Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Combivent

Salbutamol Sulphate

Combivent är en lindrande behandling för KOL, även känt som kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är ett kombinerande läkemedel som fungerar som en bronkodilator.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din KOL-behandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

+1300 recensioner via Trustpilot
Combivent UDV2.5 mg

OBSERVERA: Du måste ha en egen nebusilator för att använda denna medicin.

En dos innehåller 2.5 ml lösning och varje lösning innehåller 500 mcg ipratropiumbromid och 2.5 mg salbutamolsulfat. Dosen inhaleras genom en nebulisator, tre till fyra gånger per dag.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Combivent är en lindrande behandling för KOL, även känt som kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är ett kombinerande läkemedel som fungerar som en bronkodilator.

Med hjälp av Treateds hälso- och apotekstjänst är det nu både säkert och smidigt att förnya receptet för din KOL-behandling. Alla vår godkända beställningar levereras med expressleverans inom 24 timmar.

 

Översikt

Combivent - Behandla KOL

Combivent är en nebulisatorlösning som behandlar kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL. Läkemedlet innehåller en kombination av två aktiva beståndsdelar som båda utvidgar luftvägarna och underlättar andningen. Combivent tillverkas av läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim.

Vad är KOL?

KOL är ett paraplybegrepp som täcker sjukdomar i lungorna eller dess små anslutande luftrör som t.ex. kronisk bronkit och emfysem. Personer som har en eller fler av dessa tillstånd upplever oftast andnöd vid träning, slemhosta och återkommande besvär med bröstinfektioner.

Dessa tillstånd delar vissa karaktäristiska drag med astma, även fast de även på många sätt är olika. En person med astma upplever t.ex. inflammation i lufstrupe och bronker som kan komma och gå, medan någon med KOL vanligtvis har oavbruten långvarig, skada i deras andningsvägar (det senare resulterar i mer frekventa eller konstanta symptom).

Kronisk bronkit kännetecknas av irritation i lungorna och dess anslutande passager, vilket resulterar i slemproduktion. Emfysem orsakas av erosion av väggarna mellan luftsäckarna i lungorna (som hämmar omvandlingen av gaser) och resulterar i minskat syreintag. KOL är i de flesta fall en kombination av dessa två sjukdomar, och den anbsolut främsta orsaken är rökning.

I de fallen då en person röker kraftigt eller har rökt under en längre tid kan vävnad i luftvägarna ta oåterkallelig skada, som kan leda till inflammation och kroniska problem. Andra faktorer kan också leda till KOL, som t.ex. exponering för luftföroreningar och damm på kontinuerlig basis. Det tros även föreligga genetiska anlag till KOL.

Combivent består av substanserna salbumatol och ipratropiumbromid. Dessa tas genom en nubilsator och fungerar i kroppen på olika sätt. Salbumatol är känd för att vara en beta-2-agonist och används ofta i astmalindrande behandlingar. Det lugnar symptomen av irritation och andnöd genom att stimulera kroppens beta-2-receptorer samt genom att lugna muskelväggarna längst luftvägarna.

Ipratropiumbromid däremot är en signalblockerare (även fast den arbetar på kroppens receptorer). Vid KOL kan muskarinreceptorer kan reagera på en signalsubstans som heter acetylkolin. Detta kan resultera i sköra muskler runt de små rören i andningsvägarna, vilket krymper musklerna och försvårar andningen. Ipratropiumbromiden stör denna process och slappnar av musklerna, vilket utvidgar luftvägarna - och möjliggör för lättare andning.

Köpa Combivent online

Ibland kan det vara svårt att hitta tiden för att boka in ett läkar- eller vårdcentralbesök. Långa väntetider kan också försvåra något så enkelt som att få ett recept förnyat. Därför erbjuder Treated en kombinerad hälso- och apotekstjänst så att du kan få hjälp, råd, recept och läkemedel på en och samma sida -  allt under uppsikt och godkännandet av legitimerade läkare.

Välj din KOL-behandling och fyll i vårt undersökningsformulär. Detta används av våra läkare så att de kan bilda sig en uppfattning om din hälsa och sjukdomshistoria. Om de anser att din behandling är säker och lämplig för dina symptom skriver de ett elektroniskt recept till vårt apotek. Därifrån skickas ditt läkemedel med expressleverans och levereras till din dörr inom 24 timmar.

Vi lagerför endast tillförlitliga produkter som har hämtats antingen direkt ifrån producenten eller ifrån grossister med högt anseende.

Beställ nu
Senast granskat:  25-10-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

För att maximera effekten av läkemedlet samt minimera risken för biverkningar är det mycket viktigt att följa läkarens instruktioner samt bipacksedeln.

 1. Ta enligt läkarens ordination.
 2. För behandling av KOL är detta vanligtvis en full dos, tre till fyra gånger per dag.
 3. Combivent tas genom en nebulisator. Förbered enligt instruktioner.
 4. Separera en injektionsflaska från resten.
 5. Ta bort toppen av injektionsflaskan och pressa ut innehållet i nebulisatorn.
 6. Läkaren kan uppmana dig att späda lösningen. Om så är fallet specificeras det ytterligare.
 7. Använd nebulisatorn enligt anvisningar.
 8. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 9. Be din läkare att visa dig hur nebulisatorn fungerar om du skulle vara osäker.

Se bipacksedeln för ytterligare instruktioner om hur du ska använda denna produkt.

Ladda ner PDF

Senast granskat:  25-10-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Combivent UDV 2.5 mg

Biverkningar

Biverkningar

Det är mycket viktigt att du känner till detta läkemedels eventuella biverkningar, då vissa kan kräva att du uppsöker sjukvård. Uppsök omedelbart läkarvård om dina symptom försämras efter inledd behandling eller du märker av tecken på allergisk reaktion.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Hosta, huvudvärk, nervositet, skakningar, yrsel, irritation i hals, muntorrhet, illamående, förhöjt blodtryck eller hjärtrytm, hjärtrytmrubbningar, röstproblem eller hudreaktioner.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Hjärtrytmproblem, onormalt snabb hjärtrytm, bröstsmärtor, suddigt seende, utvidgade pupiller, glaukom, smärtsamma, stickande, röda eller svullnade ögon, episoder av färger eller ljus, svettningar, tryck över bröstet, torr eller svullen i hals, andningssvårigheter, talsvårigheter, inflammation i munnen, diarré, förstoppning, illamående, kramp, försvagning eller smärta i muskler, svårigheter att urinera, svaghet, blodtrycksfall eller humörsvägningar.

Det här är inte en komplett lista av biverkningar. Se bipacksedel för mer detaljerad information.

Andra läkemedel och Combivent

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Combivent kan påverka eller påverkas av följande: steroider som t.ex. prednisolon, brustabletter, antidepressiva, mediciner för andning, antikolinergika, digoxin, betablockerare som t.ex. propranolol eller betamimetika som t.ex. fenoterol.

Andra sjukdomar och Combivent

Se till att förse förskrivaren med din sjukdomshistoria innan du inleder denna behandling. Denna produkt bör ej användas av de som har eller har haft följande: allergi mot produkter som innehåller atropin, hjärtproblemet hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller ökad hjärtrytm.

Det kan även vara osäkert om du har eller har haft något av följande: glaukom, hjärt- eller blodcirkulationsproblem, diabetes, överaktiv sköldkörtel, svårigheter att urinera, prostatabesvär, cystisk fibros eller feokromocytom.

 

Senast granskat:  25-10-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Combivent UDV 2.5 mg

Vanliga frågor: Combivent

Vanliga frågor: Combivent

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Combivent?

Ja. Funktionerna av detta läkemedel ska inte påverka eller påverkas av alkoholkonsumtion.

Kan jag köra bil när jag använder Combivent?

Ja. Din körförmåga ska inte försämras. Avstå ifrån att köra och kontakta din läkare snarast möjligt om du skulle uppleva någon biverkning som försämrar din körförmåga.

Kan Combivent användas när jag är gravid?

Nej. Detta läkemedel bör inte användas om du är eller försöker bli gravid eller om du ammar.

Hur ska Combivent förvaras?

Combivent ska förvaras svalt (ej över 25°C). Behåll originalförpackningen för att skydda produkten från överdrivet ljus eller fukt.

Kan jag vara allergisk mot Combivent?

Använd ej Combivent om du är allergisk mot något av följande ingredienser: pratropiumbromid,salbutamol, natriumklorid, saltsyra och renat vatten (1N)

Kan jag köpa Combivent receptfritt?

Nej, denna produkt är en receptbelagd behandling och kan inte köpas utan att konsultation med läkare ägt rum. Baserat på svaren du lämnat i vårt medicinska frågeformulär kan vår läkare utfärda ett recept åt dig.

Är Combivent rätt behandling för mig?

Du kan ta reda på detta genom att fylla i vårt korta, enkla undersökningsformulär - det tar bara några minuter. Våra legitimerade läkare kommer bedöma dina svar och utfärda ett recept för din behandling om det är ändamålsenligt. Godkända beställningar skickas från vårt apotek i Storbritannien och levereras till dig inom 24 timmar - så du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-10-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här