning, som användaren penslar direkt på könsvårtorna, med hjälp av en liten spatel (applikator). Wartec finns emellertid även som kräm, som kan förskrivas i de fall där användaren av någon anledning inte kan använda en kutan lösning, inte sällan för kvinnor.

Både Wartec och Condyline innehåller den aktiva, virusdödande ingrediensen podofyllotoxin. Exakt hur podofyllotoxinets verkar är idag inte helt känd men substansen tros ha en effekt på de virusinfekterade cellerna, genom att hämma deras förmåga att sprida sig till frisk hudvävnad. På så vis tillbakabildas vårtorna.

Läkemedlena ska i regel tas under tre dagar, följt av ett uppehåll på fyra dagar, därefter behandlingen återupptas i tre dagar en eller flera gånger. De allra flesta, uppskattningsvis 3/4 av de som använder läkemedel innehållandes podofyllotoxin, blir helt bra eller avsevärt bättre inom cirka en månad. Om du är gravid eller planerar på att bli gravid ska du inte ta Wartec eller Condyline.

Imiquimod: ingrediensen i Aldara, som används vid svåra fall av kondylom

Aldara

Aldara
Tillverkare: Meda
Verksam ingrediens: imiquimod
Utförande: kräm
Doser tillgängliga: 5%

Aldara är den tredje tillgängliga receptbelagda behandlingen vid kondylom. Utöver könsvårtor kan Aldara även ordineras vid fall av ytligt basaliom, som är långsamt växande hudcancerform och vid aktinisk keratos, som är ett tillstånd orsakat av riklig exponering inför solljus eller ultraviolett ljus, som i solarier.

Aldara verkar annorlunda mot Wartec och Condyline så till vida att krämen hjälper kroppens eget immunsystem att bilda de naturliga ämnen den behöver för att bekämpa HPV-viruset. Aldara orsakar i regel det behandlade hudområdet att se märkbart förändrat ut i jämförelse med normal hud och en normal behandlingstid med läkemedlet är i regel även längre än vid podofyllotoxinbaserade behandlingar. Aldara ska tas tre gånger i veckan i omkring 12 veckor för män och drygt åtta veckor hos kvinnor - även fast behandlingstiden varierar beroende på hur kroppen svarar på läkemedlet. Aldara ska inte användas under en period längre än 16 veckor.

Wartec, Condyline/Aldara: Vad är skillnaden?

Även fast det kan tros vara så enkelt som att skillnaden endast ligger i att Aldara innehåller en annan aktiv ingrediens än Wartec och Condyline, är det faktiskt inte riktigt fullt så. Det finns egentligen två nämnvärda skiljelinjer mellan alla tillgängliga behandlingar; den ena om vilket utförande läkaren ordinerar, medan den andra består i vilket det själva läkemedlet blir. Och det sistnämnda innehåller, trots den gemensamma aktiva ingrediensen hos Wartec och Condyline, ändå skillnader mellan alla tre behandlingar. Låter det snurrigt? Ingen fara, vi reder ut det.

  1. Vad skiljer Aldara från Condyline och Wartec?

Vi börjar enkelt. Aldara innehåller den aktiva ingrediensen imiquimod, som i regel orsakar kraftigare biverkningar och därmed inte sätts in som första linjens behandling. Om en person använt ett podofyllotoxinbaserat läkemedel, som Condyline eller Wartec, tidigare och inte nått önskvärd effekt så kan Aldara ordinerasav en läkare. Medan podofyllotoxin vanligen endast orsakar vissa milda, lokala biverkningar, kan Aldara göra att användaren upplever bland annat yrsel, huvudvärk och muskelvärk.

Så kan man säga att Aldara är den starkaste behandlingen tillgänglig mot könsvårtor? Ja, det kan man faktiskt. En läkare kan förskriva ett recept på Aldara när andra behandlingar varit otillräckliga. Den aktiva ingrediensen i Aldara, imiquimod, stimulerar kroppens immunförsvar till att frisätta proteinet cytokiner. Detta protein hjälper kroppen att bekämpa de infekterade celler som orsakar infektionen genom att direkt fästa sig vid hudcellerna.

Innebär det här då att man i första taget förskriver Condyline eller Wartec? Kort sagt: ja. Condyline eller Wartec kommer att förskrivas innan en läkare ger Aldara. Men, det är viktigt att komma ihåg att många fall av könsvårtor kan vara milda och gå över av sig självt. Andra fall av könsvårtor kan orsaka kraftigare obehag, och i de fall där en person redan tagit Condyline eller Wartec kan en läkare direkt skriva ut Aldara.

  1. Vad skiljer Condyline från Wartec?

Vid det här laget har det troligen blivit begripligt för dig att Condyline och Wartec innehåller samma aktiva ingrediens; podofyllotoxin. Bägge finns som kutan lösning, där styrkan är 0.5% (5 mg/ml). Podofyllotoxin har en mycket stark toxisk verkan på könsvårtornas struktur genom att angripa vårtorna och bereda plats för ny, frisk hudvävnad att träda fram. Dessutom är substansen i regel ganska snabbverkande - även fast det kan kräva tålamod att behandla sina kondylom.

Den stora skillnaden mellan Wartec och Condyline ligger i själva formulan. Medan Condyline är en genomskinlig lösning, som är mer gelaktig, är Wartec mer krämaktig. Wartecs egenskaper gör att lösningen torkar långsammare och därmed tillför en lägre dos av podofyllotoxin - men över en längre tid. Mot denna bakgrund kan Wartec även rekommenderas för något med svårbehandlade könsvårtor, t.ex. runt ändtarmsöppningen (anus) eller känsliga slemhinnor.

Är Wartec kräm samma som Wartec kutan lösning?

Nej. Utöver informationen ovan kan det vara bra att känna till att Wartec även finns som vanlig kräm. Inte helt olikt Aldara ordineras emellertid endast Wartec kräm under särskilda förhållanden. Ett vanligt sådant kan vara en kraftig hudreaktion mot en kutan lösning, tillsammans med besvärliga biverkningar.

Ska jag ta Aldara, Condyline eller Wartec?

Vid den här punkten bör det ha gjorts tydligt att Aldara, i regel, inte ordineras som förstahandsbehandling. Det vanligaste är att pröva antingen Condyline eller Wartec för att se vilken respons läkemedlet ger. För att få maximal effekt är det viktigt att följa de behandlingsspecifika riktlinjerna, som gemensamt för dessa två är att behandla i tre dagar, följt av ett fyra dagar långt uppehåll.

Om du inte är vårtfri efter ett par månader rekommenderas det att du ånyo uppsöker vård för dina könsvårtor, och då kan det bli aktuellt med Aldara.

Har du några som helst frågor eller funderingar?
Tveka inte på att kontakta oss på kundtjanst@treated.com för ytterligare vägledning.

Senast granskat:  15-07-2020