1 361,00 Kr

Imiquimod förskrivs av läkare för att behandla tre olika tillstånd. Förutom kondylom kan det även förskrivas vid aktinisk keratos och en viss typ av hudcancer. Imiquimod kan behandla vissa typer av aktiniska keratoser (platta, "skaliga" utväxter orsakade av för mycket exponering inför solljus) i ansiktet eller hårbotten. Vidare används substansen även för att behandla ytligt basalcellkarcinom, så kallad basalcellscancer. Basalcellcancer träder oftast fram på torson, nacke, armar, händer, ben eller fötter. Men, det vi går igenom här är främst imiquimods verkan vid kondylom, så kallade könsvårtor.

Hur ska imiquimod användas vid aktinisk keratos?

Vid aktinisk keratos kommer du applicera krämen antingen en gång om dagen, två dagar i veckan med 3-4 dagars mellanrum. Till exempel måndag och torsdag eller tisdag och fredag, och så vidare. Man ska inte använda mer kräm än vad som ordinerats och inte använda krämen på andra hudytor än de drabbade, cirka 5x5 cm. Imiquimod ska lämnas på huden i ungefär åtta timmar och behandlingstiden vid aktinisk keratos är i regel 16 veckor.  

Hur används imiquimod vid behandling av basalcellcancer?

Om du använder imiquimod för att behandla ytligt basalt carcinom kommer du högst troligen ta det fem dagar i veckan, t.ex. måndag till fredag. Även här är det viktigt att du endast stryker på krämen på det angripna området. Krämen lämnas sedan på huden i cirka åtta timmar. Patienten ska behandlas med imiquimod i sex hela veckor, även om det ytliga basala cellcarcinomet verker vara borta. 

Vilka biverkningar kan imiquimod orsaka?

Hur används imiquimod vid kondylom?

Imiquimod vid kondylom kommer i form av en kräm. Det botar inte det orsakande HPV-viruset och nya vårtor kan uppstå under behandlingen såväl som efter. Det är inte känt om imiquimod hindrar överföringen av könsvårtor till andra personer. Imquimod finns i ett godkänt läkemedel vid kondylom som heter Aldara.

Om du använder imiquimod för att behandla könsvårtor i underlivet eller kring ändtarmsöppningen (anus) kommer det troligtvis röra sig om tre doser/vecka, t.ex. måndag, onsdag och fredag eller tisdag, torsdag och lördag, och så vidare. Därefter ska imiquimod fortsätta användas tills alla vårtorna har läkt. Läkemedlet kan tas i högst 16 veckor. 

Som med alla läkemedel är det viktigt att vara noga med att följa anvisningarna utfärdade av din läkare eller av annan sjukvårdspersonal såväl som de specifika instruktioner som finns i läkemedlets bipacksedel. Men vid användande av imiquimod vid könsvårtor finns det även några ytterligare instruktioner som är viktiga att komma ihåg:

  1. Täck inte det behandlade området med ett tätt bandage eller med tätt åtsittande kläder utan att berätta detta för din läkare.
  2. Det rekommenderas att du använder bomullsunderkläder efter att du applicerat läkemedlet.
  3. En gasbinda i bomull kan användas om det behövs.
  4. Du bör undvika all form av sexuell aktivitet när du använder imiquimod. Imiquimod kan försvaga kondomer och pessar.
  5. Om du är man och inte omskuren och behandlar könsvårtor under förhuden bör du försiktigt dra upp och rengöra förhuden före varje behandling.
  6. Använd aldrig imiquimod i eller nära dina ögon, läppar eller näsborrar. Om du får krämen i munnen eller ögonen ska du omedelbart skölja bort den med vatten.

Vad säger studierna?

Studier om imiquimod, alltså studier om Aldara, har visat att lite drygt av hälften av de patienter som använder läkemedlet blir fullständigt fria från könsvårtor. Då imiquimod kan vara mindre effektiv för patienter med nedsatt immunförsvar, som vid exempelvis en hiv-infektion, omfattas inte hiv-positiva patienter av studien.

  • 51% av patienterna som behandlades med imiquimod uppnådde fullständig tillfriskning.
  • I 37% av fallen återkom inte könsvårtorna.
  • Minst hälften av fallen gav en 72% reducering av vårtområdet.
Senast granskat:  05-05-2020