Vår tjänst fungerar som vanligt, men vissa beställningar kan försenas. Har du några frågor, ring vår kundtjänst på 08 506 384 44
×

Chloramphenicol (Kloramfenikol)

Chloramphenicol

Kloramfenikol, som i England säljs under bokstaveringen Chloramphenicol, är ett läkemedel som används vid konjunktivit och bakteriell konjunktivit. Läkemedlet innehåller ett antibiotikum som riktar sig direkt till de ansvariga bakterierna. Kloramfenikol tillverkas av Mercury Pharma.

Få snabbt och tryggt tillgång till din receptbelagda behandling vid röda ögon levererat redan imorgon. Fyll i vårt medicinska frågeformulär, vilket endast tar ett par minuter, för att begära ditt recept. Godkända beställningar levereras inom 24 timmar.

Detta är ett generiskt läkemedel. Tillverkaren av produkten kan därför variera.

Trustpilot-betyg 4,7 av 5
VÄNLIGEN NOTERA: Denna produkt är inte tillgänglig genom vår onlineapotekstjänst. Denna sida är endast till för att informera. Om du upplever några av de symtom förknippade med det sjukdomstillstånd som detta läkamedel behandlar rekommenderar vi starkt att du bokar in en tid med din husläkare så snart som du har möjlighet.
Översikt

Översikt - kloramfenikol mot bakteriell konjunktivit

Kloramfenikol är en behandling av konjunktivitinfektioner som tillverkas av läkemedelsföretaget Mercury Pharma. Behandlingen består av ett antibiotikum som lindrar symptom genom att bekämpa de ansvariga bakterierna. Kloramfenikol är en receptbelagd behandling som finns tillgängligt både som ögondroppar och som en oftalmisk salva som appliceras direkt på det angripna ögat.

Kloramfenikol finns i två utföranden:

 • Ögondroppar (0.5%)
 • Ögonsalva (1%)

Vad är konjunktivit?

Konjunktivit är ett tillstånd som kan orsakas av ett antal faktorer. Dessa kan vara en allergen såsom pollen eller damm, en luftburen retning som kan finnas i till exempel schampo eller tvål, eller någon slags bakteriell infektion. För det mesta orsakar tillståndet symptom som rodnad och inflammation i ögat, och är ibland känt som röda ögon. Det kan orsaka irritation, klåda, vattenfyllnad eller gulfärgade, klibbiga flytningar.

Tillståndet är ofta ofarligt och är ganska lättbehandlat. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att uppsöka sjukhus snarast möjligt, särskilt om symptomen är svåra eller åtföljs av smärta, synproblem, ljuskänslighet eller kraftig rodnad, eftersom en allvarligare ögoninfektion kan vara närvarande.

Symptom uppstår när blodkärl i ögat, närmare bestämt en tunn film av celler, blir förstorade och orsakar att ögonen blir röda. När väl dessa celler har reagerad på en inflammation kommer de börja att producera slem, vilket leder till att vätskefyllnad och flytningar uppstår. Liksom de flesta bakteriella infektioner upprättas konjunktivit genom överföring av skadliga bakterier från en källa till en annan, i detta fall ögat.

Behandling med Kloramfenikol

För att rensa ut infektionsområdet kommer en läkare typiskt utfärda ett läkemedel i form av salva eller ögondroppar. Vid bakteriell konjunktivit är detta vanligen ett antibiotikum. Kloramfenikol är ett bredspektrumantibiotikum, vilket innebär att det verkar på ett brett spektrum av bakteriestammar. Det fungerar genom att eliminera bakteriernas förmåga att växa, genom att stoppa dem från att producera proteinerna som de behöver för att reproducera. När bakterierna försvagats blir sedan infektionen mottaglig för kroppens eget immunförsvar, som rensar upp det som finns kvar.

Att hitta din behandling du behäver är riktigt enkelt hos Treated.com. Hos oss kan du få och förnya dina recept smidigt online, allt genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär, vilket du kan göra direkt i dator, smartphone eller surfplatta. När du väl fyllt i det medicinska frågeformuläret kommer ditt ärende att granskas nära och nog av en av våra legitimerade läkare. Godkänns beställningen, skickas ditt läkemedel raka spåret hem till dig nästföljande arbetsdag.

Senast granskat:  11-08-2020
Bruksanvisning

Så användear du Kloramfenikol

När du tar Kloramfenikol är det viktigt att du gör så exakt enligt din läkares instruktioner samt i linje med de anvisningar som återfinns i den bifogade bipacksedeln. På detta vis maximerar du effekten av behandlingen samtidigt som risken för eventuella biverkningar kommer hållas så låg som möjligt.

 1. Ta alltid Kloramfenikol enligt läkarens instruktioner.
 2. Rekommenderad dos är två droppar i det drabbade ögat var tredje timme. Vid svåra fall av röda ögon kan en läkare råda mer frekvent dosering.
 3. Du bör se en märkbar förbättring efter 24 timmars användning. Behandlingen ska sedan fortsätta att användas fram till 48 timmar efter det att symptomen har klarats upp.
 4. Tvätta händerna före användning.
 5. Se till att inte röra eller andas på toppen av flaskan eller
 6. Luta huvudet bakåt.
 7. Håll spetsen på flaskan så nära det ögat som behandlas som möjligt, utan att spetsen berör själva ögat.
 8. Pressa försiktigt ut två droppar från flaskan in i ögat.
 9. Upprepa processen för det andra ögat om det behövs.
 10. Fäst tillbaka locket efter administrering.

För Kloramfenikol ögonsalva:

 1. Rekommenderad dos är en liten droppe i ögat var tredje timme, eller oftare om det ordinerats av din förskrivare.
 2. Det kan vara enklare om någon annan hjälper dig att använda salvan.
 3. Tvätta händerna.
 4. Undvik kontakt med spetsen av röret efter öppnandet. Andas inte på spetsen av röret.
 5. Luta huvudet försiktigt bakåt och titta direkt uppåt medan du försiktigt drar ner det undre ögonlocket och exponerar den nedre delen av ögongloben.
 6. Pressa röret lätt och applicera ögonsalvan på det drabbade området. Den rekommenderade mängden är en fingertoppsenhet (ungefär samma storlek som en ärta, cirka 1 cm i diameter) längst det inre ögonlocket.
 7. Upprepa samma sak för det andra ögat om det behövs.

För bägge behandlingarna:

 1. Om du inte märker några förbättringar efter 48 timmars användande ska du kontakta din läkare.
 2. Överskrid inte dosen som ordinerats till dig.
 3. Om du glömt att ta din dos ska du ta den så snart du kommer på det. Om du skulle komma på att du glömt din dos och det är dags för din nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och fortsätta behandlingen som schemalagt.

Ovan punkter är endast en sammanfattning över hur du använder Kloramfenikol. Detaljerade anvisningar hittar du i den bifogade bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Kloramfenikol ögondroppar bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Kloramfenikol ögondroppar från FASS

Kloramfenikol ögonsalva bipacksedel hos FASS

Ladda ner bipacksedel för Kloramfenikol ögonsalva från FASS

Senast granskat:  11-08-2020
Biverkningar

Kloramfenikol biverkningar, varningar och försiktighet

Som alla läkemedel kan Kloramfenikol orsaka vissa biverkningar, även fast alla inte kommer att uppleva dem. Det är dock viktigt att du känner till dessa på förhand så att du kan vidta lämpliga åtgärder i händelse av att de skulle inträffa.

Om du upplever bränningar eller skarp smärta i det angripna ögat efter applicering av läkemedlet ska du genast berätta detta för din läkare eller för annan sjukvårdspersonal. Om du har en långvarig irritation, svullnad eller om ljuskänslighet uppträder efter administrering ska du tvätta ögat i 15 minuter och därefter söka ytterligare medicinsk rådgivning.

Andra läkemedel och Kloramfenikol

Tala alltid om för din läkare ifall du tar några andra läkemedel, eftersom vissa kan interagera med Kloramfenikol. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till: metotrexat eller azatioprin.  

Andra sjukdomar och Kloramfenikol

Personer som någonsin haft blodproblem eller benmärgssjukdom, inklusive blodbrist eller en familjehistoria av blodbrist, bör inte använda denna produkt.

Om du har något av följande ska du alltid diskutera användandet av Kloramfenikol med din läkare innan du börjar: synrubbningar, svår smärta i ögat, ljuskänslighet, ögoninflammation tillsammans med utslag i hårbotten eller ansikte, dimsyn, främmande ämnen i ögat, ihållande ögoninfektion, glaukom, torra ögon eller om du nyligen haft en ögonoperation eller skada i ögat.

Senast granskat:  11-08-2020
Vanliga frågor: Kloramfenikol

Vanliga frågor: Kloramfenikol

Kan jag dricka alkohol när jag använder Kloramfenikol?

Ja. Det tros inte att alkohol ska påverka funktionen av denna behandling.

Kan jag köra bil när jag använder Kloramfenikol?

Ja, förutsatt din körförmåga inte äventyrats av någon biverkan eller av symptomen på din infektion. Om så är fallet ska du alltid avstå från att köra bil eller hantera maskiner, och tala om detta för din läkare så snart som möjligt.

Kan Kloramfenikol användas när jag är gravid?

Du ska inte ta Kloramfenikol om du ammar. Det kan även vara osäkert att använda om du är gravid. Därför ska du alltid tala om för din läkare om du är gravid eller ammar.

Hur ska Kloramfenikol förvaras?

Ögondropparna ska förvaras i ett kylskåp, mellan 2 och 8°C. Ögonsalvan, i sin tur, ska förvaras i rumstemperatur (ej över 25°C). Båda ska förvaras på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Kan jag vara allergisk mot Kloramfenikol?

Kloramfenikol ögondroppar innehåller: kloramfenikol, borax, borsyra, fenylmercuritnitrat och injektionsvatten.

Kloramfenikol ögonsalva innehåller: kloramfenikol, flytande paraffin och polyeten i paraffinvätska.

Du ska inte använda någon version av Kloramfenikol om du vet med dig att du har en allergi mot någon av dess innehållsämnen.

Kan jag köpa Kloramfenikol receptfritt?

Nej. Kloramfenikol är en receptbelagd behandling, vilket innebär att en läkare måste ha skrivit ut ett recept åt dig för att du ska kunna köpa detta läkemedel. Genom vår smidiga tjänst kan du få eller förnya ditt recept snabbt online.

Är Kloramfenikol rätt behandling för mig?

Ta snabbt reda på det genom att fylla i vårt medicinska frågeformulär online, vilket endast tar ett par minuter. Därefter kommer ditt ärende att granskas mycket noga av en av våra legitimerade läkare. Bedöms behandlingen vara säker, lämplig och ändamålsenlig för dig att använda skrivs ett elektroniskt recept ut, följt av att läkemedlet skickas hem till dig med expressleverans nästa dag.

Senast granskat:  11-08-2020
En himla smidig process!
Att få professionell hjälp när det passar dig har aldrig varit enklare eller säkrare.
 • Sök efter läkemedel

  Hitta den behandling du behöver.
 • Medicinskt frågeformulär

  En legitimerad förskrivaregranskar dina uppgifter
 • Expressleverans

  Spårbar leverans nästa dag.
 • Receptförnyelse

  Förnya ditt recept smidigt och snabbt online.

Inga läkemedel eller sjukdomar matchade din sökning. Du hittar alla våra läkemedel här