Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Fucithalmic

Fusidic Acid

Fucithalmic är ett antibiotikum i form av ögondroppar som är till för att behandla konjunktivit, ibland kallat bindhinneinflammation eller helt enkelt röda ögon. Fucithalmic tillverkas i Storbritannien av läkemedelsföretaget Amdipharm.

Det är både tryggt och smidigt att få och förnya dina recept genom vår smidiga onlinetjänst på Treated.com. Fyll i vårt medicinska frågeformulär för att få ditt ärende granskat av en av våra legitimerade läkare redan idag. Godkända beställningar levereras nästa arbetsdag.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - Fucithalmic

Fucithalmic® är ögonsalva som behandlar konjunktivit, även känt som bindhinneinflammation. Läkemedlet innehåller fusidinsyra, som är ett slags antibiotikum, och appliceras i det infekterade ögat två gånger dagligen. Fucithalmic verkar genom att angripa de ansvariga bakterierna vilket hämmar dess förmåga att sprida sig, och därmed lindrar symptomen. Fucithalmic är en receptbelagd behandling som i Storbritannien tillverkas av läkemedelsföretaget Amdipharm.

Vad är konjunktivit?

Konjunktivit, mest känt som röda ögon, kan uppträda av en rad olika saker, såsom en allergisk reaktion mot pollen eller damm, irritation från tvättprodukter som schampo eller som resultat av en bakteriell infektion.

 1. Ibland kallat röda ögon eller rödsprängda ögon
 2. Orsakas av bakterier som irriterar bindhinnan i ögat
 3. Behandlas effektivt genom ögonsalva- och droppar

När konjunktivit uppstår är det i regel ett resultat av att de skadliga bakterierna överförts till ögat, antingen från en annan person eller genom kontakt med en kontaminerad yta. Den rodnad som uppstår kommer ifrån en inflammation och utvidgning av blodkärlen i bindhinnan, som är en tunn beläggning av celler över den främre delen av ögat.

Att ha röda ögon är vanligtvis inte något allvarligt, men i vissa fall kan allvarliga symptom utvecklas och tillståndet kan då motivera omedelbar läkarvård. Om du skulle drabbas av synförlust, intensiv rodnad eller distinkt smärta i ögat ska du genast uppsöka en läkare. Dessa tecken kan tyda på en mer allvarlig infektion eller sjukdom.

Vissa människor löper större risk att utveckla konjunktivit, som t.ex. de som tar immunosuppressiva läkemedel som kortikosteroider. Även äldre tros löpa en större risk. Behandling vid bakteriell konjunktivit brukar utfärdas i form av antibiotikum. För att vara så effektiv som möjligt ges den oftast ut som ögondroppar.

Hur verkar Fucithalmic?

Den aktiva ingrediensen i Fucithalmic är fusidinsyra, som hämmar tillväxten av de bakterier som bär ansvaret av infektionen. Fusidinsyra gör detta genom att hämma genereringen av tillväxtproteiner, vilka bakterierna behöver för att reproduceras och överleva. Efter att bakterierna försvagats rensar sedan kroppens immunsystem upp det som återstår av infektionen.

Få Fucithalmic levererat redan imorgon så att du snarast kan inleda din behandling. Det du behöver göra för att begära ditt recept på läkemedlet är att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att noga granska ditt ärende. Bedöms behandlingen vara säker och lämplig för dina besvär skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar skickas med spårbar UPS-sändning och levereras redan nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  30-07-2020
Bruksanvisning

Bruksanvisning: Fucithalmic

Se till att alltid följa din förskrivares anvisningar när du tar Fucithalmic. Utöver detta bör du alltid ta dig tiden att läsa igenom informationen i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten hos läkemedlet samtidigt som risken för eventuella biverkningar hålls låg. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du skulle vara osäker.

 1. Ta alltid Fucithalmic enligt läkarens anvisningar.
 2. Rekommenderad dos är en droppe, två gånger dagligen, på morgon och kväll.
 3. Tvätta händerna noga före användning.
 4. Fördela dropparna framför en spegel.
 5. Ta av locket från röret.
 6. Luta huvudet bakåt, titta upp och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket i det ögat som ska behandlas.
 7. Pressa försiktigt ut en droppe i ögat, under det nedre ögonlocket. Gör detta utan att låta spetsen vidröra ögat.
 8. Överstig inte den dos som ordinerats till dig.
 9. Om du glömt att ta Fucithalmic kan du ta den glömda dosen så snart du kommer på, och sedan fortsätta din behandling som schemalagt.

Ovanstående punkter är endast en summering över hur du tar Fucithalmic. Detaljerade anvisningar finns i bipacksedeln som är bifogad tillsammans med läkemedlet.

Fucithalmic® bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Fucithalmic® från FASS

Senast granskat:  30-07-2020
Biverkningar

Fucithalmic: biverkningar, varningar och försiktighet

Liksom alla läkemedel kan Fucithalmic orsaka vissa biverkningar men alla användare behöver inte uppleva dem. Det är emellertid viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Sluta omedelbart att ta Fucithalmic om du får en allergisk reaktion. Vanliga symptom för detta är andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, ögon eller hals, nässelutslag eller kliande utslag, ihållande smärta eller sveda i ögonen.

Vanliga (förekommer hos 1 av 10 användare eller färre):

Bränningar, sveda eller smärta, obehag, irritation, klåda, ömhet, torrhet eller tillfällig dimsyn i ögat som behandlas.

Ovanliga (förekommer hos 1 av 100 användare eller färre):

Rinnande ögon (i samband med applicering av läkemedlet).

De listade biverkningarna ovan är endast en summering över de eventuella biverkningar som kan orsakas av Fucithalmic. En detaljerad genomgång över biverkningar hittar du i den bifogade bipacksedeln. Läs alltid igenom den innan användning.

Andra läkemedel och Fucithalmic

Det är viktigt att du alltid berättar för din läkare om du tar eller planerar på att ta några som helst andra läkemedel, så att de kan avgöra lämpligheten av detta läkemedel hos dig.

Andra sjukdomar och Fucithalmic

Se till att du även talar om för din förskrivande läkare ifall du har eller har haft någon sjukdomar eller något sjukdomstillstånd som kan påverka din förmåga att ta Fucithalmic.

Senast granskat:  30-07-2020
Vanliga frågor: Fucithalmic

Vanliga frågor: Fucithalmic

Kan jag dricka alkohol när jag tar Fucithalmic?

Ja. Det finns inga kända interaktioner mellan Fucithalmic och alkohol.

Kan jag köra bil när jag använder Fucithalmic?

När din syn återgått till det normala bör du kunna köra bil utan hinder. Avstå dock alltid från att köra bil eller hantera maskiner om din syn på något sätt är hämmad, då detta kan påverka din körförmåga.

Kan Fucithalmic användas när jag är gravid?

Denna behandling kan vara olämplig för dig som är gravid eller ammar. Diskutera alltid användningen av Fucithalmic (eller andra läkemedel för den sakens skull) med din läkare om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar.

Hur ska Fucithalmic förvaras?

Förvara tuben i en säker miljö, ordentligt förseglat, och under 25°C.

Kan jag vara allergisk mot Fucithalmic?

Fucithalmic innehåller:  fusidinsyra, bensalkoniumklorid, dinatriumedetat, mannitol, karbomer, natriumhydroxid och vatten för injektioner.

Använd aldrig Fucithalmic om du är allergisk mot någon av ingredienserna i läkemedlet.

Kan jag köpa Fucithalmic receptfritt?

Nej. Fucithalmic är en receptbelagd behandling vid röda ögon och kräver att du har fått ett recept utskrivet från en legitimerad läkare för att du ska kunna köpa läkemedlet.

Är Fucithalmic rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer en av våra legitimerade läkare att granska ditt ärende och bedöms behandlingen säker, lämplig och ändamålsenlig för dina besvär skrivs ett e-recept ut. Alla godkända beställningar levereras redan nästa arbetsdag, och skickas med spårbar UPS-sändning. På detta vis behöver du aldrig vänta med att inleda din behandling.

Senast granskat:  30-07-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här