Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Eklira Genuair

Aklidinium

Eklira Genuair är en behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som fördelas genom en torrpulverinhalator.

Det har aldrig varit enklare att beställa dina behandlingar på nätet. Vi erbjuder snabb och smidig onlinekonsultation i vår kombinerade hälso- och apotekstjänst. Alla beställningar skickas med gratis hemleverans inom 24 timmar.

+1300 recensioner via Trustpilot
Eklira Genuair322 mcg

Varje dos innehåller 375 mikrogram aklidiniumbromid, varav 322 mikrogram aklidinium.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Eklira Genuair är en behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som fördelas genom en torrpulverinhalator.

Det har aldrig varit enklare att beställa dina behandlingar på nätet. Vi erbjuder snabb och smidig onlinekonsultation i vår kombinerade hälso- och apotekstjänst. Alla beställningar skickas med gratis hemleverans inom 24 timmar.

Översikt

Översikt

Eklira Genuair är en behandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL. Läkemedlet kommer i form av inhalationspulver i en torrpulverinhalator. Eklira är en antikolinerg bronkodilator som verkar genom att lindra muskelspänningar i luftvägarna. Eklira Genuair tillverkas av läkemedelsföretaget AstraZeneca.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är benämningen för en rad tillstånd som förhindrar flödet i luftvägarna. KOL ger även upphov till symptom som överskott av slem samt hosta och ökar risken för bröstinfektioner som t.ex. empfysem och bronkit. Det uppskattas att ungefär en halv miljon svenskar lider av KOL, men endast runt en femtedel av dessa har fått rätt diagnos fastställd. Rökhosta är en av de vanligaste feldiagnoserna.

Rökning är den absolut vanligaste orsaken till KOL vilket är varför de flesta som lider av sjukdomen är över 35 år gamla; risken att utveckla KOL höjs i takt med en persons fortskridande rökning. Luftvägarna skadas av rökning till den grad att de tillslut tjocknar och börjar producera slem. Konsekvensen av detta blir att luftflödet förhindras och andningen gradvis blir svårare.

När KOL behandlas rekommenderar alltid läkare att patienten ska sluta röka. Detta kan bidra till att sjukdomen inte utvecklas ytterligare. KOL-symptom kräver i de allra flesta fall långvarig behandling. Eklira faller in i denna kategori i egenskap av långverkande luftrörsvidgande läkemedel.

Eklira kommer i form av en inhalator som tas två gånger om dagen. Den aktiva ingrediensen i Eklira, aklidinium, verkar i kroppen genom att hämma funktionen av kemikalien acetylkolin. Detta bidrar till att lindra muskelspänningar och slappnar av väggarna i luftvägarna vilket ger mer utrymme för luft att passera till lungorna och gör andningen jämnare.

Att ta sig tiden att träffa läkare för varje enskilt tillfälle ett recept behöver förnyas kan vara krångligt. Vår tjänst här på Treated.com är utformad så att du kan sköta dina hälsoärenden på nätet. Vi påminner dig när det är dags att förnya ett recept och det kan du sköta hur enkelt och smidigt som helst online. Allt du behöver göra är att välja produkt och fylla i vårt medicinska frågeformulär. Ditt ärende granskas av en av våra legitimerade läkare och alla våra godkända beställningar skickas med spårbar leverans direkt hem till dig - allt inom ett dygn.

Beställ nu
Senast granskat:  25-01-2018
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Innan du börjar denna behandling är det viktigt att du bekantat dig med informationen i den bifogade bipacksedeln samt att du förstår din förskrivares instruktioner. Detta kommer hjälpa till med att maximera effekten av Eklira Genuair samtidigt som risken eventuella biverkningar reduceras.

 1. Använd alltid Eklira Genuair enligt din förskrivares anvisningar.
 2. Rekommenderad dos vid KOL hos vuxna är en inhalations två gånger per dag; en gång under morgonen och en gång under kvällen.
 3. En dos Eklira håller sig vanligtvis runt tolv timmar. Det är därför viktigt att du försöker ta dina doser vid samma tidpunkter varje dag.
 4. Detaljerad information (samt diagram) som förklarar hur du använder inhalatorn finns tillgänglig i den bifogade bipacksedeln.
 5. Överskrid inte ordinerad dos.
 6. Om du glömmer att ta en dos i rätt tid ska du bara ta den så snart du upptäcker att du glömt att ta dosen. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovan punkter är endast en summering av hur du använder Eklira Genuair. Kompletta anvisningar återfinns i bipacksedeln.

Eklira Genuair bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Eklira Genuair från FASS

 

Senast granskat:  25-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Eklira Genuair 322 mcg

Biverkningar

Biverkningar

Det är oerhört viktigt att känna till de eventuella biverkningar som detta läkemedel kan orsaka, så att du kan agera lämpligt om någon av dem skulle inträffa. Uppsök omedelbart närmsta sjukhus om du upplever några som helst tecken av allergisk reaktion, som t.ex. svullnad i ansikte, läppar, hals eller tunga, nässelutslag eller förvärrade KOL-symptom.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, bihåleinflammation, förkylning, hosta, illamående eller diarré.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Yrsel, muntorrhet, inflammation i munnen, heshet, ökad hjärtfrekvens, hjärtklappning, urineringsbesvär eller synproblem.

Ovan punkter är inte en komplett lista. Se bipacksedel för komplett lista över biverkningar.

Andra läkemedel och Eklira Genuair

Eklira Genuair kan vara opassande att kombinera med andra behandlingar vid KOL eller astma. Du bör alltid tala om vilka läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta när du fyller i vårt medicinska frågeformulär.

Andra sjukdomar och Eklira Genuair

Eklira kan vara olämplig för de som har en historia av: astma, hjärtproblem, glaukom, laktosintolerans, förstorad prostata, urinretention eller pråblem med urinblåsan.

Senast granskat:  25-01-2018
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Eklira Genuair 322 mcg

Vanliga frågor: Eklira Genuair

Vanliga frågor: Eklira Genuair

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Eklira Genuair?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Eklira och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Eklira Genuair?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som skulle kunna tänkas försämra din körförmåga. Om det skulle vara fallet ska du avstå från att köra och kontakta din läkare omedelbart.

Kan Eklira Genuair användas när jag är gravid?

Eklira kan vara en olämplig behandling om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar. Du bör därför rådfråga din läkare innan du inleder denna behandling.

Hur ska Eklira Genuair förvaras?

Förvara Eklira i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Eklira Genuair

Använd inte Eklira Genuair om du är allergisk mot något av följande: aklidinium och laktosmonohydrat.

Kan jag köpa Eklira Genuair receptfritt?

Du kan endast köpa Eklira Genuair om du har innehar ett recept för läkemedlet. Ett elektroniskt recept kan skrivas ut genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst här på Treated.com.

Är Eklira Genuair rätt behandling för mig?

Vår onlinetjänst på Treated.com är perfekt för dig som vill undvika krånglet i samband med att boka läkartid och faktiskt behöva gå till en vårdcentral. Vår onlinekonsultation tar bara ett par minuter och alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning med leverans direkt hem till dig - allt inom 24 timmar, så att du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-01-2018
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här