Wartec (Warticon)

PodophylloToxin

Wartec, som i Storbritannien heter Warticon, är en av de vanligaste behandlingarna mot könsvårtor och tillverkas av det globala företaget GlaxoSmithKline. Warticon finns både som kutan lösning och som kräm.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Warticon är en lämplig behandling för dig. En av våra läkare kommer att granska din sjukdomshistorik för att avgöra huruvida detta är rätt sorts behandling för dina symptom.

Trustpilot-betyg 9,1 av 10
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli
Warticon0.5%

Warticon 0.5% appliceras direkt på vårtorna med hjälp av en applikator.

Kr 629
Warticon Cream0.15%

Warticon Kräm 0.15% appliceras direkt på det angripna hudområdet med hjälp av fingertopparna.

Kr 789
Beställ nu för leverans torsdag 19 juli

Wartec, som i Storbritannien heter Warticon, är en av de vanligaste behandlingarna mot könsvårtor och tillverkas av det globala företaget GlaxoSmithKline. Warticon finns både som kutan lösning och som kräm.

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Warticon är en lämplig behandling för dig. En av våra läkare kommer att granska din sjukdomshistorik för att avgöra huruvida detta är rätt sorts behandling för dina symptom.

Begär ditt recept nu - våra läkare står redo
 • Smidig konsultation Din beställning granskas mycket noggrant av en av våra legitimerade läkare.
 • Registrerat apotek Vårt apotek är EU-godkänt och registrerat i Storbritannien.
 • Expressleverans Beställningar som godkänns innan kl 17.00 svensk tid levereras nästa dag.
Översikt

Översikt

Warticon, som i Sverige marknadsförs under namnet Wartec, är ett marknadesledande läkemedel för behandling av kondylom (könsvårtor) och tillverkas av det globala läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline. Warticon finns tillgängligt både som kräm och lösning, båda innehållandes den antivirala substansen podofyllotoxin som bekämpar vårtorna och läker ut de besvärande symptomen.

 1. Vanlig behandling mot könsvårtor
 2. Finns både som kutan lösning och kräm
 3. Smidig applicering under bara 3 dagar

Vad är kondylom?

Kondylom är ett virus som orsakar vårtor i underlivet, så kallade könsvårtor. Könssjukdomen sprids genom ett virus som heter Humant Papillomvirus (förkkortat HPV). Kondylom kännetecknas av vårtor som till utseendet är flikiga, runda, lätt upphöjda och till färgen kan vara lila-, vit- eller hudfärgade. Vårtorna kan träda fram antingen som enstaka vårtor eller som större kluster av vårtor, ibland kallat klungor. Könsvårtor är i de allra flesta fall helt ofarliga men kan orsaka kraftiga besvär i underlivet. Kondylom sprids främst genom oskyddat sex men kan även smitta vid skyddat sex med kondom då kondomen inte nödvändigtvis täcker alla de infekterade hudytorna.

Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige och en majoritet av svenskar beräknas ha haft, eller kommer att få kondylom någon gång i livet. I många fall ger HPV inga synbara eller märkbara symptom och det är även vanligt att symptom bryter ut långt efter smittotillfället. HPV, som orsakar kondylom, finns i hundratals virusformer och det tros att endast ett tiotal av dessa orsakar kondylom. 

Om och när vårtorna bryter ut kan de behandlas med hjälp av antivirala läkemedel så som Warticon och Wartec. Den aktiva substansen i denna typ av läkemedel verkar genom att hämma spridningen av infektionen. Detta genom att hindra cellerna från att dela sig. När denna process hämmas läker vårtorna så småningom ut och ny, frisk hud bildas i dess ställe.

Wartec behandlar bara vårtorna - inte infektionen

Det är viktigt att komma ihåg att läkemedel som Wartec är avsett för att appliceras lokalt, alltså direkt på vårtorna, och därmed ge symptomlindring. Dessa läkemedel är särskilt framtagna och godkända för att behandla just könsvårtor, men de beahandlar inte själva infektionen i fråga. Om du väl smittats av ett HPV-virus finns det i dagsläget tyvärr inget botemedel. 

Aktiv ingrediens

Den aktiva substansen, alltså det verksamma ämnet, i Wartec heter podofyllotoxin. Substansen härstammar från podophyllumväxtens rötter men kan även tillveraks syntetiskt genom en kombination av kemikalier. När podofyllotoxin appliceras på könsvårtor verkar det genom att infiltrera vårtornas celler och därefter hindra dem från att dela sig och växa. När de inte ängre kan sprida sig bryts de sedan ner av kroppens immunsystem, som sedan ger uttrymme för ny, frisk hudvävnad att träda fram.

Hos Treated.com är det alltid säkert och smidigt att både få eller förnya ett recept för Wartec. Allt du behöver göra för att begära ditt recept är att fylla i vårt medicinska frågeformulär - sedan sköter vi resten. En av våra legitimerade läkare kommer att granska ditt ärende och om behandlingen bedöms säker, lämplig och ändamålsenlig förskriva ett e-recept åt dig. Alla våra godkända beställningar levereras med spårbar UPS-sändning, hela vägen hem till din ytterdörr, redan nästföljande arbetsdag. Har du några som helst frågor eller funderingar finns vår kunniga kundtjänst till ditt förfogande. 

Beställ nu
Senast granskat:  29-05-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Som med alla behandlingar är det mycket viktigt att du noga följer din förskrivande läkares instruktioner när du använder läkemedlet. Utöver detta, rekommenderas det alltid att du noga läst igenom och förstått innehållet i läkemedlets bifogade bipacksedel, som du även kan ladda ner nedan. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 

Wartec finns tillgänglig i två utföranden: kutan lösning, som fördelas med hjälp av en applikator, samt kräm. Krämen fördelas med hjälp av fingertopparna. 

För både Wartec kutan lösning och Wartec kräm:

 1. Se till att hudområdet är torrt och rent innan applicering. Tvätta rent det noggrant med tvål och vatten och torka torrt med exempelvis en pappershanduk eller servett.
 2. Tvätta händerna noggrant efter varje fördelning.

För Warticon kutan lösing:

 1. Dosen bestäms av din läkare som kommer att anpassa den individuellt efter dig.
 2. Rekommenderad dos för vuxna är behandling två gånger dagligen, morgon och kväll. Rekommenderad behandlingstid är tre dagar. 
 3. Använd en ny applikator vid varje användning.
 4. För in änden med ögglan först in i flaskan innehållandes lösningen.
 5. Applicera lösningen på vårtan/vårtorna och låt därefter torka. 

För Warticon kräm:

 1. Pressa ut en lämplig mängd kräm på fingertoppen.
 2. Stryk därefter ett tunt lager av krämen direkt på vårtan/vårtorna med hjälp av ett finger. 
 3. Krämen ska masseras in.
 4. Undvik att få krämen utanför vårtorna då den aktiva ingrediensen kan orsaka skada på frisk hud.
 5. Tvätta av överflödig kräm utanför vårtorna med tvål och vatten.

Vänligen observera att punkterna ovan endast är en summering över hur du använder Wartec kutan lösning och Wartec kräm. Detaljerade anvisningar finns i den bifogade bipacksedeln, som du även kan ladda ner nedan. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du inleder din behandling.

Wartec® kutan lösning hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Wartec® kutan lösning från FASS

Wartec® kräm bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Wartec® kräm från FASS

Senast granskat:  29-05-2018
Biverkningar

Biverkningar

Som med alla läkemedel kan Warticon orsaka biverkningar hos vissa användare. Det är viktigt att du tar del av denna information och är medveten om hur biverkningarna kan yttra sig samt när du bör söka läkarvård för dem. Biverkningar kopplade till användning av Warticon är bland annat:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

Hudirritation, brännande känsla, klåda eller rodnad där behandlingen har applicerats.

Okänd frekvens:

Smärta, hudsvullnad, blödning, allergisk reaktion, vätskande sår, sårskorpor, blåsor.   

Biverkningarna listade ovan är ej en komplett lista av kända biverkningar. För mer information om biverkningar kopplade till detta läkemedel ber vi dig prata med din läkare eller apotekspersonal. Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Ta Warticon med andra läkemedel  

Inga kända interaktioner med andra läkemedel har rapporterats. Det är dock viktigt att du talar om för läkaren om du använder några andra läkemedel eller preparat, både receptfria och receptbelagda, när du fyller i vårt undersökningsformulär. Detta hjälper läkaren att fatta ett korrekt beslut som leder till att du får rätt sorts behandling, med en så låg risk för biverkningar som möjligt.

Använd aldrig mer än en behandling mot könsvårtor/kondylom på samma gång.

Warticon och andra sjukdomar

Vissa sjukdomar eller tillstånd kan påverka lämpligheten för detta läkemedel. Meddela läkaren om du har eller har haft någon sjukdom innan du använder detta läkemedel. Använd ej detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Senast granskat:  29-05-2018
Vanliga frågor: Warticon

Vanliga frågor: Warticon

Kan jag dricka alkohol i kombination med Warticon?

Ja, men du bör endast dricka måttliga mängder så att du fortfarande har möjlighet att applicera krämen noggrant och enligt anvisningarna.

Kan jag köra bil när jag använder Warticon?

Warticon ska inte påverka din förmåga att köra bil. Undvik dock att köra bil om du upplever några biverkningar och rådfråga din läkare eller närmsta apotek så snart som möjligt.

Kan jag använda Warticon när jag är gravid?

Nej. Denna behandling rekommenderas ej då du är gravid eller ammar. Rådfråga din läkare för mer information.

Hur ska Warticon förvaras?

Förvara alltid läkemedel i rumstemperatur, under 30°C om inget annat anges. Förvaras utom räckhåll för barn. Skruva åt locket ordentligt efter användning.

Kan jag vara allergisk mot Warticon?

Använd ej Warticon om du är allergisk mot någon av följande ämnen:

Warticon kutan lösning;

podofyllotoxin, fosforsyra, etanol, Patent Blue V (E131) och renat vatten.

Warticon kräm;

podofyllotoxin, renat vatten, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), sorbinsyra, fosforsyra, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropylmyristat, flytande paraffin, triglycerider - medellång kedja, butylhydroxianisol (E320), makrogol - 7 stearyl eter och makrogol - 10 stearyleter.

Kan jag köpa Warticon receptfritt?

Nej. Warticon och Wartec finns endast som receptbelagt läkemedel. Du behöver ett recept från en legitimerad läkare för att kunna köpa Warticon. Treated.com erbjuder en EU-godkänd nättjänst som låter oss förskriva receptbelagda läkemedel om det anses säkert och att göra så.

Är Warticon rätt behandling för mig?

Fyll i vårt undersökningsformulär för att ta reda på om Warticon är en lämplig behandling för dig. Ditt formulär granskas av vår legitimerade läkare som antingen godkänner eller nekar ditt föreslagna läkemedel. Vid ett godkännande förskrivs du ett elektroniskt recept som skickas till vårt apotek. Ditt läkemedel levereras sedan till din dörr redan nästa arbetsdag.

[Brand]

Senast granskat:  29-05-2018
Vår tjänst

Konsultation. Receptförskrivning. Leverans. Symptomfri.

 • Legitimerade läkare
 • Endast godkända läkemedel
 • Expressleverans
 • Säker betalning
 • Registrerat apotek
 • Smidig receptförnyelse

Hos Treated.com kan du alltid känna dig säker. Vi kommer aldrig dela eller sälja dina personuppgifter till tredje part. Alla våra sändningar skickas med ett diskret paket där både avsändaren och paketets innehåll hålls förseglat. Det tillkommer dessutom inga extra kostnader för frakt, och alla beställningar som blivit godkända av en av våra läkare och av vårt apotek innan klockan 17.00 svensk tid levereras nästföljande arbetsdag - hela vägen hem till din ytterdörr.

En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad läkare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här