Kondylom, som också kallas för könsvårtor, är en av de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna. Nästintill alla sexuellt aktiva personer kommer någon gång att smittas av Humant papillomvirus (HPV), som är det orsakande viruset vid könsvårtor. Kvinnor tros smittas något enklare än män.

Som namnet föreslår, så orsakar denna könssjukdom huden i och runt könsdelarna att utveckla vårtor. Vissa kan få milda, små vårtor som endast orsakar lättare klåda, medan andra kan få större beläggningar av könsvårtor. Eftersom det ofta är svårt att upptäcka könsvårtor kan en läkare applicera en lättare lösning på dina könsdelar för att se om vårtor träder fram genom ett slags förstoringsglas.

För kvinnor är det viktigt att genomföra gynekologisk cellprovtagning (så kallat “pap test”  på engelska) för att identifiera förändringar i underlivet, i slidan eller livmoderhalsen. Dessa förändringar kan orsakas av könsvårtor, men kan också vara en tidig indikation på livmoderhalscancer - som är den mest allvarliga komplikationen som kan orsakas av könsvårtor.

Hur blir man av med könsvårtor (kondylom)?

 

Utförande

Hur fungerar det?

Vilka är biverkningarna?

Wartec (podofyllotoxin)Kräm eller kutan lösning (receptbelagt läkemedel)Warticon (som i Sverige heter Wartec) finns både som kutan lösning och som kräm. Det är ett läkemedel som appliceras direkt på könsvårtorna och verkar genom att hämma spridningen av infektionen.Vanliga biverkningar är hudirritation och brännande känsla i huden, klåda eller rodnad.
Condyline (podofyllotoxin)Kutan lösning (receptbelagt läkemedel)Condyline kommer som kutan lösning, som penslas direkt på könsvårtorna. Det verkar, likt Wartec, genom att hämma spridningen av könsvårtor genom att förstöra vävnaden i könsvårtorna.De vanligaste biverkningarna är irritation, bränningar, klåda och rodnad i huden där läkemedlet applicerats.
Aldara (imiquimod)Kräm (receptbelagt läkemedel)Aldara kommer endast i form av kräm. Krämen förbättrar immunförsvarets förmåga att bekämpa könsvårtor. Under tiden man behandlas med Aldara ska man undvika att ha sex, eftersom det kan försvaga funktionen hos såväl kondom som pessar och irritera din partners hud.Vanliga biverkningar är hudrodnad, blåsor, utslag, smärta, hosta och trötthet.
Nedfrysning med flytande dikväveoxidKryoterapi (kirurgi)Frysning verkar genom att skapa en slags bubbla runt könsvårtan. I takt med att din hud behandlas faller vårtan av, vilket gör att ny hud kan träda fram i området. Vid denna metod är det vanligt att man behöver återkommande behandling.Den vanligaste bieffekten av kryoterapi är smärta och svullnad i huden.
VärmebehandlingDiametriDenna procedur innefattar att man genom en elektrisk ström bränner av vårtorna. Det är en form av lokal värmebehandling.Det är inte ovanligt att man upplever ömhet och smärta efteråt.
Behandling med laserKoldioxidlaserbehandlingDetta tillvägagångssätt, laserterapi genom en intensiv ljusstråle kan i enstaka fall rekommenderas. Laserterapi är i regel ganska kostsamt och är reserverat till fall av mycket omfattande och svårbehandlade beläggningar av könsvårtor.Biverkningar kan innefatta ärrbildning och smärta.

Köp behandling vid könsvårtor (kondylom) online hos Treated.com

Hos Treated.com kan du få och förnya ditt recept på Aldara, Wartec och Condyline online. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att begära ditt recept. Därefter kommer din beställning att granskas av en av våra legitimerade läkare.

Priser

Wartec (Warticon)

  1. Kutan lösning x 1 flaska: 629 kr
  2. Kräm x 1 tub: 789 kr

Condyline

  1. Kutan lösning x 1 flaska: 679 kr

Aldara

  1. Kräm x 12 dospåsar: 1,279 kr

Senast granskat:  13-05-2020