Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna. Den förekommer främst bland unga och orsakas av ett virus kallat Humant papillomvirus (HPV). Detta kan ge ofarliga vårtor, så kallade könsvårtor. Dessa vårtor kan se ut på olika sätt och vara placerade på olika ställen. Kondylom smittar via sex och alla sexuellt aktiva kan smittas. Det är som allra vanligast under åren då man startar sitt sexualliv.

Kondom är ett bra – men inte hundraprocentigt säkert skydd. Detta eftersom att kondomen inte täcker alla ytor som kan vara infekterade av viruset. I dag finns det vaccin mot HPV. Detta är särskilt bra eftersom det inte bara förebygger kondylom utan även livmoderhalscancer. HPV-typerna 16 och 18 orsakar 70 procent av all livmoderhalscancer (dessa HPV-typer orsakar även en del av anal-, penis-, vulva-, vaginal- och tonsillcancer).  Vad gäller kondylom så är det främst HPV-typerna 6 och 11 som orsakar smittan. Kondylom är något som finns i alla åldrar – både hos män och kvinnor. Men det är alltså som allra vanligast i 20-30-årsåldern.

Även om man redan har haft sex en eller flera gånger så är det lönsamt att vaccinera sig. Har man däremot redan kondylom så kan vaccinationen inte fungera som en behandling. Sedan 2012 så erbjuds alla flickor som är 11-12 år gratis HPV-vaccin i skolan. Även flickor födda 1993-98 har rätt till gratis HPV-vaccination. Pojkar kan ha nytta av att vaccinera sig själv. Men då så måste de själva bekosta vaccinationen.

 1. Könsvårtorna kan variera i utseende och placering.
 2. Könsvårtorna kan även kännas väldigt olika.
 3. Vanligen får man fler könsvårtor samtidigt.

Som sagt, hur könsvårtorna ser ut eller placerar sig kan variera en hel del. Det allra vanligaste är flikiga eller rundade och lätt upphöjda. De är också ofta hudfärgade eller lite rosa/lila i färgen. Men de kan även vara vitaktiga, röda eller pigmenterade. Allra oftast har man flera vårtor samtidigt - men man kan också ha enstaka vårtor. I somliga fall kan vårtorna sitta placerade så tätt att de växer ihop vilket kan göra att de ser ut som enstaka ganska stora utväxter.

Det brukar minst ta en månad från virusinfektionen till att vårtorna kommer. Ibland dyker vårtorna upp först efter några år. Bland somliga som har kondylom uppstår klåda, sprickor och blödningar i underlivet. Knottror behöver inte vara kondylom. Men det är alltid bra att uppsöka läkare om man får vårtliknande hudförändringar vid könsorganen.

Kondylom kan kännas på väldigt olika sätt. Det varierar från person till person. Men kondylom kan bland annat orsaka klåda, sveda, små blödningar och smärta vid samlag. Vissa känner varken smärta eller klåda utan tycker snarare bara att vårtorna är lite missprydande.

Kondylom hos män respektive kvinnor

Hos män:

Kondylom kan förekomma på flera olika ställen hos män. Nedan följer några exempel på några av de vanligaste platserna:

 • I fåran bakom ollonet.
 • På förhudens insida.
 • Vårtor kan också förekomma på penisskaftet.
 • Även i urinrörsmynningen.
 • En annan vanlig plats för kondylom är runt ändtarmsöppningen. Vårtorna kan hamna där utan att man har haft analt samlag.

Hos kvinnor:

Hos kvinnor så är vårtor vanliga på alla områden i underlivet. Men på vissa platser finns de särskilt ofta:

 • I slidöppningen och framförallt i nedersta delen.
 • I de inre blygdläpparna.
 • Yttre blygdläpparna.
 • I urinrörsmynningen.
 • På livmodertappen.
 • I slidans övre del.
 • Runt klitoris.
 • I mellangården.
 • Runt ändtarmsöppningen.

Hos båda könen kan kondylom också sitta i könsbehåringen. Det finns även något som kallas plana kondylom. Detta är en virusförändrad slemhinna utan några synliga eller kännbara vårtor.

Vanligaste symptomen

Kondylom, även kallat könsvårtor, är som namnet säger vårtor. Således är de ofta ganska enkla att antingen upptäcka med ögonen eller känna med fingrarna. Ser man inte könsvårtorna på penisen eller pungen är det också ovanligt att det finns några vårtor där. Vårtorna kan ibland förväxlas med andra vårtliknande förändringar som i synnerhet kan finnas i fåran under ollonet.

För kvinnor kan det ibland vara lite svårare att undersöka sig själv – men då kan en spegel vara ett bra hjälpmedel. En kvinna kan också undersöka sig hos en läkare såsom en gynekolog eller en specialkunnig barnmorska. De kan ha tillgång till speciella mikroskop eller förstoringsglas vilket gör det lättare att ställa en diagnos.

Det är också väldigt bra att undersöka sig själv. Alternativen är också många i form utav vårdcentraler, ungdomsmottagningar eller hud-eller venereologisk mottagningar. Den som undersöker dig kan skilja kondylom från exempelvis olika hudsjukdomar och således föreslå rätt behandling. Läkare brukar direkt kunna se om det är kondylom eller inte.

Så behandlas kondylom

Det allra vanligaste sättet att behandla kondylom är att läkaren ger dig ett recept på ett läkemedel som du kan behandla dig själv med. Det finns kutana lösningar och krämer, som båda påstrykes direkt på vårtorna, som stimulerar immunförsvaret med att bilda naturliga ämnen som i sin tur bekämpar viruset så att kondylomen försvinner. Det finns också andra typer av behandling såsom vårtmedel och kirurgiska behandlingar. Vårtorna går att ta bort genom att bränna med laser eller att frysas ned. Kondylom kan också försvinna av sig själv – även om det kan ta mycket lång tid.

Senast granskat:  21-07-2017