Humant papillomvirus (HPV): frågor och svar

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna om Humant papillomvirus (HPV):

Vad är HPV?
Är HPV farligt?
Hur smittar HPV?
Hur märker jag att jag blivit smittad?
Kan jag bli immun mot HPV om jag haft det en gång?
Är HPV vanligare hos personer med nedsatt immunförsvar?
Hur skyddar jag mig mot HPV-infektioner?
Kommer alla flickor få vaccin mot HPV?
Kan män vaccinera sig mot HPV?
Vilka cancertyper kan orsakas av HPV?
Hur allvarligt är livmoderhalscancer?
Hur allvarligt är tonsillcancer?
Hur vanligt är det med HPV i munnen?
Bör jag sluta med oralsex på grund av risken för tonsillcancer?

Vad är HPV?

HPV är en förkortning av Humant papillomvirus, som är ett mänskligt vårtvirus som också är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. Det finns över 200 typer av HPV-virus och alla typer ger inte vårtor. De flesta infekterar huden men cirka 40 typer infekterar även slemhinnan i underlivet och kring ändtarmsöppningen, dessa kallas för könsvårtor. Viruset kan även infektera slemhinnan i munnen.

Läs mer: Vad är Humant papillomvirus (HPV)?

Är HPV farligt?

Oftast inte. Över 90 % av alla HPV-infektioner läker ut av sig själv, men det finns dock några typer som i värsta fall kan orsaka cancer. De vanligaste cancerformerna orsakat av HPV-infektioner är livmoderhalscancer och tonsillcancer.

Hur smittar HPV?

HPV smittar genom oskyddat samlag eller analsex. Det tros att viruset även kan spridas via oralsex och genom djupa kyssar, men detta är något forskare inte kunnat säkerhetsställa. Forskningen har inte heller kunnat säkerhetsställa huruvida HPV kan smitta genom t.ex. att dela på en cigarett, låna en tandborste eller dricka ur samma vattenglas.

Hur märker jag att jag blivit smittad?

De flesta som smittats av en HPV-infektion kommer inte märka av någonting, så länge de inte får vårtor. Infektionen läker som sagt även oftast ut av sig själv. Om du är kvinna kan en gynekolog ta reda på om du har HPV i underlivet genom ett cellprov. Om du smittats av HPV i munnen finns det tyvärr inget rutintest.

Om du blivit smittad med HPV-viruset så betyder det inte alltid att du kommer att få könsvårtor. Om du skulle få könsvårtor som orsakar besvär finns dock behandlingar tillgängliga, som Aldara, Condyline och Wartec.

Kan jag bli immun mot HPV om jag haft det en gång?

I dagsläget så finns det ingen kännedom kring immunitet om man haft infektionen.

Är HPV vanligare hos personer med ett nedsatt immunförsvar?

Ja, HPV är vanligare hos personer med nedsatt immunförsvar. Detta då kroppen får svårare att göra sig av med infektionen. Personer kan få ett nedsatt immunförsvar t.ex. på grund av HIV, på grund av en organtransplantation eller på grund av att personen äter mediciner för att hindra avstötning av det nya organet efter en organtransplantation.

Hur skyddar jag mig mot HPV-infektioner?

HPV är världens vanligaste sexuellt överförbara sjukdom och är faktiskt så pass vanlig att alla sexuellt aktiva personer vid något skede troligen haft en infektion med HPV. Det bästa sättet att skydda sig mot HPV vid samlag eller oralsex är att bära kondom eller slicklapp. Det är dock viktigt att komma ihåg att HPV kan smitta genom hud-mot-hudkontakt, och därför kommer inte kondom ge ett 100-procentigt skydd, men det är alltid bättre att bära kondom än att inte bära kondom. Det finns även vaccin som skyddar mot de vanligaste HPV-typerna som orsakar sjukdomar i underlivet.

Kommer alla flickor få vaccination mot HPV?

År 2010 beslutade Socialstyrelsen att alla flickor födda 1999 eller senare ska erbjudas HPV-vaccination som en del av det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinationen är gratis och ges ut i skolan, årskurs fem eller sex, och ges för att förebygga livmoderhalscancer. Bland flickor födda 2004 var andelen som fått minst en dos vid årsskiftet 2016/2017 75 %. Folkhälsomyndighetens mål är att 90% av alla flickor ska vaccineras. (Källa: Dagens Medicin).

Kan män vaccinera sig mot HPV?

Ja. Vaccination mot HPV skyddar inte bara mot livmoderhalscancer utan även mot kondylom (könsvårtor) och är godkänt att ges pojkar i åldrarna 9-15 år. För att vaccinera dig mot HPV som kille ska du kontakta ditt landsting eller en privat rådgivare för att ta reda på om de vaccinerar även pojkar. En läkare kommer sedan att avgöra om vaccinet ska ges eller inte. Vaccination av pojkar omfattas emellertid inte av högkostnadsskyddet.

Vilka cancertyper kan orsakas av HPV?

Den vanligaste typen av cancer orsakat av HPV är livmoderhalscancer hos kvinnor. Medelåldern bland svenska kvinnor som insjuknat i livmoderhalscancer är 50 år, men de flesta av dem smittades av HPV redan före 20 års ålder - virusinfektionen kan alltså orsaka cellförändringar efter att ha funnits i kroppen i flera år. 
Utöver livmoderhalscancer kan HPV även orsaka tonsillcancer, där andelen tonsillcancerpatienter vars tumörer orsakats av HPV idag är mer än sju gånger fler än på 1970-talet. Tonsillcancer innebär cancer i tonsillerna och tungbasen och är, ökningen till trots, alltjämt fortsatt ovanligt och drabbar omkring 200 svenskar årligen. Exakt varför vet man än idag inte, men en orsak tros kunna vara att personer har fler sexpartners och mer oskyddat sex idag än för 40 år sedan. Det ska tilläggas att över 80 % av de som drabbats även har rökt och druckit större mängder alkohol. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Hur allvarligt är livmoderhalscancer?

Livmoderhalscancer är en ganska vanlig cancerformer i världen och orsakar omkring 250,000 dödsfall varje år. I Sverige drabbas omkring 450 kvinnor årligen, varav 150 av dessa mister sina liv. I stort sett alla fall av livmoderhalscancer orsakas av HPV, och omkring 70 % av alla fall orsakas av typerna HPV16 och HPV18. Det finns idag vaccin mot dessa två typer. Livmoderhalscancer utvecklas långsamt under flera år vilket är varför det är viktigt att regelbundet gå på cellprovskontroller för att identifiera cellförändringar som kan orsaka cancer i god tid. 

Hur allvarligt är tonsillcancer?

Tonsillcancer, som med alla andra cancerformer, är allvarligt och kan sprida sig till andra delar av kroppen och orsaka dödsfall, även fast det är mycket ovanligare än t.ex. livmoderhalscancer. De som har fått tonsillcancer på grund av en HPV-infektion har dock mycket bra chanser att bli helt friska efter behandlingen än de som fått tonsillcancer som inte orsakats av HPV. Det är viktigt att söka hjälp i tid för att få så bra och effektiv behandling som möjligt. Tonsillcancer är vanligare hos män än hos kvinnor, ungefär två tredjedelar av de med tonsillcancer är män. Antalet fall ökar stadigt hos bägge könen. 

Hur vanligt är det med HPV i munnen?

Någonstans mellan 3-10 % av personer i åldersgruppen under 35 år har någon av de HPV-typer som kan orsaka tonsillcancer. I samma åldersgrupp har omkring 30 % av dessa HPV-viruset i underlivet. Högre upp i åldrarna är det färre och färre som har viruset i underlivet, och hos de som är över 35 år är det bara ett par procent som bär på HPV i underlivet. Forskare har inte undersökt huruvida HPV-infektioner i munnen även blir mer sällsynta i takt med en persons åldrande, men man har föreslagit att det troligtvis är fallet.

»Här kan du läsa mer om HPV i munnen

Bör jag sluta med oralsex på grund av risken för tonsillcancer?

Det går inte med säkerhet att säga om oralsex är så pass riskfyllt att man bör avstå från det. Studier har visat att risken för HPV-infektion är väldigt liten om man bara har en sexpartner. Om man regelbundet byter sexpartner är risken att få viruset något högre men risken att infektionen ska leda till cancer är alltjämt liten. Kondom och slicklapp är exempel på preventivmedel som ger bra skydd mot HPV.

Senast granskat:  22-12-2017