Säkert
Registrerat EU Apotek
Gratis expressfrakt
Elektroniskt recept

Respontin

Ipratropium Bromide

Respontin är en behandling vid KOL. Läkemedlet verkar genom att vidga luftvägarna och minska trycket över bröstet.

Få tillgång till den receptbelagda behandling du behöver genom vår snabba och smidiga onlinetjänst. Fyll i vårt formulär idag och så fort ditt ärende granskats av en av våra legitimerade läkare skickas medicinen direkt till din ytterdörr.

+1300 recensioner via Trustpilot
Respontin500 mcg/2ml

Varje 2ml-behållare innehåller 500 mikrogram ipratropiumbromid och ska fördelas enligt din förskrivares instruktioner.

+ Gratis expressfrakt
Beställ nu för leverans onsdag 2 februari

Respontin är en behandling vid KOL. Läkemedlet verkar genom att vidga luftvägarna och minska trycket över bröstet.

Få tillgång till den receptbelagda behandling du behöver genom vår snabba och smidiga onlinetjänst. Fyll i vårt formulär idag och så fort ditt ärende granskats av en av våra legitimerade läkare skickas medicinen direkt till din ytterdörr.

Översikt

Översikt

Respontin Neblues är en behandling till för att lindra symptom vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, mer känt som KOL. Respontin tillhör läkemedelsgruppen antimuskarina läkemedel och verkar i kroppen genom att slappna av muskelspänningar i luftvägarna, vilket möjliggör för enklare andning.

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en term som används för att beskriva en rad tillstånd, som t.ex. bronkit, kroniskt obstruktiv luftvägssjukdom och emfysem. Ungefär en halv miljon människor lever idag med KOL i Sverige, även fast endast cirka en femtedel av dessa har fått rätt diagnos

KOL misstas inte sällan för att vara rökhosta, ofta på grund av slemhosta, och detta utgör den vanligaste feldiagnosen när det kommer till sjukdomen. KOL orsakar också episoder av väsande/rosslande andning, i synnerhet i samband med fysisk ansträngning, vilket ökar känsligheten för infektioner i luftvägarna.

Rökning är den vanligaste orsaken till att sjukdomen utvecklas, även fast vissa fall av KOL kan ha sin rot i kontinuerlig exponering för luftburna föroreningar och retningar såsom rök och damm. KOL uppstår när inflammationen orsakat av retningar, som exempelvis rökning, orsakar bestående skada på vävnaden i luftrören och lungorna.

Läkare kommer alltid rekommendera att patienter diagnostiserade med KOL slutar att röka, i syfte att förhindra att sjudkomen utvecklas ytterligare. För att lindra besvärande symptom och episoder av andnöd kan läkare även komma att skriva ut en bronkdilaterande behandling, som t.ex. Respontin. Denna typ av läkemedel tas genom en nebulisator, som är ett medicintekniskt hjälpmedel som omvandlar lösningen till en inhalerbar ånga.

Den aktiva ingrediensen i Respontin heter ipratropiumbromid och verkar i kroppen genom att blockera effekten av kemikalien acetylkolin. Acetylkolin orsakar de spänningar i muskelvävnaderna som sedermera leder till andningssvårigheter. Läkemedlet vidgar istället luftvägarna och underlättar andningen.

Det har aldrig varit såhär enkelt att förnya ditt recept online. Fyll bara i vårt onlineformulär, vilket endast tar ett par minuter, så kommer en av våra legitimerade läkare granska dina svar. Så fort din beställning godkänts skickas läkemedlet direkt hem till dig, med säker och spårbar leverans, allt inom 24 timmar.

Beställ nu
Senast granskat:  04-12-2019
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Se alltid till att du följer din förskrivares anvisningar när du använder detta läkemedel. I tillägg till detta är det även mycket viktigt att du noggrant läst igenom den bifogade bipacksedeln före användning. Detta minimerar risken för eventuella biverkningar och kommer hjälpa till i att maximera effekten av läkemedlet.

 1. Använd alltid Respontin enligt din läkares anvisningar.
 2. Rekommenderad vid KOL för vuxna är två singeldoser (250-500 mcg) som tas tre gånger om dagen.
 3. Akuta fall av andnöd bör behandlas med två singeldoser (500 mcg).
 4. Fördela endast detta läkemedel genom en nebulisator.
 5. Se separata instruktioner bifogade med läkemedlet för hur du använder nebulisatorn.
 6. Överskrid aldrig ordinerad dos.
 7. Om du glömmer bort en dos och upplever väsande andning bör du ta den glömda dosen. Om du inte upplever väsande/rosslande andning ska du bara skippa den missade dosen och ta nästa vid planerat tillfälle. Om du glömt bort en dos och inte kommer på det fören det är dags för nästa dos ska du inte ta dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen.

Ovan punkter är endast summerande riktlinjer om hur du använder detta läkemedel. Se den bifogade bipacksedeln för kompletta anvisningar.

Ladda ner bipacksedel (Engelska)

Vänligen observera att denna bipacksedel är på engelska då detta läkemedel inte marknadsförs i Sverige.

Senast granskat:  04-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Respontin 500 mcg/2ml

Biverkningar

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Respontin orsaka vissa biverkningar, men alla behöver inte uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa så att du kan handla på ett lämpligt sätt om du skulle uppleva några eventuella biverkningar.

Uppsök omedelbart sjukvård om du upplever några som helst tecken på allergisk reaktion som t.ex. hudutslag, svullnad av mun eller ansikte, andningssvårigheter och blodtrycksfall, hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Huvudvärk, yrsel, muntorrhet, illamående eller kräkningar, magbesvär eller obehag, hosta eller halsirritation.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Utslag, klåda, tryck över bröstet, svullnad i halsen, torr i halsen, dimsyn, vidgade pupiller, glaukom, smärta och sveda i ögonen, röda eller svullna ögon, se färg- och ljusfenomen, diarré, förstoppning, sår i mun eller läppar, urineringsproblem.

Mycket ovanliga (förekommer hos 1 av 1.000 användare eller färre):

Koncentrationssvårigheter eller urtikaria.

Detta är endast en summering av eventuella biverkningar associerade med Respontin. För en mer detaljerad lista se bipacksedeln.

Andra läkemedel och Respontin

Du bör alltid underrätta din förskrivare om andra läkemedel du tar, har tagit eller kan tänkas ta - även receptfria sådana. Respontin kan interagera med beta-agonister som t.ex. salbutamol eller xantiner som t.ex. teofyllin eller aminofyllin.

Andra sjukdomar och Respontin

Underrätta din läkare om du har eller har haft urineringsbesvär orsakat av förstorad prostata, cystisk fibros eller glaukom.

Senast granskat:  04-12-2019
Vänligen läs bipacksedeln för detta läkamedel noggrant innan användning:

Respontin 500 mcg/2ml

Vanliga frågor: Respontin

Vanliga frågor: Respontin

Kan jag konsumera alkohol i kombination med Respontin?

Ja. Alkohol ska inte påverka effekten av detta läkemedel.

Kan jag köra bil när jag använder Respontin?

Ja, under förutsättning att du inte upplever några biverkningar som skulle kunna försämra din körförmåga. I sådant fall bör du kontakta din läkare så snart du kan.

Kan Respontin användas när jag är gravid?

Det kan vara olämpligt om du är gravid, planerar på att bli gravid eller ammar. Du bör därför alltid rådfråga läkare innan du inleder behandlingen.

Hur ska Respontin förvaras?

Förvaras på en säker plats utom räckhåll för barn och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Respontin Nebules?

Respontin innehåller följande: ipratropiumbromid, natriumklorid, utspädd fosforsyra och renat vatten. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot någon av ovan ingredienser.

Kan jag köpa Respontin receptfritt?

Respontin är en receptbelagd behandling, vilket innebär att du behöver ha ett recept för att kunna köpa medicinen. En läkare kan skriva ut ett recept åt dig om hen bedömer att behandlingen är säker och ändamålsenlig för dig.

Är Respontin rätt behandling för mig?

Det kan du ta reda på genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär. Vår tjänst är idealisk för de som önskar att förnya recept snabbt och smidigt. Bara fyll i vårt onlineformulär, och så fort ditt ärende granskats och godkänts av en läkare skickas medicinen direkt hem till dig.

Senast granskat:  04-12-2019
Treated.com har betyget 4,6 av 5 av 1303 kunder på TrustPilot!
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivare granskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här