Finns det vissa praktiker som ökar risken för att smittas av en könssjukdom? Kort sagt: ja. Det kan handla om allt ifrån vilken typ av sexuell aktivitet du deltar i till personlig hygien - inte minst sexuell hygien.

Här kommer vi att ta itu med de särskilda faktorer som kan öka risken för en könssjukdom - och vad just du kan göra för att ha säkrare sex.

Oralsex

En vanlig missuppfattning är att risken för att överföra könssjukdomar via oralsex skulle vara låg. Även fast det, statistiskt sett, är något säkrare med oralsex är det inte på något sätt riskfritt.

Om oralsex fås eller genomförs utan adekvat skydd, t.ex. kondom, slicklapp eller munskydd, kan en rad könssjukdomar överföras. Könssjukdomar som är vanliga att överföra genom oralsex är gonorré, klamydia och syfilis. Förekomsten av sår eller munsår kan också öka risken för överföring av blodburna sjukdomar som hepatit och HIV, även om detta är mindre vanligt.

Om du har humant papillomvirus (HPV) och har aktiva munsår är det möjligt att överföra denna sjukdom till din sexpartners könsorgan via oralsex. Skyddet kan användas för att förhindra att infektion förs över, men det ger ingen garanti mot de åkommor som kan smitta via hudkontakt.

Analsex

Oskyddat analsex kommer med en särskilt hög risk för spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Detta beror på att slemhinnan i anus är tunn och lätt kan punkteras vilket gör att sekret kan komma i direkt kontakt med blodflödet. Infektioner som lätt smittar genom analsex är klamydia, gonorré, hepatit B, HIV, syfilis, könsherpes och könsvårtor.

Vaginalt sex

Könssjukdomar kan smitta vid alla skeden av oskyddat vaginalt samlag. Överföringen av sperma och sekret är en kanal för detta. Det är dock viktigt att komma ihåg att det sekret som produceras i vagina eller penis kan överföra infektioner vid alla skeden av samlaget - inte bara i samband med ejakulation. Vissa tror att det räcker med att föra ut penis ur vaginan innan utlösning för att samlaget ska vara skyddat, men även detta bär alltså med sig samma risk.

Genom att ha oskyddat vaginalt samlag sätter du dig själv i risken för syfilis, könsherpes, klanydia, gonorré, könsvårtor och HIV. Det finns även vissa könssjukdomar som kan smitta trots att skydd används, som t.ex. könsherpes och könsvårtor, som kan överföras genom hudkontakt. Om en sådan infektion är närvarande ska personen avstå från att ha sex tills infektionen behandlats klart.

Sexuell hygien

Dålig sexuell hygien kan även placera dig i riskzonen för sexuellt överförbara sjukdomar.

Slidan är hem för många bakterier som hjälper kvinnor med att skydda och bevara ett hälsosamt underliv. Men denna balans kan dock störas tämligen enkelt. Bakteriell vaginos kan uppstå när den naturliga bakteriebalansen i slidan blir störd, och gör att slidan blir mer mottaglig för infektioner. Under menstruationscykeln producerar kvinnans underliv klarvita flytningar, som har som syfte att behålla vaginan fuktig och ren. När dock dessa flytningar ändrar färg eller börjar komma tillsammans med en obehaglig lukt är det viktigt att uppmärksamma det - då det kan vara tecken på en infektion och kräva medicinsk behandling.

Exakt varför bakteriell vaginos framträder är fortsatt omdiskuterat, men det anses uppstå av kombinerande orsaker, som du kan läsa mer om hos 1177 Vårdguiden. Det finns teorier om att vissa hälsoprodukter kan orsaka sjukdomen.

Herpes, i sin tur, är en livslång sjukdom som i dagsläget inte har något botemedel. När en person väl blivit infekterad går sjukdomen i skov, det vill säga att vissa perioder kan innehålla kraftiga och ihållande symptom, medan andra perioder kan vara helt symptomfria. Herpes kan orsakas av dålig hygien, och kan sprida genom hudkontakt. Därför är det viktigt att alltid snabbt uppsöka vård.

Flera sexpartners

För dig som har flera sexpartners eller ofta byter sexpartner är det extra viktigt att regelbundet testa dig. Du löper nämligen en mycket högre risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar i jämförelse med de som har ett monogamt förhållande. Om du dessutom deltar i en oskyddad trekant är risken dubbelt så stor att du kommer i kontakt med en sexuellt överförbar sjukdom.

Sexleksaker

Sexleksaker kan även sprida infektioner. I synnerhet hepatit, som är en av de könssjukdomar som kan leva utanför en människokropp i flertalet veckor. Därför är det mycket viktigt att du regelbundet tvättar dina sexleksaker efter användning. Om du delar dina sexleksaker med en annan person eller andra personer är det extra viktigt att de noggrant rengörs eller används tillsammans med en kondom.

  1. Säkra metoder

Risken att utveckla en könssjukdom reduceras naturligtvis kraftigt om du praktiserar säkert sex. För både män och kvinnor rekommenderas kondom, P-ring, slicklapp eller munskydd vid all sexuellt samröre. Att regelbundet testa sig samt alltid tala öppet med din sexpartner eller dina sexpartners är ett bra sätt att helgardera sig på om du vill minimera risken.

»Här kan du läsa mer om säkert sex.

Senast granskat:  26-05-2017