Munnen _social

Kondylom smittar allra oftast via vaginalt och analt samlag, men det kan även överföras genom oralsex. Kondylom kan alltså drabba en persons mun och hals även fast det inte är särskilt vanligt. Kondylom i munnen är dessutom oftast asymtomatiskt, det vill säga att det inte orsakar några tydliga symtom och kan göra att personer med smittan inte vet om att de har den.

Det anses ofta att det krävs mer forskning för att bestämma exakt hur människor får och överför orala HPV-infektioner. Idag har det endast gjorts ett fåtal studier kring HPV-infektioner i mun och hals och resultaten är ofta motstridiga. Vissa fall av HPV-infektion i munnen och halsen kan leda till cancer.

Vad orsakar kondylom i munnen och halsen?

Kondylom i munnen och halsen uppstår när HPV-viruset tränger in i kroppen, vanligtvis genom ett snitt eller ett sår inne i munnen. Det absolut vanligaste sättet att få kondylom i munnen är genom oralsex. Det finns idag inget test tillgängligt för att avgöra om en person har en HPV-infektion i munnen.

Hur du kan undvika kondylom i munnen

Vanligen rekommenderas inte undersökning för oral HPV. Livsstilsförändringar är några av de enklaste sätten att hjälpa till att förhindra HPV, och nedan finns de vanligaste rekommendationerna listade:

 1. Begränsa antalet sexpartners.
 2. Fråga din(a) sexpartner(s) om de nyligen testats positivt för någon könssjukdom.
 3. Undvika oralsex om du är med en obekant sexpartner.
 4. Använda kondom vid varje samlag.
 5. Vid regelbunden tandläkarkontroll be tandläkaren att undersöka munnen för något onormalt - i synnerhet om du regelbundet har haft oralsex.
 6. Göra det till en vana att en gång om månaden undersöka insidan av din mun och hals för eventuella abnormaliteter.
 7. Använda slicklapp eller kondom vid oralsex.
 8. Vaccination: det går idag att vaccinera sig för HPV. Ett HPV-vaccin ger inte skydd mot cancer men det är ett mycket bra sätt att skydda sig mot infektionen. Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om HPV-vaccin.

Hur behandlas ett HPV-virus i halsen eller munnen?

De flesta typer av oralt HPV går över av sig självt utan att de orsakar några hälsoproblem. Vanligtvis behandlas externa könsvårtor med kutan lösning eller kräm, men detta kan vara besvärligt om vårtorna är i munnen eller halsen. Om det dock skulle utvecklas orala vårtor på grund av HPV kommer din läkare troligen att ta bort vårtorna. Vanliga metoder för att avlägsna kondylom ur mun och hals är:

 • Kirurgi: vårtorna tas bort kirurgiskt.
 • Cryoterapi: en läkare fryser ner vårtorna.
 • Injektion: injektion med alfa-2b (Intron A, Roferon-A), som kommer som injektion.

Vilka är riskfaktorerna för kondylom i mun och hals?

 • Oral sexuell aktivitet är den kändaste riskfaktorn, i synnerhet om en person har flera sexpartners.
 • Om en person har haft fler än 20 sexpartners är chanserna att få en HPV-infektion i munnen eller halsen så hög som 20%.
 • Rökning är en riskfaktor i och med att inhalation av varm rök gör munnen och halsen mer sårbar för småsår och skär i munnen.
 • Även alkohol är en riskfaktor, i synnerhet om en person kombinerar stort alkoholintag med rökning.
 • Kyssar tros även vara riskfaktor, även fast mer forskning är nödvändig för att avgöra om det ökar risken för oral HPV.
 • Män löper större risk att få en oral HPV-diagnos än kvinnor.

Vilka är symtomen av kondylom i munnen?

Kondylom i hals och mun ger, som du kan läsa ovan, inte alltid symtom. De är dessutom svåra att identifiera och diagnostisera då det idag inte finns något test tillgängligt för att avgöra om du har HPV i munnen. En läkare eller tandläkare kan upptäcka vårtorna och remittera patienten för en undersökning, så kallad biopsi.

Biopsi är en slags cancerundersökning man kan genomföra för att ta reda på om HPV-infektionen i munnen och vårtorna är cancerösa. Vid biopsi är det vanligt att man testar biopsiproverna för HPV-infektion. Om en HPV-infektion är närvarande kan cancern vara mer mottaglig för behandling.

Kondylom i munnen och cancer

En HPV-infektion i munnen kan förvandlas till orofaryngeal cancer, som är mest känt som huvud- och halscancer i Sverige. Om en patient har orofaryngeal cancer orsakat av HPV bildas cancercellerna i mitten av halsen, tungan, tonsillerna och struphuvudet.

Antalet personer med oralt HPV har ökat under de senaste 30 åren i USA och Europa. Det uppskattas att omkring två tredjedelar av all huvud-  och halscancer har HPV-DNA i sig, där den vanligaste subtypen är HPV-16. I Sverige diagnostiseras cirka 325 personer med orofaryngeal cancer varje år, vilket motsvarar ungefär 3,6 fall per 100,000 invånare. Under perioden 2008-2012 rapporterades 1,620 nya fall av orofaryngeal cancer till SweHNCR. Efter munhålecancer är orofaryngeal cancer den vanligaste cancertypen i Sverige. Det tros att orofaryngeal cancer är vanligare hos vuxna än tonåringar då det ofta kan ta flera år för cancern att utvecklas.

Tidiga symptom på orofaryngeal cancer är:

 1. Problem att svälja
 2. Konstanta öronvärk
 3. Att patienten hostar blod
 4. Oförklarlig viktminskning
 5. Förstorade lymfkörtlar
 6. Konstant smärta i halsen
 7. Klumpar på kinderna
 8. Tillväxt eller klumpar på nacken
 9. Heshet

Om du skulle märka av något eller några av dessa symptom och du vet eller tror att du kan vara smittad med ett HPV-virus ska du omedelbart uppsöka läkarvård.

Senast granskat:  29-11-2019