Kondylom är kort sagt könsvårtor, alltså vårtor i underlivet. Vårtorna orsakas av ett virus kallat HPV, Humant Papillomvirus, och är faktiskt den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen, även större än klamydia. Men ibland kan det dels vara svårt att hålla koll på alla termer, såväl som att faktiskt förstå vad som är vad i vad det gäller symtom, diagnos och behandling. Här hjälper vi dig med att reda ut några vanliga frågor i mer lättsmälta ordalag.

Hur kan kondylom smitta?

Precis som alla könssjukdomar, eller sexuellt överförbara sjukdomar så smittar kondylom genom oskyddat sex. Smittan i sig är ett virus som heter HPV och behöver inte alltid orsaka kondylom som symtom. Här kan du läsa vanliga frågor och svar kring viruset HPV.

Kan jag ta bort kondylom själv eller behöver jag medicin mot kondylom?

Som sagt är vårtor i underlivet vanligtvis inget farligt och de försvinner vanligtvis av sig själv, även fast det ibland ta lite tid. Vissa tror att man kan bli av med kondylom genom att klippa bort själva vårtorna men det rekommenderas aldrig, även fast det ibland kan krävas att vårtorna behöver tas bort kirurgiskt (mer om det längre ner). Även fast kondylom försvinner så finns virusinfektionen kvar, vilket är viktigt att komma ihåg.

Kondylom: finns det en behandling receptfritt?

Nej, kort och gott. Det finns idag ingen godkänd behandling avsedd för kondylom som är receptfri. Det finns ett antal sidor som säljer receptfria naturläkemedel som de menar kan lindra symtom. Dessa produkter saluförs i regel som kliniskt testade, emellertid saknas helt eller delvis belägg för att de faktiskt skulle kunna behandla könsvårtor. Det är viktigt att komma ihåg att om du bär på ett HPV-virus så är det aldrig själva viruset du behandlar och tillfrisknar ifrån, utan endast könsvårtorna. De behandlingar som är godkända och kan ordineras av en läkare idag är samtliga receptbelagda.

Så hur man blir man av med kondylom?

Det finns idag inget botemedel mot det orsakande viruset och det går inte att ringa in en särskild väg för att bli av med kondylom snabbt. Själva vårtorna går att behandla med genom en topisk behandling, t.ex. i form av kräm eller salva. Det går dock aldrig att säga huruvida kondylom försvinner helt och hållet eller ej, och de flesta som vid någon tidpunkt haft kondylom får besvären igen.

Kondylombehandling: vilka finns det?

Det går att behandla kondylom på olika sätt men gemensamt för alla behandlingsalternativ är att de avser att ta bort själva vårtorna, och inte det orsakande viruset. Det ska dock noteras att de minskar aktiviteten av viruset i kroppen. En av de vanligaste förskrivna behandlingarna är Wartec, som kommer i krämform. För att kunna köpa Wartec kräm måste en läkare ha ordinerat behandlingen till dig, så det går alltså inte att köpa Wartec receptfritt.

Finns det andra behandlingar än Wartec?

Ja. Det finns även annan medicin mot kondylom. Återigen, avser inte dessa att få bort kondylom och kommer inte behandla själva viruset i fråga, utan påstrykes på vårtor i underlivet i syfte att lindra symtomen. De andra behandlingarna som finns tillgängliga är Condyline och Aldara. Condyline kommer i form av en kutan lösning medan Aldara, likt Wartec, kommer i form av kräm. Du kan läsa mer om vilka olika behandlingar som finns hos Treated.com nedan: 

»Kondylom: behandlingsalternativ

Finns det andra läkemedel än salva mot kondylom?

Nej. De läkemedel som finns mot kondylom är endast lokalbedövningar, alltså till för att applicera direkt på könsvårtorna. Det finns även andra behandlingsmetoder, som t.ex. nedfrysning (kryobehandling), diatermi (stark upphettning med elektricitet), laser eller kirurgisk borttagning med sax eller kniv, som genomförs under narkos.

Olicenserade behandlingar och naturläkemedel: fungerar de?

Det finns idag ett antal hemsidor, olicenserade nätapotek och andra aktörer som säljer medel som de hävdar behandlar kondylom. Dessa har inte blivit godkända av varken den Europeiska läkemedelsmyndigheten eller Läkemedelsverket och har därmed inte varit föremål för samma kliniska tester och prövningar som licenserade, godkända läkemedel. Naturbehandlingar, läkemedel, andra medel eller preparat som inte godkänt av en relevant myndighet innebär att de inte ordineras av legitimerade läkare och innebär således att de kan medföra en risk.

Senast granskat:  02-12-2019