Många känner i dagsläget till att klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Men exakt hur vanligt är det egentligen med klamydia? Smittas kvinnor oftare än män? Och i vilka åldrar är det vanligast att man smittas?

Den absolut vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och i övriga världen är HPV-virus, som kan orsaka t.ex. kondylom (könsvårtor). Herpes simplex-virus är även det mycket vanligt i Sverige och det uppskattas att mer än 600,000 svenskar bär på herpes i någon form. Herpes kan emellertid drabba såväl mun, läppar och ansikte som könsorganen. HPV-virus kan orsaka vårtor på händer och fötter såväl som i underlivet. Det blir så pass komplext att jämföra statistik om könsvårtor (kondylom) och könsherpes att det riskerar att bli missvisande, eller mycket svårt att tolka, vid en jämförelse av klamydia, gonorré och syfilis att vi valt att lyfta ut dessa ur statistiken.

I absoluta tal

Klamydia, gonorré och syfilis smittade under 2015 nästan 40,000 människor i Sverige. Men av de totalt 39,826 fallen så utgjorde klamydia hela 37,819. Gonorré, med 1,677 smittade och syfilis med endast 330 stycken, är klart mindre vanliga. Faktum är att, av de 39,826 smittade under 2015 så utgjorde gonorré och syfilis tillsammans endast 2007 personer, eller 5,03 %. Och även fast såväl gonorré som syfilis blivit något vanligare könssjukdomar i Sverige över de senaste fem åren, så är klamydia alltjämt den absolut vanligaste - med en kraftig marginal. 

 1. Gonorréfallen blir fler

Sett över de senaste fem åren så har faktiskt gonorré blivit en något vanligare könssjukdom i Sverige. Under 2014 anmäldes 1,336 fall av gonorré, vilket är en ökning med 20 % jämfört med 2013. Under 2015 ökade smittan även, och totalt registrerades 1,677 fall. Ökningen kan delvis förklaras genom att provtagningen ökat under denna period. Under 2014 ökade provtagningen med 29 %. Ökningen skedde främst bland män som har sex med män. Behandling vid gonorré kräver dessutom en kombination av två läkemedel på grund av den tilltagande antibiotikaresistensen.

 1. Även syfilis blir något vanligare

Även syfilis hade en uppåtgående trend under 2015. 2014 anmäldes 244 fall, vilket var en minskning med 14 % jämfört med 2013, men infektionen har alltså åter blivit något vanligare nu - även fast de totala fallen fortsatt handlar om ett par hundra per år. Sjukdomen är fortsatt mycket vanligare bland män än bland kvinnor. Även syfilis är en vanligt förekommande infektion bland män som har sex med män. 

 1. ...Men klamydia är alltjämt överlägset vanligast

Under 2015 rapporterades 37,819 fall av klamydia i Sverige. Det gör klamydia till den absolut vanligaste könssjukdomen. Liksom tidigare år är det vanligast att personer under 30 år smittas, och infektionen är alltjämt något vanligare hos kvinnor än hos män. Klamydia har ökat kraftigt över de 15 senaste åren och är landets i särklass vanligaste sexuellt överförbara infektion. Klamydia ger inte alltid symptom, därför är det viktigt att behandla sjukdomen om man har blivit infekterad. Klamydia behandlas med antibiotika som Doxycyklin eller Azithromycin.

Hur behandlar man könssjukdomar och vad kostar behandlingen?

Könssjukdomar, eller sexuellt överförbara infektioner som det egentligen heter, behandlas på olika sätt beroende på vilken infektion det är fråga om. Därför är det alltid mycket viktigt att se till att man blir testad för att kunna säkerhetsställa om man smittats av en könssjukdom, och i sådant fall vilken. Om du tror att du har blivit smittad kan du kan du testa dig med ett hemtest eller på en STD-klinik, ungdomsmottagning eller vårdcentral. Hitta din närmsta klinik/mottagning på denna sida.

Vi går snabbt igenom priser på olika behandlingar vid könssjukdomar nedan. Observera att priserna hos Treated.com alltid inkluderar läkarkonsultation, recept och hemleverans av ditt läkemedel nästa arbetsdag.

Om du har smittats med klamydia finns det två olika antibiotika som huvudsakligen förskrivs; Doxycyklin och Azithromycin. Doxycyklin är första linjens behandling medan Azithromycin kan skrivas ut om man av någon anledning inte kan ta Doxycyklin, till exempel om man är allergisk. 

 1. Doxycyklin (tabletter): 569 kr
 2. Azithromycin (tabletter): 569 kr

Vid gonorré förskrivs en kombinerad behandling som består av två antibiotikum; azithromycin och cefixime (Suprax).

 1. Kombinerad behandling vid gonorré (tabletter): 629 kr

Könsvårtor, i sin tur, kan behandlas på lite olika sätt och det finns tre olika läkemedel som kan passa olika användare olika bra. Vanligast är så kallad “kutan lösning”, som kommer i en flaska, men vissa behandlingar finns även som kräm.

 1. Wartec (kutan lösning): 659 kr
 2. Wartec kräm: 819 kr
 3. Condyline (kutan lösning): 709 kr
 4. Aldara kräm: 1,309 kr

Könsherpes har fler behandlingsalternativ som finns i olika doser och därmed också olika priser. Du kan läsa mer om behandlingarna och hur de skiljer sig på vår sida om herpes.

 1. Aciklovir (tabletter): från 489 kr
 2. Famvir (tabletter): från 1,399 kr
 3. Valaciclovir (tabletter): från 499 kr
 4. Valtrex (tabletter): från 909 kr

Geografisk fördelning

Så, vart i Sverige finns sjukdomarna? Det är egentligen inga jätteöverraskningar här. Stockholms län, ibland omskrivet till Storstockholm, är med sina drygt två miljoner invånare den klart vanligaste regionen för alla tre sjukdomar. Västra Götaland, med omkring en och en halv miljon invånare, kommer strax efter, följt av Skåne. "Övriga Sverige", alltså alla andra städer och län utom Stockholms län, Västra Götaland och Skåne, har dock fler klamydiafall. Det är dock vanligare att bära på gonorré i Stockholms län än vad det är i resten av hela Sverige. Även syfilis är proportionerligt kraftigt vanligare i Stockholm, och det registreras nästan lika många fall i Stockholms län som i resten av landet.

 1. Klamydia är klart vanligast

Vid det här laget råder det nog inget tvivel om hur pass mycket vanligare klamydia är än någon annan könssjukdom i Sverige. För många är termen könssjukdom till och med synonymt med klamydia och jobbas ständigt på att utbilda nyblivna, såväl som vuxna, sexuellt aktiva personer i hur riskerna kan minimeras genom säkert sex. Många ser på klamydia som en ungdomssjukdom, som kommer som följd av att den infekterade varit "ung och dum" och inte tänkt på konsekvenserna av att ha sex oskyddat. Men är klamydia verkligen så pass mycket vanligare hos unga?

Så, är klamydia faktiskt vanligare hos unga?

 1. Kort och gott: ja

Klamydia är vanligare bland unga människor. Åldern 20-29 år, markerat i blått ovan, utgjorde 60.6 % av alla klamydiafall 2015. Åldrarna 15-19 år är det näst vanligaste spannet med 22.1 % (markerat i ljusblått ovan). Mer än fyra femtedelar, 82,7 % för att vara exakt, av alla klamydiafall drabbar alltså personer i åldrarna 15-29 år. Sett över de senaste tio åren har dock fördelningen förändrats något. Det är idag procentuellt färre ungdomar som smittas av klamydia, och medianåldern för män är idag 24 år, medan den hos kvinnor är 22 år. Sjukdomen har ökat mest i gruppen kvinnor mellan 15-24 år. Klamydia är, och har i stort sett alltid varit, något vanligare hos kvinnor än män.

Klamydia och kön

 1. Klamydia är vanligare bland kvinnor

Liksom tidigare år visade 2015 års rapport att klamydia fortsatt är vanligare hos kvinnor. Omkring 57 % av alla klamydiafall drabbade kvinnor, och klamydia ökar som kraftigast i gruppen kvinnor mellan 15-24 år. Medianåldern för dessa kvinnor är 22 år. 

 1. Vilka är smittvägarna?

Klamydiainfektion är i huvudsak en heterosexuell sexuellt överförbar sjukdom. 93 % av kvinnor med klamydiainfektion och 88 % av de drabbade männen, hade infekterats genom heterosexuellt samlag. 77 personer, 38 kvinnor och 39 män, rapporterade att smitta kunde ha skett genom sex med både kvinnor och män. Totalt 887 fall av klamydia efter att heterosexuellt samlag mellan män rapporterades. Det gör ungefär fem procent av alla smittade män och är faktiskt en liten ökning mot 2014. Endast 91 fall (0,4 %) bland kvinnorna rapporterades som smittade genom sex med andra kvinnor. För 6 % av alla fall var smittvägen inte angiven. 13 barn till klamydiainfekterade kvinnor hade smittats av modern vid förlossningen och fått klamydiakonjunktivit (ögoninflammation). Här kan du läsa mer om könssjukdomar och graviditet

Vart har personerna smittats?

Även fast det skett mindre förändringar från år till år, har trenden varit ganska konstant: i nästan 9 av 10 klamydiafall är smittlandet Sverige. 2015 var inte på något sätt ett undantag. 37,830 personer smittades med klamydia i Sverige, och av dessa uppgavs 32,376 ha blivit smittade i Sverige. 2,696 personer smittades utomlands. i 2,758 fall saknades det uppgift om smittland. Det är alltså klart vanligare att bli smittad i Sverige, men några tusen Svenska blir alltjämt smittade utomlands.

Vilka är de vanligaste smittländerna?

De mest frekventa angivna smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 266
 2. Thailand - 256
 3. Grekland - 165
 4. Turkiet - 153
 5. USA - 150
 6. Australien - 150
 7. Norge - 119
 8. Tyskland - 116
 9. Storbritannien - 102
 10. Danmark - 95
 11. Frankrike - 74
 12. Cypern - 51
 13. Filippinerna - 44
 14. Afghanistan - 36
 15. Italien - 36

Sammanfattning

Könssjukdomar är vanligare än vad många tror. Det är mycket lätt att de smittar vid oskyddat sex och vissa kan även smitta utan att samlag behöver äga rum. Därför är det mycket viktigt att du alltid testar dig - helst årligen - men gärna oftare, ifall det är så att du ofta byter sexpartner eller är i ett nytt förhållande. I Sverige är det dessutom helt gratis att testa sig. Här hittar du en lista över ungdomsmottagningar i Sverige.

All statistik ovan är tagen från Folkhälsomyndigheten, som årligen rapporterar om könssjukdomar. Observera att denna artikel är publicerad 2016 med 2015 års data. Nyare data finns hos Folkhälsomyndigheten. 

Senast granskat:  16-12-2019