Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Truvada

Emtricitabin & tenofovir

Truvada är ett antiviralt läkemedel som ges ut som preexpositionsprofylax (förkortat “PrEP”) för att förebygga hiv-infektion. Truvada är ett kombinationsläkemedel som innehåller de aktiva ingredienserna emtricitabin och tenofovirdisoproxil.

Du kan köpa Truvada online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

+1300 recensioner via Trustpilot
Truvada200 mg/245 mg

Tas förebyggande mot hiv-infektion (PrEP): innehåller 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovir. Ta en tablett dagligen tillsammans med mat.

+ Gratis expressfrakt
Generisk PrEP 200mg/245mg

Generisk PrEP. Innehåller 200 mg emtricitabin och 245 mg tenofovir disoproxil. Standarddosen är en tablett om dagen, tillsammans med måltid.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans torsdag 30 september

Truvada är ett antiviralt läkemedel som ges ut som preexpositionsprofylax (förkortat “PrEP”) för att förebygga hiv-infektion. Truvada är ett kombinationsläkemedel som innehåller de aktiva ingredienserna emtricitabin och tenofovirdisoproxil.

Du kan köpa Truvada online hos Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra läkare. Godkända beställningar levereras nästa dag.

Översikt

Översikt - Truvada (PrEP)

Truvada är ett receptbelagt läkemedel som tillverkas av läkemedelsföretaget Gilead. Det används som preexponeringsprofylax, förkortat “PrEP”, vid hiv. Med detta menas att det kan förskrivas för att förebygga att en smittas med hiv-infektion. Truvada tillhör en grupp läkemedel som kallas för antiretrovirala läkemedel och fungerar genom att hämma aktiviteten hos ett enzym som viruset behöver för att utvecklas. Truvada kommer i tablettform och användaren tar en tablett dagligen.

 1. Den första behandlingen som förebygger risken för hiv-infektion
 2. Varumärkesskyddat läkemedel från Gilead
 3. Tablett som tas en gång dagligen

Om du inte har använt PrEP tidigare behöver du börja med att ta ett hiv-test för att säkerhetsställa din status. Du kan testa dig för hiv och för andra könssjukdomar på din närmaste ungdomsmottagning, RFSU/RFSL-klinik, sex- och samlevnadsmottagning eller vårdcentral.

Läs mer om vad du behöver göra innan du tar PrEP.

Om du redan tar denna behandling eller använt PrEP tidigare och vill förnya ditt recept eller börja ta behandlingen igen, kan du göra så genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online. Vi arbetar med EU-legitimerade läkare, som noggrant granskar varje receptbegäran. Godkända beställningar skickas redan samma dag och levereras i de allra flesta fall redan nästföljande arbetsdag.

Patienter som tar Truvada för att minska risken för hiv-infektion bör notera att det inte helt eliminerar risken för hiv-infektion. Det är oerhört viktigt att ha säkert sex. Detta görs bäst genom att använda barriärpreventivmedel so, exempelvis kondom.

Denna behandling går att beställa genom Treated.com för de som vill använda läkemedlet som preexpositionsprofylax (PrEP). Ifall du använder ett snarlikt läkemedel för att behandla hiv-infektion och vill förnya ditt recept bör du diskutera detta med din läkare.

Hur smittar hiv?

Humant immunbristvirus, eller hiv, är en sexuellt överförbar sjukdom (könssjukdom) som smittar från en person till en annan genom bland annat sperma, slidsekret och flytningar ur ändtarmsöppningen. Skillnaden mellan hiv och de flesta andra könssjukdomar är att hiv även kan smitta via blod, i tillägg till oskyddat sex. Därav är en smittväg gemensamma sprutor, nålar eller kanyler. Emellertid är oskyddat sex den vanligaste smittvägen för hiv-infektion.

Orsakar hiv symptom?

Det är som vanligast att hiv inte orsakar några symptom vid smittans början. Ibland kan den smittade drabbas av influensaliknande symptom. Dessa tenderar emellertid att förväxlas med andra, mindre farliga sjukdomar eller tillstånd. Ifall hiv inte behandlas kan viruset orsaka omfattande skador på immunsystemet, vilket sedan leder till aids.

Hiv och aids är inte samma sak

Ett vanligt misstag är att tro att hiv och aids är samma sak, vilket det inte är. Hiv är en sexuellt överförbar infektion som, likt andra könssjukdomar som klamydiainfektion och gonorréinfektion, kan överföras mellan människor genom oskyddat sex. Aids, i sin tur, är egentligen ett samlingsnamn på olika typer av infektioner eller tumörer som en patient kan drabbas av när dennes immunförsvar är nedsatt.

Aids är inte en sjukdom i den traditionella bemärkelsen och kan därmed inte smitta från en patient till en annan. De flesta med hiv i Sverige kan idag få så pass bra behandling att de inte insjuknar i aids. Aids smittar inte från en person till en annan.

Behandling vid hiv

Det finns för närvarande inte ett botemedel mot hiv. När en person blivit infekterad är syftet med behandlingen att undertrycka viruset så mycket som möjligt, i syfte att förhindra det från att utvecklas. Detta görs genom antiretrovirala medel, som stoppar funktionen av ett enzym i kroppen kallat omvänt transkriptas. Viruset behöver detta enzym för att växa, utan det kan viruset inte reproduceras i kroppen.

Truvada är endast indicerat för användning som PrEP. Det ska inte tas av personer som är hiv-positiva. Dessa patienter behöver annan behandling.

Hur fungerar Truvada?

Truvada innehåller två verksamma ingredienser, emtricitabin och tenofovirdisoproxil (tenofovir). Dessa fungerar på ett sätt som liknar de läkemedel som används för att behandla hiv-infektion, det vill säga genom att begränsa förhållanden i kroppen som viruset behöver för att utvecklas. Truvada är dock endast avsett för användning pre exposition, det vill säga för att minska risken för att en smittas med hiv.

Köp Truvada online hos Treated.com

Du kan köpa Truvada online hos Treated.com genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Varje beställning granskas noggrant av våra legitimerade läkare och godkända beställningar skickas med expressleverans. De flesta beställningar blir levererade redan nästföljande arbetsdag.

Beställ nu
Senast granskat:  24-06-2021
Bruksanvisning

Så tar du Truvada (PrEP)

Läs gärna igenom vår sida om vad du ska göra innan du börjar ta PrEP.

Som med alla läkemedel är det viktigt att du tar Truvada enligt de instruktioner som har utfärdats av läkaren och enligt de instruktioner som finns i den bifogade bipacksedeln.

Du kan ta PrEP på ett par olika sätt. Nedan kan du läsa en sammanfattning över hur du tar PrEP för daglig användning. Detta ger ett effektivt skydd för både vaginalt och analt sex. Du bör dock alltid ta PrEP exakt enligt din förskrivande läkares anvisningar.

PrEP för daglig användning

 1. Ta en tablett dagligen.
 2. Du når full effekt av Truvada efter att du har tagit läkemedlet i sju dagar.
 3. Försök att ta tabletten tillsammans med mat, om möjligt.
 4. Tabletten kan krossas och blandas med 100 ml vatten om du har problem med att svälja tabletterna hela.
 5. Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag.
 6. Överskrid aldrig den mängd som ordineras till dig av läkare. Tala genast om för din läkare ifall du har råkat ta för stor mängd av Truvada.
 7. Det är viktigt att du inte missar en dos.
 8. Om du har glömt att ta Truvada men inser inom 12 timmar från när du skulle ha tagit din dos ska du bara ta din nästa dos direkt (helst med mat). Ta därefter nästa dos som schemalagt.
 9. Om du har glömt att ta Truvada och det har gått mer än 12 timmar från när du skulle ha tagit din dos ska hoppa över den glömda dosen och ta din nästa dos vid schemalagt tillfälle.
 10. Om du kräks inom en timme från att du tar din tablett ska du ta en ny tablett. Om du kräks mer än en timme efter att du har tagit Truvada behöver du inte ta en till tablett.
 11. Sluta inte ta Truvada utan att ha diskuterat detta med din läkare först.
 12. Om du är osäker över någonting eller inte har förstått hur du ska ta Truvada bör du genast rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Du hittar detaljerade anvisningar om hur du tar detta läkemedel i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. Du kan även läsa och ladda ner bipacksedeln för Truvada på svenska genom länkarna nedan.

Truvada bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedeln för Truvada från FASS

Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Truvada 200 mg/245 mg

Generisk PrEP 200mg/245mg

Biverkningar

Truvada: biverkningar, varningar och försiktighet

Sluta genast att ta Truvada och uppsök omedelbart akutvård om du skulle uppleva något av följande:

 • En allergisk reaktion. Detta kan kännetecknas av svullnad av läppar, ansikte eller hals eller nässelutslag.
 • Mjölksyraosos, såsom snabb eller djup andning, sömnighet eller illamående eller kräkningar.
 • Inflammation.
 • Infektion.
 • Besvär som påverkar immunsystemet, såsom muskelsvaghet eller svaghetskänsla i händer och fötter som flyttar sig upp mot bålen, hjärtklappning, tremor eller hyperaktivitet.
 • Någon annan biverkan som blir allvarlig.

Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 patienter eller fler):

Diarré, illamående eller kräkningar, dåsighet, huvudvärk, hudutslag, svaghetskänsla eller onormala testresultat för fosfat eller kreatinkinas.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 10 patienter eller färre):

Magsmärtor, sömnproblem, onormala drömmar, matsmältningsbesvär, uppblåsthet, flatulens, utslag med röda fläckar eller pustler, blåsor eller svullnad i huden, klåda, förändrad hudfärg (som förmörkelse av huden i fläckar), väsande andning, svullnad eller känsla av yrsel, onormalt blodcellsantal, ökade triglycerider, galla eller socker i blodet, lever- eller bukspottkörtelproblem.

Ovanliga biverkningar (förekommer hos 1 av 100 patienter eller färre):

Inflammation i bukspottkörteln som orsakar magsmärta, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, anemi, muskelsmärta eller svaghet på grund av njurskador, onormalt blodkalium och kreatinnivåer eller förändringar i urin.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 av 1,000 användare eller färre):

Laktinsyra, fet lever, gul hud eller gula ögon, klåda, buksmärtor, njurinflammation, frekventa miktioner (ökat behov av att urinera), känna sig törstig, njursvikt, skada på njurtubulationsceller, mjukning av benen, ryggsmärta orsakad av njursjukdomar.

Eventuella biverkningar (okänd frekvens):

Osteonekros som leder till stelhet i lederna, ledvärk och smärta (särskilt i höft, knän och axlar) och svårigheter med rörelse. Ifall du drabbas av någon av dessa biverkningar bör du tala om detta för din läkare omgående.

Vänligen notera att ovan lista över biverkningar endast är en sammanfattning. Du hittar en komplett förteckning över eventuella biverkningar i den bifogade bipacksedeln.

Truvada: varningar och försiktighet

Andra läkemedel och Truvada

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några som helst andra läkemedel, vare sig receptfria eller receptbelagda.

Truvada ska inte tas samtidigt som några andra behandlingar som innehåller samma aktiva ingredienser, alltså emtricitabin och tenofovirdisoproxilfumarat eller läkemedel som innehåller tenofoviralafenamid, lamivudin eller adefovirdipivoxil.

Det är även viktigt att berätta för din läkare om du använder något av följande: didanosin, aminoglykosider, amfotericin B, foscarnet, ganciklovir, pentamidin, vankomycin, interleukin-2, cidofovir, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), proteashämmare, ledipasvir/sofosbuvir eller sofosbuvir/velpatasvir.

Andra sjukdomar och Truvada

Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i detta läkemedel ska du aldrig ta det. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft njurproblem, leversjukdom eller hepatit (du måste känna till tillståndet för din hepatitinfektion innan du börjar ta Truvada).

Om du är över 65 år

Tala med din läkare innan du börjar ta Truvada ifall du är över 65 år gammal.

Laktosintolerans

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du har en intolerans mot sockerarter eller är laktosintolerant, berätta detta för din läkare.

Testa dig för hiv och könssjukdomar

Om du är sexuellt aktiv är det viktigt att du regelbundet testar dig för hiv och andra könssjukdomar. Du kan testa dig för könssjukdomar på sex- och samlevnadsmottagningar, RFSU/RFSL-kliniker, vårdcentral eller gynmottagning. Här hittar du en lista över kliniker och mottagningar i Sverige. Se alltid till att du testar dig innan du börjar ta Truvada.

Observera att personer som är hiv-positiva måste ta detta läkemedel tillsammans med ett eller flera andra, antiretrovirala läkemedel. Inkubationstiden för hiv kan vara ett antal veckor, så testen identifierar inte alltid de senaste infektionerna.

Följande symptom kan vara tecken på en ny infektion. Om du märker av något av nedanstående, antingen under veckorna innan du börjar ta Truvada, eller när du tar det, ska du informera läkare:

 • Feber eller hög feber
 • Huvudvärk
 • Värkande leder eller muskler
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Trötthet
 • Utslag
 • Nattliga svettningar
 • Svullna lymfkörtlar

Graviditet och amning

Tala om för din läkare ifall du blir gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Tala även om för din läkare ifall du ammar. Fertila kvinnor som tar Truvada bör använda ett preventivmedel i syfte att undvika att bli gravida.

Du ska undvika att amma när du tar Truvada.

Körförmåga och hantering av maskiner

Denna behandling kan orsaka yrsel. Om Truvada påverkar din körförmåga ska du undvika att köra bil eller hantera maskiner. Det är alltid ditt ansvar att se till att du är i skick för att köra bil.

Praktisera säkert sex

Risken för hiv minskar ytterligare genom följande:

 1. Se till att ha säkert sex, genom att använda en kondom.
 2. Bli regelbundet testad för hiv och andra könssjukdomar.
 3. Dela inga föremål som kan innehålla kroppsvätskor (rakhyvlar, tandvårdsprodukter som tandborstar och så vidare).
 4. Använd inte gemensamma nålar, sprutor eller kanyler.
 5. Tala med din läkare ifall du har några andra frågor eller är osäker över något.
Senast granskat:  24-06-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Truvada 200 mg/245 mg

Generisk PrEP 200mg/245mg

Vanliga frågor: Truvada

Vanliga frågor: Truvada

Vad är PrEP och vad är skillnaden mellan PrEP och PEP?

PrEP står för preexpositionsprofylax medan PEP står för postexpositionsprofylax. PrEP används som förebyggande läkemedel mot hiv medan PEP används efter att någon har smittats. Truvada är tillhör läkemedelsgruppen PrEP och tas dagligen för att undvika hiv-infektion.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Truvada?

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Truvada och alkohol.

Det rekommenderas att du ser till att du dricker alkohol med måtta. Detta kommer att bidra till att du ser till att ta läkemedlet vid rätt tidpunkt varje dag och gör det även enklare att se till att ha säkert sex.

Kan jag köra bil när jag tar Truvada?

Truvada kan orsaka yrsel. Om du blir yr av Truvada bör du avstå från att köra bil ska du avstå från att köra bil.

Kan jag ta Truvada om jag är gravid eller ammar?

Om du är gravid eller ammar, eller planerar att bli gravid, måste du tala om detta för din läkare innan du tar Truvada. Om du ammar ska du inte ta Truvada.

Hur ska Truvada förvaras?

Förvara detta läkemedel på en säker plats, utom räckhåll för barn och i rumstemperatur.

Kan jag vara allergisk mot Truvada?

Truvada innehåller: emtricitabin, tenofovirdisoproxil, kroskarmellosnatrium, glyceroltriacetat (E1518), hypromellos (E464), indigokarminaluminiumsö (E132), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E572), mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad stärkelse (gluten fri) och titandioxid (E171).

Ta inte detta läkemedel ifall du är allergisk mot någon av ingredienserna ovan.

Kan jag köpa PrEP till Sverige?

Ja. PrEP som Truvada är godkänt som förebyggande behandling vid hiv-infektion.

Kan hiv-medicin som PrEP orsaka biverkningar?

Alla läkemedel kan orsaka vissa oönskade biverkningar, likaså Truvada. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta PrEP där du hittar information om eventuella biverkningar. Rådfråga din läkare ifall du är osäker över något.

Kan jag köpa PrEP som Truvada receptfritt?

Nej. PrEP är ett receptbelagt läkemedel om du måste ha fått ett recept utskrivet för att kunna köpa Truvada.

Hur köper jag PrEP säkert online?

Om du inte har tagit PrEP tidigare behöver du börja med att testa dig för hiv före du börjar ta denna typ av behandling. Detta för att säkerhetsställa att du inte bär på infektionen. Du testar dig på RFSU/RFSL-klinik, sex- och samlevnadsmottagning eller gynmottagning.

Om du redan tar PrEP kan du förnya ditt befintliga recept online hos Treated.com. Det du behöver göra är att fylla i ett medicinskt frågeformulär online som sedan granskas av en av våra legitimerade läkare. Godkända beställningar skickas samma dag med expressleverans och de flesta beställningar levereras redan nästföljande dag.

Senast granskat:  24-06-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1251 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här