Det finns två typer av herpesvirus: HSV-1 och HSV-2. Den förstnämnda är främst förknippad med munsår, medan HSV-2 normalt är orsaken till könsherpes.

Symptom vid herpes är i regel tämligen enkla att identifiera och sjukdomens ihärdighet är idag välkänt. Även om viruset har en tendens att bli mindre allvarligt med tiden, så finns det inget botemedel för herpes. Har du väl drabbats så finns viruset kvar i ditt system livet ut. Symptomen kan vara kraftiga under vissa perioder och t.ex. innehålla blåsor, medan andra perioder kan vara i stort sett helt symptomfria.

När herpes behandlas, vare sig det är vid dess första infektionstillfälle eller ett nytt utbrott, så kallad herpes reaktivering, rekommenderas oftast en kur av antivirala läkemedel för att begränsa utbrottet. När väl viruset finns i kroppen rekommenderas det dock att den smittade alltid tar de åtgärder hen kan ta för att begränsa risken för nya utbrott.

Så, hur gör en för att förhindra att utbrott sker? Och vilka åtgärder kan tas för att begränsa deras effekt?

Stress

Inte helt oväntat så är stress en bov i herpesdramat - precis som vid många andra sjukdomar och tillstånd. Stress och ångest har ett dokumenterat nära samband med herpesutbrott, och enligt många experter är det till och med en av de största faktorerna.

En kanadensisk studie från 1988 redovisade att ångestnivåer var allmänt högre hos de patienter som genomgick ett herpesutbrott. Bara ett år senare fick liknande teorier mer substans, när forskare i Kalifornien fann att ångestnivåerna var mycket mer benägna att inducera ett utbrott hos patienter under de följande veckorna.

Dock har det även argumenterats för att det snarare är hur patienten hanterar sin stress som är det centrala, och inte stressen i sig själv. De respondenter som i en studie från London i 1997 blev undersökta, och uppvisade mer färdigheter i stresshantering och hade strategier för att behålla sitt välmående, hade färre herpesutbrott än de andra.

Länken mellan stress och herpesutbrott existerar i allra högsta grad. Därför är det viktigt att som herpessmittad faktiskt hantera sin stress och försöka behålla sina symptom under kontroll.

Försvagat immunförsvar

Immunförsvaret, ibland kallat immunsystemet, spelar en viktig roll i att hålla sjukdomar i schack. Men när immunförsvarets effekt äventyras blir kroppen mer mottaglig för virus av alla slag, inte minst influensa.

Herpes är inget undantag. Under de perioder där immunförsvaret försvagats, till exempel när en person är stressad, utmattad eller berövats på sömn, är ett utbrott i slutändan mer sannolikt. Detta gör immunförsvaret till ett kroniskt problem för dem som har ett tillstånd som undertrycker kroppens försvar, som t.ex. HIV.

Att få tillräcklig, och regelbunden, vila är viktigt för den som lever med herpes. Genom att undvika hård eller outhärdlig arbetsbelastning, och i tillägg få 6-8 timmars sömn per natt är rekommenderat.

De immunsupprimerade patienter bör därför rådfråga sin läkare för att sätta upp en så bra behandlingsplan som möjligt, i syfte att undvika herpes reaktivering. 

Alkoholkonsumtion

Överdriven alkoholkonsumtion är en känd katalysator vid herpesutbrott, inte minst på grund av dess tendens att äventyra immunsystemets funktion och verkan. En amerikansk studie som mätte effekterna av berusning på kroppens immunceller, visade att det är svårare för kroppen att kämpa mot både nya och latenta infektioner under återhämtning.

Med detta sagt, är det alltså än viktigare för dem som är känsliga för herpesutbrott att hålla sig inom rimliga alkoholgränser. Socialstyrelsens rekommendationer är att du håller dig under 14 standardglas i veckan om du är man och 9 standardglas i veckan om du är kvinna.

»Här hittar du ättläst information om alkohol och socialstyrelsens riktlinjer.

Exponering för UV-strålning

Att spendera alltför mycket tid i solen har också visat sig framkalla ytterligare herpesutbrott. Forskning från 1994, i en vårcentral i Florida, intresserade sig för just detta. De som undersöktes var patienter som var både UVB-R (ultraviolett-B resistenta) och UVB-S (UV-B-känsliga) och det visade sig att uppemot tre fjärdedelar av de UVB-S patienter som undersöktes var extra känsliga för herpesutbrott efter exponering för UV-strålning. En annan studie, på samma ämne, visade att användningen av aciklovir var ett särskilt effektivt medel för de med HSV-2 som exponeras för UV-strålning.

  1. Ha en lösning redo

Fastän det inte är möjligt att helt bota herpes kan det behandlas effektivt i de allra flesta fall. Genom att hålla sina symptom under kontroll och vara väl förberedd, kan effekten av ett herpesutbrott lindras.

»Läs mer i vårt forum för herpes där du även hittar våra behandlingar.

Senast granskat:  16-01-2020