Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Warticon (Wartec)

Podofyllotoxin

Warticon, som i Sverige säljs under namnet Wartec, är en vanligt förskriven behandling vid kondylom, även kallat för “könsvårtor”. Wartec finns som både kutan lösning och som kräm.

Köp Wartec smidigt och säkert online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Warteckräm

Kräm som appliceras direkt på det angripna hudområdet med hjälp av fingertopparna. Kan förskrivas om användaren inte kan använda kutan lösning.

+ Gratis expressfrakt
Warteckutan lösning

Kutan lösning som kommer i flaska, penslas direkt på könsvårtorna med en särskild applikator.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 8 december

Warticon, som i Sverige säljs under namnet Wartec, är en vanligt förskriven behandling vid kondylom, även kallat för “könsvårtor”. Wartec finns som både kutan lösning och som kräm.

Köp Wartec smidigt och säkert online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Alla beställningar granskas av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Översikt - Wartec mot könsvårtor

Warticon, som i Sverige går under namnet Wartec, är en av de mest förskrivna behandlingarna vid kondylom. Läkemedlet finns som både kutan lösning (som penslas direkt på könsvårtor) eller kräm, och innehåller det verksamma ämnet podofyllotoxin som begränsar spridningen av infektionen. Wartec tillverkas i Storbritannien av läkemedelsföretaget Stiefel och i Sverige av GlaxoSmithKline (GSK).

 1. Wartec är en av de vanligast förskrivna behandlingarna vid könsvårtor
 2. Wartec finns tillgänglig både som kutan lösning och som kräm
 3. Appliceras i tre gånger i veckan

Vad är kondylom (könsvårtor)?

Kondylom är ett virus som orsakar vårtor i underlivet, så kallade könsvårtor. Det är en könssjukdom som sprids genom viruset Humant papillomvirus (förkortat HPV). Det sprids främst genom oskyddat sex men kan även smitta vid skyddat sex med kondom då kondomen inte nödvändigtvis täcker alla de infekterade hudytorna.

Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och en majoritet av svenskar beräknas ha haft, eller kommer att få kondylom någon gång i livet. I många fall ger HPV inga synbara eller märkbara symptom och det är även vanligt att symptom bryter ut långt efter smittotillfället. HPV, som orsakar kondylom, finns i hundratals virusformer och det tros att endast ett tiotal av dessa orsakar kondylom.

Vilka symptom orsakar kondylom?

Kondylom kännetecknas av könsvårtor. Själva vårtorna kan träda fram i/kring:

 • Slidan hos kvinnor
 • I eller kring penis eller under förhuden hos män
 • Kring ändtarmen (anus)
 • I vissa fall även i hals eller svalg

Själva vårtorna är i regel till utseendet flikiga, runda, lätt upphöjda. De kan vara lila, vita eller hudfärgade och vissa får enstaka vårtor medan andra får större beläggningar om flertalet vårtor, ibland kallat klungor. Vissa får så kallade plana kondylom, vilket är en virusförändrad slemhinna utan synliga könsvårtor.

Kondylom är i de allra flesta fall helt ofarliga men kan orsaka kraftiga besvär i underlivet, som klåda, sveda, besvär vid samlag eller små blödningar från själva vårtorna.

Om du är osäker på ifall du har kondylom kan du boka in en tid hos din husläkare eller besöka en sex- och samlevnadsmottagning. De kan ta ett slags test för att avgöra om det är kondylom eller någonting annat.

Wartec: behandling vid kondlyom

Ibland försvinner kondylom av sig själv eller genom enklare huskurer som t.ex. äppelcidervinäger eller salvor och krämer som finns att köpa receptfritt. I ihärdiga fall kan ett receptbelagt läkemedel likt Wartec förskrivas. Wartec innehåller den aktiva ingrediensen podofyllotoxin som verkar genom att hämma spridningen av könsvårtor genom att hindra cellerna från att dela sig. När denna process hämmas läker vårtorna så småningom ut och ny, frisk hud bildas i dess ställe.

Wartec appliceras direkt på könsvårtorna och kan förskrivas för att lindra symptom av kondylom. Wartec botar inte själva HPV-viruset.

Köp Wartec online hos Treated.com

Du kan köpa Wartec smidigt och tryggt online hos Treated.com. Begär ditt recept genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Därefter kommer ditt ärende att granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen innan klockan 17.00 svensk tid skickas ditt läkemedel samma dag.

Beställ nu
Senast granskat:  03-09-2020
Bruksanvisning

Så tar du Wartec kräm & kutan lösning

Som med alla behandlingar är det mycket viktigt att du noga följer din förskrivande läkares instruktioner när du använder läkemedlet. Utöver detta, rekommenderas det alltid att du noga läst igenom och förstått innehållet i läkemedlets bifogade bipacksedel, som du även kan ladda ner nedan. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Wartec finns tillgänglig i två utföranden: kutan lösning, som fördelas med hjälp av en applikator, samt kräm. Krämen fördelas med hjälp av fingertopparna. 

För både Wartec kutan lösning och Wartec kräm:

 1. Se till att hudområdet är torrt och rent innan applicering. Tvätta rent det noggrant med tvål och vatten och torka torrt med exempelvis en pappershanduk eller servett.
 2. Tvätta händerna noggrant efter varje fördelning.

För Warticon kutan lösing:

 1. Dosen bestäms av din läkare som kommer att anpassa den individuellt efter dig.
 2. Rekommenderad dos för vuxna är behandling två gånger dagligen, morgon och kväll. Rekommenderad behandlingstid är tre dagar. 
 3. Använd en ny applikator vid varje användning.
 4. För in änden med ögglan först in i flaskan innehållandes lösningen.
 5. Applicera lösningen på vårtan/vårtorna och låt därefter torka. 

För Warticon kräm:

 1. Pressa ut en lämplig mängd kräm på fingertoppen.
 2. Stryk därefter ett tunt lager av krämen direkt på vårtan/vårtorna med hjälp av ett finger. 
 3. Krämen ska masseras in.
 4. Undvik att få krämen utanför vårtorna då den aktiva ingrediensen kan orsaka skada på frisk hud.
 5. Tvätta av överflödig kräm utanför vårtorna med tvål och vatten.

Vänligen observera att punkterna ovan endast är en summering över hur du använder Wartec kutan lösning och Wartec kräm. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Wartec® kutan lösning hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Wartec® kutan lösning från FASS

Wartec® kräm bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Wartec® kräm från FASS

Senast granskat:  03-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Wartec kutan lösning

Wartec kräm

Biverkningar

Wartec: biverkningar, varningar och försiktighet

Som med alla läkemedel kan Warticon orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem. Biverkningar kopplade till användning av Warticon är bland annat:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Hudirritation, brännande känsla, klåda eller rodnad där behandlingen har applicerats.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Smärta, hudsvullnad, blödning, allergisk reaktion, vätskande sår, sårskorpor, blåsor.   

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Warticon med andra läkemedel  

Inga kända interaktioner med andra läkemedel har rapporterats. Det är dock viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Använd aldrig mer än en behandling mot könsvårtor/kondylom på samma gång.

Warticon och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon sjukdom innan du använder detta läkemedel. Använd ej detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Senast granskat:  03-09-2020
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Wartec kutan lösning

Wartec kräm

Vanliga frågor: Wartec

Vanliga frågor: Wartec

Kan jag dricka alkohol i kombination med Wartec?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Wartec och alkohol. Det bör dock noteras att alkoholkonsumtion kan göra att du upplever det svårare att applicera läkemedlet. Därför rekommenderas det att du dricker alkohol med måtta när du tar Wartec.

Kan jag köra bil när jag använder Wartec?

Warticon ska inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar som kan påverka din körförmåga. Rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker över någonting eller upplever biverkningar.

Kan jag använda Wartec när jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Wartec förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn. Skruva åt locket ordentligt efter användning.

Ska jag ta Wartec lösning eller Wartec kräm?

I första hand rekommenderas alltid Wartec kutan lösning. Denna kommer med en slags applikator, med vilken du penslar på läkemedlet direkt på könsvårtorna. Om du av någon anledning inte kan ta en kutan lösning, t.ex. överkänslighet, så kan du få ordinerat Wartec kräm.

Kan jag vara allergisk mot Wartec?

Wartec kutan lösning innehåller: podofyllotoxin, fosforsyra, etanol, Patent Blue V (E131) och renat vatten.

Wartec kräm innehåller: podofyllotoxin, renat vatten, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), sorbinsyra, fosforsyra, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropylmyristat, flytande paraffin, triglycerider - medellång kedja, butylhydroxianisol (E320), makrogol - 7 stearyl eter och makrogol - 10 stearyleter.

Om du är allergisk mot någon av ovan nämnda ingredienser ska du inte använda Wartec.

Kan jag köpa Wartec receptfritt?

Nej. Wartec är ett receptbelagt läkemedel. Detta innebär att en läkare måste skriva ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa behandlingen. Genom Treated.com kan du få ett elektroniskt recept utskrivet.

Måste jag hämta upp Wartec på ett apotek?

Nej. I priset ingår alltid hemleverans eller leverans till ett utlämningsställe. Du behöver inte gå till ett apotek för att hämta upp ditt läkemedel.

Kommer jag garanterat bli av med kondylom med Wartec?

Wartec har goda resultat vid könsvårtor, men eftersom det inte finns ett botemedel för HPV-infektion finns alltid risken att könsvårtorna återvänder. Rådfråga din läkare om så skulle vara fallet, eller om du har andra frågor.

Är Wartec rätt behandling för mig?

Om du har könsvårtor kan du begära eller förnya ditt recept på Wartec online hos Treated.com. Det du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär, som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas med expressleverans samma dag från apoteket.

Senast granskat:  03-09-2020
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1292 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här