Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Ipratropium Steri-Neb

Ipratropium Bromide

Ipratropium Steri-Neb är en läkemedelsbehandling vid KOL som kommer i form av nebulisatorlösning och verkar genom att vidga luftvägarmna.

Det har aldrig varit så enkelt att få tillgång till din önskvärda behandling. Nu kan du beställa Ipratropium Steri-Neb online med spårbar leverans inom 24 timmar, så du kan påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

+1300 recensioner via Trustpilot
Ipratropium steri Neb500 mcg/2 ml

OBSERVERA: Du måste ha en egen nebusilator för att använda denna medicin.

Nebulisatorlösningen innehåller 500 mikrogram ipratropiumbromid per 2 ml. Administreras efter läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Ipratropium steri Neb250 mcg/1 ml

OBSERVERA: Du måste ha en egen nebusilator för att använda denna medicin.

Nebulisatorlösningen innehåller 250 mikrogram 1ipratropiumbromid per 1 ml. Administreras efter läkares anvisningar.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Ipratropium Steri-Neb är en läkemedelsbehandling vid KOL som kommer i form av nebulisatorlösning och verkar genom att vidga luftvägarmna.

Det har aldrig varit så enkelt att få tillgång till din önskvärda behandling. Nu kan du beställa Ipratropium Steri-Neb online med spårbar leverans inom 24 timmar, så du kan påbörja din behandling redan nästa arbetsdag.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Översikt

Ipratropium

Ipratropium Steri-Neb är en nebulisatorlösning som används för att behandla kroniskt obstruktiv lungsjukdom, även känt som KOL. Produkten är ett luftrörsvidgande läkemedel, eller bronkdilaterare, och tillhör läkemedelsgruppen antikolinerga läkemedel. Dessa vidgar luftvägarna när de smalas av som följd av muskelsammandragningar. Antikolinerga läkemedel kan endast fördelas genom en nebulisator, som onvandlar lösningen till en inhalationsånga. Ipratropium Steri-Neb tillverkas av läkemedelsföretaget IVAX.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL, är en sjukdom där flödet i luftvägarna är förhindrat vilket ökar en persons känslighet för infektioner i luftvägarna samt ger upphov till slemhosta, i synnerhet i samband med fysisk ansträngning. KOL är den näst vanligaste luftvägssjukdomen i Sverige efter astma. I Sverige lever uppskattningsvis 500.000 personer med KOL, vilket motsvarar ungefär fem procent av befolkningen och de allra flesta av dessa, omkring 400.000, vet inte om att de har KOL. Rökhosta är den absolut vanligaste feldiagnosen.

Vanligaste orsaken till KOL?

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL. Uppskattningsvis 9 av 10 fall av KOL är orsakat av rökning och ungefär var fjärde rökare kommer att utveckla sjukdomen. De fall av KOL som inte orsakats av rökning har sannolikt orsakats av kontinuerlig exponering till luftburna föroreningar, som t.ex. dammpartiklar eller kemikalier.

Symptomen uppstår när vävnad i luftvägarna blir irriterad och inflammerad. Detta i sin tur gör att muskelväggarna i luftvägarna åtstramas, vilket gör att passagen för luft blir smalare och skapar andningssvårigheter. Produktionen av slem ökar också, vilket orsakar ytterligare hinder för andningen.

Den aktiva ingrediensen i Ipratropium Steri-Neb är ipratropiumbromid. Substansen är ett antimuskariniskt medel som verkar genom att blockera effekten av kemikalien acetylkolin, som produceras av kroppen. Genom att göra detta hjälper läkemedlet till med att slappna av muskelväggarna i luftvägarna vilket underlättar andningen. Ipratropium Steri-Neb är en receptbelagd behandling.

Beställ din KOL behandling hos oss

Att ta sig tiden att träffa läkare för varje enskilt tillfälle ett recept behöver förnyas kan vara krångligt. Vår tjänst här på Treated.com är utformad så att du kan sköta dina hälsoärenden på nätet. Vi påminner dig när det är dags att förnya ett recept och det kan du sköta hur enkelt och smidigt som helst online. Allt du behöver göra är att välja produkt och fylla i vårt medicinska frågeformulär. Ditt ärende granskas av en av våra legitimerade läkare och alla våra godkända beställningar skickas med spårbar leverans direkt hem till dig - allt inom ett dygn.

Beställ nu
Senast granskat:  25-10-2021
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Använd alltid Ipratropium Steri-Neb enligt din förskrivares anvisningar och se även till att du noggrant läst igenom bipacksedeln innan du inleder behandlingen. Detta minimerar risken för eventuella biverkningar och maximerar effekten av läkemedlet.

 1. Använd enligt din förskrivares instruktioner.
 2. Den rekommenderade dosen för vuxna är en dos om 0.4 ml - 2 ml av lösningen, som tas upp till fyra gånger per dag.
 3. Lösningen bör endast fördelas genom en batteridriven nebulisator. Det är mycket viktigt att du bekantat dig med instruktionerna som medföljer nebulisatorn.
 4. Nebulisatorlösningen ska aldrig injiceras eller sväljas.
 5. Om du glömmer att ta en dos i rätt tid ska du bara ta den så snart du upptäcker att du glömt att ta dosen. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ovanstående punkter är inte en fullständig lista över instruktioner. För mer detaljerade anvisningar bör du läsa igenom bipacksedeln eller rådfråga läkare.

Ladda ner bipacksedel (Ipratropium/Salbutamol)

Vänligen observera att detta läkemedel marknadsförs i Sverige under annat namn.

Senast granskat:  25-10-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ipratropium steri Neb 500 mcg/2 ml

Ipratropium steri Neb 250 mcg/1 ml

Biverkningar

Biverkningar

Alla som använder denna behandling kommer inte uppleva biverkningar men det är ändå alltid viktigt att på förhand känna till dessa så att du kan agera lämpligt om de skulle inträffa. Uppsök omedelbart sjukvård om du skulle uppleva tecken på allergisk reaktion, ökad andnöd, försämring av KOL-symptom eller muntorrhet, förstoppning eller urineringsbesvär som varar mer än ett par dagar. Du bör även meddela din läkare eller förskrivare om du upplever ögonproblemet som t.ex. smärta i ögonen eller dimsyn efter administrering.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, halsont, hosta, muntorrhet eller sjukdomskänsla.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Hjärtklappning, förhöjd hjärtrytm eller hudutslag

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Dimsyn eller urineringsproblem.

Det här är inte en komplett lista över eventuella biverkningar associerade med Ipratropium Steri-Neb. Mer detaljerad information återfinns i bipacksedeln.

Andra läkemedel och Ipratropium Steri-Neb

Tala alltid om för läkare vilka läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria läkemedel.

Andra sjukdomar och Ipratropium Steri-Neb

Denna behandling kan vara olämplig för de som har eller haf haft glaukom, förstorad prostata eller cystisk fibros.

Senast granskat:  25-10-2021
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Ipratropium steri Neb 500 mcg/2 ml

Ipratropium steri Neb 250 mcg/1 ml

Vanliga frågor: Ipratropium Steri-Neb

Vanliga frågor: Ipratropium Steri-Neb

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Ipratropium Steri-Neb?

Ja. Denna behandling ska inte interagera med alkohol. Du bör dock rådfråga din läkare innan du kombinerar alkohol med Ipratropium Steri-Neb då det kan finnas en risk för att vissa biverkningar förhöjs.

Kan jag köra bil när jag använder Ipratropium Steri-Neb?

Ja. Din körförmåga ska inte äventyras eller försämras av att du använder Ipratropium Steri-Neb. Du bör dock kontakta läkare och avstå från att köra om du upplever någon eller några biverkningar som skulle kunna tänkas försämra din körförmåga.

Kan Ipratropium Steri-Neb användas när jag är gravid?

Det kan vara olämpligt att användas under graviditet. Tala alltid om för läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Ipratropium Steri-Neb förvaras?

Förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Ipratropium Steri-Neb?

Ipratropium Steri-Neb innehåller: ipratropiumbromid, natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och utspädd saltsyra (som en pH-justerare).

Kan jag köpa Ipratropium Steri-Neb receptfritt?

Nej, Ipratropium Steri-Neb är en receptbelagd behandling vilket innebär att du måste ha ett recept för att kunna köpa medicinen. Genom vår kombinerade hälso- och apotekstjänst på Treated.com kan du få ett recept utskrivet online.

Är Ipratropium Steri-Neb rätt behandling för mig?

Vår onlinetjänst på Treated.com är perfekt för dig som vill undvika krånglet i samband med att boka läkartid och faktiskt behöva gå till en vårdcentral. Vår onlinekonsultation tar bara ett par minuter och alla godkända beställningar skickas med spårbar sändning med leverans direkt hem till dig - allt inom 24 timmar, så att du kan påbörja din behandling nästa arbetsdag.

Senast granskat:  25-10-2021
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här